Referenser i CV eller inte – tips och råd
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 27 maj 2024

Referenser i CV eller inte – tips och råd

En intresserad arbetsgivare vill ofta i slutskedet av en rekrytering kontakta en eller flera referenser för att höra vad de har för bild av dig och dina kompetenser. Betyder det att jag bör lista referenser i mitt CV? Nej och ja är vårt dubbla svar. Referenser ingår vanligtvis inte som standard i ett CV men ibland finns önskemål om att dina referenser presenteras direkt i ditt CV. Här ger vi råd och tips på om, när och hur du listar referenser i ett CV. Dessutom vad som utmärker en bra referens – och hur du handplockar rätt referenser för ditt CV.

Vad och vem är en referens?

En referens är ett vittnesbörd om hur du fungerat hos en tidigare arbetsgivare. Det är deras syn på dina förmågor och personliga egenskaper. En arbetsgivare som är intresserad av att anställa dig kan be att få kontrollera dina referenser, till exempel från en tidigare arbetsgivare, en tidigare chef eller en tidigare kollega. För en framtida arbetsgivare anses det ofta värdefullt att höra från någon annan än dig själv vad dina styrkor och svagheter är. En referens kan tas skriftligen men görs oftast muntligt och per telefon. Sammanfattningsvis: att kontakta en referens är en verklighetskontroll för att ta reda på vilken typ av person du är i ditt arbete och hur du fungerade i tidigare anställning. Frågan för dig är om och när du ska lista dina referenser i ditt CV alternativt bara ange att ”Referenser lämnas på begäran”?

Nämna referenser i CV eller inte

Referenser ingår vanligtvis inte i ett CV du skickar med din jobbansökan. Faktum är att referenser mycket sällan listas i CV idag. Arbetsgivare ber ofta om referenser i ett senare skede av ansökningsförfarandet, exempelvis inför eller efter en intervju, och inte under det första urvalet. Däremot kan du gärna ange att du har referenser om så är fallet. Då räcker det med en mening i ditt CV: "Referenser lämnas på begäran". Här finns dock ett undantag med en tydlig riktlinje: läs anvisningarna i platsannonsen noga. Står det angivet i platsannonsen att du bör ta med ett visst antal referenser i ditt CV ska du givetvis göra det.

Blir du ombedd att lämna referenser i ditt CV, lista gärna fler än en – om inte annat anges. Som en allmän tumregel anses två eller tre referenser vara ett lämpligt antal.

Vad utmärker en bra referens i mitt CV?

En bra referens är någon som känner dig väl, helst genom jobbet. Undvik familj och nära vänner för att val av referenser ska uppfattas som seriöst menat. Dina referenser ska kunna beskriva vilken roll du haft i din tjänst och hur du hanterade utmaningar. Välj därför någon som vet vad du går för och kan säga något positivt om dig. En referens kan vara någon som du har arbetat med, till exempel din tidigare arbetsgivare eller chef, men det även vara en tidigare lärare eller praktikledare eller någon som du arbetar med i volontärarbete eller styrelsearbete.

Lista aldrig någon oönskad som referens i ditt CV. Det är viktig att alltid fråga de personer som du vill hänvisa arbetsgivaren till om det går bra att använda dem som referenser. Förbered dem också genom att berätta vilket arbete du söker och fråga vad de skulle säga om dig om de blir uppringda. Har personen varit referens vid en tidigare jobbansökan är det alltid en bra idé att uppdatera dem om att du återigen söker jobb och vad det är för tjänst. Allt för att lägga en så bra grund som möjligt för ett samtal som lyfter dina kvalifikationer. Självklart vill du inte att referenser i ditt CV ska bli överraskade av telefonsamtal med djupa frågor kring din kompetens. Frågar du först ger du dina referenser möjlighet att förbereda sig.

EXPERTRÅD

Skräddarsy dina referenser i ditt CV för varje sökt tjänst. Tänk på att anpassa valet av referenser för varje jobb du söker och prioritera relevans. Försök handplocka personer som kan styrka de meriter som just denna tjänst kräver. Kanske finns det någon i ditt nätverk med branschkännedom som kan lyfta fram dina professionella förmågor?

Vanliga frågor till referenser i ditt CV

När en arbetsgivare eller rekryterare kontrollerar dina referenser försöker de skapa sig en bild av dig genom tredje part. Men vilka frågor ställer de om dig? Här är några exempel på frågor som din referens bör vara förberedd på:

  • När anställdes kandidaten och för vilken position?
  • Vilken arbetsroll/relation hade du och kandidaten?
  • Hur länge arbetade ni tillsammans och hur upplevde du samarbetet?
  • Vilka uppgifter hade kandidaten och hur var dennes leverans?
  • Hur ser du på kvaliteten på kandidatens arbete?
  • Vilka är kandidatens styrkor och svagheter?
  • Vilken typ av företag eller organisation anser du matchar kandidaten?
  • Hur fungerade kandidaten socialt och i gruppen?

Var i mitt CV listar jag referenser?

Oavsett om du skapar ditt CVJobseeker eller på egen hand måste du ta ställning till om och var i ditt CV eventuella referenser ska listas. Om det o jobbannonsen efterfrågas referenser i CV ska du inkludera dem i ett separat avsnitt "Referenser" i slutet av ditt CV. Beskriv jobbtitel för varje referens samt relationen till dig. Kontrollera så att du har rätt kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress så att personen verkligen går att nås. Frågas det inte efter referenser i annonsen men du vill poängtera att referenser finns så behåller du rubriken men utan att lista namn. Då räcker det med att uppge standardfrasen: "Referenser lämnas på begäran".

Referenser i CV – en viktig resurs

Oavsett om du listar referenser i ditt CV eller inte så är de en mycket viktig resurs – så var rädd om dem. Ta hjälp av personer i ditt yrkesliv och se dem som en del av ditt professionella nätverk. Glöm inte visa uppskattning och tacka dem för deras hjälp och positiva insats för din karriär. Det gäller i synnerhet om du landar jobbet och blir anställd! Ett tips är att i vissa fall säkra skriftliga betyg från dina referenser: ett papper som i text beskriver dina professionella insatser och förmågor och som kan vara bra att ha till hands.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång