Käyttöehdot

Ehtoja on viimeksi muutettu 18.4.2020.

Työnhakijan tuo sinulle yritys Resumedia BV. Jobseekerin käyttöön liittyvät seuraavat ehdot. Käyttämällä Jobseekeria hyväksyt tämän.

Näistä käyttöehdoista tehdyt poikkeukset tai lisäykset ovat sitovia vain, jos Työnhakija on ne kirjallisesti hyväksynyt.

Artikla 1. Työnhakijan käyttö

1.1. Jobsekerin kautta voit luoda, muuttaa, ladata ja lähettää CV:itä ja hakukirjeitä maksua vastaan. Lisäksi voit tarkastella sopivia avoimia työpaikkoja ja lähettää ne sinulle CV-osuman perusteella.

1.2. Kun olet luonut CV:n, olet automaattisesti luonut tilin. Kun rekisteröinti on suoritettu ja Jobseeker on aktivoinut tilin, voit kirjautua suoraan tilillesi ja jatkaa Jobseekerin käyttöä.

1.3. Sinun on suojattava pääsy tilillesi luvattomilta henkilöiltä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Erityisesti sinun on pidettävä salasana tiukasti luottamuksellisina. Työnhakija voi olettaa, että kaikki tililtäsi tapahtuu käyttäjänimelläsi ja salasanallasi kirjautumisen jälkeen sinun ohjauksessasi ja valvonnassasi. Olet siis vastuussa kaikista näistä toimista, ellet ole ilmoittanut Työnhakijalle, että joku muu tietää salasanasi.

1.4. Jobseeker käsittelee henkilötietojasi. Katso lisätietoja Resumedia BV:n tietosuojaselosteesta.

Artikla 2. Käyttösäännöt

2.1. Tilit ovat henkilökohtaisia ​​ja niitä ei voi siirtää.

2.2. Työnhakijan käyttö kansallisten tai kansainvälisten lakien ja määräysten vastaisiin toimiin on kielletty. Tämä sisältää, mutta ei nimenomaisesti rajoittuen, herjaavien, herjaavien tai rasististen tietojen tallentamisen tai jakamisen Jobsekerin kautta sekä ei-toivottujen viestien lähettämisen.

2.3. Jos Työnhakija huomaa, että rikot yllä olevia ehtoja, tai jos hän saa tästä valituksen, Työnhakija voi puuttua asiaan rikkomisen lopettamiseksi. Mikäli kohdan 2.1 määräyksiä rikotaan, tili joka tapauksessa suljetaan ja poistetaan.

2.4. Jos työnhakijan mielestä työnhakijan tai kolmansien osapuolien tietojärjestelmien tai verkon ja/tai Internetin kautta tarjottavien palvelujen toiminnalle aiheutuu estettä, vahinkoa tai muuta vaaraa erityisesti liiallisesta sähköpostin lähettämisestä tai muut tiedot, Henkilötietojen vuotaminen tai virusten, troijalaisten ja vastaavien ohjelmistojen toiminta, Työnhakijalla on oikeus ryhtyä kaikkiin kohtuudella tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin tämän vaaran välttämiseksi tai estämiseksi.

2.5. Työnhakijalla on aina oikeus tehdä ilmoitus todetuista rikoksista.

2.6. Työnhakija voi periä näiden käyttäytymissääntöjen rikkomisesta johtuvat vahingot sinulta. Vakuutat Työnhakijan kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka liittyvät lähettämiesi tietoihin.

2.7. Olet yksin vastuussa kaikista verkossa Jobsekerin kanssa järjestämistäsi asioista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, CV:n laatiminen, saatekirjeen laatiminen ja sen lähettäminen.

Artikla 3. Saatavuus ja ylläpito

3.1. Työnhakija tekee kaikkensa, mutta ei voi taata, että Jobseker on aina käytettävissä.

3.2. Jobseker ylläpitää aktiivisesti Jobsekeriä. Huolto voidaan suorittaa milloin tahansa, vaikka se voisi johtaa saatavuuden rajoittamiseen. Huollosta ilmoitetaan etukäteen, mikäli mahdollista.

3.3. Työnhakija voi muuttaa Jobsekerin toimintoja ajoittain. Palautteesi ja ehdotuksesi ovat tervetulleita, mutta lopulta Työnhakija päättää itse, mitä muutoksia se tekee tai ei.

Artikla 4. Henkinen omaisuus

4.1. Jobseeker, CV-mallit, hakemuskirjeet, niihin liittyvät ohjelmistot sekä kaikki verkkosivuilla olevat tiedot ja kuvat ovat Jobseekerin tai sen lisenssinantajien immateriaaliomaisuutta. Niitä ei saa kopioida tai käyttää millään tavalla ilman työnhakijan erillistä kirjallista lupaa, paitsi jos laki niin sallii.

4.2. Jobseekerin kautta julkaisemasi tai tallentamasi tiedot, kuten CV:si tai passikuvasi teksti, ovat ja pysyvät sinun (tai toimittojesi) omaisuutesi. Työnhakijalla on rajoitettu oikeus käyttää näitä tietoja työnhakijalle.

4.3. Voit peruuttaa tämän käyttöoikeuden poistamalla tarvittavat tiedot ja/tai irtisanomalla sopimuksen.

4.4 Voit muokata Jobseekerin kautta julkaisemaasi tai tallentamaasi tietoa oman harkintasi mukaan.

4.5. Jos lähetät Työnhakijalle tietoja, esimerkiksi palautetta virheestä tai parannusehdotuksen, annat sille rajoittamattoman ja pysyvän oikeuden käyttää näitä tietoja Työnhakijalle. Tämä ei koske tietoja, jotka olet nimenomaisesti merkinnyt luottamuksellisiksi.

4.6. Työnhakija ei ota huomioon yksityisiä tietoja (kuten työnhakijoiden ja työnantajien välistä viestintää), joita tallennat ja/tai jaat Jobsekerin kautta, ellei tämä ole välttämätöntä hyvän palvelun kannalta tai ellei työnhakija ole velvollinen tekemään niin lain tai lain nojalla tai oikeuden määräys. Siinä tapauksessa Jobseker tekee kaikkensa rajoittaakseen tietoonsa tiedoista niin paljon kuin mahdollista, siltä osin kuin se on sen hallinnassa.

4.7. Tilauksesi aikana sinulla on oikeus käyttää Työnhakijaa ja Jobsekerin avulla luotuja asiakirjoja, kuten CV:tä tai saatekirjettä. Tilauksesi päättymisen jälkeen sinulla ei ole enää oikeutta käyttää hakemuskirjeitä ja/tai luomaasi CV:n ulkoasua. Näitä asiakirjoja saa käyttää vasta kun näihin asiakirjoihin perustuvat työnhakijan oikeudet on ostettu.

Artikla 5. Työnhakijan korvaukset

5.1. Luomasi CV:n lataamisesta veloitetaan maksu.

5.2. Jobseekerin ensimmäistä käyttöä varten tarvitaan tilaus. Tilauskulut kuukaudessa. Tämä maksu veloitetaan kuukausittain 14 päivää etukäteen.

5.3. Luotumasi CV:n lataamisen tämänhetkiset hinnat ja tilauskulut ovat nähtävissä Jobseker-sivuston kautta.

6 artikla. Purkamisoikeus

6.1. Koska CV toimitetaan digitaalisesti välittömästi, nimenomaisesta pyynnöstäsi purkamisoikeutesi luopumisen jälkeen, lakisääteinen purkamisoikeus raukeaa.

6.2. Voit purkaa liittymää koskevan sopimuksen 14 päivän kuluessa tämän sopimuksen tekemisestä. Saat tilauksesta suorittamasi maksut viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanomisesta. Jos tilauksesta ei peritä korvausta harkinta-ajan kuluessa, et saa hyvitystä irtisanomisen yhteydessä.

Artikla 7. Maksuehdot

7.1. Maksu suoritetaan iDEALin, suoraveloituksen, luottokortin, PayPalin kautta tai verkkosivuilla olevien maksuohjeiden mukaan. Kun Jobseker on vastaanottanut maksun, tili aktivoidaan.

7.2. Tilauksesta maksettava summa peritään kuukausittain käytetyltä maksutavalta.

7.3. Jos maksu viivästyy, Jobseker lähettää sinulle maksumuistutuksen, jossa on 14 päivää aikaa suorittaa maksu. Jos et täytä maksuvelvollisuuttasi tämän muistutuksen jälkeen, olet laillisesti laiminlyönyt ilman, että vaaditaan lisäilmoitusta. Tästä hetkestä lähtien Jobseekerilla on oikeus rajoittaa palveluitaan esimerkiksi rajoittamalla pääsyä Jobseekerille.

7.4 Jos Työnhakija ei pysty perimään velkaa ja/tai et suorita maksua ajallaan, olet velvollinen maksamaan täyden korvauksen oikeudenkäyntikuluista velan ja siitä kertyneiden korkojen lisäksi.

Artikla 8. Tilauksen kesto ja peruuttaminen

8.1. Tilaus alkaa heti, kun tilisi on luotu, kuten näiden käyttöehtojen kohdassa 1 mainitaan.

8.2. Jos teet tilauksen kuluttajana, voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa tilisi kautta. Tilauksen uusimisen estämiseksi peruutus on joka tapauksessa tehtävä ennen uuden jakson alkamispäivää.

8.3 Jos tilaus peruutetaan, ennakkoon maksettua summaa ei palauteta käyttäjälle missään tapauksessa.

Artikla 9. Vastuu

9.1. Siltä osin kuin mikään lakisääteinen määräys ei vastusta tätä, Työnhakijan käyttöön sovelletaan seuraavia vastuumääräyksiä.

9.2. Paitsi tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, työnhakijan vastuu rajoittuu siihen summaan, jonka maksoit kolmelta kuukaudelta ennen vahinkotapahtumaa.

9.3. Työnhakija ei ole nimenomaisesti vastuussa välillisistä vahingoista, välillisistä vahingoista, menetetyistä voitoista, menetetyistä työpaikoista, menetetyistä säästöistä tai vahingoista, jotka johtuvat liiketoiminnan keskeytymisestä.

9.4 Ylivoimaisen esteen sattuessa Työnhakija ei ole koskaan velvollinen maksamaan korvausta sinulle aiheutuneesta vahingosta. Ylivoimaiseen esteeseen kuuluvat Internetin, tietoliikenneinfrastruktuurin viat tai häiriöt, sähkökatkot, sisäiset häiriöt, mobilisaatiot, sodat, liikennehäiriöt, lakot, työsulut, liiketoiminnan häiriöt, toimitusten pysähtyminen, tulipalot ja tulvat.

Artikla 10. Hintojen ja ehtojen muutokset

10.1. Työnhakija voi muuttaa näitä ehtoja ja hintoja lain sallimissa rajoissa.

10.2. Työnhakija ilmoittaa muutoksista tai lisäyksistä vähintään kolmekymmentä päivää ennen niiden voimaantuloa Jobseker-sivuston kautta, jotta voit ottaa ne huomioon.

10.3. Jos et halua hyväksyä muutosta tai lisäystä, voit purkaa sopimuksen voimaantulopäivään asti. Työnhakijan käyttäminen voimaantulopäivän jälkeen katsotaan muutettujen tai täydennettyjen ehtojen hyväksymiseksi.

11 artikla. Muut määräykset

11.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Hollannin lakia.

11.2. Ellei pakottava laki toisin määrää, kaikki Työnhakijaa koskevat riidat viedään sen piirin toimivaltaiselle Hollannin tuomioistuimelle, johon Jobseeker on sijoittautunut.

11.3. Jos näiden käyttöehtojen säännös edellyttää, että ilmoitus on tehtävä "kirjallisesti", hyväksytään myös se, että ilmoitus tehdään sähköpostitse tai viestinnällä Työnhakijan kautta, jos on riittävällä tavalla osoitettu, että viesti on todella peräisin väitetty lähettäjä ja että viestin eheys ei ole vaarantunut.

11.4. Työnhakijalla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa sekä käsittelemänsä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle, joka ottaa työnhakijan tai siihen liittyvän liiketoiminnan siltä haltuunsa.