Frivilligt arbejde på CV

Frivilligt arbejde på CV

Et afsnit om frivilligt arbejde på CV’et er bestemt værd at overveje, når du søger job. Det viser nemlig, hvilke personlige kompetencer du har, og hvordan de kommer til udtryk gennem de roller, du tager i samfundet. Din fritidsbeskæftigelse afslører dine værdier, din ansvarsfuldhed, og hvordan du bidrager til forskellige organisationer. Dét kan enhver arbejdsgiver bruge for at danne sig det fulde billede af dig som fagperson. I denne artikel kigger vi på frivilligt arbejde på CV’et – hvornår det er en bonus at beskrive dine frivillige jobs, hvor du skal skrive dem i CV’et, og hvordan du gør det.

Frivilligt arbejde er godt for CV’et

Når arbejdsgivere og ansættelsesledere skal finde den rette kandidat til stillingen, kigger de efter den bedste blanding af faglige og personlige kompetencer. Det gør de fordi, at det ikke er nok at være fagligt dygtig – man skal også have veludviklede sociale evner og tage ejerskab for sit arbejde. Det er hér, dit frivillige arbejde kommer ind i billedet og viser, at du både sætter dine bløde færdigheder i spil og tager ansvar for et højere formål.

Det er ikke obligatorisk at angive dine frivillige aktiviteter på CV’et, men de bliver betragtet som overskudsinteresser og tilføjer merværdi til dit CV. Det gør de, fordi de repræsenterer et bestemt sæt af personlige kompetencer og værdier, som støtter op om din faglige profil og fortæller arbejdsgiveren, hvad du kan som person.

Hvornår er det godt at skrive frivilligt arbejde på CV’et?

En situation, hvor det er virkeligt oplagt at skrive din erfaring som frivillig på CV’et er, hvis du er nyuddannet eller skifter karriereretning. Har du ikke særligt meget arbejdserfaring, som er direkte relevant for din ønskestilling, så kig på det frivillige arbejde, du har lavet, og skriv alt det relevante i CV’et.

Hvis du ikke mangler relevant erhvervserfaring, så er det bedst at beskrive dit frivillige arbejde i afsnittet om fritidsinteresser i bunden af CV’et. Frivillige jobs som fritidsbeskæftigelse fortæller arbejdsgiveren om dit initiativ og (selv)ledelse, som er brugbart i de fleste virksomheder.

Tilføj frivilligt arbejde til dit CV

Det er bestemt en fordel at tilføje frivilligt arbejde til dit CV, men det skal også beskrives på den rigtige måde. Alt det, du skriver i dit CV, skal være relevant i forhold til den stilling, du søger. Er du frivillig lektiehjælper, kan det virke irrelevant at skrive det på CV’et, når du søger stilling som, for eksempel, administrator. Sidder du i en bestyrelse eller er håndboldtræner i din fritid? Så kan det også være svært at se, hvordan det kan være relevant for din drømmestilling i, for eksempel, byggebranchen. Men alle frivillige erfaringer er relevante. Du skal blot beskrive dem sådan, så du fremhæver den relevans.

Sådan beskriver du din frivillig erfaring i CV’et

Hvis du skriver et kronologisk CV, så kan du lave et selvstændigt afsnit med frivilligt arbejde. Skriver du derimod et kompetenceopdelt CV, så kan du blande dine erfaringer som frivillig sammen med din erhvervserfaring og uddannelse. Du kan også vælge at skrive dit frivillige arbejde sammen med dine fritidsinteresser i bunden af CV’et.

Uanset, hvilken CV-opbygning du vælger, så er det vigtigt, at du beskriver dit frivillige arbejde og ikke blot laver en punktopstilling med stillinger og datoer. Start med at præsentere det obligatoriske om dine frivillige jobs sådan, som du gør med din erhvervserfaring på CV’et:

 1. Frivilligstilling
 2. Organisation
 3. Start- og slutdato
 4. Evt. hvor mange dage om ugen du arbejder/arbejdede

Derefter, beskriv konteksten for frivillige arbejde. Skriv gerne følgende:

 • Hvad du laver/lavede (hvis din stillingsbetegnelse ikke afslører det)
 • Ved hjælp af hvilke kompetencer du laver/lavede det
 • Hvilke resultater eller værdi har du skabt
 • Hvilke kompetencer du har udviklet
 • Hvad det betyder for dig at være frivillig i den stilling

Eksempler på frivilligt arbejde i CV’et

Lektiehjælper – Københavns kommune

1. juni 2015 – 1. august 2020

Jeg satte min tålmodighed, struktur og pædagogiske egenskaber i spil for at hjælpe 31 elever i 8. og 9. klasse med at opnå et karaktergennemsnit, som fik dem videre i uddannelsessystemet. Som en rollemodel og en naturligt omsorgsfuld leder fungerer jeg stadig som mentor for 20 af mine tidligere elever.

Fodboldtræner – Sundby Boldklub, U-13

15. august 2019 - nu

Med afsæt i mine evner for at organisere, motivere og lede har jeg taget ansvar for et hold drenge i U-13. Jeg har fokus på udvikling af både teknik og samarbejde og skaber plads til særlige behov. Det giver mig glæde at øge drengenes selvtillid og se resultater af deres udvikling.

Bestyrelsesmedlem – Andelsboligforeningen Klokkevej 20

1. januar 2015 – nu

Har ansvar for uddelegering af opgaver og bruger mine samarbejdsevner i beslutninger om budgetfordeling. Projektejer for etablering af børnefaciliteter i gården. Tog ansvar for etablering af et lokalt driftshold, som mindskede udgifter til diverse håndværkere med 60 %.

Frivilligt arbejde på et engelsk CV

Hvis du skriver et CV til USA eller et CV på engelsk, så er det en god idé at undersøge, om frivilligt arbejde er passende at skrive i dit CV. Har du været på arbejdsmarkedet i mange år, og er dine stillinger relevante for det job, du søger nu, så er det ikke nødvendigt at skrive om dine frivillige jobs. Omvendt, hvis du er nyuddannet og ikke har meget erhvervserfaring, eller hvis den er irrelevant, så kan du med fordel beskrive din frivilligerfaring på CV’et og øge dine chancer for at komme til en jobsamtale.

Skal du skrive et CV på engelsk, fransk, spansk, tysk eller et andet sprog? Brug en CV-bygger som Jobseeker, og få dine CV-overskrifter oversat til de mest udbredte sprog i EU. Du kan oprette et CV online med et par museklik og vælge professionelle CV-skabeloner, hvor alt fra din uddannelse til dit frivillige arbejde bliver struktureret på en præsentabel vis.

Former for frivilligt arbejde

Der er mange former for frivillige aktiviteter og frivilligt arbejde, og de forskellige frivillighedstyper indebærer forskellige værdi- og kompetencesæt. Her har vi lavet en liste med kategorier af frivilligt arbejde, som du kan overveje, om du har haft, og om de er relevante på dit CV.

 • Frivillighed i NGO’er
 • Frivillighed i kommuneregi
 • Pro bono-arbejde på eget initiativ
 • Tillidshverv
 • Bestyrelsesarbejde
 • Foreningsarbejde
 • Gruppefrivillighed
 • Firmafrivillighed (Corporate Volunteering) – en del af din arbejdsplads’ CSR-program
 • Virtuel frivillighed
 • Ad-hoc-frivillighed

Fakta om frivilligt arbejde

CFSA's Befolkningsundersøgelse (en del af Frivilligrapport 2019-2021) viser, at 40 % af danskere deltager i frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde, og 69 % af har haft frivillig beskæftigelse over de sidste fem år. Kilde

Opsummering

Frivilligt arbejde er oplagt at skrive om, hvis du er nyuddannet eller af andre årsager ikke har nok relevant erhvervsuddannelse. Frivillige jobs bliver betragtet som overskudsinteresser og afspejler bestemte værdi- og kompetencesæt, som letter HR-afdelingers arbejde med at finde de rette kandidater til stillinger. Du kan skrive om din frivillige beskæftigelse i CV’et enten under din erhvervserfaring, under dine fritidsinteresser eller (i tilfælde af, at du skriver et funktionelt CV) blandet sammen med al din erfaring. Beskriv din frivillighed som du beskriver din erhvervserfaring, og giv eksempler på dine opgaver, resultater og anvendte eller udviklede kompetencer.

Held og lykke med dit CV!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang