Personlige kompetencer og egenskaber i CV

Personlige kompetencer og egenskaber i CV

Arbejdsgivere og ansættelsesledere i HR-afdelinger vil gerne se dine personlige kompetencer på CV’et. Disse kompetencer har længe været undervurderet – især i mindre forretninger – men nu er den tid forbi. Flere og flere arbejdsgivere arbejder nu med HR-management og teamsammensætning, og hér er dine bløde færdigheder og personlige kompetencer yderst vigtige. I denne artikel ser vi på forskellen mellem bløde færdigheder og personlige kompetencer og giver dig eksempler på personlige kompetencer samt tips til at beskrive dem i dit CV.

Hvad er personlige kompetencer?

Personlige kompetencer er de sæt bløde færdigheder (soft skills), som du har udviklet gennem livet. I modsætning til faglige kompetencer, som kommer fra din uddannelse og erhvervserfaring, kommer dine personlige kompetencer fra ”livets skole” og din personlige erfaring. Personlige kompetencer er defineret af din opdragelse, kultur, værdier, adfærdsmønstre, indstilling og tilgang til verdenen.

Hvis du søger på personlige kompetencer på nettet, kommer du til at finde lister, som blander kompetencer og bløde færdigheder sammen. For at sortere i dem, så tænk på ordet ”kompetent”. Bløde færdigheder er enkelte egenskaber og evner, som du besidder som person, og en enkelt færdighed er ikke nok for at gøre dig kompetent. En personlig kompetence er et sæt færdigheder.

Afklar dine personlige kompetencer

Det kan være svært at sætte ord på dine personlige kompetencer og egenskaber. Derfor har vi samlet nogle tips til, hvad du kan bruge som hjælpemidler.

1- Hent inspiration online

Til at starte med kan du google lister af personlige kompetencer og hente noget inspiration. Vær opmærksom på, at de lister, du finder online, blander enkelte soft skills og kompetencer sammen.

I dit CV skal du bruge begge dele, men det er bedst at skrive dine kompetencer i bullets (fordi kompetenceord formidler hele sæt færdigheder kort og godt) og bruge enkelte bløde færdigheder i teksten (fordi de fungerer som konkrete eksempler og dermed beviser, hvad dine kompetencer består af).

Udover lister i søgemaskinen kan du bruge eksempler på personlige kompetencer, som bliver præsenteret i forbindelse med forskellige personlighedstype- og adfærdstests.

2- Lav en personlighedstypetest

Mange HR-afdelinger og teamledere bruger tests som DiSC og EASI til at afklare medarbejdernes personlige kompetencer og sammensætte produktive hold. Disse tests er skabt præcist med det formål og fortæller kort og godt om de personlige kompetencer, der er relevante på arbejde. Udviklingsledere bruger også tests som Hexaco or MBTI (Meyers-Briggs-test), som går i dybden med hele personligheden.

På hvert et hold er der brug for forskellige typer: de resultatorienterede, de procesorienterede, de kvalitetsorienterede og de menneskeorienterede, som fungerer som lim, der holder teamet sammen. Alle mennesker er i en vis grad kompetente inden for disse områder, men en tendens er mere dominerende end andre. Lav en af disse tests, og få afdækket dine personlige kompetencer, så du kan fortælle dem klart i dit CV.

3- Tal med en karriererådgiver

Din uddannelsesinstitution, fagforening, A-kasse og kommune (jobcenter) har alle sammen gratis tilbud om kompetenceafklaring og karriererådgivning. Disse jobkonsulenter kan være en stor hjælp, når du skal udarbejde et CV og afklare dine personlige kompetencer. Kontakt flere af disse institutioner, og aftal en kompetenceafklaringssamtale. Jo flere mennesker du får vejledning fra, desto mere får du styr på dine kompetencer og færdigheder.

4- Spørg dine kollegaer og medstuderende

Dine kollegaer eller medstuderende kan fortælle om dine personlige kompetencer i skole- og arbejdssammenhænge. De ser dine adfærdsmønstre og kan have det nemmere med at sætte ord på dem, end dig selv. Deres mening kan derfor være hjælpsom, når du skal skrive dine personlige kompetencer i et CV.

5- Vælg nøgleord fra stillingsopslaget

Når du skal skrive dine personlige kompetencer i CV’et, er det vigtigt, at du kigger efter de kompetencer, der bliver nævnt i jobannoncerne. Brug de samme kompetenceord i dit CV, hvis du har lignende egenskaber. På den måde sikrer du, at dit CV vil komme i betragtning, uanset om det er arbejdsgiveren eller et ATS-system, der læser det.

Kompetenceafklaring med tests

En af de hjælpemidler, som du kan bruge for at afdække dine personlige kompetencer og bløde færdigheder er de veletablerede, professionelle personlighedstypetests. Du behøver ikke at tage dem, men du kan bruge modellerne bag dem som retningslinjer for at afklare dine personlige kompetencer. For eksempel de to mest populære tests (EASI og DiSC) tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for dig:

 • Opgaven eller mennesket
 • At tage styring eller at deltage

I forskellige situationer prioriterer vi forskelligt, men der er altid et mønster i vores adfærd. For at afklare dine personlige kompetencer, så tænk over, hvordan du agerer i de fleste studie- eller arbejdssituationer. Hér er der ikke noget rigtigt eller forkert – udgangspunktet er, at der er brug for alle typer i alle teams.

Ifølge disse tests kan man have fire kompetenceprofiler, som omhandler det at være analytisk, implementerende, støttende og entusiastisk. Alle profilerne har deres styrker og svagheder, og alle personlige kompetencer er nødvendige i et team. Du kan finde et eksempel på en personlighedstypetest her og bruge den som inspiration til dine egne personlige kompetencer og de bløde færdigheder, der udgør dem.

Hvordan beskriver man sine kompetencer i CV?

1- Resumé og listepunkter

Den bedste måde at beskrive sine personlige kompetencer i CV’et er at nævne 1 – 2 af dem i CV-resuméet og lave en lille liste med 3 – 5 vigtigste punkter i margenen af dit CV. Denne liste kunne være under billedet eller personlige oplysninger. Listepunkter er iøjnefaldende i CV-layoutet og fortæller din arbejdsgiver, hvad vedkommende skal fokusere på, når de læser dit CV.

Er du ikke særligt begejstret for at sidde med formatering af CV-layouts og listepunkter? Gør det nemmere for dig selv, og lad en CV-bygger som Jobseeker tage sig af det designmæssige. Hér kan du indtaste dine kernekompetencer, og de vil blive præsenteret i dit CV efter alle kunstens regler.

2- Brødteksten

Hvis du vil udarbejde et stærkt cv, så er det ikke nok kun at nævne dine personlige kompetencer i CV-resuméet og som listepunkter. Det er også afgørende, at du udspecificerer de samme kompetencer i brødteksten og beskriver, hvordan de kommer i spil i dit arbejde, eller hvordan du har udviklet dem via din erfaring.

For at beskrive det på bedste vis, kan du kigge på din liste af soft skills (bløde færdigheder), som udgør de relevante personlige kompetencer. Brug ordene fra denne liste i beskrivelserne af din erhvervserfaring, uddannelse og eventuelt fritidsinteresser. Husk også at nævne konkrete eksempler på skole- eller arbejdsopgaver, hvor disse bløde færdigheder skaber værdi i dit arbejde.

Eksempler på personlige kompetencer

Her er en ordliste med personlige kompetencer, som er mest eftertragtede på det danske arbejdsmarked. Læs også vores side om soft skills til CV’et for at finde lister med bløde færdigheder, der støtter op om disse kompetencer.

 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Lederskab
 • Positiv tilgang
 • Kritisk tænkning
 • Arbejdsmoral og -etik
 • Kreativitet
 • Agil tilgang
 • Resultatorienteret
 • Detaljeorienteret
 • Procesorienteret
 • Menneskeorienteret

Opsummering

Personlige kompetencer består af bløde færdigheder, som du har fået igennem din livserfaring. Du kan afklare dine kompetencer sammen med en karriererådgiver i din kommune, fagforening eller uddannelsesinstitution, eller ved at lave en professionel test online.

Når du skal beskrive dine personlige kompetencer i dit CV, så sæt dem op i resuméet, som listepunkter i margenen og i brødteksten, hvor du nævner konkrete bløde færdigheder, som udgør dine kompetencer. For at få det bedste ud at dit CV-layout, brug en CV-bygger som Jobseeker – den vil strukturere og formatere dit CV sådan, så det fremstår præsentabelt og professionelt.

Held og lykke med jobsøgningen!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang