Insinöörin työhakemuksen esimerkki
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 18. huhtikuuta 2024

Insinöörin työhakemusesimerkki

Insinöörejä on moneen lähtöön, mutta toisaalta niin on insinöörien työpaikkojakin. Suosituimpiin yrityksiin tulee usein kymmeniä hakemuksia jokaista työpaikkailmoitusta kohti päteviltä hakijoilta, joten on tärkeää että tiedät kuinka korostat omaa taustaasi ja osaamistasi parhaiten työhakemuksessa. Kerromme artikkelissa muun muassa miten kohdistat hakemuksesi tiettyä työpaikkailmoitusta varten, miten parannat mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun kun hakemukset seulotaan ensin rekrytointijärjestelmän avulla ja miten kerrot omasta motivaatiostasi.

Miksi insinöörin työhakemuksen kirjoittamiseen on tärkeää panostaa

Ansioluettelo eli CV kertoo koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja listaa usein myös suorittamasi kurssit, sertifioinnit ja taidot. Tämän lisäksi potentiaalinen työnantaja haluaa ymmärtää miksi olet hakemassa kyseistä työpaikkaa, ja tämä onkin insinöörin työhakemuksen tärkein tavoite: kertoa lukijalle, miksi juuri sinä olet oikea henkilö avoimeen tehtävään. Vastaus tähän kysymykseen muodostuu muutamasta eri elementistä, nimittäin kyvystäsi pukea sanoiksi mitä lisäarvoa osaamisesi voisi työnantajalle tuoda, ja mikä motivoi sinua hakemaan työpaikkaa. 

Edellä mainitut osiot ovat tärkeitä, sillä insinöörikoulutusten sisältö on pitkälti työnantajien tiedossa, joten lähestulkoon kaikilla saman koulutuksen omaavilla on valmistuessaan samat taidot. Työelämä tuo insinöörinkin työkalupakkiin uutta osaamista, joka on tärkeää tuoda esille myyvällä tavalla työhakemusta kirjoittaessa. Lisäksi on tärkeää, että työhakemuksen lukjalle jää selkeä kuva siitä, että työhakemuksesi vastaa työpaikkailmoituksessa kerrottuihin vaatimuksiin ja toiveisiin. 

Nämä asiat ovat tärkeitä insinöörin työhakemuksessa


Insinöörin, olipa kyseessä minkä tyyppinen insinööri tahansa, on tärkeää aina liittää työhakemukseen omat yhteystiedot ja työpaikkailmoituksen takana olevan yrityksen yhteystiedot, mukaan lukien rekrytoinnista vastaava esimies tai HR-vastaava.

Minkä tyyppinen insinööri olet?

Koska insinöörien toimenkuvat vaihtelevat melko suuresti riippuen erikoistumisesta ja toimialasta, on ensinnäkin tärkeää että teet heti työhakemuksen alussa selväksi minkälainen insinööri olet - valtaosa insinöörien työpaikoista on erikoistunut johonkin tiettyyn osaamisen alaan. Eli esimerkiksi rakennusalan insinöörin kohdalla on luontevaa korostaa nimenomaan rakennusalan erikoistumista, ja sama koskee muitakin erikoistumisaloja kuten tuotannon ja teollisuuden sekä ympäristöalan insinöörejä.

Kerro mitä kokemuksesi tarkoittaa

Työkokemuksesi on listattu ansioluettelossa, ja monessa tapauksessa tähän sisältyy myös muutama työnkuvaa selventävä lause. Tämän vuoksi sinun ei kannata toistella titteleitä tai vastuualueita työhakemuksessasi, vaan keskittyä kertomaan yleisesti siitä lisäarvosta, jota työkokemuksesi ja osaamisesi toisi potentiaaliselle työnantajalle. Esimerkiksi asiakasprojekteissa työskennelleelle insinöörille voi olla kertynyt laaja kokemus eri toimialoista ja työskentelytavoista - tämä voi olla jopa mainittu toiveena työpaikkahakemuksessa. 


Anna pala itsestäsi

Vaikka taustasi ja työkokemuksesi olisi täydellinen hakemaasi työpaikkaa varten, on tärkeää että kerrot työhakemuksessa millainen työkaveri olet ja mikä on sinulle luonteenomaista työskentelytapojen suhteen. Työpaikkailmoituksissa on usein viitteitä siitä, millaista persoonaa etsitään, joten pyri siihen että osoitat myös henkilökohtaisista ominaisuuksista kertoessasi, että olet lukenut ja sisäistänyt työpaikkailmoituksen. Esimerkiksi pieneen työyhteisöön etsitään usein joustavia tiimipelaajia, jotka ottavat vastuulleen myös tehtäviä jotka eivät varsinaisesti kuulu työnkuvaan. Suuressa työpaikassa puolestaan voidaan arvostaa enemmän jatkuvaa kiinnostusta kehittää omaa asiantuntemusta. 

Insinöörin työhakemuksen osiot

  • Ensimmäisenä on aina yhteystiedot, mukaan lukien postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteystietojen sijainti on mieluiten vasemassa yläkulmassa.
  • Oikealla puolella yläkulmassa on asiakirjan nimi, eli työhakemus. 
  • Suomessa on käytäntönä päivätä työhakemus, ja tämän paikka on yhteystietojen jälkeen.
  • Työnantajan nimi, osoite ja yhteyshenkilön nimi tulevat seuraavaksi. Mikäli yhteyshenkilöä ei ole, riittää että hakemuksessa on organisaation tiedot. 
  • Hakemuskirjeeseen kuuluu lisäksi avoimen työpaikan titteli sekä viittaus siihen, missä olet nähnyt työpaikkailmoituksen nähnyt, kuten sanomalehti tai verkkosivusto. 
  • Varsinaisessa hakemuksessa on aloituksen lisäksi 3-4 kappaletta, joista yksi kertoo työnantajalle tuovastasi lisäarvosta, toinen motivaatiosta, mikäli hakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia on painotettu niin näille voi omistaa oman osionsa, ja lopuksi napakka lopetus. 
  • Mikäli lähetät hakemuksen lisäksi liitteitä, kuten kopion tutkintotodistuksesta, työtodistuksista tai muista asiakirjoista, voit listata hakemuksessasi kaikki lähettämäsi liitteet. 

Insinöörin työhakemuksen esimerkkejä

Mikael Waris
Korpitie 3
01234 Vantaa
mikael.waris@sahkoposti.fi
+358 40 123 4567

Vantaa, 11. syyskuuta 2023

Insinööritoimisto Global-Build Oy
Osastopäällikkö Kevin Boman
Leppätie 9
02334 Espoo

Rakennesuunnittelija kansainväliset projektit/projekti-insinööri
Työpaikkailmoitus Helsingin Sanomat 10.9.2023

Olen 10+ vuoden työkokemuksen omaava rakennetekniikan insinööri, jolla on rautaiset projektinhallintataidot ja kokemusta urakoitsijayhteistyöstä ja työmaavalvonnasta. Minulla on vahva kiinnostus kehittyä kansainvälisten projektien parissa, ja sen vuoksi haen avoinna olevaa projekti-insinöörin paikkaa.

Työurani on pitänyt sisällään monimuotoisia ja vaativia rakennusprojekteja, joiden parissa olen päässyt kehittämään taitojani kansainvälisestä projektienhallinnasta sekä useiden eri maiden rakennetekniikan vaatimuksista. Olen usean projektin puitteissa ollut lisäksi vastuussa urakoitsijoiden laatuseurannasta, ja laatumittareiden raportoinnista loppuasiakkaalle. Tämä mahdollistaa sen, että pystyn tarvittaessa tukemaan projektijohtoa raportoinnin suhteen sekä asiakaskontaktissa laaturaportoinnin puitteissa. 

Projektiosaamiseni kirjoon kuuluu etenkin kaupalliset ja teollisuuden tilaamat rakennusprojektit, joiden parissa työskentelee usein urakoitsijoita useista eri maista. Kielitaitoni on erinomainen ja kykenen suomen lisäksi työskentelemään englannin ja saksan kielellä. Kansainvälisistä rakennetekniikan vaatimuksista ja näihin liittyvän sertifioinnin ansiosta voin itsenäisesti toimia työmaavalvonnan parissa ja tuottaa laatuun liittyvän raportoinnin. 

Kollegana minut tunnetaan huolellisena ja jatkuvasta oppimisesta kiinnostuneena. Viihdyn kansainvälisessä työyhteisössä, jossa panostetaan ammattitaidon kehittämiseen ja kantamaan vastuuta oman toimenkuvan ulkopuoleltakin.

Uskon, että pitkä kansainvälinen kokemukseni ja vahvat yhteistyötaidot tekevät minusta vahvan kandidaatin avoinna olevaa projekti-insinöörin tehtävää varten. Tulen mielelläni keskustelemaan lisää taustani ja tehtävän vaatimuksista henkilökohtaisessa haastattelussa.

Ystävällisin terveisin
Mikael Waris

Liitteet:
Tutkintotodistus Hämeen AMK
Työtotodistus Rakennusjätti Oyj
Työtodistus International Building Corporation 

Vältä näitä virheitä insinöörin työhakemuksessa

On tärkeää muistaa, että työhakemuksen rooli on erilainen kuin CV:n. Siinä missä CV kertoo ennalta tutun kaavan mukaisesti ja tiiviisti taustastasi, kuten koulutuksestasi ja osaamistasi teknologioista tai sinulle myönnetyistä sertifioinneista, työhakemuksessa on tärkeää välttää samojen asioiden toistoa. Eli kun CV kertoo että sinulla on vaikkapa 10 vuotta kokemusta tietynlaisista tehtävistä, työhakemuksen on vastattava kysymyksiin “Mitä sitten?” ja “Mitä lisäarvoa se kokemus tuo työnantajalle?”.

Toinen erittäin tärkeä asia on välttää saman työhakemuksen kierrättämistä kun haet useaa työpaikkaa. Älä siis sorru kuvittelemaan, että yksi ja sama hakemus sopisi kahteen eri työpaikkaan. Et varmasti ole nähnyt kahta täysin samanlaista työpaikkailmoitusta - miksi hakemustenkaan pitäisi olla samanlaisia? Muista aina viitata työhakemuksessa työpaikkailmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin ja toiveisiin, sillä hakemuksen lukijalle on muodostuttava selkeä kuva siitä, että vastaat juuri tiettyyn työpaikkailmoitukseen. Jos hakemuksesi sisältö voisi sopia mihin tahansa työpaikkailmoitukseen, on todennäköistä että et ole kohdentanut eli räätälöinyt sitä tarpeeksi. 

Näillä vinkeillä onnistut

Käytä hakemuksen kirjoittamiseen valmista työhakemuspohjaa, joka soveltuu sekä persoonalliseen tyyliisi sekä hakemaasi tehtävään ja yrityksen profiiliin. Harva tuskailee enää tekstinkäsittelyohjelman kuten Wordin avulla kirjoittaessaan työhakemusta. 

Poimi työpaikkailmoituksesta avainsanoja, jotka soveltuvat myös kuvaamaan taustaasi ja osaamistasi ja käytä kyseisiä ilmaisuja hakemuksessasi. Tämä antaa lukijalle kuvan siitä, että vastaat tiettyyn työpaikkailmoitukseen. 

Työhakemuksen tulee tukea ansioluetteloa ja nostaa esille sen kohokohtia. Voi olla, että osaat 10 eri ohjelmointikieltä, mutta mikäli olet hakemassa työpaikkaa alalta jossa käytetään pääasiassa paria osaamistasi ohjelmointikielistä, voit korostaa näitä kertomalla minkälaisissa yhteyksissä olet näitä kieliä käyttänyt, esimerkiksi mobiiliapplikaatioiden kehittämisessä.

Esittele itsesi persoonana ja työkaverina, eli kerro mitkä ovat vahvuuksiasi. Vaikka sinulla olisi kattavin osaaminen ja pisin työhistoria, työantaja haluaa tietää kuka ja millainen olet henkilönä ja myös mikä sinua motivoi työssäsi. 

Ennen kuin lähetät hakemuksen, lue se huolella läpi ja kysy itseltäsi kriittisesti vastaako se kysymykseen miksi juuri sinä olet oikea henkilö tehtävään. 

Muista aina oikoluku, eli lue hakemuksesi huolella läpi pari kertaa ennen kuin lähetät sen työnantajalle. 

Insinöörin työhakemuksen parhaat tärpit

Luo työhakemus, joka täydentää CV:n tietoja. Jos CV:ssä on listattu kaikki osaamasi teknologiat, sertifioinnit ja kurssit, voit näiden toistamisen sijaan kertoa työhakemuksessasi panostavasi jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja tuomalla esille vain pari työpaikan kannalta olellisinta kurssia tai teknologiaa. 

Lue työpaikkailmoitus huolella läpi ja ole tätäkin huolellisempi sen suhteen, että työhakemuksen lukijalle ei jää epäselvyyttä siitä, että olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta. 

Kerro tarina osaamisestasi ja siitä kuka olet, ja hyödynnä persoonan korostamisessa valmiita työhakemuspohjia ja CV-mallipohjia, joiden avulla annat helposti ammattimaisen kuvan itsestäsi. Työnantaja haluaa tietää kuka olet, ja voit viestiä tästä jo asiakirjojen ulkomuodolla.

Mikäli kaipaat ansioluetteloosi inspiraatiota, voit hakea sitä tutustumalla Jobseekerin valmiisin CV-esimerkkeihin, joiden joukossa on suuri määrä erilaisia ammatteja.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä