Vapaaehtoistyö CV:ssä

Vapaaehtoistyö CV:ssä

Olitpa vastavalmistunut, pitkän työkokemuksen omaava tai aktiivinen työnhakija, vapaaehtoistyöstä on useimmiten etua ansioluettelossa. Vapaaehtoistyö kertoo tekojen kautta halustasi vaikuttaa ja toimia muiden kanssa edistääksesi tavoitteita jotka hyödyttävät muita ihmisiä tai koko yhteiskuntaa. Vapaaehtoistyö voi myös olla yllättävä valttikortti uraa vaihtavalle henkilölle. Kerromme tässä artikkelissa kuinka nostat vapaaehtoistyön eduksesi CV:ssäsi.

CV eli curriculum vitae on mahdollisuutesi tehdä unohtumaton vaikutelma potentiaaliseen työnantajaan, ja vapaaehtoistyö voi olla salainen aseesi hakijajoukosta erottumiseksi. Vapaaehtoistyö kertoo ensinnäkin paljon persoonallisuudestasi, sillä vapaaehtoisia yhdistää usein halu auttaa, ja toisaalta se kehittää uusia taitoja ja opettaa sinua tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Mutta millä tapaa vapaaehtoistyö kannattaa ottaa esille ansioluettelossa ja mitä kokemuksesta kannattaa kertoa? Annamme parhaat vinkit eri vaiheessa uraansa oleville työnhakijoille.

Mitä on vapaaehtoistyö?

Moni yleishyödyllinen yhdistys pyörii pääasiassa vapaaehtoisvoimin, ja suomalaiset käyttävät vuosittain kymmeniä tuhansia tunteja erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Omaa aikaansa vapaaehtoisena lahjoittavat tekevät työtä muun muassa vanhusten, maahanmuuttajien ja luonnonsuojelun parissa, sekä seurakuntien ja erilaisten tapahtumien kanssa. Etenkin urheiluseuroissa on paljon vapaaehtoisia, samoin kuin vaikkapa pelastus- ja kriisityön parissa. Vapaaehtoistyö on toimintaa, johon pääasiassa hakeudutaan itse ja joka on jollakin tapaa järjestettyä toimintaa, kuten urheiluseuran puitteissa tapahtuva toiminta.

Mitä sitten teet vapaaehtoistyönä voi vaihdella hyvinkin paljon, eli vapaaehtoistyöksi luetaan vaikkapa Nälkäpäivä-keräyksen lipaskerääjänä toimiminen yhden päivän ajan, ja toisessa ääripäässä voi olla vaikka paikkakunnan vanhusten ulkoilu- ja asiointipalvelun käynnistämisestä ja koko toiminnasta vastaavan rooli. Vapaaehtoistyö ei siis sinänsä kerro minkä verran olet toimintaan sitoutunut tai onko sinulla mahdollisesti sen puitteissa luottamustoimia, kuten vapaaehtoistoiminnan vetäminen tai vaikkapa yhteistyö kumppaneiden kanssa.

Miksi vapaaehtoistyö kannattaa mainita CV:ssä?

Ei ole lainkaan tavatonta, että kiinnostavaan työpaikkaan tulee jopa satoja hakemuksia, joten CV:t läpi silmäilevällä henkilöllä ei todennäköisesti ole kovin monta sekuntia jokaisen CV:n lukemiseen. Ja jos työpaikkailmoituksessa on ollut selkeät toiveet hakijoiden koulutuksesta, taidoista ja henkilökohtaisista vahvuuksista, on todennäköisesti että moni hakija kertoo olevansa juuri haetun kaltainen kandidaatti - ja lopputuloksena voi olla monta hakijaa, jotka vaikuttavat melko samanlaisilta. Vapaaehtoistyö on siis mainio tapa erottua joukosta, sillä olet ehkä jo huomannut että useimmissa työpaikoissa edellytetään yhteistyötaitoja, halua ja kykyä oppia uutta sekä että olet niin kutsuttu hyvä tyyppi. Vapaaehtoistyön roolia ei kannata vähätellä, sillä se voi olla jopa ratkaisevassa asemassa: Linkedinin tekemän kyselyn mukaan 41 % työnantajista pitää vapaaehtoistyötä tärkeänä asiana ansioluettelossa, ja 20 % kertoo rekrytoineensa työnhakijan vapaaehtoistyökokemuksen vuoksi.

Joka viides työnantaja on pitänyt vapaaehtoistyötä ratkaisevana asiana rekrytoidessaan.

Mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä on sinulle itsellesi?

Vapaaehtoiseksi hakeutuneilla henkilöillä on usein kiinnostus joko itse toimintaa kohtaan, omakohtaisia kokemuksia joiden perusteella he haluavat auttaa muita tai muutoin joku linkki vapaaehtoistyön taustalla olevan organisaation kanssa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, ja monessa tapauksessa taustalla voi olla halu auttaa, tai oppia uutta.

Kuten yllä totesimme, vapaaehtoistyöstä on hyötyä ansioluettelossa, mutta sen edut eivät jää siihen:

  1. Vapaaehtoistyön puitteissa tapaa usein uusia ihmisiä. Uusien tuttavuuksien joukossa voi olla ystävämateriaalia, mutta yhtä hyvin myös henkilö, jonka kautta kuulet kiinnostavasta työmahdollisuudesta.
  2. Se voi auttaa selkeyttämään uravalintaa. Etenkin uran alkuvaiheessa tai opintojen aikana vapaaehtoistyö voi johdattaa tielle, joka tuntuu yksinkertaisesti tuntuu oikealta.
  3. Opit uusia taitoja. Jokainen vapaaehtoistyökokemus opettaa monta uutta asiaa, vaikka kyseessä olisi vain yhden päivän kestävä tapahtuma.
  4. Saat lisää itseluottamusta. Vapaaehtoistyössä on erilainen ilmapiiri kuin palkkatyössä, joten itseluottamuksesi kasvaa mukavissa puitteissa.

Näin otat mukaan vapaaehtoistyön ansioluetteloon

Muista, että CV:ssä tärkeintä on kohdistaa sisältö juuri hakemaasi työpaikkaa varten. Tämän vuoksi sama vapaaehtoiskokemus voi näyttää hyvin erilaiselta eri työpaikkoja hakiessa, ja toisaalta myös urasi kehittyessä. Kuinka ja millä tapaa vapaaehtoisuus kannattaa ottaa ansioluettelossa esille, riippuu ensinnäkin omasta tilanteestasi. Jos olet vastavalmistunut ja sinulla on vähän työkokemusta, vapaaehtoistyö on mainio tapa saada CV näyttämään kattavammalta.

Jos puolestaan olet vaihtamassa uraa, voi vapaaehtoistyö olla kaikkein tärkein valttikorttisi, jos olet sen puitteissa kehittänyt uuteen uraan tai toimialaan liittyvää osaamista. Pitkään työelämässä olleella CV:ssä on usein jo riittävästi sisältöä, joten vapaaehtoistyö kannattaa useimmiten mainita melko lyhyesti.

Vastavalmistunut ja vapaaehtoistyö

Kun olet joko täysin ilman työkokemusta tai sinulla on kokemusta vain vähän, vapaaehtoistyö kannattaa tuoda ansioluettelossa kattavasti esille jollei CV:si näytä turhan laihalta. CV:n rakenne on tällöin seuraaava: henkilötietojen jälkeen tulee henkilökohtainen profiili, ja tämän jälkeen koulutus. Jos sinulla on työkokemusta, tämä tulee koulutuksen jälkeen. Työkokemuksen alle tulee mahdolliset työharjoittelut. Näiden jälkeen tulee vapaaehtoistyö alla olevan esimerkin mukaisesti:

Vapaaehtoistyö

Kansainvälisten opiskelijoiden kummi, Tampereen yliopisto

Elokuu 2017 - Toukokuu 2019

Toimin kummina ja tukena kansainvälisille opiskelijoille opintojeni kahden viimeisen vuoden ajan. Kummien tehtävänä oli perehdyttää nimetyt uudet opiskelijat yliopiston ja tiedekunnan toimintatavoille, tukea heitä uuteen kotikaupunkiin tutustumisessa sekä erilaisissa käytännön tilanteissa ensimmäisen lukukauden aikana. Kaikkiaan olin kummina 12 kansainväliselle opiskelijalle, kartutin arvokasta osaamista eri kulttuureista ja lisäksi osallistuin erilaisten perehdytysmateriaalien kehittämiseen.

Uranvaihtaja ja vapaaehtoistyö

Jos olet päättänyt tai vasta haaveilet uudesta urasta, voi vapaaehtoistyö olla valttikorttisi muutoksen onnistumisessa. Uran tai alan vaihtaminen voi olla vaikeaa, sillä ilman kokemusta on vaikea saada jalka oven väliin. Mutta jos olet hankkinut uudelta alalta tai tehtävistä kokemusta vapaaehtoistyön puitteissa, kasvavat mahdollisuutesi päästä toteuttamaan unelmasi uranvaihdosta.

Esimerkki: Olet myyntisihteeri, mutta olet pitkään haaveillut pääseväsi työskentelemään päihde- ja mielenterveystyön parissa, sillä haluat auttaa ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa. Sinulla ei vielä ole työkokemusta alalta, mutta olet hakeutunut vapaaehtoiseksi järjestöön, joka tukee päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä. Olet nyt hakeutumassa kokopäivätyöhön avustajaksi päihdeongelmaisille.

CV:si rakenne olisi tässä tilanteessa seuraava: henkilötietojen jälkeen kerrot henkilökohtaisessa profiilissasi kokemuksestasi päihdeongelmaisten avustamisesta ja motivaatiostasi hakeutua alalle. Tämä tekee CV:n lukijalle heti alkuunsa selväksi, että olet erittäin motivoitunut ja tiedät mitä työ pitää sisällään, vaikka tämän jälkeen tuleva koulutus olisi eri alalta. Koulutuksen jälkeen voit mainita mahdolliset päihdetyöhön liittyvät kurssit ennen kuin listaat työkokemuksesi. Tämän jälkeen tulee vapaaehtoistyö, jossa kerrot tarkemmin roolistasi vapaaehtoisena ja minkä verran olet kerryttänyt kokemusta vapaaehtoisen roolissa.

Vapaaehtoistyö kokeneen CV:ssä

Kun sinulla on jo usean vuoden työkokemus, vapaaehtoistyö kannattaa silti useimmiten mainita mutta yksityiskohdat voit säästää niihin tilanteisiin, jolloin vapaaehtoistyö liittyy jollakin tapaa hakemaasi työpaikkaan tai toimialaan. Vapaaehtoistyö listataan tällöin henkilötietojen, henkilökohtaisen profiilin, työkokemuksen ja koulutuksen ja kurssien jälkeen. Jos vapaaehtoistyö liittyy hakemaasi työpaikkaan, voit hyvin mainita sen henkilökohtaisessa profiilissa, esimerkiksi jos olet avustanut erilaisten tapahtumien markkinoinnissa ja haluat markkinoinnin työpaikkaa hakiessa korostaa olevasi työhösi intohimoisesti suhtautuva markkinoija, joka hyödyntää ammattitaitoaan myös vapaa-ajalla.

Vinkki

Muista, että CV:n maksimipituus on kaksi A4-arkkia, joten jos vapaaehtoistyöllä ei ole suoraa yhteyttä toimialaan tai ammattiisi, voit mainita sen hyvin lyhyesti rivillä tai kahdella ja säästää ansioluettelon tilaa tärkeämmille eli työpaikan kannalta relevanteimmille asioille.

Vapaaehtoistyö kunniaan ansioluettelossa

Vaikka käyttäisit vapaa-aikaasi tehtäviin, jotka eivät liity alaasi tai ammattiisi, vapaaehtoistyö on rekrytoijille vahva signaali siitä, millainen olet henkilönä. On eri asia kirjoittaa olevansa aloitteellinen ja oppimishaluinen henkilö, kun kertoa käytännön esimerkin - vapaaehtoistyön kautta - miten nämä ominaisuudet sinussa ilmenevät. Vapaaehtoistyö kannattaa siis ottaa CV:een mukaan, olipa tilanteesi millainen tahansa. Työnantajat arvostavat vapaaehtoistyötä, ja etenkin vastavalmistuneelle tai uran vaihtajalle se voi olla salainen valttikortti.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä