Όροι και Προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις τροποποιήθηκαν τελευταία φορά στις 18 Απριλίου 2020.

Το Jobseeker σας φέρνει η εταιρεία Resumedia BV. Οι ακόλουθες προϋποθέσεις επισυνάπτονται στη χρήση του Jobseeker. Χρησιμοποιώντας το Jobseeker, συμφωνείτε με αυτό.

Αποκλίσεις από ή προσθήκες σε αυτούς τους όρους χρήσης είναι δεσμευτικές μόνο εάν έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτές από το Jobseeker.

Άρθρο 1. Χρήση του Jobseeker

1.1. Μέσω του Jobseeker μπορείτε να δημιουργήσετε, να τροποποιήσετε, να κατεβάσετε και να στείλετε βιογραφικά και επιστολές αιτήσεων επί πληρωμή. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε σχετικές κενές θέσεις και να σας αποσταλούν με βάση την αντιστοίχιση βιογραφικού.

1.2. Αφού δημιουργήσετε ένα βιογραφικό, έχετε δημιουργήσει αυτόματα έναν λογαριασμό. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την ενεργοποίηση του λογαριασμού από το Jobseeker, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Jobseeker.

1.3. Πρέπει να προστατεύσετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Ειδικότερα, πρέπει να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασης αυστηρά εμπιστευτικό. Το Jobseeker μπορεί να υποθέσει ότι τα πάντα από τον λογαριασμό σας μετά τη σύνδεση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας γίνονται υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψή σας. Είστε λοιπόν υπεύθυνοι για όλες αυτές τις ενέργειες, εκτός εάν έχετε αναφέρει στο Jobseeker ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας.

1.4. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με το Jobseeker. Συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου της Resumedia BV για περισσότερες πληροφορίες.

Άρθρο 2. Κανόνες χρήσης

2.1. Οι λογαριασμοί είναι προσωπικοί και μη μεταβιβάσιμοι.

2.2. Απαγορεύεται η χρήση του Jobseeker για ενέργειες που είναι αντίθετες με τους εθνικούς ή διεθνείς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται ρητά σε, την αποθήκευση ή τη διανομή μέσω του Jobseeker πληροφοριών που είναι συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή ρατσιστικές και την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων.

2.3. Εάν το Jobseeker διαπιστώσει ότι παραβιάζετε τους παραπάνω όρους ή λάβει ένα παράπονο σχετικά με αυτό, το Jobseeker μπορεί να παρέμβει το ίδιο για να τερματίσει την παραβίαση. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του 2.1, ο λογαριασμός σε κάθε περίπτωση θα κλείσει και θα διαγραφεί.

2.4. Εάν, κατά τη γνώμη του Jobseeker, προκύψει εμπόδιο, ζημιά ή άλλος κίνδυνος για τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή του δικτύου του Jobseeker ή τρίτων ή/και των υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, ιδίως λόγω υπερβολικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα δεδομένα, Διαρροή προσωπικών δεδομένων ή δραστηριότητες ιών, Trojans και παρόμοιου λογισμικού, η Jobseeker δικαιούται να λάβει όλα τα μέτρα που κρίνει εύλογα απαραίτητα για την αποτροπή ή την αποτροπή αυτού του κινδύνου.

2.5. Ο Jobseeker δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αναφέρει ποινικά αδικήματα που έχουν διαπιστωθεί.

2.6. Το Jobseeker μπορεί να ανακτήσει τη ζημιά ως αποτέλεσμα παραβιάσεων αυτών των κανόνων συμπεριφοράς από εσάς. Αποζημιώνετε το Jobseeker έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων σε σχέση με πληροφορίες που δημοσιεύονται από εσάς.

2.7. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα θέματα που διευθετείτε ηλεκτρονικά με το Jobseeker, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δημιουργίας του βιογραφικού σας, της προετοιμασίας μιας συνοδευτικής επιστολής και της αποστολής του.

Άρθρο 3. Διαθεσιμότητα και συντήρηση

3.1. Το Jobseeker καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Jobseeker θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.

3.2. Το Jobseeker διατηρεί ενεργά το Jobseeker. Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αν αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό της διαθεσιμότητας. Η συντήρηση θα ανακοινωθεί εκ των προτέρων εάν είναι δυνατόν.

3.3. Το Jobseeker μπορεί να αλλάζει τη λειτουργικότητα του Jobseeker από καιρό σε καιρό. Τα σχόλια και οι προτάσεις σας είναι ευπρόσδεκτα, αλλά στο τέλος το Jobseeker αποφασίζει μόνος του ποιες προσαρμογές θα κάνει ή όχι.

Άρθρο 4. Πνευματική ιδιοκτησία

4.1. Το Jobseeker, τα πρότυπα βιογραφικού, οι επιστολές αίτησης, το σχετικό λογισμικό καθώς και όλες οι πληροφορίες και οι εικόνες στον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Jobseeker ή των δικαιοπαρόχων του. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ξεχωριστή γραπτή άδεια του Jobseeker, εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο.

4.2. Οι πληροφορίες που δημοσιεύετε ή αποθηκεύετε μέσω του Jobseeker, όπως το κείμενο του βιογραφικού σας ή η φωτογραφία του διαβατηρίου σας, είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία σας (ή των προμηθευτών σας). Το Jobseeker έχει περιορισμένο δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών για το Jobseeker.

4.3. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτό το δικαίωμα χρήσης αφαιρώντας τις σχετικές πληροφορίες ή/και τερματίζοντας τη συμφωνία.

4.4. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που δημοσιεύετε ή αποθηκεύετε μέσω του Jobseeker κατά την κρίση σας.

4.5. Εάν στείλετε πληροφορίες στο Jobseeker, για παράδειγμα σχόλια σχετικά με ένα σφάλμα ή μια πρόταση βελτίωσης, του παραχωρείτε ένα απεριόριστο και διαρκές δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών για το Jobseeker. Αυτό δεν ισχύει για πληροφορίες που επισημαίνετε ρητά ως εμπιστευτικές.

4.6. Το Jobseeker δεν θα λάβει υπόψη του τα προσωπικά δεδομένα (όπως η επικοινωνία μεταξύ ατόμων που αναζητούν εργασία και εργοδοτών) που αποθηκεύετε ή/και διανέμετε μέσω του Jobseeker, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για μια καλή υπηρεσία ή το Jobseeeker υποχρεούται να το πράξει δυνάμει νομικής διάταξης ή δικαστική εντολή. Σε αυτήν την περίπτωση, η Jobseeker θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις γνώσεις της σχετικά με τα δεδομένα, στο βαθμό που αυτό είναι μέσα στις δυνατότητές της.

4.7. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το Jobseeker και τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Jobseeker, όπως βιογραφικό ή συνοδευτική επιστολή. Μετά τον τερματισμό της συνδρομής σας, δεν δικαιούστε πλέον να χρησιμοποιείτε τα γράμματα της αίτησης ή/και τη διάταξη των βιογραφικών που έχετε δημιουργήσει. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την αγορά των δικαιωμάτων του Jobseeker που βασίζονται σε αυτά τα έγγραφα.

Άρθρο 5. Αποζημιώσεις για άτομα που αναζητούν εργασία

5.1. Θα χρεωθεί ένα τέλος για τη λήψη του βιογραφικού που δημιουργήσατε.

5.2. Απαιτείται συνδρομή για την πρώτη χρήση του Jobseeker. Η συνδρομή κοστίζει ανά μήνα. Αυτή η χρέωση χρεώνεται κάθε μήνα μετά από 14 ημέρες εκ των προτέρων.

5.3. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις τρέχουσες τιμές για τη λήψη του βιογραφικού που έχετε δημιουργήσει και το κόστος της συνδρομής μέσω του ιστότοπου Jobseeker.

Άρθρο 6. Δικαίωμα διάλυσης

6.1. Επειδή το βιογραφικό σημείωμα παραδίδεται ψηφιακά αμέσως, κατόπιν ρητού αιτήματός σας αφού παραιτηθείτε από το δικαίωμα διάλυσης, το νόμιμο δικαίωμα διάλυσης παύει.

6.2. Μπορείτε να διαλύσετε τη συμφωνία σχετικά με τη συνδρομή εντός 14 ημερών από τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Θα λάβετε τις πληρωμές που κάνατε σχετικά με τη συνδρομή χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από τον τερματισμό. Εάν δεν χρεωθεί αποζημίωση για τη συνδρομή εντός της περιόδου υπαναχώρησης, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων κατά τον τερματισμό.

Άρθρο 7. Όροι πληρωμής

7.1. Η πληρωμή γίνεται μέσω iDEAL, πάγιας εντολής, πιστωτικής κάρτας, PayPal ή σύμφωνα με τις οδηγίες πληρωμής στην ιστοσελίδα. Μετά τη λήψη της πληρωμής από το Jobseeker, ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί.

7.2. Το οφειλόμενο ποσό για τη συνδρομή θα συλλέγεται κάθε μήνα από τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται.

7.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, το Jobseeker θα σας στείλει μια υπενθύμιση πληρωμής με προθεσμία 14 ημερών για να συνεχίσετε να κάνετε την πληρωμή. Εάν δεν εκπληρώσετε την υποχρέωση πληρωμής σας μετά από αυτήν την υπενθύμιση, θα είστε σε αθέτηση βάσει του νόμου χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ειδοποίηση αθέτησης. Από εκείνη τη στιγμή, το Jobseeker δικαιούται να περιορίσει τις υπηρεσίες του, για παράδειγμα περιορίζοντας την πρόσβαση στο Jobseeker.

7.4. Εάν ο Jobseeker αδυνατεί να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό ή/και αν δεν πληρώσετε εγκαίρως, είστε υποχρεωμένος να καταβάλετε πλήρη αποζημίωση για τα εξώδικα έξοδα επιπλέον του οφειλόμενου ποσού και των τόκων που έχουν δεδουλευθεί σε αυτό.

Άρθρο 8. Διάρκεια και ακύρωση συνδρομής

8.1. Η συνδρομή ξεκινά μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

8.2. Εάν εισέλθετε σε μια συνδρομή ως καταναλωτής, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω του λογαριασμού σας. Προκειμένου να αποτραπεί η ανανέωση της συνδρομής, η ακύρωση πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει πριν από την ημέρα της νέας περιόδου.

8.3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής, το προπληρωμένο ποσό σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται στον χρήστη.

Άρθρο 9. Ευθύνη

9.1. Εφόσον καμία νομική διάταξη δεν αντιτίθεται σε αυτό, οι ακόλουθες διατάξεις περί ευθύνης ισχύουν για τη χρήση του Jobseeker.

9.2. Εκτός από την περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, η ευθύνη του Jobseeker περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε για τους τρεις μήνες πριν από τη στιγμή του ζημιογόνου συμβάντος.

9.3. Η Jobseeker δεν ευθύνεται ρητά για έμμεση ζημία, επακόλουθη ζημία, απώλεια κερδών, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια αποταμιεύσεων και ζημιές λόγω διακοπής της επιχείρησης.

9.4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Jobseeker δεν είναι ποτέ υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που σας προκλήθηκε ως αποτέλεσμα. Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει βλάβες ή βλάβες του Διαδικτύου, της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, διακοπής ρεύματος, εσωτερικών διαταραχών, κινητοποίησης, πολέμου, διακοπής των μεταφορών, απεργίας, λουκέτο, διακοπής επιχειρήσεων, στασιμότητας στον εφοδιασμό, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Άρθρο 10. Μεταβολές τιμών και συνθηκών

10.1. Η Jobseeker μπορεί να προσαρμόσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις τιμές, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

10.2. Το Jobseeker θα ανακοινώσει τις αλλαγές ή τις προσθήκες τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ μέσω του ιστότοπου Jobseeker, ώστε να μπορείτε να τις σημειώσετε.

10.3. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε μια αλλαγή ή προσθήκη, μπορείτε να ακυρώσετε τη συμφωνία μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Η χρήση του Jobseeker μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θεωρείται αποδοχή των τροποποιημένων ή συμπληρωμένων όρων και προϋποθέσεων.

Άρθρο 11. Λοιπές διατάξεις

11.1. Η ολλανδική νομοθεσία εφαρμόζεται σε αυτή τη συμφωνία.

11.2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από την υποχρεωτική νομοθεσία, όλες οι διαφορές που σχετίζονται με το Jobseeker θα υποβάλλονται στο αρμόδιο ολλανδικό δικαστήριο για την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένο το Jobseeker.

11.3. Εάν μια διάταξη στους παρόντες όρους χρήσης απαιτεί ότι μια ειδοποίηση πρέπει να γίνεται «εγγράφως», αυτό θα ικανοποιείται επίσης εάν η ειδοποίηση γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επικοινωνία μέσω Jobseeker, υπό τον όρο ότι έχει αποδειχθεί επαρκώς ότι το μήνυμα προέρχεται πραγματικά από τον φερόμενο αποστολέα και ότι η ακεραιότητα του μηνύματος δεν έχει παραβιαστεί.

11.4. Η Jobseeker δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτο μέρος που αναλαμβάνει την Jobseeker ή τη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτήν.