CV exempel chef
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 17 april 2024

CV exempel chef

Din väg till chefsjobbet startar givetvis med ett välskrivet CV för chef. Ska du söka en chefstjänst behöver du definitivt ett CV som står ut bland andra som tävlar om ledarrollen. Målet är ett CV som visar på din ledarskapsförmåga samt tydligt framhäver dina viktigaste prestationer och kompetenser. I denna artikel ger vi därför både tips och tydliga CV-exempel. Självklart länkar vi vidare till användbara CV-mallar där du även får skrivhjälp.

Som chef har du ett formellt uppdrag där ditt mandat kommer uppifrån och din auktoritet vilar på arbetsgivarens godkännande. I din chefsroll ska du kunna förena dina mål och ambitioner med din uppdragsgivares verksamhetsmål. Det som kännetecknar ett CV för en chefsroll är att det tydligt lyfter fram din förmåga att skapa resultat. Exempelvis hur du bidragit till tidigare arbetsgivares tillväxt och framgång. Det ska givetvis framgå på vilket sätt du är relevant för en ledarroll. Ett CV ska självklart alltid utformas så att det uppfattas som seriöst, men för kvalificerade chefsjobb måste ditt CV spegla att du kan leda och att du äger förmåga att agera som förebild inom organisationen. Ett CV för chef bör vidare vara prydligt och ha en genomtänkt struktur som en snygg design och layout framhäver.

Vilket uppdrag har en chef?

Oavsett vilken bransch eller verksamhet du är verksam inom så finns behovet av chefer, som finns på flera nivåer. Som gruppchef arbetar du ofta i verksamheten och nära personalen. Du kan även jobba som mellanchef, högre chef och i rollen som VD har du den högsta chefsbefattningen.

Exakt vad en chef gör är svårt att specificera eftersom det beror vad det är för verksamhet som du leder. Det finns fler typiska ansvar, som att leda din grupp, fördela arbetsuppgifter och se till att alla har vad de behöver för att leverera det resultat som är målet för företaget. Som företrädare för arbetsgivaren i det operationella arbetet är en chef ofta ansvarig för verksamhetens strategier. Ofta behöver du ta hänsyn till såväl interna som externa mål. Sammanfattande ansvar för en chef är att vara stödjande och motiverande, kunna lösa problem, vara nytänkande parallellt med att vara resultat- och målfokuserad.

Det finns en rad olika chefstitlar, som varierar beroende på vilket arbetsområde du verkar inom. Några exempel är personalchef, kommunikationschef, HR-chef, IT-chef, forsknings- och utvecklingschef, skolchef (rektor), butikschef, försäljningschef och ekonomichef. Som du förstår kan helt vitt skilda utbildningar vara relevanta för att landa ett chefsjobb – det beror givetvis på inom vilken bransch du arbetar som ledare. Vissa chefsjobb kräver inte högre utbildning men då är relevant arbetserfarenhet en nyckel.

Så skriver jag CV för en chef

Ditt CV som chef ska tydligt visa att du har förutsättningar för att leda verksamheten och få medarbetarna med dig. Därför är det viktigt att du lyfter fram tidigare arbeten och erfarenheter som visar på din ledarskapsförmåga. Ibland är en viss utbildning ett krav, och då ska din examen tydligt presenteras. Viktigt är också att du berättar om dina viktigaste prestationer och kompetenser. Detta för att tydliggöra vad du har att erbjuda företaget. För en chefsroll behöver ditt CV fokusera på företagets specifika önskemål. När du ska skapa relevans för aktuell chefsroll bör du ta hänsyn till bransch, till verksamhetens storlek och det specifika för just denna tjänst.

Hur ska jag tänka angående CV-struktur för ett chefsjobb? Principen är samma som för alla CV, det vill säga det viktigaste först. På ett kortfattat sätt ska du lyckas förmedla att du är rätt ledare. Vanligaste CV-struktur för en chefstjänst är ett omvänt kronologiskt CV, men i undantagsfall kan ett funktionellt CV också fungera.

Läs jobbannonsen noggrant och gör gärna research kring företaget för att kunna hitta dina bästa träffpunkter. I ditt CV som chef ska du sedan skräddarsy varje del utifrån dessa. Med hjälp av Jobseekers CV-mallar får du praktiskt stöd i detta, med målet att få dig att stå ut bland övriga kandidater.

EXPERTRÅD

Att länka till sina sociala medier i ett CV är sällan relevant. Nätverket LinkedIn är däremot ett undantag, med tanke på att det är en väl utbredd professionell plattform med närmare 3 miljoner användare bara i Sverige och över 700 miljoner globalt. Som chef är din LinkedIn-profil förmodligen både uppdaterad och välskött, och kanske uppvisar den ett både aktivt och intressant flöde. I ett CV för chef är en länk till din LinkedIn-profil ofta en mycket bra idé. Det kan inte bara ge arbetsgivaren en fördjupad bild av dig som chef men även som intressant person.

Profiltext i CV för chef

I ett CV för chef är profiltexten är en sammanfattning av dina meriter i kombination med kortfattade, säljande argument som lyfter dina viktigaste bedrifter och bästa kompetenser. Tillsammans ska de direkt väcka arbetsgivarens intresse för dig som chefsämne. Profiltexten ska alltid skräddarsys för aktuell tjänst. En riktlinje i CV för chef är att tala om vad du kan tillföra om du får förtroendet och blir anställd. Eftersom det gäller en chefstjänst bör du belysa dina ledaregenskaper i din introduktion. Försök också få med varför du söker just denna tjänst.

Profil

Erfaren och högpresterande kommunikationschef söker nya utmaningar i behjärtansvärd bransch. Leder idag ett team kommunikatörer, nischade inom såväl intern och extern kommunikation. Är mån om att skapa gott arbetsklimat genom att vara tydlig, lyssna, ställa rätt krav och vara lyhörd för vad varje individ behöver. En insats som mitt team år 2021 betygsatte med medelbetyget 8,7 av 10 i Nöjd medarbetarindex. Jag hanterar lika vant strategiska som operativa uppgifter. Arbetar resultatinriktat med dokumenterade resultat av hur kampanjer jag ansvarat för ökat försäljningen med upp till 35%.

Arbetserfarenhet i CV för chef

Som chef är du en resurs som leder människor och/eller arbetsprocesser mot ett uttalat resultat. Att du har dokumenterad erfarenhet som ledare är givetvis av högsta intresse för rekryteraren. Se till att du i dina listade arbetsbeskrivningar få med på vilket sätt du presterat bra som chef, och låt både lärdomar och prestationer ta plats. Lista alla tjänster som är relevanta för en chef, i omvänd ordning, det vill säga ditt senaste chefsjobb först.

Arbetslivserfarenhet

08/2018 – nutid, Kommunikationschef, H & M, Stockholm

Chef för ett team på 15 resultatdrivna marknadsförare med betyget 8,7 i nöjd medarbetarindex. Ansvar för ett flertal stora marknadsföringsprojekt som i snitt genererat en ökning på 25 % i försäljningsresultat. Därutöver ansvar för bolaget interninfo.

08/2016 – 08/2018, Marknads- & Kommunikationschef, If Försäkringar, Stockholm

Chef för marknadsavdelningen med personalansvar för sju medarbetare. Lanserade en ny strategi för kommunikation med befintlig kund som främjade företagets image och ökade nöjd kund index med 18 % under min tid som ledare.

Utbildning & Kurser i CV för chef

Att jobba som chef är ett förtroendeuppdrag där du vanligen både har visst personalansvar samt ansvar för ett förväntat resultat. Det kräver sin kompetens. Som chef är du dessutom specialist inom ett visst området, exempelvis IT, teknik, kommunikation, personalfrågor, skolväsendet eller annat. Utbildning är därför ofta en viktig grund i den kompetens som arbetsgivaren ställer på den person som ska anställas som chef. Med en högre utbildning i ryggen är det inte nödvändigt att i ditt CV för chef lista gymnasieutbildning. Däremot kan meriterande kurser vara relevanta för det fackområde du förväntas ha kunskap om som chef.

Utbildning

08/2009– 06/2011 Masterprogram i globala mediestudier, Stockholms universitet

Teori- och metoddiskussioner inom internationell forskning där mitt examensarbete fokuserade på skillnader i utformande av extern kommunikation för välgörenhetsorganisationer i fyra europeiska länder.

08/2008– 06/2011 Medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet

Kandidatexamen baserad på vetenskaplig metod och teori. Inte minst kunskaper i digitala medier och nyare medieformer. Praktiska metoder för att planera och utforma kampanjer inklusive analys och resultatutvärdering.

Kurser

2019-2020 Premium Leadership Program, Women for Leaders

Företagsutbildning i tre steg för ett modernt ledarskap. Ett program för att stimulera kreativitet, medskapande och innovation, med målet att skapa genomförandekraft till organisationer, inte minst digital transformation.

Egenskaper i CV för chef

Ett cv för en chef bör lyfta fram egenskaper du har som gör dig rätt för tjänsten du söker. Exempelvis är förmåga att kommunicera inom din grupp och skapa förståelse för vilka era gemensamma mål är samt förmedla status till ledningen bra förmågor. I ditt CV ska du framhäva de kunskaper och färdigheter som är viktigast för tjänsten. Att lista mjuka och hårda färdigheter kan förstärka ditt CV och ge en tydligare bild av vem du är, och vad du kan bidra med som chef.

Färdigheter

  • Ledarskap
  • Kommunicera och motivera mitt team
  • Försäljningsstrategier
  • Projektledning

Ett snyggt CV för jobbet som chef

Att vara professionell är att inte uppträda slarvigt. Ett CV som chef bör se snyggt och propert ut, det ska vara lättläst och absolut inte innehålla detaljer som stör. Söker du en chefstjänst betyder därför layout, färg, form och typsnitt mycket, något våra mallar säkrar. Innan du klarskriver ditt chefs-CV och skickar iväg din ansäkan – stäm av detta först:

1. Är design och layout genomtänkt?

Ditt CV för chef bör ha tydliga rubriker och väl avvägda styckesindelningar. Alla delar i ditt CV bör se likadana ut och ge ett lugnt intryck.

2. Har du valt ett bra typsnitt?

Typsnitt är kommunikation. Välj ett lättläst teckensnitt som visar att har ett gott omdöme.

3. Är ditt foto professionellt?

Foto i CV är inget krav men är idag ganska vanligt. Att välja foto kan ge rekryteraren en känsla för vem du är men är du osäker så kan du basera ditt beslut i de fördelar och nackdelar med CV-bild som vi listar i en annan artikel.

Välj rätt och välj bort när du söker chefstjänst

När du söker ett chefsjobb vill du självklart att ditt CV speglar din professionalitet. Sitter du på lång erfarenhet kan ditt CV bli alltför långt om du inte vågar sålla bort det som är mindre viktigt. Antingen listar du all arbetserfarenhet men håller det väldigt kort eller så väljer du med omsorg. Ofta är det ett bättre alternativ att välja ut de mest relevanta uppdragen och lyfta fram den framgång du åstadkommit inom dessa. Längden på ett CV är vanligtvis en A4-sida, max två, men för att sälja in sig som chef kan du ibland behöva lite mer utrymme. Dock ej längre än tre sidor! Läs ditt CV för chef kritiskt och sålla bort det som känns som utfyllnad. Målet är att bli kallad till intervju, och där kan det ibland vara ett bättre tillfälle att utveckla delar som inte platsar i ditt CV.

Skapa ditt CV som chef nu!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång