Faglige kompetencer og kvalifikationer i CV
Written by Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Last updated on 5. februar 2024

Faglige kompetencer og kvalifikationer i CV

Faglige kompetencer, kvalifikationer og hårde færdigheder er yderst vigtige at skrive i et CV, men nogle gange kan det være svært at skelne mellem dem. Hvad er forskellen mellem at være kvalificeret og kompetent? At beherske bestemte tekniske færdigheder eller viden og at være i stand til at anvende den viden selvstændigt? I denne artikel prøver vi at afklare forskellen mellem kvalifikationer og faglige kompetencer. Læs videre, og få hjælp til at sætte ord på dine kompetencer, se eksempler på dem og få tips til at skrive om dine evner i et CV.

Kvalifikationer og kompetencer

Kompetencer har længe været et buzz word i både det danske uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. Selvom det nogle gange kan være svært at skelne mellem kompetencer, kvalifikationer og færdigheder, så er disse begreber ikke længere så abstrakte, som de plejede at være. Lad os se på definitionerne, inden vi går i gang med dit CV.

Definition af kvalifikationer

Uddannelses- og Forskningsministeriet definerer kvalifikationer således:

”Ved en kvalifikation forstås en grad, et uddannelsesbevis eller et bevis for en supplerende kvalifikation, der er offentligt godkendt og dokumenterer et læringsudbytte, som er opnået. Graderne og beviserne skal være tildelt i medfør af en lov eller bekendtgørelse og skal være kvalitetssikret af en offentlig myndighed i det danske uddannelsessystem.” Kilde

Ud fra denne definition er det klart, at kvalifikationer betyder dokumentation for dine hårde færdigheder. Det kan være dit afgangsbevis, universitetsgrad, certifikat eller kørekort – alt det, der beviser, at du har gennemført et uddannelses- eller træningsforløb og tilegnet dig bestemt viden eller færdighed.

Definition af faglige kompetencer

Faglige kompetencer er sæt af hårde færdigheder, som gør én i stand til at løfte en arbejdsopgave eller løse en faglig problemstilling. Når man er fagligt kompetent, så er man i stand til at forene sin viden, erfaring og færdigheder og bringe dem i spil for at handle produktivt i en bestemt situation. Der skelnes mellem branche- og metodefaglige kompetencer.

Branchefaglige kompetencer

Branchefaglige kompetencer handler om din erfaring i en bestemt branche. Det vil sige, din knowhow og indsigt i industrien: Dens tendenser, arbejdsprocesser og -metoder samt udfordringer og best practice.

Metodefaglige kompetencer

Metodefaglige kompetencer er en form for faglige kompetencer, som du kan bruge på tværs af brancher – fordi du kender de rigtige arbejdsmetoder, -teknikker og redskaber. Nogle gode eksempler på disse brancheuafhængige kompetencer er kundeservice-, salgs- og IT-kompetencer.

Forskellen mellem kompetencer og kvalifikationer

Med kompetencer og kvalifikationer er det sådan, at du kan være både fagligt kvalificeret og inkompetent, og omvendt – kompetent og ukvalificeret. Eksempelvis kan du have bestået en køreprøve og fået et kørekort, men hvis du ikke har kørt bil i 20 år efterfølgende, så er du ikke en kompetent bilist. Omvendt kan det være, at du af din far har lært at reparere biler og har gjort det i hele dit liv. Det gør dig til en fagligt kompetent automekaniker, men du har ikke kvalifikationer til det, fordi du ikke har taget nogen godkendt professionsuddannelse.

Leksikon.org definerer kompetencer og kvalifikationer således:

”Hvor kvalifikationer typisk betegner viden og færdigheder erhvervet via formel uddannelse, er kompetence snarere en beskrivelse af evnen til at handle kompetent i bestemte situationer. Du kan være kvalificeret til et job via en bestemt uddannelse, men i praksis kan det vise sig, at det ikke er ensbetydende med, at du også er kompetent til at udføre jobbet.” Kilde

Hvad kan faglige kompetencer være?

Faglige kompetencer er nemmere at sætte ord på, end personlige egenskaber. Disse kompetencer består af dine hårde færdigheder, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse og arbejdserfaring. For eksempel en IT-kompetence består af at kunne håndtere forskelligt hardware og software på et højt niveau, og salgskompetence består af salgsmetoder og -teknikker, som du har lært gennem din uddannelse og erfaring. Her har vi samlet eksempler på faglige kompetencer og deres bestanddele i form af hårde færdigheder.

Eksempler på faglige kompetencer til CV

Projektledelse

 • Uddannelse eller certifikater
 • Træning og erfaring med Agile PM
 • Scoping
 • Budgettering
 • Risikostyring
 • Uddelegering
 • Opfølgning
 • Rapportering og administration
 • Projektledelses- og teamkoordineringsprogrammer
 • Forandringsledelse

Skriftlig formidling

 • Diplomer og certifikater
 • Tekstbehandlingsprogrammer
 • Grafiske designprogrammer
 • Digitale kanaler
 • Fejlfrit dansk
 • Metoder som priming og framing

Lagerarbejde

 • Håndtering af lagerstyringsprogrammer
 • Håndtering af scannere
 • Varemodtagelse, inspektion og placering
 • Vareafsendelse
 • Arbejdssikkerhed
 • Kørsel med gaffeltruck og manuel palleløfter
 • Rapportering

Undervisning

 • Faglige diplomer
 • Certifikater i undervisningsmetoder og pædagogik
 • Undervisningsplanlægning
 • Evaluering
 • Rapportering
 • AULA (hvis statens skolesystem)
 • Public Speaking

Tips til at skrive faglige kompetencer i CV

I et CV er det vigtigt at fremhæve dine spidskompetencer og udspecificere dem ved at nævne de hårde færdigheder, som disse kompetencer består af. Derudover er det afgørende at styrke din kompetenceprofil i CV’et ved at nævne dine personlige kompetencer og bløde færdigheder. Hér har vi samlet nogle tips til, hvordan du kan beskrive dine faglige kompetencer i et CV.

1- Nævn 1-2 spidskompetencer i CV-overskriften

CV-overskriften er det første, din kommende arbejdsgiver læser, så det er oplagt at skrive dine kernekompetencer i den. Den bedste måde at gøre det på er at starte din overskrift med din stærkeste personlige kompetence, efterfulgt af dine faglige kompetencer og konkrete færdigheder. For eksempel: Struktureret lagerassistent med baggrund i administration og kundeservice. Har du nogle kvalifikationer, som er relevant for dit drømmejob? Så start overskriften med ”Certificeret” eller ”Uddannet”.

2- Beskriv dine faglige styrker i resuméet

I resuméet (også kaldet CV-profiltekst) er det vigtigt at skrive dine faglige kompetencer uden at gentage de samme ord, som du har brugt i overskriften. Hér er det en god idé at læse arbejdsgiverens stillingsopslag grundigt og finde kompetenceordene. Brug dem i dit resumé for at formidle arbejdsgiveren, at I taler samme sprog og for at sikre, at dit CV kommer i betragtning i tilfælde af, at arbejdsgiveren bruger et ATS-system.

3- Skriv kernekompetencerne som listepunkter

Listepunkter er oplagt til at præsentere dine professionelle kompetencer kort og godt. De er iøjnefaldende og hjælper læseren med at afkode, hvilke egenskaber vedkommende skal fokusere på, når de læser dit CV. Vælg 3 – 5 faglige kompetencer, og skriv dem som listepunkter i margenen af dit CV, under billedet og personlige oplysninger.

Hvis det er svært for dig at opstille flotte lister i CV-layoutet, så brug en CV-bygger som Jobseeker Hér skal du bare indtaste teksten, og den vil blive formateret og placeret perfekt i CV-skabelonen.

4- Faglige kompetencer under erhvervserfaring

Alle de nyeste erhvervserfaringer i CV’et bør uddybes med konkrete eksempler fra dit arbejde, målbare resultater og personlige samt faglige kompetencer, der blev brugt til at løfte de beskrevne opgaver. Nævn dine professionelle kompetencer i brødteksten som noget, du bruger i dit arbejde eller noget, du har udviklet i forbindelse med det arbejde.

5- Faglige kompetencer under uddannelse og fritid

Uddannelse og fritidsaktiviteter såsom frivilligt arbejde handler i høj grad om kompetenceudvikling. Hvis du er nyuddannet eller studerende, så kig i uddannelsesbeskrivelsen fra dit uddannelsessted, og find listen med faglige kompetencer, som dit diplom garanterer for, at du udvikler under uddannelsen. Skriv de vigtigste kompetencer i dit CV. Hvis der er gået lang tid, siden du blev uddannet, så spring det over. I stedet kan du beskrive, hvordan du udvikler og styrker dine professionelle kompetencer i dit frivillige job eller fritidsbeskæftigelse.

6- Skriv kvalifikationer under uddannelse og kurser

Dine faglige kvalifikationer i CV’et skal skrives i sektionen ”Uddannelse og kurser”. Kvalifikationer er meget klart defineret i beskrivelsen af din uddannelse, som du kan få ved at kontakte din uddannelsesinstitution.

Opsummering

Faglige kompetencer er sæt af hårde færdigheder, som du har på grund af din uddannelse og erhvervserfaring. Kvalifikationer er dokumentation på noget viden, du har tilegnet dig – det vil sige diplomer, beviser og certifikater. Begge dele er vigtige at have med i CV’et, men kvalifikationerne skal skrives i afsnittet om uddannelse og kurser, hvorimod kompetencer integreres i hele dit CV.

Hvis du ikke er så god til CV-skabeloner og pæne opstillinger af listepunkter, så kan du med fordel bruge en CV-bygger som Jobseeker. Hér skal du blot indtaste teksten og vælge et flot layout – så indsætter programmet din tekst lige dér, hvor den skal være. Skal du bruge listepunkter eller andre grafiske elementer til dine kvalifikationer og faglige kompetencer – så er de blot et klik væk.

Held og lykke med din jobsøgning!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang