Polis CV Exempel
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 6 maj 2024

Polis CV exempel

Som polis hjälper du människor i olika nödsituationer, du utreder brott samt jobbar brottsförebyggande. Utöver att arbeta på poliskontor kan du exempelvis också jobba som kriminaltekniker och sdet finns många olika tjänster att söka som polis, inte minst chefsroller. För att lyfta fram just dina meriter och kompetenser behövs ett yrkesspecifikt CV för polis och i denna artikel går vi igenom hur du går tillväga. Utöver CV-exempel ger vi användbara råd som hjälper dig vässa din ansökan som polis.

Nyckelavsnitt i ett CV för polis

Polisyrket är oerhört brett och det finns många specialiseringar, allt från närpolis och trafikpolis till hundförare, sjöpolis och finanspolis. Ditt CV ska på ett tydligt sätt definiera dig så att dina meriter matchas mot polistjänsten du söker. Det ska framgå tydligt att du är en intressant kandidat som de bör titta närmare på. Ett CV är kort och du har en, max två sidor att fylla med dina mest relevanta meriter så lika viktigt är att välja bort det som inte är intressant. I ett polis-CV finns rad avsnitt som bör finnas med, vilket även framgår i vårt CV-exempel.

Nedan listar vi huvusakliga avsnitt för ett heltäckande CV som polis:

Rubrik och kontaktuppgifter i polis-CV 

Utöver att ditt namn ska synas tydligt så kan du inledningsvis definiera din yrkesinriktning som polis med en kort rubrik. Därefter ska givetvis all relevant kontaktinformation listas, som telefonnummer, e-postadress, bostadsort och länk till din LinkedIn-profil. Foto är aldrig obligatoriskt i ett CV men vill du addera det så är sidhuvudet en lämplig placering.

Exempel på rubrikavsnitt:

Helena Karlsson
Polis med forensisk specialistkunskap.

helena@exempel.se
0700 00 00 00
Stockholm
[Länk till LinkedIn-profil]

Profiltext i CV för polis

Profiltexten är ett inledande avsnitt för att sätta din kompetens och dina ambitioner som polis på kartan. Den bör vara kort: tre till fyra meningar som kopplar dig till tjänsten du söker – och gärna väcka nyfikenhet. 

Exempel på profiltext:

Profil

Erfaren polis och kriminaltekniker med inriktning på forensik. Mitt engagemang för rättvisa och säkerhet, kombinerat med gedigna specialkunskaper ger mig rätt verktyg för att hantera nya utmaningar inom utredning och brottsbekämpning. Nu söker jag en roll där jag fullt ut kan bidra till trygghet och rättssäkerhet.

Arbetslivserfarenhet i CV för polis 

Din yrkeserfarenhet som polis är givetvis mycket relevant och i ditt CV ska du förmedla din arbetshistorik i omvänd kronologisk ordning (d.v.s. det senaste jobbet först). För varje position ska du ange tjänstetitel, arbetsgivare, ort och anställningsdatum. Gör gärna en punktlista under varje anställning för att beskriva ansvar och prestationer. Betona gärna erfarenheter som är relevanta för polisarbetet som rör den polistjänst du söker. 

Se exempel på ett avsnitt med arbetserfarenhet för en polis:

Arbetslivserfarenhet

Kriminaltekniker, Polismyndigheten, Linköping, Januari 2021 – Pågående

 • Ansvarig för att planera och genomföra avancerade forensiska analyser vid brottsplatser.
 •  Utvecklat och implementerat effektiva metoder för bevisinsamling och teknisk utredning, vilket har lett till ökad uppklarningsfrekvens och förbättrad utredningskvalitet.
 • Samarbetar med åklagare och andra rättsliga instanser som forensisk expertvittne, vilket resulterat i framgångsrika rättegångar och fällande domar.

Kriminaltekniker, Regionalt Kriminaltekniskt Laboratorium, Göteborg, 2018 – December 2020

 • Ansvarig för att genomföra forensiska analyser av olika brottstyper, inklusive mord, narkotikarelaterade brott och ekonomisk kriminalitet.
 • Ledde och deltog i utredningsteam, vilket resulterade i att flera komplexa brottmål löstes framgångsrikt.

Utbildning i CV för polis 

Utbildning är givetvis en viktig del av ditt polis-CV. Utöver polisexamen och aspirantutbildning kan du också ha relevant vidareutbildning som ska presenteras. Börja med din senaste utbildning och ta med detaljer som utbildningstyp (grundutbildning eller specialistutbildning), examen, institution samt ort. Du kan i punktform lista nyckelord kring kompetens som de olika utbildningarna givit dig och som du kan bidra med i polistjänsten du sökr. På så sätt kan du samtidigt svara upp mot krav som ställs på rekryteringen. 

Exempel på utbildningsavsnitt:

Polisprogrammet, Högskolan i Borås, 2012 - 2015

 • Inriktning: brottsbekämpning, rättsvetenskap och kriminalteknik.
 • Erhöll polisexamen för självständig utredningsverksamhet.

Fortbildning och Certifikat:

 • Certifikat i Forensisk Teknik, Nationellt Kriminaltekniskt Center, 2016

Specialiserad kurs och examination inom avancerade tekniker för brottsplatsundersökning och forensisk analys.

 • Kurs i Digital Forensik, Rättsmedicinalverket, 2018Fortbildning inom digital forensik för att hantera och analysera digitalt bevismaterial i brottsutredningar. 

Hårda färdigheter i CV för polis 

I ditt CV som polis kan ett avsnitt med specifika hårda färdigheter som är relevanta för brottsbekämpning fylla sin funktion. Det kan exempelvis handla om kunskap om straffrätt, hantering av skjutvapen eller relevanta analysverktyg. Även här kan du titta närmare på kraven som ställs i arbetsbeskrivningen och matcha dem. Fakta i punktlistor är ett bra format i ett CV eftersom det gör ditt dokument skannbart och ger läsaren en snabb överblick över dina meriter.

Exempel på hårda färdigheter:

 • Vapenkunskaper
 • Analysverktyg UFED och Griffey

Mjuka färdigheter i CV för polis

Utöver hårda färdigheter spelar även mjuka en viktig roll, det vill säga personliga egenskaper som är till fördel i jobbet som polis men som inte är direkt kopplade till konkreta arbetsuppgifter. 

Exempel på mjuka färdigheter:

 • Social med god kommunikationsförmåga
 • Stresstålig
 • Empatisk  

Kompletterande avsnitt i CV för polis

Du kan också lägga till fler kompetensavsnitt om det behövs och om du bedömer att de är relevanta för polisväsendet. Det kan vara certifieringar som första hjälpen och utbildning i krisintervention etc. Det kan även handla om språkkunskaper som kan vara till stor nytta i polisarbetet. Det kan också handla om fritidsintressen eller ideella samhällsengagemang som är av intresse, exempelvis volontärarbete.

Tips för ett yrkesspecifikt CV för polis

Ditt CV ska  övertyga rekryteraren om att du är rätt kandidat för polistjänsten du söker. Vi fyller på med fler tips som hjälper dig vässa din ansökan.

 • Skräddarsy ditt polis-CV för varje sökt tjänst: Skicka inte samma CV till olika ansökningar utan anpassa det till exakt de arbetsuppgifter och de specifika kraven som ställs för respektive tjänst.
 • Välj en genomtänkt CV-struktur: För yrkesverksamma poliser är det omvända kronologiska CV-formatet ofta lämpligt. Bland Jobseekers CV-mallar och CV-exempel ges inspiration och konkreta råd.
 • Se dina ansökningsdokument som enhet: Ditt CV och ditt personliga brev är två delar som ska komplettera varandra innehållsmässigt. Dock hör de ihop, vilket du visuellt förstärker med en gemensam grafisk profil. Hos Jobkeeper finns genomtänkt CV-mall med professionella designelement som säkrar ett seriöst CV samt matchande mallar för personligt brev. Och du, ta gärna stöd i vårt skräddarsydda exempel på personligt brev för polis!

Sammanfattning och insikter kring ditt polis-CV 

I den här artikeln har vi inte bara presenterat ett CV-exempel som tagits fram för dig som söker jobb inom polismyndigheten. Vi har även diskuterat hur du rent strategiskt går tillväga för att skapa ett effektivt CV, exempelvis:

 1. Att skräddarsy ditt CV för varje polistjänst så det blir maximalt relevant
 2. Att du fattar dig kort & koncist och använder dig av punktlistor så ditt CV blir enkelt att överskåda
 3. Att du formulerar dig och dina drivkrafter i en kort, säljande profiltext
 4. Att du fokuserar på vissa nyckelavsnitt som arbetsgivaren förväntar sig hitta
 5. Att såväl mjuka som hårda färdigheter fyller viktiga roller
 6. Att professionella CV & personligt brev skapas utifrån mallar med genomtänkt struktur 

Till din hjälp finns Jobseekers olika verktyg som hjälper dig att skapa ett effektivt CV för varje polistjänst.

Skapa ditt CV som polis idag! Lycka till och tack för att vi fick dela med oss av våra insikter.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång