Europass CV

Europass CV

Moni on saanut ensikosketuksen Europass CV -mallipohjaan jo koulussa, ja sitä käytetäänkin paljon esimerkiksi hakiessa koulutus-, työharjoittelu- tai työpaikkaa muualla Euroopassa. Se on EU:n viranomaisten standardoima malli, jonka ansiosta sinun ei tarvitse perehtyä vieraan maan CV-käytäntöihin. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tehdä CV eli curriculum vitae millä tahansa eurooppalaisella kielellä.

Jopa Euroopassa eri mailla on jokseenkin vaihtelevia käytäntöjä CV:n rakenteeseen tai sisältöön liittyen, joten Europass CV on mainio ratkaisu kun olet hakeutumassa toiseen EU-maahan opiskelemaan, harjoitteluun tai töihin. Verkkopohjaisia CV-palveluja on tosin olemassa useita, ja etenkin Jobseeker tarjoaa helpon tavan luoda ammattimainen ja visuaalisesti erottuva ansioluettelo usealla eri kielellä, kuten englanniksi tai saksaksi. Europass CV:een verrattuna Jobseeker tarjoaa enemmän vaihtoehtoja CV:n rakenteelle ja ulkoasulle, eikä sen avulla luodussa CV:ssä ole viitteitä käyttämäsi palvelun nimeen. Europass CV on hyvä vaihtoehto silloin, kun sinun on lähetettävä eurooppalaisittain standardoidussa muodossa. Muissa tilanteissa sen käyttö ei ole välttämätöntä.

Mikä on Europassi?

Europass tai suomalaisittain Europassi on kokoelma dokumentteja, joiden rakenne on eurooppalaisittain standardoitu. Ne on tarkoitettu helpottamaan koulutus-, harjoittelu- tai työpaikan hakua muissa Euroopan maissa ja lisäämään työvoiman liikkuvuutta, sillä dokumenttien rakenne on sama kautta koko Euroopan. Palvelu on maksuton käyttää ja esimerkiksi Suomessa sitä ylläpitää Opetushallitus. Europass soveltuu hyvin esimerkiksi kun olet hakemassa työpaikkaa julkiselta sektorilta Suomessa tai opiskelu- tai työpaikkaa ulkomailta, ja haluat käyttää koko Euroopassa tunnistettua rakennetta ansioluettelossasi.

Europass CV on yksi Europassin neljästä dokumentista: sen lisäksi Europassiin kuuluu muun muassa ulkomailla suoritetun harjoittelu- tai opiskelujakson rekisteröinti liikkuvuustodistuksen avulla. Europassi uudistui kesällä 2020 ja se sisältää muun muassa seuraavat keskeiset toiminnot:

  • Kirjasto, jonne voi tallentaa ansioluettelon, todistuksia ja muita dokumentteja, já muokata niitä.
  • Hakutoiminto, jonka avulla voi etsiä työpaikkoja ja kursseja koko Euroopasta
  • Henkilökohtainen profiili, johon sisältyy osaaminen ja kiinnostuksen kohteet
  • Lisätietoja ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkintotodistuksen liitteistä ja liikkuvuustodistuksesta

Kuinka Europass syntyi

Europass CV:n juuret juontavat 1950-luvulle, kun Euroopan Komissio asetti tavoitteeksi sen, että EU-maiden välillä muuttaminen työn tai opiskelupaikan perässä olisi helpompaa. Rooman sopimukseksi nimetty aloite muodosti Euroopan talousyhteisön, joka laajensi EU-maiden sisärajoja siten, että kansalaiset, kauppa ja tavara voisivat liikkua maiden välillä vapaasti aivan kuin oman maansa sisällä. Koska eri EU-mailla oli erilaiset käytännöt ja standardit esimerkiksi koulutuksen suhteen, ilmeni tarve luoda yhteiset mallit vaikkapa koulutuksen tunnustamiselle eri maista. Europass CV on yksi aloitteista, jolla haluttiin helpottaa koulutuksen ja työpaikan etsimistä toisesta talousalueen maasta.

Europass curriculum vitae ja muut työkalut

Europass CV:n rakenne tunnistetaan kaikkialla Euroopassa ja mallipohja on tarjolla kaikilla eurooppalaisilla kielillä. CV on Europassin perusasiakirja, jonka lisäksi voit tarpeesta ja tilanteesta riippuen hyödyntää muita Europass-asiakirjapohjia, esimerkiksi kun olet hakemassa harjoittelupaikkaa. Europass-asiakirjapohjien tarkoituksena on tehdä taitosi ja kokemuksesi ymmärrettävällä, johdonmukaisella ja yksinkertaisella tavalla. Europassi koostuu seuraavista asiakirjoista:

  • Europass CV eli curriculum vitae
  • liikkuvuustodistus joka sisältää tiedot toisessa Euroopan valtiossa oppimistarkoituksessa vietetystä ajasta
  • ammatillisen tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite
  • korkeakoulututkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite

Henkilökohtainen profiili

Ennen kuin pääset hyödyntämään Europassin asiakirjoja tai palveluja, kuten CV-työkalua, on sinun luotava henkilökohtainen profiili. Tämä edellyttää käyttäjätunnuksen luomista ja perustietojen täyttämistä. Profiili antaa hyvän kokonaiskuvan tiedoistasi sekä tekemistäsi CV:stä ja työhakemuksista. Profiili on Euroopan laajuinen, eli jos luot itsellesi käyttäjätunnuksen nyt suomenkielisillä Europass-sivuilla, voit käyttää samaa käyttäjätunnusta myös palvelun muunkielisillä sivuilla.

Työhakemuksen mallipohja

Palvelu tarjoaa myös mallipohjan työhakemuksen tekemiseen ja hakemuksen muokkaamiseen. Kun käytät Europass-palvelua hakemuksen tekemiseen, sinun on myös helppo tallentaa asiakirjat profiiliisi.

Europass CV

Ansioluettelon mallipohja, jonka avulla teet nopeasti standardirakenteisen CV:n. Mallipohja on saatavilla kaikilla eurooppalaisilla kielillä. Europass CV:n tekeminen edellyttää profiilin luomista: sinun on täytettävä henkilökohtaiset tiedot, työkokemus, koulutus ja henkilökohtaiset taidot. Voit halutessasi tehdä CV:n ensin suomeksi ja sen jälkeen kääntää sen vaikkapa englanniksi: voit yhdellä klikkauksella muuttaa CV:n kieltä, jolloin kaikki otsikot muuttuvat toiselle kielelle. Palvelu ei kuitenkaan käännä itse CV:n sisältöä, eli tietoja jotka olet itse sinne syöttänyt.

Europass ammatillisen tutkintotodistuksen liite

Liite auttaa esimerkiksi potentiaalista työnantajaa ulkomailla arvioimaan tutkinnon suorittaneen henkilön pätevyyttä ja osaamista. Liitteessä kerrotaan muun muassa opintojen sisällöstä, tasosta ja suoritustavasta, tutkinnon antamasta ammatillisesta pätevyydestä ja osaamisesta sekä jatko-opintokelpoisuudesta. Liitteen voi saada omasta opintolaitoksesta tutkinnon suorittamisen jälkeen, mutta sitä ei voi käyttää yksin, vaan tutkintotodistuksen yhteydessä. Jos sinulla on useita tutkintoja, jokaiselle on oma liitteensä. Jos olet valmistunut 1.8.2018 jälkeen, voit tulostaa liitteen itse Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa.

Europass korkeakoulututkintotodistuksen liite

Liite auttaa ulkomaalaista koulutuslaitosta tai työpaikkaa ymmärtämään tutkintosi sisältöä paremmin. Liitteessä kerrotaan muun muassa suoritetun tutkinnon tyyppi ja taso, tutkinnon myöntänyt oppilaitos, opintojen sisältö ja tulokset sekä annetaan lisätietoja kansallisesta koulutusjärjestelmästä. Voit itse tilata liitteen oppilaitoksestasi tutkinnon suoritettuasi. Huomaa, että liite ei yksinään riitä, vaan se tulee lähettää itse tutkintotodistuksen kanssa. Kun olet vastavalmistunut, sinulla on oikeus saada liite ilmaiseksi Euroopan yleisimmillä kielillä, eli jos olet vaikkapa hakemassa jatko-opiskelijaksi Ranskaan, voit pyytää sen ranskaksi ja siten välttää liitteen kääntämisen.

Liikkuvuustodistus

Toisessa maassa suoritettu harjoittelu- tai opintojakso on mahdollista rekisteröidä Europass-liikkuvuustodistuksen avulla. Sen tarkoitus on kertoa taidoista ja kokemuksista, jotka olet saanut ulkomailla suorittamasi opiskelu-, harjoittelu- tai vapaaehtoisjakson aikana. Liikkuvuustodistus edellyttää, että sekä sinut ulkomaille lähettänyt organisaatio, kuten oppilaitos, että sinut vastaanottava oppilaitos tai muu organisaatio rekisteröityvät kansallisissa Europass-keskuksissa ja täyttävät asiakirjat yhdessä. Sama koskee myös tilanteita, jolloin olet ollut vapaaehtoistyössä toisessa EU-maassa jonkin suomalaisen organisaation kautta.

CV muilla kielillä

Europass CV soveltuu hyvin etenkin koulutus- tai harjoittelupaikkaa tai ensimmäistä työpaikkaa toisesta EU-maasta hakeville. Se on selkeä ja standardoitu, mutta joidenkin mielestä ehkä arkinen ja toisaalta kaikki eivät halua Europass-logoa ansioluetteloonsa. Jos tavoitteenasi on yksilöllinen, ammattimainen ansioluettelo, jonka avulla erotut eduksesi, Jobseeker tarjoaa kattavamman kirjaston erilaisia CV-mallipohjia ja mahdollistaa CV:n kielen vaihtamisen parilla klikkauksella. Tällöin sinun tarvitsee kuitenkin kääntää CV:n sisältö.

Ansioluettelon kääntäminen

Jos kielitaitosi on vahva, voit luonnollisesti kirjoittaa ansioluettelosi muulla kielellä kuin suomeksi, tai pyytää virallisen kääntäjän kääntämään tekstin sinulle. Virallisen kääntäjän käyttämisen etuna on se, että CV:n eri osioiden otsikot ovat varmasti oikein käännetty. Verkossa on myös tarjolla useita erilaisia käännösohjelmia. Niiden käännökset yleisimpien kielten välillä ovat kuitenkin parempia kuin toisesta kielestä suomeksi tai toisinpäin, joten älä koskaan luota sokeasti käännösohjelmaan kun lähde- tai kohdekielenä on suomi.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä