Esimerkkityöhakemukset

Poimi ideoita esimerkkityöhakemuksista.

Työmarkkinat ovat kilpailtuja, ja erottuminen edukseen on ensisijaisen tärkeää. Tässä artikkelissa esittelemme erilaisia työhakemus esimerkit, jotka auttavat sinua luomaan vahvan ja mieleenpainuvan ensivaikutelman tuleville työnantajillesi. Olipa kyseessä ensimmäinen työpaikka tai uran vaihto, nämä esimerkit tarjoavat sinulle ideoita ja inspiraatiota. Käymme läpi eri toimialojen hakemusesimerkkejä ja korostamme, kuinka voit tuoda esiin omat taitosi ja kokemuksesi tavalla, joka herättää kiinnostusta ja johtaa mahdollisesti haastattelukutsuun.

Työnhaku voi olla uuvuttavaa hommaa, olitpa hiljalleen katselemassa uusia mahdollisuuksia työpaikan vaihtoon tai aktiivinen työnhakija, jonka on täytettävä työnhakijalle asetetut aktiivisuusvaatimukset. Olipa tilanteesi mikä tahansa, on aina tärkeää panostaa kunnolliseen työhakemukseen ja ansioluetteloon eli CV:een, sillä ne ovat työnhaussa menestymisen a ja o.

Jobseekerin asiantuntijat ovat kehittäneet joukon esimerkkejä työhakemuksista, joista voit löytää inspiraatiota ja käteviä vinkkejä hakemuksen kirjoittamiseen. Esimerkeissä on huomioitu kyseisen alan tai ammattiryhmän erikoisvaatimukset, mikä on tärkeää työnhaussa menestymiselle. CV-esimerkit on kirjoitettu suomalaisia työmarkkinoita silmälläpitäen, joten voit olla varma siitä, että esimerkeissä on huomioitu kulttuurin erityispiirteet.

Eri aloja ja tehtävänkuvia varten luoduilla esimerkeissä on koulutuksen ja työkokemuksen kaltaisten perustietojen lisäksi alan erityistarpeet huomioivia osioita, kuten vaikkapa tekniikan alalla tärkeät sertifioinnit ja ohjelmistot tai ohjelmointikielet. Terveydenhuollon alalla työskentelevien kohdalla ammatillisia oikeuksia on puolestaan usein korostettu omasa osiossaan.

CV-esimerkkien lisäksi Jobseeker tarjoaa joukon tyylikkäitä CV-mallipohjia, joiden avulla voit luoda nopeasti tyylikkään hakemuksen, joka antaa positiivisen ensivaikutelman. CV-mallipohjat eivät edellytä teknisiä taitoja ja niiden käyttäminen on monella tapaa helpompaa ja joustavampaa kuin hakemuskirjeen tekeminen tekstinkäsittelyohjelma avulla. Ei siis ole yllättävää, että yhä useampi käyttää valmiita mallipohjia työpaikan haussa. 

Mistä tunnistaa huonon työhakemuksen?

Useimpiin työpaikkoihin on useita, jopa kymmeniä tai satoja hakijoita, joten on tärkeää pitää mielessä, että samasta työpaikasta kilpailee kanssasi suuri joukko muitakin hakijoita. On olemassa joukko tavallisia virheitä, jotka voivat maksaa sinulle kutsun työhaastatteluun.

Räätälöinnin merkitys

On melkein yhdentekevää millainen tai miten hyvin hakemuksesi on kirjoitettu, jos se ei vastaa kysymykseen miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi tehtävään. Tämä vuoksi kenties suurin synti, jonka voit hakemuksessa tehdä, on käyttää samaa hakemusta hakiessa useaa työpaikkaa.

On ymmärrettävää, että mikäli olet aktiivinen työnhakija tai hakemassa työpaikkaa vain täyttääksesi viranomaisten asettaman aktiivisuusvelvoitteen, voi motivaatio olla matala. On kuitenkin aina tärkeää pitää mielessä työhakemuksen lukijan näkökulma, ja huolehtia siitä, että viittaat hakemuksessasi työpaikkailmoituksen sisältöön.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi nostamalla esille osaamistasi tai saavutuksia, jotka ovat olennaisia hakemasi työpaikan kannalta. Liian yleinen hakemus, olipa se kuinka hyvin kirjoitettu, antaa helposti kuvan siitä että et ole aidosti kiinnostunut työpaikasta tai sisäistänyt työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia.

Henkilökohtaiset tiedot ja ammatillinen fokus

Hakemuksessa on hyvä välttää liiallista henkilökohtaisten asioiden kertomista. Muista, että hakemuskirjeen tehtävä on myydä sinut ammatillisen osaamisesi kautta, ei saada uusia ystäviä. Esimerkiksi perhetilanteesta kertominen ei kuulu työhakemukseen, eikä harrastuksillakaan ole paikkaa hakemuskirjeessä. 

Hakemuksen ja ansioluettelon yhteensovittaminen

Hakemuskirjeen sisällön tulee aina tukea CV:n sisältöä, joten älä toista niissä samoja asioita. On turha kertoa hakemuksessa, että sinulla on vaikkapa viiden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta, koska lukija pystyy useimmiten laskemaan tämän ansioluettelosi perusteella. Hakemuksessa tulisi sen sijaan korostaa saavutuksiasi ja miksi kyseinen kokemus toisi potentiaaliselle työnantajalle lisäarvoa. 

Tekstin pituuden hallinta

Liian pitkä hakemus voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sen, että tärkeimmät asiat hukkuvat muun tekstin joukkoon. Älä siis hautaa kaikkein kiinnostavimpia asioita pitkän tarinankerronnan joukkoon, vaan pidättäydy melko lyhyessä ja napakassa tekstin pituudessa. Mitä lyhyempi hakemuksesi on, sitä todennäköisempää että vastaanottaja lukee sen kokonaan. 

Motivaation korostaminen

Etenkin monen aktiivisen työnhakijan kohdalla takana voi olla jo loputon määrä hakemusten kirjoittamiseen käytettyjä tunteja ilman uutta työpaikkaa. Tällöin voi olla hyvä pysähtyä pohtimaan, oletko osannut kertoa motivaatiostasi tavalla, joka houkuttelee työnantajaa. Moni nimittäin sortuu kertomaan hakemuksessaan etsivänsä työtä koska on työttömänä, määräaikainen työsuhde on päättymässä tai että kerta kaikkiaan tarvitsee uuden työn.

Tämä ei kuitenkaan kiinnosta työnantajaa, joka haluaa palkata henkilön, joka on motivoitunut aloittamaan työpaikkailmoituksessa kerrotussa tehtävässä. Muista siis aina, että sinun tehtäväsi ei ole vakuuttaa työnantajaa siitä, että tarvitset työpaikan, vaan että olet kaikkein pätevin, motivoitunein ja että olet kiinnostunut nimenomaan kyseisestä tehtävästä. 

Itsevarmuus vs. Kehuskelu

Suomalaiset ovat tunnetusti vaatimatonta kansaa, mutta työnhaussa vaatimattomuus ei kaunista. Sama koskee toista ääripäätä eli liiallista kehumista. On tärkeää, että opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja lisäarvon, jota voit työnantajalle tarjota, ja samalla tapaa on hyvä välttää liiallisuuksia ja mitäänsanomatonta kehuskelua. Sen sijaan, että kertoisit yksinkertaisesti olevasi nykyisen tiimisi paras myyjä, voit kertoa että myyntisi ovat ylittäneet tavoitteet niin ja niin usein, tai paljonko olet onnistunut kasvattamaan myyntiäsi verrattuna keskiarvoon. Näin kerrot lukijalle miksi olet tiimisi paras myyjä. 

Näistä tunnistat hyvän työhakemuksen

Rekrytoijat käyttävät keskimäärin vain muutamia sekunteja hakemuksen silmäilyyn ennen kuin päättävät kannattaako siihen tutustua tarkemmin. Myyvä hakemus on siis luotu siten, että se sekä vakuuttaa lukijan aloituksella, joka on kiinnostava. Kannattaa siis välttää latteuksia, kuten “Olen 31-vuotias tradenomi, ja erittäin kiinnostunut avoinna olevasta myyntipäällikön tehtävästä”. Voit sen sijaan kertoa olevasi “taitava neuvottelija, joka myy tuplasti kiintiönsä verran eikä ole koskaan menettänyt asiakasta”

Visuaalinen ilme

Visuaalinen ilme on toinen asia, johon lukija kiinnittää huomiota ensi silmäyksellä. Hakemuksen on tärkeää näyttää siistiltä ja huoliteltulta, joten harkitse tarkkaan millaisen työkalun avulla haluat hakemuskirjeesi tehdä. Moni on siirtynyt kokonaan pois tekstinkäsittelyohjelmista kuten Wordista ja käyttää sen sijaan ansioluettelon ja hakemuksen tekemiseen suunniteltua palvelua, kuten Jobseeker. 

Kohdentaminen ja räätälöinti

Hyvä hakemus täydentää ansioluetteloa vastaamalla seuraavaan kysymykseen: Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi tehtävään? Parhain tapa varmistua siitä, että onnistut tässä tavoitteessa on kohdentaa hakemus sanavalintojen avulla. Kohdentamisella eli räätälöinnillä tarkoitetaan, että jos työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan esimerkiksi kykyä motivoida tiimiä haastavien tilanteiden keskellä, voit kertoa konkreettisen esimerkin avulla kuinka olet tässä tavoitteessa aiemmin onnistunut, ja millaisia tulokset ovat olleet. Esimerkiksi haastavassa markkinatilanteessa positiiviseen suuntaan kehittyneet työhyvinvointikyselyt ja asiakastyytyväisyys kertovat lukijalle, että olet hyvä motivoimaan tiimiäsi. Tämän tyyppisiä konkreettisia seikkoja kannattaa siis ottaa mukaan hakemukseen. 

Ansioluettelon ja hakemuksen yhteensopivuus

Hyvin tehty ansioluettelo tiivistää urasi ja osaamisesi faktapohjaisesti, ja hyvä hakemuskirje välttää ansioluettelossa kerrottujen tietojen toistamisen. Sen sijaan, että esimerkiksi kertoisit työskennelleesi markkinoinnin parissa yrityksessä A, B ja C, työhakemuksessa kannattaa korostaa tämän kokemuksen tarjoamaa lisäarvoa, kuten vaikkapa monipuolista markkinoinnin osaamista, erilaisten työkalujen hallintaa ja mikäli olet työskennellyt samalla alalla eri yritysten palveluksessa, kyseisen alan ja asiakaskunnan tuntemusta. Esimerkiksi pankkialalla työskennellyt markkinoinnin asiantuntija voi korostaa alan markkinointiin liittyvän lainsäädännön tuntemusta, koska tästä on hyötyä mikäli olet hakemassa uutta työpaikkaa kilpailijan leivistä. 

Ohjeiden noudattaminen

Työpaikkailmoituksissa voi joskus piillä yllättävä testi, jonka huomiotta jättäminen voi maksaa kutsun työhaastatteluun. Pyydetäänkö työpaikkailmoituksessa että kerrot hakemuksessa palkkatoiveistasi? Entä suosittelijoista? Jos näin on, sinun todellakin kannattaa noudattaa ohjeita. Kyseisille pyynnöille on usein olemassa looginen syy, ja jos hakijoita on kymmeniä tai satoja, ei kannata luottaa siihen että työnantaja kyselee vaikkapa palkkatoiveiden perään. Lue siis työpaikkailmoitus huolellisesti ja noudata ohjeita. 

Kieliopin ja yksityiskohtien tarkistus

Olipa hakemus kuinka hyvin kohdennettu tai tyylikkään näköinen, voi työnhakusi tyssätä jo alkumetreillä jos hakemuksessa on kirjoitusvirheitä. Kokeneet rekrytoijat ovat nähneet kaiken, ja moni heistä sanoo että ärsyttävimpiä virheitä ovat esimerkiksi työpaikkailmoituksen takana olevan yrityksen nimen kirjoittaminen väärin, ja sama koskee rekrytoinnista vastaavaa henkilöä jos tämän nimi on mainittu hakemuskirjeessä. Lue siis työhakemuksesi aina huolellisesti läpi, ja mikäli mahdollista, pyydä ystävää tai perheenjäsentä lukemaan se läpi kiinnittäen huomiota kielioppiin. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työhakemusesimerkeistä

Onko jokin epäselvää? Katso täydellinen FAQ