Kompetenser och personliga egenskaper på ditt CV
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 15 maj 2024

Kompetenser och personliga egenskaper på ditt CV

Att inkludera dina kompetenser i ditt cv är ett bra sätt att skapa en mer konkurrenskraftig jobbansökan. Dina personliga egenskaper kan stärka ditt cv och ge arbetsgivaren en bättre bild av vem du är, och vad du kan bidra med på arbetsplatsen. I det här avsnittet förklarar vi vikten av kompetenser och egenskaper i cv:et, och går igenom skillnaden på begreppen färdighet, kunskap och kompetens i cv-sammanhang.

Ett generellt råd för den som söker ett nytt jobb är att läsa igenom jobbannonsen noga, för att på det sättet säkerställa att det som efterfrågas av arbetsgivaren också får plats i ansökan. En allt vanligare sak är att arbetsgivare efterfrågar en lista över kompetenser i cv:et, någonting som kan vara en klok idé oavsett om det specifikt efterfrågas eller inte.

Men ofta är det tydligt redan i rubriken eller inledningen av jobbannonsen vilka kompetenser eller egenskaper som arbetsgivaren är ute efter. Om dina personliga egenskaper matchar, eller är nära besläktade, med de som efterfrågas bör dessa finnas med i ditt cv. “Lösningsorienterad och analytisk medarbetare” är ett exempel på vad som kan efterfrågas, och finns lösningsorienterad eller analytisk förmåga som en del av din kompetensbank bör det då nämnas.

Ur arbetsgivarens perspektiv är det enkelt att förstå varför listade kompetenser på ett cv är välkommet. Det ger en snabb och tydlig bild av personen som söker jobbet, och hjälper till att sålla agnarna från vetet. Tänk därför på att nämna personliga egenskaper som har en stärkande effekt på ditt cv, eftersom det rimligen ökar dina chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen.

Vad är kompetens?

Kompetens är ett uttryck som används alltmer och inte minst på arbetsmarknaden har begreppet blivit väletablerat på flera olika nivåer. Men vad är kompetens och vad finns det för definition på begreppet? Det är viktigt att ha med sig att kompetenser och färdigheter eller kunskaper inte är samma sak, men lätt kan förväxlas.

Kompetenser är personliga egenskaper och sådana egenskaper som kan utvecklas om du har rätt karaktär. Det kompletteras sedan med din personlighet och intelligens. Som begrepp syftar kompetens på varje individs förmåga att tillämpa sina kunskaper. Det kan finnas många som har samma färdigheter, men inte alla har samma kompetens att faktiskt utnyttja eller använda dessa färdigheter på ett effektivt sätt.

Enligt Svensk Ordbok, som ges ut av Svenska Akademins, betyder kompetens "(till­räckligt) god förmåga för att ut­föra vissa upp­gifter som ofta fram­går av samman­hanget” och enligt SAOL (Svenska Akademins ordlista) är en definition av kompetens “tillräcklig skicklighet” eller “behörighet”. I det här sammanhanget är det den första definitionen “tillräcklig skicklighet” som är relevant.

Skillnad mellan kompetens och färdighet

Kompetensen är ens förmåga att använda sig av sina kunskaper och färdigheter i praktiken. Begreppet kompetens är också bredare än skicklighet, och för att utveckla kompetenser behövs ofta många olika färdigheter eller kunskaper. Ledaregenskaper är en viktig kompetens i arbetslivet, och då kan färdigheter som att kunna delegera ansvar och hantera sociala konflikter vara viktiga för att utveckla kompetensen som ledare. Det är viktigt att hålla isär begreppen kompetens och färdighet när du skriver ett cv, inte minst för att kunna sätta ihop ett så starkt cv som möjligt.

Fördelar med att lista kompetenser på ditt cv

Anledningarna till att lista eller lyfta fram dina kompetenser på ditt cv är egentligen många och huvudanledningen till att det är en god idé är att arbetsgivaren försöker få grepp om din personlighet. Lämplighet och hur väl man rent egenskapsmässigt passar in på arbetsplatsen, och i den roll som man ansöker om, är viktiga saker som arbetsgivaren tar i beaktande. Det råder ingen tvekan om att saker som utbildning, arbetslivserfarenhet och meriter från arbetslivet kommer att måla upp en gedigen bild av vad du har gjort, men det riskerar att inte måla hela bilden och framför allt riskerar det att inte berätta mycket om vad du kan bidra med framöver.

“Att du lyfter fram dina kompetenser på cv:et kan spela väldigt stor roll, eftersom det ger en bättre bild av hur du kan använda dina kunskaper och din erfarenhet i praktiken.”

Det här ställer också krav på dig måla upp en gynnsam bild av vem du är och vad du kommer att kunna ta med dig till arbetsplatsen. En rekrytering av en ny medarbetare ska i bästa fall tillföra ny energi, ett nytt synsätt och ny kompetens. Om du kan måla upp bilden av att du är en person som kan tillföra någonting nytt, någonting bättre, till företaget har du kommit en lång väg. I slutändan handlar det om att bygga ditt egna personliga varumärke och trycka på kompetenser som du tror är stärkande just för den arbetsgivaren.

Hur vet jag vilka kompetenser jag har?

För att få en god uppfattning om dina personliga kompetenser behöver du lägga dig an med ett kritiskt tänkande, och granska dig själv med ett kritiskt öga. Det gäller helt enkelt att analysera sig själv för att få en bra bild av ens personliga egenskaper. Ett bra tips är att ta hjälp av en vän eller en kollega, gärna en sådan du inte är alldeles för nära på ett personligt plan, för att måla bilden av dig själv. Den bild av dina egenskaper som den andra personen ger kan sedan fungera som en bra grund i din fortsatta analys och kan förhoppningsvis verka i ett ögonöppnande syfte.

SSYK - standard för yrkesklassificering i Sverige

Det finns ett standardsätt för yrkesklassificering i Sverige och det är ett system som kallas SSYK. Det är ett system som har en rad viktiga roller på arbetsmarknaden, inte minst för att organisera information som finns om vakanta roller, arbetssökande och jobb. Det är också ett system som företag och organisationer använder internt, för att då klassificera sina anställda.

ISCO-08 (International Standard Classification of Occupation 2008) är en internationell motsvarigheter som den Internationella arbetsorganisationen (ILO) har tagit fram. Det är också den som ligger till grund för SSYK 2012, som är den senaste varianten av SSYK i Sverige. Det här gör att yrkesklassificeringen blir enklare att applicera i andra länder och att man, när man ska jämföra kompetens, kan använda sig av ett mer internationellt gångbart mått.

Skillnad mellan kompetens och legitimering

Kompetens är också ett begrepp som på arbetsmarknaden kan användas för att beskriva en slags juridiskt grundad behörighet. En vanligare term för det i Sverige är legitimering och det finns många yrken som kräver en officiell legitimation för att få utföras. Det tydligaste exemplet är inom sjukvården, där läkare behöver en läkarlegitimation för att få vara verksamma inom svensk sjukvård.

Det här kan inte minst vålla problem med människor från andra länder som flyttar till Sverige och som kan ha motsvarande utbildning, fast inte motsvarande legitimation, från sitt hemland. Processen att validera utbildningar är långdragen och är någonting som Arbetsförmedlingen arbetar med. Det bästa sättet att få ordning på hur just din utbildning kan användas på en svensk arbetsmarknad är att kontakta din lokala Arbetsförmedling.

Hur anges kompetenser på ett cv?

Vill du ha ett avsnitt för dina kompetenser och personliga egenskaper i ditt cv? Ett förslag är att skapa en rubrik för detta längst ner och sedan lista kompetenserna som du anser relevanta för jobbet du söker. Tänk på att inte lista för många olika, utan försök hålla dig till 3-5 stycken. Detta för att stärka intrycket av kompetenserna som du faktiskt lyfter fram. Med andra ord behöver du sålla bland dina kompetenser och fokusera på de som är mest relevanta för jobbet i fråga.

Tänk också på att det aldrig är en klok idé att ljuga på sitt cv och att nämna kompetenser som man inte har täckning för kommer bara att leda till problem i nästa steg. Förmodligen är det saker som testas eller upptäckts redan på en arbetsintervju.

Du kan också lyfta fram dina allra mest relevanta kompetenser för just det jobb du söker längst upp, antingen i din personliga profil eller direkt i huvudrubriken till ditt cv. Det kommer att dra uppmärksamhet till dina viktigaste attribut direkt och det kan därmed öka dina chanser att bli kallad till en intervju.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång