Ljuga på CV – skäl till att undvika CV-fusk
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 17 april 2024

Ljuga på CV – skäl till att undvika CV-fusk

”Man kan komma till världens ände på en lögn – men man kan inte komma tillbaka igen.” Ett ordspråk om lögnens förmåga som ringar in ämnet för denna artikel: att ljuga på sitt CV eller inte. Det är inte ovanligt med CV-fusk; det vill säga att på olika sätt krydda sina meriter. Kanske genom att överdriva viss erfarenhet eller färdighet, att felaktigt fylla i luckor eller ljuga om en examen. Det kan i stunden kännas obetydligt men faktum är att det är en riktigt dålig idé som på sikt kan få allvarliga konsekvenser. Du kan stämplas som en opålitlig lögnare och ditt varumärke kan få en törn. Du kan även få sparken och rentav straffa ut dig från en bransch. Här kan du ta del av insikter och resonemang kring verkliga risker med att ljuga på CV.

Hur vanligt är det att folk ljuger i sitt CV? Sedan 2008 har Stockholms Handelskammare i en årlig rapport bevakat tendensen i hur kandidater förvanskar fakta i sina cv:n. Från en siffra som länge legat på drygt 40 % har siffran för CV-fusk de senaste åren landat på 60 %. Det är med andra ord ganska vanligt att glida på sanningsskalan och ljuga på sitt CV. Rättfärdigar det att även jag gör det? Vårt svar är nej. Låt inte andras dåliga omdöme ge dig skäl att ljuga eller bluffa på ditt CV. Rådet är att tala sanning, oavsett hur frestande det känns att krydda upp sina meriter för att putsa bilden av sig själv.

Detta ljugs det mest om i CV

 • Tidigare anställningar: arbetsuppgifter och anställningstid
 • Titlar
 • Examen som inte existerar
 • Hur hög lön man har haft
 • Att man har fått avgångsvederlag

Ljug i CV riskerar arbetsförtroendet

”Sticker inte mitt CV ut tillräckligt kan jag kanske ändra en titel, lägga till ett ansvarsområde och förlänga tiden jag jobbade där?” Så kan en frestande tankegånge gå. Men hur skulle du känna dig om du fick reda på att människor ljuger för dig? Förmodligen skulle det kännas obehagligt – och det är precis därför arbetsgivare inte accepterar detta. Tillit är mycket viktigt i alla förhållanden och så även på jobbet, där sanning och ärlighet lägger grunden till ett gott samarbete med chefer och kollegor. Blir du avslöjad för att ha ljugit om dina meriter blir du samtidigt sedd som opålitlig, oavsett hur väl du presterar på jobbet. En skada som kan vara svår att reparera.

EXPERTRÅD

Det kan tyckas oskyldigt att krydda upp sitt CV inför en spännande tjänst. Men att ljuga om sina meriter och kan skada fler än din arbetsgivare och dig själv. Beroende på vilka arbetsuppgifter det handlar om så kan även tredje part utsättas för skada på grund av bristande kompetens och ansvarstagande. Konsekvenserna av att ljuga på sitt CV kan bli långtgående och svåra att överblicka och bör därför undvikas helt.

Konsekvenser av att ljuga på CV

Att ljuga på ditt CV kan få stora konsekvenser för din karriär. Om en rekryterare eller arbetsgivare under ansökningsprocessen upptäcker felaktigheter och att du ljuger på ditt CV så är givetvis dina chanser att få jobbet lika med noll. Är du redan är anställd och din arbetsgivare inser att meriter du angett i ditt CV inte stämmer, rentav att kompetens saknas helt, så kan det leda till uppsägning. Och även om du inte får sparken kommer det skada din bilden av dig som person när CV-fusk uppdagas. För hur kan dina kollegor ha förtroende för dig när det kommit fram till att du ljög på ditt CV och kompetens kanske saknas för uppgifter som du fått förtroende att utföra?

Små lögner i CV med stora effekter

Att ljuga är oetiskt och få arbetsgivare accepterar det. Ändå händer det att sökande gör sig skyldiga till att ljuga på sitt CV. Tanken är kanske att en eller fler "små" lögner inte gör någon större skillnad eftersom de "trots allt är bra på jobbet de gör"? Eller så intalar man sig att det inte ens är en form av lögn. Fundera gärna över en rad ”mindre” lögner i CV som kan verka ofarliga men som faktiskt kan leda till omedelbar uppsägning:

 • Förbättra jobbtitel och ansvarsområden

Till exempel en administrativt anställd som ger sig titeln Kontorschef och utger sig för att ha haft en arbetsledande funktion när sanningen är att inget sådant ansvar fanns.

 • Överdriva erfarenhet

Till exempel att påstå sig ha mer än tio års erfarenhet, trots att verklig tid i yrket är tre år.

 • Jobb- och slutdatum ändras

Ett sätt att försöka maskera eller täcka över "luckor i CV". Låta en period av arbetslöshet, sjukdom eller till och med fängelsestraff "försvinna".

Eftersom CV-fusk är vanligt är det inte förvånande att allt fler arbetsgivare utför screening och bakgrundskontroller för att avslöja osanna uppgifter i CV.

Större lögner i CV med ännu större effekter

Här listar vi en rad större lögner, CV-fusk som kan få riktigt allvarliga konsekvenser:

 • Ljuga på CV om en arbetsgivares uppskattning eller anledning till avgång

Till exempel att på sitt CV hävda att jobbet var ett tillfälligt uppdrag eller en projektanställning när du i praktiken avskedades på grund av att arbetsgivaren var missnöjd med din insats.

 • Överdriva utbildningsnivå i CV

Att exempelvis beskriva en tvåveckors kurs som en yrkesutbildning.

Att i sitt CV ange att man talar "utmärkt franska" och detta sedan visar sig inte vara fallet. En sådan lögn blir ohållbar om nya jobbet kräver att du regelbundet måste prata franska med kollegor eller kunder. Även att överdriva färdigheter i vissa datorprogram kommer förmodligen att på ett obekvämt avslöja sig för arbetsgivare förr eller senare. Språkkunskaper och andra färdigheter är enkla att ljuga om men också ganska enkla att testa.

 • Ljuga i CV om examen

Att ange examen från en utbildning som du aldrig slutfört. En lögn som är enkel att avslöja för rekryteraren eller arbetsgivaren. Det är enkelt att kontrollera om du faktiskt innehar examensbevis eller certifikat; det handlar bara om ett telefonsamtal.

 • Förfalska examensbevis eller certifikat

Förfalskning av examensbevis är urkundsförfalskning vilket är ett straffbart brott i Sverige. Det är självklart något helt otänkbart.

 • Låta en vän agera som referens

Att ange namn och telefonnummer till sin gamla arbetsgivare men att personen som svarar är en god vän som låtsas vara den tidigare arbetsgivaren. Detta ses som djupt allvarligt och kan skada ditt rykte rejält.

Metoder att avslöja CV-fusk

Det finns många steg i en anställningsprocess där en lögn eller överdrifter kan bli avslöjade. Det kan ske när rekryteraren talar med en referens som inte kan verifiera det du påstår. Osanna uppgifter kan även avslöjas under arbetsintervjun. Även om du blir anställd så kan dina lögner avslöjas genom att kompetens helt enkelt saknas. Oavsett hur eller när lögner avslöjas så kommer det inte vara en behaglig upplevelse. Eftersom CV-fusk är så pass vanligt är det därför inte förvånande att allt fler arbetsgivare utför egna eller beställer screening och bakgrundskontroller från en extern partner.

Två vanliga verktyg i rekryteringsprocessen för att avslöja CV-fusk:

 • Sanningsförsäkran – där kandidaten tidigt i processen skriftligen får intyga i att all den information som lämnas under rekryteringsprocessen är sann och riktig
 • Bakgrundskontroll i flera steg – ofta i slutskedet när eller flera slutkandidater är utvalda

Främst handlar det om verifiering av CV, meritlista, tidigare arbetsgivare men även andra risker kontrolleras, exempelvis konkurrerande verksamhet vid sidan av samt juridiska omständigheter. Särskild noggrann screening sker för anställningar vid banker eller andra finansiella institutioner, för statliga tjänster, yrken inom sjukvård, utbildning och barnomsorg

Ärlighet varar längst – även i ditt CV

Oavsett om du skapar ditt CVJobseeker eller på egen hand så är det viktiga: att du håller dig till sanningen. Att ljuga på sitt CV är något helt onödigt och något som du kan komma att få betala ett högt pris för. Även om du inte får sparken så får ditt varumärke en skada som kan vara svårt att reparera. Det kan skada det egna ryktet på arbetsmarknaden och leda till att du i allt mindre grad får arbetsintervjuer i den bransch du tillhör. Arbetar du inom en speciell bransch kan den vara liten med nyckelpersoner som känner varandra och snacket lätt kan gå. Konsekvenserna av att tidigare ha ljugit i sitt CV kan följa med dig under en lång tid framöver. Så att ljuga på CV – undvik det.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång