CV exempel barnskötare

CV exempel barnskötare

Planerar du söka en tjänst som barnskötare? Då är ett genomtänkt CV för barnskötare en bra utgångspunkt. Jobseeker erbjuder alltid perfekta CV-mallar, men här kommer även bra råd och tips för dig som söker jobb och ska skriva ett anpassat CV för barnskötare. Detta ska givetvis lyfta fram relevant utbildning och arbetserfarenhet, men även andra meriter som styrker din yrkeskompetens som barnskötare. Exempelvis god hand med barn, ledaregenskaper eller annan önskvärd specialkompetens.

Jobb för barnskötare finns främst på förskolor, som kan vara kommunala eller privata föräldrakooperativ. I den senare deltar föräldrarna i både verksamhet och drift. Barnskötare arbetar även på fritidshem och skolor och vissa fall även på sjukhus. Som barnskötare kan du också utöva ditt yrke i ditt eget hem, som då kallas familjedaghem. Har du hittat tjänsten du vill söka behöver du ett CV för barnskötare som hjälper dig nå målet: att landa jobbet. Vilket är huvudfokus i denna artikel.

Barnskötare är ett pedagogyrke

Barnskötare är ett pedagogiskt yrke som går ut på att både ge barnen trygghet och stimulerande aktiviteter medan föräldrarna är på jobbet. Du jobbar i team med förskollärare, som har det pedagogiska ansvaret. I barnskötarens arbetsuppgifter ingår att delta i lek och andra aktiviteter samt vara behjälplig i alla moment i barnens vistelse, som vilostunder och måltider.

Kvaliteter att lyfta i ditt CV för barnskötare

Som barnskötare utgår ditt arbete utifrån förskolans, fritidshemmets eller skolans planering. Utgångspunkten för denna är alltid rådande läroplan. Den konkreta veckoplaneringen ska sedan utgå utifrån barnens intressen, exempelvis genom att arbeta med djur, natur, barnlitteratur och skapande. Som barnskötare medverkar du till att barnen får utveckla sin fantasi och sin kreativitet, genom målning, spel, rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Tips: har du dokumenterad erfarenhet eller meriterande utbildning inom dessa områden så är det relevant att lyfta det i ditt CV för barnskötare. Som barnskötare är vidare omsorg är viktigt del av arbetsdagen. Barnskötaren ska se till att barnen får uppmärksamhet, att alla får delta i leken samt att skydda barnen på olika sätt. I ditt jobb har du viktigt daglig kontakt med barnens vårdnadshavare, där din observationsförmåga samt förmåga att förmedla det till föräldrar är betydelsefullt. Att vara kommunikativ är en bra egenskap för en barnskötare och något du också kan lyfta i ditt CV för barnskötare. Ett annat viktigt moment är dokumentation samt planering av den dagliga verksamheten av inomhus- och utomhusaktiviteter. Kan du påvisa att du är duktig på planering och uppföljning är det ytterligare en bra sak att lyfta i ditt CV för barnskötare.

Vägledning för att skriva ett CV för barnskötare

Ett CV för barnskötare ska, precis som alla CV, beskriva dig, dina meriter och din relevans för tjänsten på ett snabbt och överskådligt sätt. Därför är Jobseekers mallar anpassade för att göra det enkelt för dig att skriva ett CV när du söker jobb som barnskötare. Vår CV-mall för barnskötare innehåller en sammanfattning där du direkt kan fånga läsarens intresse samt givetvis lista arbetserfarenhet och utbildning på ett tydligt sätt. Det finns även utrymme att lyfta dina särskilda färdigheter som får dig att sticka ut.

Känner du dig osäker på vad som är viktigast i ditt CV som barnskötare? Fortsätt din läsning och besvara frågorna nedan. Därefter kommer vi att guida dig vidare med målet att ditt CV för barnskötare gör sitt jobb – så att du får jobbet.

1. Behörighet

Har du dokumenterad behörighet, exempelvis barnskötarutbildning ska den listas. Även annan relevant utbildning eller kurser som är relevant för jobbet som barnskötare: pedagogik, projektledning, skapande inom bild, musik eller dylikt.

2. Erfarenhet

Finns arbetserfarenhet som barnskötare så lista alla och beskriv arbetsuppgifter och eventuell profil. Har du inte arbetat som just barnskötare kanske du har annan relevant erfarenhet med liknande arbetsuppgifter och ansvar.

3. Färdigheter och specialkunskaper

Vad har du för egenskaper, färdigheter eller specialkunskaper som kan ge dig fördelar i yrket som barnskötare? Det kan vara skapande, kreativa förmågor där du kan inspirera barnen och utveckla verksamheten. Det kan vara kunskapar inom djur och natur, inom scoutverksamhet som även det kan utveckla innehållet i verksamheten. Det kan vara exempel på förmåga att kommunicera och kunna samarbete, något som är viktigt då du som barnskötare är del i ett arbetslag och behöver kunna kommunicera med barngruppens föräldrar.

Mest tongivande rubriker i ett CV för barnskötare

Jobseeker säkrar att du har tillgång till ett urval perfekta CV-mallar för barnskötare. Men hur ser en bra CV-struktur ur för dig som ska söka jobb på förskola, fritidsverksamhet och skola? Planerar du att söka jobb som barnskötare finns det ett flertal specifika delar i ditt CV som kan vara extra bra att ge lite extra fokus. I denna artikel visar vi därför exempel på hur du kan utforma dem. I ett CV för barnskötare vill vi särskilt lyfta fram vikten av bra innehåll under rubrikerna: Profiltext, Utbildning, Arbetserfarenhet och Färdigheter.

Profiltext – fokus i CV för barnskötare

Du bör sätta tonen direkt i inledningen i ditt CV, det vill säga i din profiltext. Profiltexten är din personliga sammanfattning som definierar dig och dina kompetens. Se den som en säljande, informativ pitch som ska väcka intresset för dig direkt. Som bekant ska ett CV ska alltid skräddarsys för den tjänst du söker, och i ditt fall fokusera på att sammanfatta dina fördelar för yrket som barnskötare.

Profil

Barnskötare med aktiv livsstil och med 15+ års arbetserfarenhet inom både förskola och fritidsverksamhet. I mitt yrke har jag bidragit till att utveckla verksamheterna inom naturkunskap och kreativt skapande. Som fältbiolog och aktiv idrottsutövare vill jag fortsätta utveckla och inspirera barn till upplevelser i naturen. Färg och form är andra verktyg jag använder för att skapa en kreativ, lekfull vardag för barnen. För att utvecklas söker jag nu nya utmaningar, med stor nyfikenhet på att jobba inom föräldrakooperativ och där bidra med min erfarenhet och yrkeskompetens.

EXPERTRÅD

Söker du jobb som barnskötare och har relevant utbildning, men saknar arbetslivserfarenhet inom detta område? Sätt då fokus på utbildningen genom att placera rubriken Utbildning högre upp i ditt CV än din listning av arbetslivserfarenheterna.

Utbildning & Kurser – fokus i CV för barnskötare

Under rubriken utbildning listas relevant utbildning samt meriterande kurser, något som givetvis är viktigt i ditt CV när du söker jobb som barnskötare. Barnskötarutbildning finns både inom gymnasiet (Barn- och Fritidsprogrammet) men även inom komvux, en utbildning på 18 månader. Inom såväl gymnasieskolan som komvux ingår praktik, något som också kan vara relevant att ta med i ditt CV för barnskötare. Glöm inte kortare kurser eller specialistutbildningar som kan stärka dina meriter för tjänsten som barnskötare. Är du i slutfasen av din utbildning? Ange det samt uppge datum för beräknad examen så att den som läser ditt CV får svar på denna fråga direkt.

Utbildning

08/1995 – 06/1998 Barn- och fritidsprogrammet, Inriktning: Fritid och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet, 3 årigt gymnasium med yrkesexamen. Inriktning: Fritid och hälsa - som gav kunskaper i människors fritid, olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

Kurser

  • Praktiskt naturlära, Uppdragsutbildning Fältbiologerna, Naturum, 2012
  • Naturpedagogik, Uppdragsutbildning Fältbiologerna, Airus, 2016
  • Barn och konstpedagogik, steg 1, 2, 3, KV Konstskola, 2004, 2009, 2024

Arbetslivserfarenhet – fokus i CV barnskötare

Dina arbetslivserfarenheter är en av de viktigaste delarna på ditt CV för barnskötare. Att lista dina relevanta anställningar ger arbetsgivaren en bra uppfattning om vilka erfarenheter du har, och vad du kan bidra med på din nya arbetsplats. Tänk på: Under varje arbetserfarenhet du listar, skriv därför inte bara vad du gjorde utan ta med vad du lärde dig. Om två år på en viss förskola lärde dig att effektivt hantera att åtta saker samtidigt under stressande förhållanden så kommunicera det.

Arbetslivserfarenhet

08/2015 – nutid, Barnskötare Blommans förskola, Eklanda kommun, Eklanda

Barnskötare på förskola med utomhuspedagogik där jag bär huvudansvar för årsplanering av aktiviteter inom naturlära. Har gett mig förmåga att utveckla barnens kunskaper i steg som följer deras nyfikenhet och spontana infall.

08/2008 – 08/2015 Barnskötare Ängens Fritidsverksamhet, Gladan kommun, Gladan

Barnskötare på fritids med helgöppet och lägerverksamhet. Tränade min förmåga att hantera en mängd uppgifter samtidigt här och nu men ändå lyckosamt styra mot uppsatta mål och planerade projekt på längre sikt.

Färdigheter – fokus i CV för barnskötare

Hur gör jag för att mitt CV för barnskötare ska sticka ut bland andra sökanden? En väg är att ta med en separat rubrik med färdigheter, där du flaggar upp och ger exempel på relevanta saker du är bra på. En färdighet behöver inte ha med något du jobbat med utan kan vara något du har som intresse och utvecklar på din fritid. Tänk först efter vilka av dina färdigheter som betyder fördelar för jobbet som barnskötare för att hålla dig relevant och inte tappa fokus. Du kan lista din färdigheter i ditt CV i en punktlista. I ditt personliga brev kan du sedan utveckla och berätta mer om de punkter som du anser vara mest relevanta.

Färdigheter

  • Tidsplanering
  • Pedagogik
  • Konfliktlösning
  • Naturpedagogik

EXPERTRÅD

Du ska strukturera ditt CV för barnskötare utifrån den situationen du befinner dig. Tumregeln för CV-struktur är att lista den viktigaste informationen först. CV i omvänd kronologisk ordning är det absolut vanligaste upplägget för CV för barnskötare, och en struktur som är välbekant för rekryteraren. I denna CV-typ gör du en omvänd tidslinje över din karriär och vad du åstadkommit, med det senaste och mest aktuella först. Du startar alltså med nutid och listar såväl utbildning som arbetserfarenhet i omvänd kronologisk ordning.

CV för barnskötare – dina fördelar på en sida

I ditt CV för barnskötare ska du välja rätt innehåll – och det lika viktigt att välja bort! Det som inte är intressant för arbetsgivaren att veta kan du ta bort. Den som rekryterar har begränsad tid för varje sökandes CV och därför ska du begränsa längden på ditt barnskötare-CV till helst en. Hämta gärna inspiration från Jobseekers CV-exempel och ta del av bra tips i våra informativa artiklar som lyfter detaljer i varje steg. Du anpassar sedan ditt CV så det matchar den tjänst som barnskötare som du planerar söka.

Skapa ditt CV som barnskötare nu!

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång