Chef Personligt brev Exempel
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 6 maj 2024

Chef Personligt brev Exempel

Att skriva ett personligt brev för ett chefsjobb ställer extra höga krav på utförandet. För att övertyga arbetsgivaren om dina ledaregenskaper krävs ett genomtänkt innehåll men också ett brev med professionell ton och struktur. För en chefstjänst behöver du skapa ett personligt brev som står ut bland konkurrenterna som tävlar om ledarrollen. I vårt exempel på personligt brev för chefstjänster visar vi hur du skräddarsyr ditt personliga brev, oavsett vilken typ av chefsjobb det gäller. Du får också användbara tips som hjälper dig vässa din ansökan.

Varför ett personligt brev för chefsjobb bör vara yrkesspecifikt

Ett anpassat CV är vanligen första steget i att få ihop en ansökan till en chefstjänst. Dock kan ledarskapsegenskaper vara svåra att framhäva i ett CV och där kommer det personliga brevet in. Här kan du fördjupa och personifiera dina ledaregenskaper som direkt knyter an till de uppgifter och mål som tjänsten gäller. Du har en sida text på dig att framhäva hur dina formella meriter, din erfarenhet men även dina personliga egenskaper gör dig till rätt person för chefsjobbet.

Att detta kan vara en utmaning är du inte ensam om att tycka! Eftersom varje chefsjobb dessutom är helt unikt kan du inte heller uttrycka dig generellt. Du måste skräddarsy ditt personliga brev för exakt denna chefstjänst och då kan det vara bra att luta sig mot bra exempel samt god struktur. Detta och mer kan Jobseeker hjälpa dig med.

Nyckelelement i personligt brev för chef

I ett personligt brev som chef ska du fördjupa relevanta förmågor som du antyder i ditt CV. Det som ofta kännetecknar ett personligt brev för en chefsroll är en röd tråd som tydligt lyfter fram din förmåga att skapa resultat. Här lyfter vi fram några nyckelelement som du bör få med.

 • Välj ut och anpassa dina kvalifikationer

I ett personligt brev för chefsjobb ska du utgå från kompetens och egenskaper som efterfrågas i jobbannonsen. Se detta som en konkret önskelista som du effektivt ska bemöta. Vad är dina starkaste kort som ledare inom det fält som efterfrågas? Lyft fram detta och gärna genom exempel.

 • Förtydliga vad du kan tillföra

I din roll som chef ska dina mål och ambitioner förenas med din arbetsgivares verksamhetsmål. Du gör dig relevant för ledarrollen genom att visualisera hur du kan bidra till organisationens tillväxt eller framgång. Försök väcka nyfikenhet för en intervju med fördjupande samtal.

 • Lyft dina personliga drivkrafter 

För de flesta chefstjänster finns högkvalitativ konkurrens. Formella meriter är viktiga men för att sticka ut krävs ofta rätt personlighet och intressanta drivkrafter för att landa just detta jobb. Förmedla dessa på ett bra sätt och du kan få ett försprång genom att du visar fram ett trovärdigt personligt engagemang.

Jobseekers mallar för personligt brev ger stöd till en tydlig struktur och hjälp att skapa ett brev med substans som ändå är lättläst.  

 Format för personligt brev som chef

Ett pedagogiskt format för ett säljande resultat är något som Jobseekers mallar tillför. De är samtidigt enkla att förändra för att matcha dina preferenser när det kommer till stil och färgval.

Exempel på ett vinnande format:

Inledning – lyfter fram dig och dina personliga drivkrafter:

 • Tydlig kontaktinformation (namn, ev. adress, telefonnummer, e-post)
 • Mottagarens namn samt arbetsgivare/organisation
 • En kort säljande introduktion som sammanfattar vad du befinner dig nu och dina ambitioner för chefsjobbet

Brödtext – upplägg med en tydlig röd tråd:

 • Första stycket: Fördjupa din relevans för tjänsten samt för organisationen. Knyt an till uppdraget samt organisationsmålen och hur du matchar dem.
 • Andra stycket: Förmedla vad du kan tillföra och ge exempel på prestationer eller erfarenheter som visar din förmåga att leda till framgång.
 • Tredje stycket: Lyft personliga egenskaper samt berikande kompetenser som kan ge tyngd för det område du ska leda, exempelvis kontaktnät och specialistkunskaper.

Avslutning:

Visa ödmjuk förhoppning för ett möte som kan ge dig mer insikt organisationskultur och mål. Glöm inte en avslutande hälsning och signatur. 

Exempel på personligt brev för chefsjobb

Som i alla jobbansökningar krävs ett CV och som du kan inspireras av  i våra CV-exempel,  i synnerhet vårt CV-exempel för chef. Här följer ett exempel på ett kompletterande personligt brev, i detta fall en ansökan som kommunikationschef.

Från: Helena Malm
helena@exempel.se
070 – 000 000 00

Till: Bo Håkansson
Rädda Barnen, Stockholm

Hej Bo,

Jag har på LinkedIn uppmärksammat att ni söker en kommunikationschef till Rädda Barnen. Detta är ett uppdrag jag är väl meriterad för, men som jag dessutom känner starkt för på ett personligt plan. Som erfaren och dokumenterat högpresterande kommunikationschef söker jag nämligen nya utmaningar i en för mig behjärtansvärd bransch. Som styrelsemedlem i Omsorgsstiftelsen, som Rädda Barnen har löpande samarbeten med, känner jag mig redan som en liten del av er.

I mitt nuvarande jobb som kommunikationschef på H&M i Stockholm är jag bland annat ansvarig för bolagets framgångsrika resultatdrivna kampanjer. Mina insikter delar jag gärna med er, då jag vet att jag sitter på avgörande nycklar. Som ledare är jag mycket uppskattad med ett fint samarbete med mitt team kommunikatörer, nischade inom såväl intern och extern kommunikation.

Jag skulle beskriva mig själv som någon som är drivande och engagerad och som har förmåga att skapa resultat. Mina kampanjer har stuckit ut och i snitt ökat försäljningen med så mycket som 11 %.  Denna förmåga vill jag gärna ska komma till nytta i er organisation. I tjänsten som kommunikationschef hos Rädda Barnen är min plan att bidra till lyckade insamlingskampanjer med motsvarande ökning.

Jag trivs inom näringslivet men har sedan mina masterstudier i kommunikation siktat mot att få ägna min kompetens åt att bidra till högre syften, därav mitt engagemang i styrelsen för Omsorgsstiftelsen. I mitt examensarbete utforskade jag skillnader i utformning av extern kommunikation för välgörenhetsorganisationer i fyra europeiska länder. Insikter som jag med glädje tar med mig till Rädda Barnen.

Jag ser fram emot att mer ingående få höra om hur ni jobbar idag och få djupare förståelse för vad jag skulle kunna bidra med hos er.

Vänliga hälsningar,
Helena Malm

Fallgropar och bästa praxis: personligt brev för chef

Det kan vara avväpnande att höra att många ledare ofta har svårt att lyfta yrkesmässiga framgångar i text och sälja in sig själva som chef i ett personligt brev. Just därför är Jobseekers olika verktyg så användbara. Det finns en rad vanliga fallgropar som du direkt ska undvika men även insikter som hjälper dig skriva ett effektivt, säljande personligt brev.

Gör detta till ett fokus:

 • Skriv alltid ett unikt personligt brev: Det finns inte en chefstjänst som är den andra lik.  Skräddarsy därför varje personligt brev för just denna roll som ledare och för de utmaningar just denna bransch ställer på sina chefer. Gör research på exakt denna arbetsgivare och visa hur just du är relevant.
 • Lyft konkreta exempel på dina förmågor Som chef är det resultaten som talar. Kan du vara konkret och dela siffror på vad ditt ledarskap tidigare resulterat i så gör du dig till en intressant kandidat.

Fallgropar att undvika:

 • Ostrukturerat innehåll: Att läsa ett pladdrigt personligt brev som saknar röd tråd ger ingen säljande bild av dig som ledare. Som chef förväntas du kunna framföra ett budskap med pondus. Med en genomtänkt mall från Jobseeker säkrar du en professionell ansökan.
 • Stel ton och dålig grammatik: En viktig tillgång hos chefer är kommunikationsförmåga. Du förväntas kunna möta människor såväl muntligt som skriftligt och ett personligt brev som känns stelt och byråkratiskt väcker inte direkt sympati. Om det dessutom kryddas av stavfel, särskrivningar och andra grammatiska fel så placerar det dig på fel nivå. Låt gärna en utomstående korrekturläsa brevet samt se till att inga slarv- och stavfel sänker helhetsintrycket på din ansökan. 

Fler tips för ett personligt brev som chef

Det finns ingen entydig arbetsbeskrivning för rollen ”chef”. Varje tjänst är unik men i ditt personliga brev som chef ska det givetvis framgå på vilket sätt du är relevant för en ledarroll. För kvalificerade chefsjobb måste ditt personliga brev ge en tydlig bild av att du äger förmåga att agera som förebild inom organisationen. 

Knyt an till företagets kultur: Som chef är du en del av företaget eller organisationens kultur. De söker någon som har förståelse och vill förvalta och utveckla de rådande värderingarna. Genom att knyta dem till din personlighet så kan du öka chansen att ta dig till intervju.

Se CV + personligt brev som en enhet: Båda delarna av din ansökan måste hålla en hög nivå och ge ett professionellt uttryck, inte minst genom en tydlig struktur. Med Jobseekers CV-mallar och mallar för personliga brev får du till en seriös ansökan med genomgående hög nivå. 

Våga vara kortfattad: Bara för att det gäller ett chefsjobb ändras inte devisen ”kort och koncis”. Du behöver inte berätta om hela din karriär för att väcka intresse utan håll brevet kort, max en sida. Identifiera de mest relevanta meriterna och berätta något fördjupande i ditt personliga brev som kompletterar kortfakta i ditt CV. Är det så att du söker ditt första chefsjobb så kan du istället beskriva intressanta projekt som du har varit ledare för och berätta insikter och resultat från dem.

Slutsats: så skriver du ett effektivt personligt brev som chef

I denna artikel har vi pratat kring och visat exempel på ett personligt brev för ansökan som chef.  Vi har konstaterat att du aldrig ska kopiera ett brev utan alltid skräddarsy det för just denna chefsroll. Detta för att skapa relevans till de aktuella arbetsuppgifterna, de mål och den bransch du söker dig till. Vi har även lyft att du som ledare bör ha en koppling till den kultur och de värderingar som företaget eller organisationen står för, och att det framgår i ditt brev.

Vi har tagit upp vanliga misstag att undvika, exempelvis ett personligt brev utan röd tråd, med ett stelt språk och i värsta fall även stavfel. Att ditt personliga brev är lättläst och professionellt säkrar Jobseekers användbara verktyg. Vi bistår med allt från skrivtips till användbara mallar och inte minst utmärkta CV-exempel. Lycka till med ett riktigt bra personligt brev som hjälper dig landa chefsjobbet.

Skapa ditt personliga brev idag!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång