Polis Personligt Brev Exempel
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 3 maj 2024

Polis Personligt brev exempel

När du söker en tjänst som polis måste du dels uppvisa relevanta kvalifikationer, men du behöver också förklara din motivation på ett övertygande sätt. Här spelar ditt personliga brev en viktig roll, där du kortfattat ska fördjupa ditt CV på ett seriöst och intresseväckande sätt. I denna artikel tar du del av ett engagerande fiktivt exempel på ett personligt brev till en polis. Dessutom delar vi med oss av värdefulla råd och insikter för en framgångsrik jobbansökan till polisbranschen.

Varför ett yrkesspecifikt personligt brev är viktigt

En jobbsökande behöver vinkla alla delar av sin ansökan till sitt yrke. För dig som polis kan det innebära en mer seriös ton med fokus på betydelsefulla meriter och insikter kring uppdragets allvar. Såväl CV som personligt brev bör dessutom skräddarsys exakt för den polistjänst du söker. Detta visar att du har koll på de krav som yrket ställer men även på de unika utmaningar som tjänsten du söker innebär. Genom att svara upp mot dessa ökar du chansen att rekryteraren inser dina kvaliteter och din potential.

Ett yrkesspecifikt personligt brev är också en möjlighet att fördjupa dina mjuka färdigheter. 

Innehåll i ett yrkesspecifikt personligt brev för polis

Ett personligt brev är i omfång en luftig sida med text. Så långt är det enkelt. Men vilka är nyckelkomponenterna i ett personligt brev för en polis och vad får jag inte missa? Det går vi igenom här.

Brevets öppning – allmänt hållen 

Vid rekrytering inom Polismyndigheten finns det sällan en namngiven person att rikta sin ansökan till. Därför är din hälsning mer allmänt hållen då den riktar sig till ansvarig myndighetsperson. Detta kan ge brevet en mer formell känsla men det är helt i sin ordning.

Introduktion med kort presentation och ärende 

Presentera dig själv kort och ange vilken roll du söker. Lyft din relevans för tjänsten och försök väcka nyfikenhet. 

Motivation för polistjänsten 

I ett personligt brev bör du förklara dina drivkrafter för just denna tjänst och din motivation kring den. Genom att tydliggöra varför du söker just denna polistjänst och vad du kan bidra med kan du väcka intresse för personen bakom de meriter som listas i ditt CV.

Relevant yrkeserfarenhet och insikter 

Förtydliga hur du matchar de kvalifikationer som krävs för aktuell polistjänst och som presenteras i platsannonsen. Lyft gärna konkreta exempel som visar att du förstår vad som krävs av dig, exempelvis konfliktlösning och kommunikationsförmåga.

Personliga egenskaper 

I ditt CV för polis har du givetvis listat dina formella meriter. I ditt kompletterande personliga brev bör du samt utveckla hur dina personliga egenskaper kan bidra till att leverera väl i tjänsten som polis som du söker. Det är ingen slump att frasen ”Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper” ofta förekommer vid polisrekryteringar.  

I vår guide nedan ger vi förslag på ett fungerande format. Detta kan du givetvis applicera i någon av Jobseekers mallar för personligt brev.

Format för personligt brev anpassat för polis

Gemensamt för Jobseekers alla mallar är ett tydligt och seriöst format för personligt brev, något som är avgörande för en polisansökan. Följande avsnitt är det mest vanliga:

 1. Namn & kontaktuppgifter: Dina kontaktuppgifter följt av datum samt uppgifter om mottagaren av brevet
 2. Hälsning: En öppning riktad till ansvarig för rekryteringen som vanligtvis inte är namngivet vid denna typ av tjänster
 3. Introduktion: Syftet med ditt brev och din relevans för den aktuella polistjänsten.
 4. Brödtext: 3-5 stycken som kompletterar ditt mer faktamässiga CV med personlig motivation, kompetens och relevanta specialkunskaper
 5. Avslutande sammanfattning: Visa intresse för vidare samtal och sammanfatta ditt intresse för aktuell tjänst. Avsluta med en artig hälsning följt av ditt namn
 6. Ange bilagor till ditt personliga brev, exempelvis CV

Exempel på personligt brev för polis

I ditt personliga brev som kompletterar ditt CV ska du sammanfatta dina meriter, din drivkraft och personliga egenskaper till en spegling som är relevant för tjänsten.

Här följer ett exempel på personligt brev för polis: 

Helena Karlsson
helena@exempel.se

Att: Rekryteringsansvarig vid IT-brottscentrum
Polismyndigheten, Region Stockholm

2024-01-25

Hej,Jag skriver för att uttrycka mitt starka intresse för den utlysta tjänsten som utredare hos er. Som utbildad polis och erfaren kriminaltekniker med inriktning på forensik samt dokumenterat engagemang för rättvisa och säkerhet, tror jag mig vara den yrkesperson ni söker.

Med en gedigen bakgrund och nu senast tre års erfarenhet som kriminaltekniker vid Polismyndigheten i Linköping står jag väl rustad för att engagera mig djupare i brottsbekämpning på nationell nivå.

Som ansvarig för att planera och genomföra avancerade forensiska analyser vid brottsplatser har jag redan idag gjort stort avtryck i min befintliga organisationen. Detta genom att ha utvecklat och implementerat effektiva metoder för bevisinsamling och teknisk utredning, något som lett till ökad uppklarningsfrekvens i vår region.

Ni efterfrågar samarbetsförmåga – och min är exceptionellt god. Jag är idag löpande behjälplig till åklagare och andra rättsliga instanser som forensisk expertvittne, vilket resulterat i framgångsrika rättegångar och fällande domar. Mina kreativa bredd inom såväl psykologi som forensik gav goda resultat redan under min tid på Kriminaltekniska laboratoriet i Göteborg. Här resulterade mina slutledningar i att flera komplexa brottmål löstes framgångsrikt.

Självklart har jag god kunskap i UFED, Griffey och ytterligare analysverktyg samt erfarenhet av utredningar med stora IT-inslag samt internationella begäran. Jag pratar flytande engelska och tyska och gör mig förstådd på spanska.

Nu söker jag en roll där jag fullt ut kan bidra till trygghet och rättssäkerhet på nationell nivå. Mitt engagemang för rättvisa och säkerhet, kombinerat med gedigna specialkunskaper ger mig rätt verktyg för att hantera nya tidens utmaningar inom utredning och brottsbekämpning.  

Hos er på IT-brottscentrum i Region Stockholm tror jag att alla pusselbitar faller på plats.

Jag ser fram emot att få möta ert team och presentera mig närmare. Jag vill också veta mer om ert team och hur ni ser på framtiden. Jag delar vid tillfället mycket gärna mina tankar kring hur jag ser på bäst väg att bemöta de utmaningar vi står inför.

Vänliga hälsningar,
Helena Karlsson

Bilaga: CV

Praxis och fallgropar

Ett effektivt personligt brev för en polistjänst är tydligt, välskrivet och konkret. Här listar vi några vanliga misstag att undvika och tips som hjälper dig finslipa ditt brev.

Bra saker att göra:

 • Anpassa ditt brev för varje polistjänst: Visa att du förstår kraven för den specifika tjänsten och skräddarsy erfarenheter och färdigheter så att de matchar dem.
 • Betona tidigare prestationer och resultat: Beskriv tydligt tidigare arbetsuppgifter och hur du har hanterat dem framgångsrikt. Ge gärna konkreta exempel på hur dina insatser har lett till positiva resultat.
 • Demonstrera samarbetsförmåga: Betona din förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt med kollegor, andra myndigheter och samhällsgrupper för att uppnå gemensamma mål.
 • Fokusera på relevanta kompetenser: Lyft fram de egenskaper och färdigheter som är mest relevanta för polisyrket, som till exempel problemlösning, beslutsfattande under press, och förmågan att hantera konflikter.

Vanliga fallgropar att undvika:

 • Kopiera ditt CV i brevform: Undvik att upprepa information som redan finns i ditt CV. Istället bör ditt personliga brev komplettera och utveckla fakta och ge fördjupning. 
 • Skriva ett för långt brev: Skriv helst inte längre än en sida. Fokusera på att fånga läsarens intresse med kraftfulla och relevanta exempel.
 • Hoppa över personliga egenskaper: Utöver yrkeserfarenhet, kom ihåg att inkludera exempel på din personliga egenskaper, som empati, kreativitet och förmåga att arbeta under press – alla viktiga egenskaper för en polis. 
 • Ignorera korrekturläsning: Slarva inte med att korrekturläsa ditt personliga brev. Stavfel, grammatiska fel och andra språkliga misstag ger ett oprofessionellt intryck och minskar din trovärdighet.

Givetvis får du även god hjälp med ditt CV med hjälp av våra CV-mallar och CV-exempel för ditt CV. 

Fler tips för ett effektivt personligt brev

Här är ytterligare tips som hjälper dig höja kvaliteten på ditt personliga brev när du söker jobb en polistjänst.

 1. Betona din etiska kompass: Manifestera din moraliska kompass och ditt äkta engagemang för yrkets uppdrag – att upprätthålla lag och ordning. Detta ökar tilltron till din förmåga att agera i enlighet med polisens värderingar och principer
 2. Illustrera din flexibilitet och anpassningsförmåga: Förklara hur du har hanterat olika situationer och utmaningar med flexibilitet och snabbt tänkande. Polisarbete kräver ofta förmåga att snabbt kunna anpassa sig till förändrade omständigheter, så detta kan i vissa fall vara en viktig egenskap att framhålla.
 3. Se ditt CV och ditt personliga brev som en enhet: De är två delar av samma mynt och med hjälp av Jobkeepers mallar kan du manifestera det rent grafiskt så det syns att din ansökan håller ihop på alla sätt.

Slutsatser kring personligt brev för polis

Att skriva ett effektivt personligt brev som polis kräver eftertanke och klarhet i vilka meriter från ditt CV som du behöver utveckla och lägga tyngd på. I denna artikel har vi både delat goda exempel och visat på fallgropar. Vi har lyft att varje personligt brev ska vara unikt och anpassas för exakt den polistjänst du söker. Vi har pratat om att du ska möta upp de krav som ställs i arbetsbeskrivningen och att även mjuka färdigheter, personliga egenskaper, är viktiga och kan spela en oerhörd roll.

Till din hjälp finns givetvis Jobseekers verktyg som innehåller mallar, skrivtips och exempel för personligt brev och CV. Vi önskar dig lycka till med din ansökan och med att landa ett önskat polisjobb.

Skapa ditt personliga brev som polis idag!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång