Arbetslivserfarenhet i ditt CV
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 17 april 2024

Arbetslivserfarenhet i ditt CV

Dina arbetslivserfarenheter och dina meriter är en av de viktigaste delarna på ditt CV. Att lista dina tidigare jobb och meriter från arbetslivet i en meritförteckning ger arbetsgivaren en bra uppfattning om vilka erfarenheter du har, och vad du kan bistå med på din nya arbetsplats. Men vad bör du tänka på när du fyller på ditt cv med dina meriter och din arbetslivserfarenhet?

Eftersom arbetslivserfarenheter är det som tydligast ger arbetsgivaren en uppfattning om din professionella karriär är det också vanligast att det avsnittet tar störst utrymme på ditt cv. Det är ett fullt rimligt val, och kommer att ge arbetsgivaren en uppfattning om vad du tidigare gjort, vad du har lärt dig och vilka kompetenser, kunskaper och erfarenheter du tar med dig till din nya arbetsplats.

Var ska jag lista arbetslivserfarenheter i mitt cv?

Det finns ingen förutbestämd mall för hur ett svenskt cv ska se ut, men en tumregel är att det viktigaste ska placeras längst upp. Det innebär att kontaktuppgifter, cv-titel och personlig profil ofta inleder ett cv. Därefter är arbetslivserfarenheten lämplig att lyfta fram, eftersom det är ett avsnitt som är viktigt för arbetsgivarens möjlighet att bilda sig en uppfattning om den sökande.

Det vanligaste sättet att organisera en meritförteckning är i omvänd kronologisk ordning, med den senaste meriten från arbetslivet högst upp och därefter tidigare arbetslivserfarenheter i fallande ordning. Detta eftersom arbetsgivaren tenderar att vara mer intresserad av dina senaste steg på arbetsmarknaden, men också för att den som har gjort karriär vanligtvis har sina starkare meriter senare på karriärstegen.

Experttips

Det finns undantag när det är klokt att inte använda sig av omvänd kronologisk ordning i avsnittet för arbetslivserfarenheter. Om du exempelvis söker ett jobb som är väldigt likt ett tidigare jobb du har haft, eller ett jobb där du är övertygad om att en merit du har tidigare i arbetslivet är stärkande, är det värt att fundera på om du ska flytta upp den specifika arbetslivserfarenheten högst upp.

Hur listas arbetslivserfarenheter i en meritförteckning?

Det är bara intressant att lista den arbetslivserfarenhet som är relevant för det jobb du söker. Eftersom vi rekommenderar att ett cv max ska vara två A4-sidor långt bör man inte lista för många meriter från arbetslivet, men var inte heller rädd för att lägga till fler om du finner meriterna relevanta för jobbet du ska söka. Ett alternativ är också att skicka en kortfattad version av sitt cv, med fokus på det mest relevanta, och sedan låta arbetsgivaren veta att ett mer omfattande cv kan skickas på begäran.

Fokusera på relevanta och senare jobb

Det kan vara svårt att veta var gränsen går för vilka arbetslivserfarenheter som ska få plats på ens cv, men försök att börja med dina senaste jobb och ha den senare delen av karriären i fokus. Undvik att lyfta fram meriter som har för många år på nacken. Det här är speciellt viktigt att tänka på för den som redan har en lång karriär bakom sig. Om en äldre merit är speciellt viktig för det jobb du söker ska du naturligtvis ta med den.

Så beskriver du dina arbetslivserfarenheter i ditt cv

Ditt fokus bör vara att göra ett tydligt cv, som ger arbetsgivare och rekryterare chansen att på ett snabbt sätt se vad du kan bidra med. I ett första skede av rekryteringsprocessen brukar alla cv snarare skumläsas, och då blir det tydligheten extra viktig.

Börja med att ange grundläggande information som jobbtitel, arbetsgivare och period (i månader och år) som du hade jobbet. I arbetsbeskrivningen bör du ge en kort bild av vad företaget bedriver för verksamhet, vad du hade för uppgifter och ansvar, samt om du uppnådde något konkret. I bästa fall kan du sammanfatta allt i en enda slagkraftig mening.

Alternativet är att skriva en jobbeskrivning på ett par meningar, utan att bli för detaljerad. Det kan vara avskräckande med för långa texter, och en lång beskrivning löper dessutom större risk att inte ens läsas av arbetsgivaren. Tänk också på att använda ett aktivt, positivt språk utan förkortningar och jargong, men som inte heller blir för torftigt och tråkigt.

Exempel på arbetsbeskrivning för ett tidigare jobb som projektledare:

Ansvarade för Företag AB:s projekt inom fastighetsbranschen, med 160 involverade medarbetare i tre olika länder. Jag var delaktig från planering och samordning av externa konsulter, till genomförande och utvärdering av projekten.

Experttips

Tricket för att lyckas med en slagkraftig beskrivning av dina meriter i cv:et är att inte inkludera allt och att inte bli för detaljerad, utan konsekvent fokusera på den vitala informationen. Betona färdigheter och kunskaper, och försök matcha dessa med vad som efterfrågas i annonsen. Många jobb idag är mångfacetterade, men det är du som har makten att belysa det mest relevanta i din arbetslivserfarenhet.

Fokusera på resultat

Att fokusera på faktiska prestationer och uppnådda resultat i dina arbetsbeskrivningar kommer att ge arbetsgivaren en klarare bild av vad du har lyckats med på dina tidigare arbetsplatser. Nedan följer ett exempel på en konkret framgång som kan lyftas fram på följande sätt i din arbetsbeskrivning:

“I rollen som säljledare lyckades jag höja antalet försäljningar med 15 % på Företag AB.”

Använd företagets språk

Det är också viktigt att använda sig av företagets språk. Om du har en merit som liknar jobbet du söker bör du översätta din jobbtitel till en som matchar med företaget du söker jobb hos. På den svenska arbetsmarknaden har det här aktualiserats allt mer på senare år, eftersom det idag är vanligt med engelskspråkiga titlar som kan variera från företag till företag när det i praktiken handlar om i stort sett samma arbetsuppgifter.

Extrajobb på cv

Den som har haft extrajobb under studietiden kan i vissa fall dra nytta av att ange dessa i sitt cv. Om det är ett relevant jobb för din utbildning eller den bransch inom vilken du söker jobb kan du lista meriten direkt under avsnittet för arbetslivserfarenheter. Exempelvis om du har studerat på ekonomiprogrammet och haft ett extrajobb på en redovisningsbyrå under studietiden.

För den som inte har så många

meriter går det också att ha ett eget avsnitt för extrajobb. Vissa arbetsgivare uppskattar den arbetsmoral och det driv som det visar när man trots har haft en fot inne på arbetsmarknaden tidigt. Samma sak gäller för praktikplatser, exempelvis under studietiden. Dessa kan både fungera som en bra referens och ett kvitto på att man har viss erfarenhet sedan tidigare.

Saknar du arbetslivserfarenhet? Fokusera på utbildning!

Om du nyligen har inlett din karriärbana eller om du fortfarande är mitt i din utbildning är det att föredra att inleda cv:et med dina studier, snarare än dina arbetslivserfarenheter. På så sätt kommer du att betona din utbildning och om den är relevant för det jobb du söker kommer det i sig att vara stärkande.

Efter avsnitten för kontaktuppgifter och personlig profil listar du då dina utbildningsmeriter. Det kallas ett kronologiskt cv och innebär att du listar alla dina meriter i tidsordning. Undvik att ta med utbildningsmeriter från lägre nivå än den högsta som du har meriter från. Om du till exempel har läst på universitet är det inte relevant att ta med dina gymnasiala studier. Vidare är det en stor fördel om kurser och utbildning som nämns faktiskt är relevanta för det specifika jobbet du söker.

Experttips

Har du sökt ett jobb som går i linje med din utbildning, men saknar arbetslivserfarenhet inom samma område? Fokusera då snarare på utbildningen än dina övriga meriter från arbetslivet på ditt cv. Det gör du enklast genom att lyfta fram utbildningen högre upp än arbetslivserfarenheterna.

Om du av andra anledningar har ett gap i ditt cv kan du antingen välja att berätta om detta redan i ditt cv, eller utelämna perioden i fråga helt. Var förberedd på att det kan leda till frågor i ett senare skede av rekryteringsprocessen. Med det sagt behöver det inte nödvändigtvis vara till din nackdel. Det kan finnas många anledningar till att man inte har arbetat eller studerat under en period i livet:

  • Sabbatsperiod, exempelvis för att resa
  • Volontärarbete
  • Sjukdom inom familjen

Om du exempelvis varit sjuk eller arbetslös, och helst inte tar upp det i ditt cv, är det bäst att inte nämna perioden alls. Det är snarare en sak som går att berätta om på ett ärligt sätt när du pratar med arbetsgivaren.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång