Δεξιότητες για το βιογραφικό - Ιδέες & Προτάσεις

Δεξιότητες για το βιογραφικό - Ιδέες & Προτάσεις

Θα διαβάσετε παντού πως είναι σημαντικό να τονίσετε στο βιογραφικό σημείωμα τις δεξιότητές σας - και όντως είναι! Το βιογραφικό μας δεν μπορεί να είναι μια ξερή καταγραφή της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής μας εμπειρίας. Οι εργοδότες αναζητούν επαγγελματίες που διαθέτουν μία σειρά δεξιοτήτων, κι εφόσον το βιογραφικό μας είναι το όχημα για να «πουλήσουμε» τον εαυτό μας, τι πιο λογικό από το να προβάλουμε τα δυνατά μας σημεία και τις δεξιότητές μας για να ξεχωρίσουμε;

Τι συνιστά, όμως, δεξιότητα; Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όρους όπως γνώσεις, προσόντα, ταλέντα, ικανότητες, ποιότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά και, φυσικά, δεξιότητες να χρησιμοποιούνται εναλλάξ στο ίδιο concept. Κι αυτό δεν είναι παράλογο, αφού οι έννοιες είναι αλληλένδετες και συχνά είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε πού σταματά η μία και πού αρχίζει η άλλη.

Ωστόσο, πριν από οτιδήποτε άλλο, θα σας δώσουμε κάποιους ορισμούς, ώστε… να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα!

Δεξιότητες, soft skills, ικανότητες

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) έχει δημιουργήσει ένα online κέντρο στατιστικών και πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες δεξιοτήτων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Skills Panorama.

Εκεί, μεταξύ άλλων, δίνονται οι εξής ορισμοί:

Δεξιότητες (Skills): Ο όρος αφορά την ικανότητα του ατόμου να εφαρμόζει τη θεωρητική και πρακτική γνώση προκειμένου να εκτελεί τα έργα που απαρτίζουν μία συγκεκριμένη εργασία.

Ατομικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές ικανότητες (Soft Skills): Δεξιότητες που δεν εξειδικεύονται ανά τομέα εργασίας παρά εμπίπτουν σε όλους και οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά χαρακτηριστικά (όπως αυτοπεποίθηση και αυτοδιαχείριση) και με κοινωνικές ποιότητες (π.χ., συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακή ικανότητα).

Ικανότητες-κλειδιά (key competences): Το σύνολο των δεξιοτήτων που χρειάζεται κανείς να διαθέτει στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Επιπλέον, στην ελληνική σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται σε δεξιότητες και προσόντα τονίζεται ότι στη σημερινή εποχή πρέπει να διαθέτουμε πολλές και ποικίλες δεξιότητες, οι οποίες κυμαίνονται «από τις βασικές, όπως ο αλφαβητισμός, ο αριθμητισμός και οι ψηφιακές, επαγγελματικές ή τεχνικές δεξιότητες, μέχρι τις επιχειρηματικές ικανότητες και τις εγκάρσιες δεξιότητες, όπως οι ξένες γλώσσες ή η ατομική εξέλιξη και οι μεταγνωστικές ικανότητες».

Ακόμα και στους επίσημους ορισμούς, όπως βλέπετε, οι έννοιες εμφανίζονται αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες. Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι δεξιότητες χτίζονται πάνω στη θεωρητική και την πρακτική/εμπειρική γνώση, καθώς και στις προσωπικές μας ποιότητες, και με τη σειρά τους μας καθιστούν ικανούς να διαχειριστούμε επιμέρους πτυχές της καθημερινής μας εργασίας.

Στο βιογραφικό μας, ωστόσο, δεν καλούμαστε ούτε να δώσουμε ορισμούς ούτε να κατηγοριοποιήσουμε τόσο αναλυτικά τις δεξιότητές μας. Αυτό που θέλουμε είναι απλώς να ξεχωρίσουμε, δηλώνοντας εκείνες τις δεξιότητες που μας κάνουν ιδανικούς υποψηφίους! Κι αυτές εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: στα hard skills (τεχνικές, μετρήσιμες δεξιότητες) και στα soft skills (προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες).

Εδώ θα εστιάσουμε στα λεγόμενα hard skills και θα αφιερώσουμε ξεχωριστό άρθρο στα soft skills.

Ποιες δεξιότητες αποτελούν hard skills

Τα hard skills αποκαλούνται συχνά και τεχνικές δεξιότητες και συνήθως εξειδικεύονται με βάση το αντικείμενο εργασίας. Άλλες δεξιότητες απαιτούνται για μια θέση ως οδηγός φορτηγού (π.χ., να έχει δίπλωμα που πιστοποιεί την ικανότητά του να οδηγεί επαγγελματικό όχημα), άλλες ως καθηγητής φυσικής (θα πρέπει να έχει αποφοιτήσει από σχετικό τμήμα πανεπιστημίου) και άλλες ως προγραμματιστής (όπως το να γνωρίζει JavaScript).

Βεβαίως, υπάρχουν και hard skills που άπτονται διάφορων τομέων. Για παράδειγμα, οι βασικές δεξιότητες του αλφαβητισμού και του αριθμητισμού, που θεωρούνται απαραίτητες για όλους, ή η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας. Δεν χρειάζεται να απασχολείται κάποιος ως μεταφραστής για να του ζητείται να γνωρίζει αγγλικά. Το ίδιο προαπαιτούμενο μπορεί να υπάρχει και για έναν δικηγόρο, έναν υπάλληλο γραφείου, έναν λογιστή κ.ο.κ.

Αυτές οι δεξιότητες, σε αντίθεση με τα soft skills, έχουν μετρήσιμο χαρακτήρα ή τεκμηριώνονται μέσω τίτλων σπουδών, διπλωμάτων, πιστοποιητικών, portfolio εργασιών, αλλά και της πρότερης εργασιακής εμπειρίας όπως αυτή καταγράφεται στο βιογραφικό. Μια νοσηλεύτρια που σημειώνει στο βιογραφικό της σημείωμα ότι έχει εργαστεί για πέντε χρόνια σε οφθαλμολογική κλινική θεωρείται αυτομάτως ότι κατέχει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για παροχή νοσηλείας σε τέτοιου είδους κλινική.

Στις πιο περιζήτητες και δημοφιλείς δεξιότητες της εποχής μας συγκαταλέγονται εκείνες που σχετίζονται με την ψηφιακή γνώση. Ανάλογα με το είδος εργασίας, αυτές μπορεί να κυμαίνονται από τη βασική γνώση χρήσης Η/Υ (ικανότητα εύρεσης και διαχείρισης πληροφορίας, επικοινωνίας μέσω ψηφιακών καναλιών και προφύλαξης των προσωπικών δεδομένων μας) και τη χρήση του Microsoft Office έως την ψηφιακή ανάλυση δεδομένων και τη γνώση προγραμματιστικών γλωσσών.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι από μελέτη περισσοτέρων των 100 εκατ. online αγγελιών εργασίας σε 28 ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο Ιουλίου 2018-Σεπτεμβρίου 2020, στα hard skills που ζητούνται πιο συχνά συμπεριλαμβάνονται:

 • Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (στο 32,2% των αγγελιών)
 • Η γνώση του Microsoft Office (στο 23,1% των αγγελιών)
 • Η χρήση υπολογιστικών συστημάτων γραφείου (σε ποσοστό 14,2%)
 • Η χρήση υπολογιστικών φύλλων (σε ποσοστό 8,5%)
 • Ο προγραμματισμός Η/Υ (στο 8,4% των αγγελιών)
Σημειώστε ότι ψηλά βρίσκεται και η γνώση της αγγλικής γλώσσας, αφού εμφανίζεται στο 22% των αγγελιών.

Ποια hard skills αξίζει να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας

Με βάση και τα παραπάνω, σημαντικές για το βιογραφικό σας είναι οι όποιες ψηφιακές δεξιότητές σας, καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας σας θα τονίσετε και τις πιο χρήσιμες/σχετικές δεξιότητες που κατέχετε.

Για παράδειγμα:

 • Την καλή γνώση της μητρικής σας γλώσσας και την ικανότητά σας στο story-telling, αν είστε κειμενογράφος
 • Τη γνώση χειρισμού προγραμμάτων σχεδίασης (π.χ. AutoCAD), αν είστε αρχιτέκτονας
 • Την εξοικείωση με πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης αν είστε εκπαιδευτικός
 • Τη γνώση στατιστικής και την ανάλυση γραφημάτων, αν είστε Marketer
 • Τη διαχείριση του Business Manager και των reporting tools του Facebook, αν είστε Social Media Manager
 • Τη γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης και ξένων γλωσσών, αν είστε receptionist ξενοδοχείου
 • Την ικανότητα χειρισμού της βάσης δεδομένων, αν είστε υπεύθυνος προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης

Expert tip

Διαβάστε καλά την αγγελία στην οποία θα απαντήσετε στέλνοντας το βιογραφικό σας, για να δείτε ποια hard skills ζητάει ο εργοδότης και αντίστοιχα να συμπληρώσετε τις δεξιότητες που διαθέτετε στο βιογραφικό σας. Αν δεν απαντάτε σε συγκεκριμένη αγγελία, δείτε online πολλές σχετικές με το αντικείμενό σας, για να αποκτήσετε μια ιδέα των πιο ποθητών ή σημαντικών δεξιοτήτων στον χώρο σας.

Πώς θα εντάξετε τις δεξιότητες στο βιογραφικό σας

Το ζητούμενο είναι να μπορεί ο/η recruiter να εντοπίσει τις δεξιότητές σας εύκολα και γρήγορα στο βιογραφικό σας σημείωμα (εντός λίγων δευτερολέπτων), όπως επίσης και να περιλαμβάνονται οι δεξιότητες-κλειδιά που θα ενδεχομένως θα αναζητήσει το λογισμικό ATS κατά το σκανάρισμά του.

Ένα λειτουργικό βιογραφικό ούτως ή άλλως χτίζεται πάνω στις δεξιότητες και τις ποιότητές σας, αφού αυτές αποτελούν την κεντρική του ενότητα, έπειτα από τα προσωπικά στοιχεία και το συνοπτικό προφίλ σας. Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν θα αρκεστείτε απλώς σε μία καταγραφή των δυνατών σας σημείων, αλλά θα εξηγήσετε και πώς αποκτήσατε τις δεξιότητες που σας κάνουν κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση. Φυσικά, δεν θα καταγράψετε μόνο hard skills, αλλά και soft skills.

Σε ένα χρονολογικό ή σε αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό, που είναι και το πιο σύνηθες, φροντίστε να εμφανίζονται οι δεξιότητές σας σε διάφορα σημεία:

 • Κάντε μία λίστα με τις πιο σχετικές δεξιότητές σας σε μία ξεχωριστή ενότητα, που μπορεί να τιτλοφορείται «Δεξιότητες» ή «Δεξιότητες & Ικανότητες» ή «Γνώσεις & Δεξιότητες». Εκεί θα καταγράψετε περίπου πέντε από τα hard skills σας, επιλέγοντας αυτά στα οποία είστε πραγματικά καλοί και που ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, όπως διαφαίνεται από την αγγελία.
 • Αναφέρετε 2-3 δεξιότητες-κλειδιά στο personal statement σας, δηλαδή στη μικρή παράγραφο με την οποία συστήνεστε ως επαγγελματίες.
 • Στην ενότητα της επαγγελματικής σας εμπειρίας, δώστε παραδείγματα επιτυχιών σας που σχετίζονται με το εκάστοτε hard skill και, ως εκ τούτου, το τεκμηριώνουν.
 • Αν κάποιο hard skill σας είναι σχετικό με τη θέση εργασίας και θεωρείτε πως δεν το διαθέτουν πολλοί ακόμα υποψήφιοι, μπορείτε να το τονίσετε και στο headline σας, για να ξεχωρίσετε ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, «Εμπειρος Ξεναγός που Μιλάει 7 Ξένες Γλώσσες» (πόσους ανθρώπους γνωρίζετε που μιλούν τόσες γλώσσες;).

Για ένα επαγγελματικό βιογραφικό που ξεχωρίζει

Για να επιτύχετε τον στόχο σας να τραβήξετε με το βιογραφικό σας την προσοχή του πιθανού εργοδότη, θα πρέπει να φροντίσετε να συμπεριλάβετε όλα εκείνα τα στοιχεία που σας καθιστούν κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση. Οι δεξιότητές σας είναι από τα πιο σημαντικά.

Με ένα online εργαλείο όπως ο CV maker του Jobseeker, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το βιογραφικό σας, είτε λειτουργικό είτε κλασικό, θα έχει την επαγγελματική όψη που χρειάζεται και τα δυνατά σας σημεία θα προβάλλονται όπως πρέπει.

Και, μάλιστα, όλα αυτά γίνονται εύκολα, με λίγες μόνο κινήσεις!

Κοινή χρήση μέσω:

Ξεπέρασε τον ανταγωνισμό

Κάνε τις αιτήσεις εργασίας σου να ξεχωρίζουν από άλλους υποψηφίους.

Ξεκίνα