Ingenjör Personligt Brev Exempel

Ingenjör Personligt brev Exempel

Som ingenjör äger du nyckelkompetens i tekniska och innovativa företag, där du inte sällan driver och formar framtidens lösningar samt bidrar till samhällsutveckling. I många utvecklingsprocesser är ingenjören ansvarig för att omsätta idéer till praktiska och hållbara lösningar. I denna artikel ger vi användbara tips samt exempel på hur du skapar ett effektivt personligt brev för ingenjör. En vägledning för hur du bäst framhäver dina kvalifikationer och erfarenheter och strukturerar ett säljande personligt brev som kompletterar ditt CV.

Varför ett yrkesspecifikt personligt brev är viktigt

För en ingenjör är ett yrkesspecifikt personligt brev avgörande för att direkt göra dig relevant för tjänsten du söker. Med ett allmänt hållet brev missar du vanligtvis målet genom att inte svara upp mot exakt det som efterfrågas i jobbannonsen.

Ett yrkesspecifikt ansökningsbrev handlar istället om att lyfta fram dina unika kvalifikationer; den erfarenhet och kompetens som är relevant för den specifika ingenjörstjänst du söker. Dessutom ger det dig möjlighet att framhäva mjukare färdigheter, något som ibland är avgörande för att ta dig vidare i rekryteringsprocessen.

Med ett yrkesspecifikt personligt brev ger du ett seriöst intryck där du både förstått arbetsgivarens utmaningar och därefter svarar upp på det.

Nyckelelement i ett yrkesspecifikt personligt brev

Ett effektivt personligt brev kännetecknas av en genomtänkt struktur där olika delar skapar en helhet som lyfter fram dig som den perfekta kandidaten. I ett personligt brev för ingenjör är vissa nyckelelement avgörande och här följer exempel på element som ger arbetsgivaren en heltäckande förståelse för din kompetens och relevans för tjänsten.

Relevanta prestationer och ditt bidrag

Inled gärna ditt personliga brev med relevanta prestationer som visar din kompetens som ingenjör. Beskriv hur du bidragit till dessa projekt och lyft fram konkreta resultat av din insats. Detta ger arbetsgivaren insikt i din praktiska erfarenhet och förmåga att leverera mätbara resultat. Tänk på att ge detaljer som kompletterar det du redan presenterar i ditt CV.

Matcha efterfrågad erfarenhet

Gör det tydligt hur din tidigare erfarenhet och kompetens matchar de specifika krav och kvalifikationer som krävs för ingenjörstjänsten du söker och som anges i platsannonsen. Detta visar att du har god insikt i vad jobbet kräver och att du är väl rustad att möta dessa krav.

Lyft fram initiativkraft och ledarskapsförmåga

Har du tidigare haft ledarskaps- eller projektledande roller kan du med fördel lyfta fram det. Allt som bevisar din förmåga till att ta initiativ och leda projekt i hamn är värdefullt att poängtera.

Lyft fram tekniska kunskaper och färdigheter

Använd ditt personliga brev för att ytterligare beskriva relevanta kunskaper och tekniska färdigheter som du listar i ditt CV. Här har du möjlighet att mer heltäckande lyfta fram din expertis och direkt exemplifiera på hur användbara dina kunskaper är. Detta kan ge dig en konkurrensfördel i ansökningsprocessen. Har du ännu inte skrivit till CV så finns Jobseekers användbara CV-exempel för ingenjör att inspireras av.

Tillsammans ger dessa element en tydlig översikt över dina kvalifikationer och varför du är den idealiska kandidaten för den ingenjörstjänst du söker. Vår guide nedan tillsammans med vårt exempel på personligt brev ger dig fler detaljer kring ett fungerande format. Detta kan du sedan applicera i någon av Jobseekers mallar för personligt brev.

Format för Ingenjör personligt brev

När det gäller att strukturera ditt personliga brev som ingenjör är det viktigt att följa ett tydligt och professionellt format, något som du känner igen från Jobseekers mallar:

Öppning – en engagerande introduktion:

 • Inled med tydlig kontaktinformation (namn, ev. adress, telefonnummer, e-post).
 • Ange mottagarens namn och titel om möjligt samt företagets namn.
 • Skriv en kort säljande introduktion som lyfter ditt intresse för positionen och företaget och kanske hur du den lediga tjänsten kom till din kännedom.

Brödtext – hjärtat i ditt personliga brev:

 1. Första stycket: Fortsätt din presentation och fördjupa ditt intresse för rollen.
 2. Andra stycket: Lyft fram en specifik prestation eller erfarenhet relevant för ingenjörstjänsten.
 3. Tredje stycket: Lista viktiga kompetenser, gärna i punktlista, relaterade till de krav som ställs i jobbannonsen, som konstruktion, CAD/CAM-programvara, materialkunskap, kunskap i standarder och automatisering, problemlösning med mera.
 4. Fjärde stycket (valfritt): Ge ytterligare exempel på tidigare arbetsuppgifter eller prestationer som skapar en tydlig koppling mellan din bakgrund och kraven som ställs för tjänsten. Glöm inte att mjukare värden också spelar en roll i ett personligt brev, och kompletterar ett mer faktainriktat CV.

Avslutning i positiv anda samt tack:

 • Sammanfatta kort ditt intresse och lägg till att du ser fram emot möjligheten att ses för en personlig intervju, samt en avslutande hälsning och signatur.

Exempel på personligt brev för ingenjör

Förhoppningsvis har du redan skapat ett CV med hjälp av våra CV-exempel? Då återstår ett säljande, seriöst personligt brev knutet till dig som ingenjör. Här följer ett exempel på personligt brev att inspireras av,

Exempel:  

Hej Staffan,

Jag såg platsannonsen på er hemsida och vill med detta brev visa mitt starka intresse för tjänsten som senior ingenjör på TechFuture. Med gedigen utbildning samt relevant yrkeserfarenhet på flera välrenommerade företag i branschen är jag övertygad om att min kompetens och erfarenhet är en perfekt matchning till de kvalifikationer ni söker.

Jag har arbetat hos två av era konkurrenter där jag framgångsrikt har lett projekt inom produktdesign och hållfasthetsanalys. Under min tid som Senior Engineer på TeknoDynamics implementerade jag en effektiv designprocess som resulterade i betydande minskning av produktionstid (-11%) och avfall (-14%). Hos min nuvarande arbetsgivare Innovatech Solutions har jag fått erkännande för min insats i att utveckla och implementera innovativa lösningar som förbättrade produktkvaliteten och bidrog till företagets tillväxt. Jag besitter vidare gedigna kunskaper inom materialteknik, hållfasthetsanalys och termodynamik, något som ni efterfrågar och har ett uttalat behov av.

Min utmärkta utbildning inom maskinteknik vid KTH har gett mig kunskaper som även kommit den svenska tekniksektorn till nytta. Jag utmärkte mig som toppstudent och ledde forskningsprojekt som resulterat i publicerade vetenskapliga artiklar med intressanta insikter inom just er bransch. Detta är något jag gärna berättar mer om vid en eventuell intervju.

Jag är mycket imponerad av er utveckling och de lösningar ni hittills presenterat på marknaden. Min drivkraft är att bli en del av TechFuture och bidra till era fortsatta framgångar, då jag brinner för teknik och innovation.

Jag ser fram emot att träffas och höra mer om tjänsten som senior ingenjör och era ambitioner för framtiden i en mycket spännande bransch.

Vänliga hälsningar,
Julia Larsson

Misstag och bästa praxis

För att maximera möjligheten att skapa ett effektivt personligt brev är det bra att ha en överblick över såväl bästa praxis som vanliga misstag att undvika. Därför delar vi några insikter för att hjälpa dig skriva ett riktigt bra personligt brev som lyfter fram dig som en relevant kandidat.

Här är några vanliga misstag samt unika möjligheter att fånga upp när du skriver ett personligt brev för rollen som ingenjör. 

Vanliga misstag att undvika:

 • Vara för generell: Rollen som ingenjör är inte generisk utan ofta specifik. Därför bör du vara specifik i varje ansökan och utforma det efter den kompetens som efterfrågas.
 • Ha ett negativt tonfall: Att uttrycka negativitet eller kritik av tidigare arbetsgivare eller erfarenheter bör också undvikas, eftersom det ger ett oprofessionellt intryck av dig. Fokusera på vad du vill bidra med på en ny arbetsplats, och inte på missnöje med befintlig arbetsplats. 

Bästa praxis att eftersträva:

 • Basera brevet på bra research: För varje ansökan är det avgörande med en grundlig research innan du börjar. Det handlar om att förstå såväl företaget som den specifika tjänst du är intresserad av. Med denna kunskap har du möjlighet att skräddarsy ditt personliga brev efter arbetsgivarens behov, värderingar och förväntningar och lyfta kompetens som är direkt relevant.
 • Var kort och koncis: Ett personligt brev som ingenjör bör vara informativ men samtidigt kortfattad, vanligtvis begränsad till en sida. Varje mening ska ha ett syfte och du bör undvika att upprepa information som redan finns i ditt CV.

Landa ingenjörsjobbet – Fler Tips

Utöver din yrkeskompetens är även mjuka färdigheter viktiga i ett personligt brev som ingenjör. Arbetsgivare letar efter kandidater som är tillförlitliga, ansvarstagande, kan samarbeta samt kan kommunicera. Att lyfta sådana egenskaper, exempelvis genom exempel och konkreta bevis kan ge pluspoäng. Här kommer fler tips för att hjälpa dig att skapa ett riktigt bra personligt brev som låter dig briljera för jobbet som receptionist.

 1. Framhäv mätbara prestationer: Siffror och resultat belyser ditt värde och kapacitet på ett konkret sätt och ger också rekryterare en direkt fingervisning av din kapacitet.
 2. Förstå värdet av format: Ditt personliga brev är en återspegling av din professionalism, något som visar sig i detaljerna. Du säkrar ett snyggt och tydligt format genom välja bland Jobseekers CV-mallar och mallar för personliga brev.
 3. Kopiera inte ditt CV: Det personliga brevet ska komplettera och inte kopiera ditt CV. Det du formulerar ska ge mervärde så försök hitta detaljer som väcker nyfikenhet.

Tillsammans med ditt personliga brev är ett välstrukturerat CV lika viktigt för att få till en helgjuten ansökan. Kika gärna på våra CV-exempel för användbara tips.

Slutsats: Så lyckas du med ett personligt brev som ingenjör

Konkurrensen kring attraktiva ingenjörstjänster är givetvis hård och något som gör en genomtänkt ansökan ännu mer viktig. Men att vara bra på det man gör är en sak; att lyckas förmedla det i skrift är förstås en helt annan utmaning. 

Du bör som ovan nämnt vara noga med att anpassa ditt personliga brev till varje tjänst du söker och ge akt på viktiga nyckelord från platsannonsen. Att tydligt koppla dina färdigheter och expertis till sökta tjänsten och lyfta fram konkreta exempel på din kapacitet. Att du använder ett tydligt, professionellt språk utan överdriven teknisk jargong är också vägledande ledtrådar för att få till ett bra personligt brev.

Jobseekers effektiva mallar till personligt brev inklusive våra CV-mallar tillsammans med våra insikter är viktiga verktyg för att hjälpa dig nå framgång. Målet är att du tar dig till intervju där nya möjligheter öppnar sig och förhoppningsvis landar du jobbet. Ta nästa steg i din ingenjörskarriär idag – och lycka till!

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång