Barnskötare Personligt brev Exempel
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 6 maj 2024

Barnskötare Personligt brev Exempel

Som barnskötare är det din uppgift att ge barn på förskola och fritids trygghet och stimulerande aktiviteter medan föräldrarna är på jobbet. I ditt arbete är du delaktig i lek och andra aktiviteter inomhus och utomhus samt är behjälplig vid vilostunder och måltider. I ett personligt brev för barnskötare ligger fokus på relevanta erfarenheter och vinnande personliga egenskaper som lyfter dig som ett förstaval till tjänsten. I denna artikel ger vi inspirerande exempel på ett personligt brev för barnskötare. Dessutom får du användbara tips och råd som vässar din ansökan som barnskötare.

Därför är ett yrkesspecifikt personligt brev viktigt

Precis som när du skriver ditt CV bör ditt personliga brev för en barnskötartjänst vinklas mot yrkets arbetsuppgifter och de krav som ställs i jobbannonsen. Eftersom varje yrke och varje tjänst är unik rekommenderar vi inte ett generellt brev, eller att du skickar samma personliga brev för varje tjänst du söker. Med ett skräddarsytt yrkesspecifikt personligt brev kan du se till att rätt meriter matchas med jobbet. Det visar också att du ansträngt dig och att din ansökan är seriös. Eftersom ett personligt brev ska kännas personligt blir det sällan ett bra utfall om brevet ger känslan av massutskick. Ta därför vara på möjligheten att lyfta säljande personliga egenskaper som uppskattas hos barnskötare. Exempelvis god hand med barn, ledaregenskaper eller annan önskvärd specialkompetens som musik, konst eller naturkunskap.

Nyckelelement i ett yrkesspecifikt personligt brev för barnskötare

Jobb för barnskötare finns främst på förskolor (kommunala eller privata föräldrakooperativ) men barnskötare arbetar även på fritidshem och skolor och vissa fall även på sjukhus. I ditt personliga brev kan du utveckla fakta i ditt CV och skräddarsy personliga meriter för den specifika tjänsten och arbetsplatsen.

När du skriver ett personligt brev till en tjänst som barnskötare är givetvis uppdraget att väcka intresse. Att du har rätt utbildning och erfarenhet ska givetvis framgå men meriter kan även vara kopplade till fler saker.

För en barnskötare kan personliga intressen och en hobby som är relevant för tjänsten du söker spela stor roll. I ditt jobb medverkar du till att barnen får utveckla sin fantasi och sin kreativitet, genom målning, musik och rytmik. Har du kunskaper inom dessa områden så är det relevant att lyfta det i ditt personliga brev för barnskötare.

Tidigare arbetserfarenhet inom barnomsorg är givetvis relevant i ett personligt brev som barnskötare. Dela gärna personlig reflektion eller exempel som visar på insikter i vad som är viktigt för dig i ditt yrke. Att förmedla dina drivkrafter kan lyfta relevansen för dig som sökande. Att du är såväl kompetent som empatisk kan vara avgörande för att du ska gå vidare till intervju.

Har du ännu inte skrivit till CV så finns Jobseekers användbara CV-exempel för barnskötare att inspireras av.

Format för personligt brev för barnskötare 

Här presenterar vi ett användbart format som du enkelt kan applicera i någon av Jobseekers mallar för personligt brev. Ett säljande personligt brev som barnskötare kräver en genomtänkt struktur, något som vi gärna hjälper dig åstadkomma:

Inledning – en tydlig introduktion som sätter dig på kartan:

 • Inled med tydlig kontaktinformation (namn, ev. adress, telefonnummer, e-post).
 • Ange mottagarens namn samt ev. Organisation
 • Skapa relevans direkt i en kort introduktion som sammanfattar din yrkesmässiga relevans och anledningen till varför du söker.

Brödtext – några korta stycken som kopplar ihop dig med tjänsten:

 • Första stycket: Fortsättning av presentation med fördjupning kring varför du är relevant för tjänsten som barnskötare och kanske hur du fått vetskap om tjänsten.
 • Andra stycket: Lyft fram specifika erfarenheter som visar att du förstår vad jobbet kräver av dig.
 • Tredje stycket: Fånga upp och bemöt specifika krav som ställs i jobbannonsen, exempelvis utbildning och kunskaper kopplade till förskolans profil.
 • Fjärde stycket (valfritt): Lyft fram drivkrafter som skapar en tydlig koppling till arbetsuppgifterna och kanske ett högre syfte du har med ditt yrke.

Avslutning – läsaren ska lämna med en skön känsla i magen

 • Runda av med att påminna om ditt intresse för tjänsten som barnskötare och att du är öppen för intervju tillsammans med en avslutande hälsning och signatur. 

Exempel på personligt brev för barnskötare  

När du färdigställt ditt CV med hjälp av våra CV-exempel så ska ditt kompletterande personliga brev formuleras och även det skräddarsys för tjänsten som barnskötare. Här följer ett exempel att inspireras av.

Från: Livia Lundström
livia@exempel.se
070 – 000 000 00

Till: Barbro Jansson
Friska Vindar Föräldrakooperativ, Sydköping

Hej Barbro,

Jag är en engagerad barnskötare med aktiv livsstil och många levande talanger. Efter 15+ år inom kommunal förskola och fritidsverksamhet är jag nyfiken på att utöva mitt yrke på ett föräldrakooperativ.

Jag såg er annons i fackförbundets nyhetsbrev och kände mig direkt kallad att söka. Friska Vindars profil är helt klockren för mig, och jag tror att ni håller med att vi är en perfekt match för varandra. 

I mitt yrkesliv har jag framgångsrikt bidragit till att utveckla verksamheterna inom naturkunskap och kreativt skapande, de områden ni beskriver som ert huvudfokus. 

Jag jobbar idag som barnskötare på förskola med utomhuspedagogik, där jag bär huvudansvar för årsplanering av aktiviteter inom naturlära. Ett givande uppdrag där jag lärt mig utveckla barnens kunskaper i steg som följer deras nyfikenhet och spontana infall. 

Som fältbiolog sedan barnsben och aktiv idrottsutövare brinner jag för att utveckla och inspirera barn till upplevelser i naturen. Färg och form är andra verktyg jag använder för att skapa en kreativ, lekfull vardag för barnen. Jag ansvarar exempelvis för den utställning som ni just nu kan se på Sydköpings stadsbibliotek, där barnen visar målningar utifrån temat ”Spring i benen”.

För att utvecklas söker jag nu nya utmaningar. Hos er på Friska Vindar vill jag med min initiativkraft och specialkompetens bidra till en lustfylld och harmonisk barnomsorg.

Jag är nyfiken på er verksamhet, inte minst på ert projekt "Livsluft", och jag berättar gärna lite mer om mig själv på ett möte med er.  

Med vänliga hälsningar,
Livia Lundström   

Fallgropar och bästa praxis för barnskötarens personliga brev

För att skapa ett säljande personligt brev som barnskötare finns det en rad vanliga misstag du tjänar på att undvika. Genom att direkt utgå från bästa praxis när du utformar ditt brev sparar du både tid och undviker onödig huvudvärk. Här delar vi insikter kring hur du optimerar ditt personliga brev för att väcka ett positivt intresse hos arbetsgivaren.

Bästa praxis att eftersträva:

 • Anpassa brev efter platsannons: Det är viktigt att det märks att du läst annonsen och förstår vilka egenskaper och kvalifikationer som efterfrågas. Det kan vara en viss profil på förskolan/verksamheten eller specifika språkkunskaper som efterfrågas. Ditt personliga brev ska alltid vara unikt och anpassat till just dessa krav så att du kvalar in som intressant.
 • Ett avslappnat språk: Som barnskötare jobbar du med barn och förskolan söker en människa och ingen styltig byråkrat. Det kan vara svårt att skriva avslappnat men ett tips är att läsa det högt för dig själv och ändra formuleringar som låter stela och krystade. Ha ett språkbruk som är trevligt, personligt och som har en positiv ton. Använd ord som matchar verksamheten och aktiviteter på en förskola och som beskriver dig på ett anpassat sätt, exempelvis ansvarsfull, empatisk, tålmodig och pedagogisk.

Vanliga fallgropar att undvika:

 • Vara för allmän: Barnskötare är ett yrke med ett tydligt uppdrag men aktuella arbetsuppgifter skiljer sig givetvis åt mellan olika arbetsplatser. Svarar du med ett generellt brev där det knappt märks om du läst annonsen eller tagit reda på något om förskolan/verksamheten så riskerar du att falla bort direkt.
 • Vara för oengagerad: Är ditt brev svalt och du inte lyckas förmedla något verkligt intresse för tjänsten så blir det förmodligen mottaget på precis samma sätt. Bara genom att visa engagemang så kan du väcka engagemang. Låt arbetsgivare förstå att du är motiverad och på vilket sätt just du är relevant för tjänsten. 

Fler tips för ett effektivt personligt brev för en barnskötare

Du har en sida till förfogande för att sälja in dig själv och sticka ut i konkurrensen. Här följer fler tips som hjälper dig vässa och skräddarsy ditt personliga brev som barnskötare

 1. Kopiera inte ditt CV: Ditt CV och ditt personliga brev fyller olika funktion. I det sistnämnda ska du komplettera och fördjupa ditt mer faktabaserade CV och lyfta fram intressanta detaljer, personliga egenskaper som ger en bild av dig och helst väcker nyfikenhet.
 2. Lyft fram dina drivkrafter för tjänsten: Du är unik och har unika skäl till varför du är intresserad av att landa jobbet och varför ditt yrke är rätt för dig. Förmedla detta i ditt personliga brev så ökar chansen att du framstår som en engagerad kandidat.
 3. Ge levande exempel: Arbetet på förskola och fritids är verkligen levande och vilar på kompetens, empati och närvaro. Lyft gärna verkliga exempel som lyfter fram erfarenheter som är relevanta för tjänsten du söker. Det hjälper arbetsgivaren att se dig på plats i verksamheten. 
 4. Förenkla med ett tydligt format: Du ska göra det lätt för mottagaren att ta till sig ditt budskap. Då är struktur och ett tydligt format genvägen! Med hjälp av Jobseekers CV-mallar och mallar för personliga brev får du såväl skrivguide och ett professionellt resultat. Du får också en enhetlig ansökan med CV och personligt brev som matchar varandra. 

Slutsats: säljande personligt brev som barnskötare 

I den här artikeln har vi lyft fram exempel på ett personligt brev för barnskötare, ett yrke som kräver handlingskraft, planeringsförmåga och empati. Vi har delat insikter om hur du går tillväga för att göra brevet relevant, och att starka meriter ofta är kopplade till specialintressen. Att rätt utbildning och erfarenhet gärna kan kryddas med personliga intressen som på olika sätt kan berika barnens vistelse på förskolan. Eftersom förskolor eller fritidsverksamheter har olika profileringar kan även din personliga drivkraft vara högintressant för arbetsgivaren.

Vi har lyft att en genomtänkt struktur gör det enklare för mottagaren att ta till sig det du förmedlar om dig själv. Vi har också förklarat varför ditt personliga brev alltid bör skräddarsys efter tjänsten du söker och de krav som listas i jobbannonsen. Ett alltför generellt brev utan direkt engagemang väcker förmodligen inte intresse hos arbetsgivaren. Du bör också ha ett naturligt och avslappnat språk där du framträder som en äkta och genuin människa.

Jobseekers verktyg är en utmärkt tillgång för dig som arbetssökande. Våra användbara mallar samt resurser, inte minst utmärkta CV-exempel, förenklar ditt jobbsökande och säkrar ett professionellt resultat. Lycka till med skapandet av ett personligt brev som förhoppningsvis leder till att du landar jobbet som barnskötare.

Skapa ditt personliga brev idag!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång