Mikä on ja miten tehdään ansioluettelo eli CV

Mikä on ja miten tehdään ansioluettelo eli CV

Oletko työnhakija tai muuten vaan alkanut selailla työpaikkailmoituksia, haaveillen uudesta urasta? Ensimmäinen asia, joka sinun on hoidettava kuntoon ennen hakemuksen kirjoittamista on kuitenkin ansioluettelo eli CV.

CV eli curriculum vitae on tärkeä asiakirja, joka tiivistää urasi ja osaamisesi, ja myy sinut työnantajalle. Etenkin kun halutuista työpaikoista on kova kilpailu, myyvä CV on usein avain prosessissa jatkoon pääsemiselle. Ansioluetteloon kannattaa siis käyttää aikaa, sillä se on jopa tärkeämpi kuin itse työhakemus. CV pitää usein sisällään seuraavat asiat:

Hyvin kirjoitettu CV on selkeä, napakka ja työpaikkailmoituksen mukaan räätälöity esittely sinusta.

Hyvä CV avaa ovia

Useimmat ovat hyvin tietoisia siitä, kuinka kova kilpailu työmarkkinoilla on etenkin kiinnostavista työpaikoista. Tämän vuoksi on tärkeää, että ansioluettelosi antaa sinusta hyvän ensivaikutelman rekrytoijalle tai mahdolliselle esimiehelle. Yksi tavallisimmista harhaluuloista työhakijoiden keskuudessa on se, että rekrytoinnista vastaavat henkilöt lukevat koko CV:n. Todellisuudessa ansioluettelon lukemiseen käytetään vain muutama sekunti, joten jokainen yksityiskohta ansioluettelossasi on tärkeä.

Rekrytoijat käyttävät CV:n lukemiseen vain muutaman sekunnin, joten jokaiselle yksityiskohdalla on väliä.

CV:n tärkein tehtävä on vakuuttaa lukija siitä, että sinuun kannattaa tutustua tarkemmin ja pääset siis rekrytointiprosessissa jatkoon. Hyvä ansioluettelo pelastaa karsiutumisen jo lähtöviivalla.

Mikä on CV?

CV on lyhenne latinankielisistä sanoista curriculum vitae, mikä tarkoittaa elämänpolkua. CV:stä käytetään usein myös nimitystä ansioluettelo, mikä puolestaan on hieman kuvaavampi ilmaisu ja kertoo, että asiakirjan tarkoitus onkin nimenomaan tiivistää työkokemuksesi, koulutuksesi ja osaamisesi.

Ansioluettelo on monessa tapauksessa ensimmäinen tilaisuus tehdä vaikutus mahdollisesti tulevaan työantajaan, joten sen pitää antaa tasapainoinen esittely siitä, millainen henkilö olet. CV on tärkeää pitää jokseenkin tiiviinä, vaikka sinulla olisi useita koulutuksia ja aiempia työpaikkoja. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että:

  • CV:n pituus ei pitäisi ylittää 2 sivua (A4), jollei työnantaja ole esimerkiksi pyytänyt yksityiskohtaista ansioluetteloa.
  • Perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot tulevat aina CV:n yläosaan.
  • Työkokemus ja koulutus listataan käännetyssä kronologisessa järjestyksessä siten, että tuorein työsuhde tai koulutus on aina ylimpänä.

Sisällön lisäksi CV:n ulkoasulla on entistä enemmän merkitystä. Yhä useampi käyttää ansioluettelon tekemiseen tekstinkäsittelyohjelman kuten Wordin sijaan CV-palvelua, kuten Jobseeker, mikä mahdollistaa visuaalisen ulkoasun muuttamisen parilla klikkauksella ja tarjoaa erilaisia valmiita, visuaalisesti ammattimaisia CV-mallipohjia.

Mistä CV sai alkunsa?

Tiesitkö, että CV on jo yli 500 vuotta vanha keksintö ja historian ensimmäisen ansioluettelon kirjoitti Leonardo Da Vinci? Hänen CV:nsä oli viimeiseen asti räätälöity vastaanottajaa, Milanon hallitsija Ludovico Sforzaa varten, ja Da Vincin itsensä sijaan keskittyi kertomaan kuinka Da Vinci voisi auttaa Milanoa voittamaan sotia ja rakentamaan kauniita rakennuksia. Sama päämäärä pätee myös ansioluetteloihin 2020-luvulla: CV kertoo mitä voit tarjota potentiaaliselle työnantajalle.

Entä milloin CV:tä oikein tarvitaan?

Ansioluettelo aina lähetettävä kun haet avointa työpaikkaa, ja onpa yrityksiä jotka eivät enää halua varsinaista hakemusta vain ainoastaan CV:n. Tarvitset CV:tä myös hakiessa työpaikkaa henkilöstovuokrausfirman kautta. TE-palvelut puolestaan voi vaatia työtöntä työnhakijaa lähettämään CV:n uraneuvontatapaamista varten.

Moni tulee muistaneeksi ansioluettelon ainoastaan hakiessaan uutta työpaikkaa, mutta se kannattaa aina pitää ajan tasalla, sillä sitä voi tarvita myös muissa tilanteissa. Moni yritys haluaa pysyä paremmin kartalla työntekijöiden osaamisesta ja voi haluta kaikkien CV:t HR-järjestelmään, josta voidaan vaikkapa hakea tietyllä avainsanalla kun yrityksessä on sisäisessä haussa uusi työpaikka. Osaamisen kartottaminen on myös ensisijaisen tärkeää kun tekeillä on organisaatiomuutos tai käynnissä on YT-neuvottelut, sillä työnantajan on pystyttävä perustelemaan päätökset asiallisesti.

Joillakin aloilla on myös tavallista, että CV lähetetään työnantajasi asiakkaalle toimeksiannon vaihdon yhteydessä. Näin on etenkin erilaisten konsultti- ja asiantuntijapalvelujen parissa, kun varsinainen työ suoritetaan asiakasyrityksen luona, ja olet ikään kuin heillä lainassa.

CV:n tärkeimmät osiot

Perus-CV on jäsennelty siten, että yhteystietojesi jälkeen tuorein kurssisi tai koulutuksesi ja työsuhteesi ovat ylimpänä.

Yhteystiedot

CV:n on hyvä pitää sisällään seuraavat tiedot:

Joissakin tapauksissa, mutta ei pääsääntöisesti, CV:ssä voi olla myös seuraavat tiedot:

Useimmissa tilanteissa voi olla hyvä rajoittaa henkilökohtaisten tietojen määrää, sillä sekä yksityisellä ja julkisella puolella on useita kokeiluja, joiden tavoitteena on vähentää työnhakuun liittyvää syrjintää. Tämän vuoksi esimerkiksi julkisella puolella on kokeiluja, joissa hakijan nimi ja sukupuoli jätetään pois ansioluettelosta, jotta hakija arvioidaan ainoastaan työhistorian, koulutuksen ja taitojen kautta.

Koulutus ja kurssit

Yhteystietojen jälkeen CV:een tulee koulutus ja kurssit, tuoreimmasta vanhimpaan. Pääsääntö on, että lukiokoulutusta ei tarvitse mainita, jollei tämä satu olemaan viimeisin suorittamasi tutkinto. Koulutuksesta on hyvä mainita opintolaitoksen nimi, aikajakso jolloin suoritit opintosi, mahdollinen koulutusohjelma ja tutkintonimike. Mikäli opintosi ovat jääneet tai ovat edelleen kesken, voit mainita joko odotetun valmistumisajan tai selventää, minkä verran suoritit opintoja. Jos olet tutkintosi jälkeen suorittanut kursseja tai täydennysopintoja, on nämä mainittava ensin.

Työkokemus

Työhistoria listaan myös tuoreimmasta vanhimpaan. Jos sinulla on jo yli 10 vuoden työhistoria, on todennäköistä että ihan jokaista kesätyöpaikkaa opintojen ajoilta ei kannata mainita, jollei niistä ole selkeästi hyötyöä juuri hakemaasi työpaikkaa silmälläpitäen. Jokaisesta työpaikasta on mainittava ainakin työnantajan nimi, titteli ja keskeisimmät, hakemasi työn kannalta relevanteimmat tehtävät, sekä työsuhteen kesto. Lisäksi on erittäin positiivista, jos voit lyhyesti mainita työhön liittyviä saavutuksia - muista kuitenkin, että niiden on liityttävä hakemaasi työhön. Työsuhteen päättymisen syytä ei CV:ssä tarvitse mainita. Jos puolestaan olet ollut vuokratyösuhteessa, voit mainita muodollisen työnantajasi nimen (henkilöstovuokrausfirma) ja lisäksi selventää, että olit vuokrattuna asiakasyrityksessä nimeltä X.

Vinkki

Vastavalmistuneille työhistoria voi olla haasteellinen osa täyttää, etenkin jos varsinaista työkokemusta ei ole kovin paljon. Voit tällöin mainita erilaiset työharjoittelut tai pienetkin projektit, jotka on toteutettu opintojen puitteissa esimerkiksi yhteistyössä työnantajayrityksen kanssa. Etenkin ammattikorkeakouluilla on usein paljon yhteistyötä alan yritysten kanssa, joten osallistuminen konkreettisiin projekteihin kannattaa mainita.

Muut tiedot CV:ssä

Yhteystiedot, koulutus ja työhistoria muodostavat CV:n keskeisimmän sisällön, minkä lisäksi voit halutessasi - ja tilan salliessa - ottaa mukaan muita tietoja riippuen hakemastasi tehtävästä ja alasta.

Taidot ja henkilökohtaiset vahvuudet voivat vahvistaa kuvaa siitä, että yhdistettynä työhistoriaasi ja koulutukseesi sinulla on kaikki tarvittavat ominaisuudet, joita vaaditaan tehtävässä onnistumiseksi. Suosittelijoiden lisääminen puolestaan antaa selkeän signaalin siitä, että joku kanssasi aiemmin työskennellyt on valmis puhumaan sinusta posiitivisesti. Luottamustoimet ovat usein myös positiivinen asia.

Mitkä trendit vaikuttavat CV:een?

Kilpailu työmarkkinoilla ei ole koskaan ollut yhtä kova kun tänään, ja yhä useampi on hionut CV-taitojaan tullakseen huomatuksi. Suomessa on viime vuosina vakiintunut käytäntö lisätä ansioluetteloon henkilökohtainen profiili, joka on lyhyt ja napakka, muutaman rivin hissipuhe eli englanniksi elevator pitch. Sen tarkoitus on antaa eloa luottelomaiselle ansioluettelolle ja houkutella rekrytoija tutustumaan ansioluetteloosi tarkemmin. Vaikka profiili on lyhyt, älä anna sen pituuden hämätä: se on useimmille kaikkein vaikein osuus koko ansioluettelossa.

  • Erilaiset CV-palvelut ovat tehneet visuaalisesti edistyneistä ansioluetteloista yleisempiä ja moni haluaakin viestiä myös CV:n ulkoasulla persoonallisuutta.
  • Myös valokuvien liittäminen ansioluetteloon on yleistynyt, ja video-CV on arkipäivää jo joissakin ammateissa.
  • CV:n ulkoasu, valokuvat ja jopa video voivat myös olla osa omaa henkilökohtaista brändiä, jonka avulla työnhaussa on helpompi erottua.

Perus-CV:n rinnalle on myös nousemassa taitopohjainen CV, joka soveltuu etenkin kun olet lähettämässä avoimen työhakemuksen ilman, että yrityksessä on haussa haluamasi kaltainen työpaikka. Taitopohjaisessa CV:ssä painopiste on osaamisessasi - kovissa ja pehmeissä taidoissa - sen sijaan, että se vain luettelisi työkokemuksesi ja koulutuksesi. Taitopohjainen CV on paikallaan myös silloin, kun olet vaihtamassa alaa tai uran suuntausta, eikä sinulla ole vielä kokemusta hakemasi kaltaisesta tehtävästä, mutta olet voinut kartuttaa siinä vaadittua osaamista vaikka harrastuksen tai vapaa-ajalla opiskelun kautta.

Täydellisen CV:n salaisuus

Totuus on, että kukaan ei voi sanoa mitä on ja toisaalta mitä ei ole täydellisessä CV:ssä, sillä ansioluettelon kanssa onnistuminen on suoraan yhteydessä siihen, kuinka hyvin se on räätälöity CV juuri hakemaasi tehtävää varten. CV, joka on juuri täydellinen yhtä työpaikkaa varten, voi olla täysin väärä toista tehtävää hakiessa. Älä siis koskaan lähetä samaa ansioluetteloa kahteen työpaikkaan, vaan muista aina räätälöidä se jokaisen roolin mukaiseksi. Lue työpaikkailmoitus huolellisesti läpi ja korosta CV:ssä juuri sitä kokemusta, niitä taitoja ja ominaisuuksia sekä sitä koulutusta, jota ilmoituksessa peräänkuulutetaan.

Hyvän CV:n tekeminen vie aikaa, mutta se on hyvin sijoitettua aikaa, ja sen sijoituksen ansiosta mahdollisuutesi päästä haastatteluun kasvavat ja pääset urallasi eteenpäin nopeammin.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä