Referencer på et CV
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 27. maj 2024

Referencer på et CV

Referencer hjælper rekrutteringsansvarlige med at vælge den bedste kandidat. De fleste HR-medarbejdere vælger derfor at trække på referencerne i rekrutteringsprocessen. Men skal man nu henvise til folk i et CV? Det korte svar fra samtlige rådgivere er nej – det bliver først aktuelt, når du bliver indkaldt til en jobsamtale. På den anden side er det vigtigt at angive i dit CV, at du har referencer og anbefalinger, som din potentielle arbejdsgiver kan kigge på. I denne artikel ser vi på fordele og ulemper ved at skrive referencer på et CV. Derudover besvarer vi spørgsmål om, hvordan det skal gøres, samt hvad du bør være opmærksom på, når du angiver referencer i CV’et.

Hvad er en reference?

En reference, i forbindelse med CV, defineres af Den Danske Ordbog som ”(henvisning til) firma, person eller anden tredjepart der kan give supplerende oplysninger fx om en person der søger en stilling” eller ”anbefaling”. Helt konkret betyder referencer i et CV-sammenhæng både dine tidligere chefer, kollegaer eller kunder og dine anførte henvisninger til dem.

Skal man angive referencer i et CV?

Du behøver ikke at bruge den sparsomme plads på CV’et til referencer, medmindre arbejdsgiveren anmoder om det i stillingsopslaget. Dog forventer arbejdsgiverne, at der står ”Referencer kan oplyses på opfordring” i dit CV eller i din ansøgning.

Når arbejdsgiveren anmoder om din referenceliste og eventuelt også dine anbefalinger, så skal du sende dem i et særskilt dokument. Dokumentet skal sendes til ansættelseslederens GDPR-sikre mailadresse eller uploades i deres HR-system. Alternativt kan du tage din referenceliste med til en jobsamtale, men spørg den rekrutteringsansvarlige om, hvorvidt du godt må det med henblik på Persondataloven. Inden du angiver referencer i dit CV, bør du overveje fordelene og ulemperne ved det.

Fordele ved at angive referencer på CV’et

En god referenceliste er en stor fordel for dig, som søger job. Den giver den ansættelsesansvarlige lov til at tjekke, om det du har skrevet i dit CV, er rigtigt, samt høre fra nogen, der kender dig om deres oplevelser med dig i arbejde. Arbejdsgivere forventer at få referencer fra de arbejdssøgende – dog ikke helt fra starten af din jobsøgning. Ifølge konsulenthuset Ballisagers Rekrutteringsanalyser trækker 90% af rekrutteringsansvarlige på referencer, og de kontakter oftest 2-3 tidligere chefer eller kollegaer. Men det bliver aktuelt, først efter at dit CV er kommet igennem den første sorteringsrunde.

Ulemper ved referencerne på CV’et

Ulemperne ved at anføre referencer på CV’et er flere. For det første, så kan du ikke nå at advare dine kontaktpersoner om, at de kan blive ringet op. For det andet, så optager det plads på CV’et. Du skal bruge den plads på de vigtigste informationer, der fanger arbejdsgiveren. Formålet ved et CV er jo at komme til en jobsamtale, hvor du kan fortælle mere og præsentere din referenceliste. Derfor er der ingen grund til at bruge de dyrebare linjer i CV’et på en referenceliste.

Hvis du vælger at henvise til dine referencer på CV’et, så husk at få et samtykke fra de personer, du referer til, samt at sende en skriftlig samtykkeerklæring til din potentielle arbejdsgiver. Uden dit skriftlige samtykke må rekrutteringsmedarbejdere ikke kontakte dine referencepersoner på grund af EU’s Persondataloven.

Hvem skal man henvise til?

De bedste kontaktpersoner eller referencer, du kan henvise arbejdsgiveren til, er dine tidligere chefer. De fleste rekrutteringskonsulenter, rekrutteringsbureauer og ansættelsesledere kontakter to – tre referencer, og to af dem er oftest ledere. Ledere kan nemlig bedst fortælle om dig fra et lederperspektiv, og det er mest aktuelt for din kommende arbejdsgiver. Men pas på med at angive din nuværende chef som en reference, hvis du ikke har informeret din arbejdsplads om, at du søger nye udfordringer.

Som nummer to på listen kommer henvisninger til dine nuværende eller tidligere kollegaer, kunder eller leverandører. Det kommer an på, hvad du arbejder med. Kollegaer kan fortælle arbejdsgiveren om dig som person. Kunder kan udtale sig specifikt om, hvordan resultaterne af dit arbejde skaber værdi for dem. Dine leverandører eller underleverandører kan fortælle om dig som leder eller samarbejdspartner. Nye arbejdsgivere kan bruge interviews med alle disse mennesker til at bekræfte eller afkræfte det, du har skrevet i dit CV.

Hvor mange henvisninger skal man have på referencelisten?

Det er anbefalet at angive tre referencer på listen, medmindre arbejdsgiveren oplyser et andet antal. De arbejdsgivere, der gerne vil se referencer på CV’et, anmoder om dem i stillingsopslaget. De, der gerne vil se dem efterfølgende, fortæller dig om, hvor mange du skal sende, og hvor de skal sendes eller uploades.

Hvor henne i CV’et skal man angive referencerne?

Hvor du skal placere referencerne, kommer an på om du enten vil angive en referenceliste eller linjen ”Referencer oplyses på opfordring”. Hvis du vælger at skrive, at du kan fremsende referencerne, så kan du skrive det i margenen eller i bunden af dit CV. Vælger du derimod at angive referencerne på CV’et, så har du flere muligheder.

1- Referencer som en CV-sektion

Du kan angive din referenceliste i et særskilt afsnit i bunden af CV’et. Kald det blot ”Referencer” eller ”Henvisninger”.

2- Referencer under erhvervserfaring

Du kan angive kontaktoplysninger på dine tidligere chefer i underoverskrifterne om dine tidligere arbejdspladser. For eksempel:

2015 – 2020 Butiksassistent, Netto Vesterbro, København

Ref.: Butikschef Peter Petersen, tlf.: 1234 5678, e-mail: pp@privatmail.dk

Husk at spørge dine referencer, om du må angive deres arbejdsmail i dit CV.

3- Referencer i forbindelse med arbejdsbeskrivelsen

Du kan angive referencepersoner efter hver en jobbeskrivelse under din erhvervserfaring. Skriv det på samme måde, som der står under punkt 2.

Hvad spørger arbejdsgiverne, når de trækker en reference?

Arbejdsgivere indhenter oftest en referenceliste under din første jobsamtale og ringer til dine referencepersoner efter samtalen. De er mest interesseret i at høre fra den nærmeste leder, som du sidst havde. Du kan forvente, at din tidligere chef vil blive spurgt følgende:

  • Om den ansættelsesperiode, du angiver i dit CV, er rigtig
  • Hvilken stilling og hvilke opgaver du havde
  • Hvordan du var som kollega
  • Om du var mødestabil (ansættelseslederen må ikke spørge om dit sygefravær)
  • Hvis du skriver i dit CV, at du har en bestemt kompetence, så vil chefen blive spurgt om konkrete eksempler på, hvordan den kompetence kom i spil i dit arbejde
  • Hvorfor du forlod stillingen, ifølge chefen
  • Om der er nogle specielle forhold hos dig, som man skal være opmærksom på
  • Om din tidligere chef vil ansætte dig igen, og hvorfor
  • Om der er noget andet, chefen synes er vigtigt at fortælle om dig

Overvej, hvad du skriver i CV’et, og hvilke eksempler på dine kompetencer dine referencepersoner selv vil fortælle. Forsøg at strømline informationerne i dit CV, din ansøgning, din jobsamtale og de samtaler, som din potentielle arbejdsgiver kommer til at have med dine referencepersoner sådan, så alle kilderne bekræfter hinanden.

Særligt om referencer i den offentlige sektor

Hvis du ansøger i det offentlige, og referencerne afslører noget så negativt, så din nye arbejdsgiver ikke vil ansætte dig, så er arbejdsgiveren forpligtet til at partshøre dig og forelægge indholdet af den indhentede reference, så du kan fortælle din del af historien.

TIP til nyuddannede

Er du nyuddannet, studerende eller mangler erhvervserfaring? Du kan referere til dine professorer og specialeledere fra universitetet i CV-afsnittet om uddannelse. Du kan også henvise til dine nærmeste ledere eller kollegaer i afsnittet om frivilligt arbejde. Har du været i praktik, så er det også oplagt at henvise til dine ledere i forbindelse med det. Den bedste praksis er dog at samle alle referencerne i én liste og aflevere den, når du bliver bedt om det.

/da/cv/artikler/cv-uden-joberfaringOpsummering

Referencer er meget vigtige for arbejdsgivere, og du bør derfor angive i dit CV, at de kan fremsendes ved forespørgsel. Det anbefales ikke at skrive din referenceliste på CV’et, fordi det er ikke relevant for arbejdsgiveren på det tidspunkt, hvor de læser dit CV igennem for første gang. Anbefalingen er at sende en liste med referencer i et særskilt dokument efter arbejdsgiverens anmodning, eller at medbringe den til en jobsamtale. Referencer skal angives med personens navn, stilling og kontaktoplysninger. Hvis du vælger at skrive dem i CV’et, så kan det gøres i et separat afsnit eller flettes ind i afsnittene om erhvervserfaring, uddannelse og fritidsjobs. Har du brug for hjælp med at strukturere afsnittene i dit CV? Prøv CV-generatoren Jobseeker – det bliver enkelt, og det bliver flot!

Held og lykke med din jobsøgning!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang