Hvordan inkludere ferdigheter på CV-en på best måte

Hvordan inkludere ferdigheter på CV-en på best måte

Det er viktig å få dine ferdigheter og din kompetanse tydelig fram på CV-en. Du skal framheve dine fagkunnskaper og sterke sider, som er nødvendige i jobben du søker på. Så hvordan skal du gå fram for å kartlegge hvilke ferdigheter du har, som er viktige for jobben, og som du derfor bør nevne på CV-en?

Her viser vi deg hvordan du lister opp ferdigheter som er relevante og verdifulle for stillingen du søker på.

Ferdigheter og egenskaper

Vær klar over at ferdigheter og egenskaper er to forskjellige ting, selv om de nødvendigvis henger sammen. Siden begrepene ofte brukes om hverandre vil vi først forklare de litt nærmere.

«Egenskaper» handler om personlige evner og kvaliteter. De kan læres og utvikles. Hvordan, og i hvor stor grad, egenskaper utvikles varierer fra person til person. Det avhenger av din personlighet, intelligens og motivasjon. Dette er altså personlige egenskaper, men samtidig har det svært stor betydning i jobbsammenheng, og dermed noe som arbeidsgivere er interessert i å forstå hos søkere.

Egenskaper kan for eksempel være evne til stressmestring, tilpasningsevne og lederegenskaper.

Med «ferdigheter» refereres det til aktiviteter du er opplært i, men som ikke er direkte personlige. De kan måles, mens egenskaper er vanskeligere å måle. Imidlertid kan det være lettere for deg å lære slike ferdigheter dersom du har personlige egenskaper som motivasjon og konsentrasjonsevne.

Ferdigheter er noe du lærer, og øver deg i. I yrkessammenheng kan det for eksempel være dataprogrammer som Excel, Photoshop eller JavaScript. Imidlertid vil det variere mye, avhengig av hvilket yrke det er snakk om. Det kan være alt fra traktorkjøring til sykepleieoppgaver som å ta blodprøver.

Så selv om en del egenskaper er viktige i mange jobber, er det selvfølgelig stor variasjon på hvilke typer ferdigheter som trengs i ulike yrker. Det er for eksempel en fordel med tekniske ferdigheter som bruk av ny teknologi ved innovative stillinger. For konseptuelle stillinger kan det være bra med analytiske ferdigheter, og kreative egenskaper.

Hvordan føre opp ferdigheter på CV-en

CV-en bør du selvfølgelig ha fokus på ferdigheter som er nyttige for stillingen du søker på. Les stillingsannonsen nøye, og lag en liste over hva som etterspørres.

For å finne fram til de ferdighetene du har, og som du bør ta med på CV-en, kan det hjelpe å først få en oversikt over dine ulike ferdigheter. Da må du tenke over ikke bare hva du har tilegnet deg gjennom studier og jobbrelaterte kurs, men også hva du har lært gjennom hobbyer og sosiale aktiviteter som idrettsklubber, og andre fritidsaktiviteter.

Du bør være nøye med å vurdere hvilke ferdigheter som er viktige for jobben du søker på, og konkretisere hver ferdighet nøye. Før opp 5-7 ferdigheter. Noen anbefaler at man rangerer de. Det er imidlertid viktig å kun føre opp gjennomtenkte ferdigheter som du kan «bevise» gjennom konkrete eksempler, og som du faktisk er dyktig i.

Eget avsnitt

Det kan være lurt å føre opp ferdigheter som et eget avsnitt i CV-en. Det kan komme rett under innledningen med tittel og personlig informasjon. Vær nøye med å ta med alle relevante ferdigheter og dokumentasjon på dem. Det kan være alt fra programvarekurs til HMS-kurs du har gjennomført hos en tidligere arbeidsgiver.

Ferdigheter i overskriften

Hvis du har ferdigheter som er spesielt viktige for stillingen, og som du vet kan skille deg fra en del andre kandidater, bør du vurdere å ta de med i overskriften på CV-en. Hvis du for eksempel er vernepleier og har gjennomført et kurs i generell legemiddelhåndtering vil du kunne utføre en del flere oppgaver enn vernepleiere som ikke har det kurset. De vil muligens måtte få assistanse av annet helsepersonell ved medisinering av pasienter. Dette har direkte relevans for utførelsen av jobben. Da kan for eksempel følgende tittel på CV-en være bra:

«Vernepleier med kursbevis i generell legemiddelhåndtering».

Legg vekt på ferdigheter i din personlige profil

Sist, men ikke minst, er profilteksten et utmerket sted å fremheve ferdighetene dine. Sammen med CV-tittelen er den personlige profilen det rekruttereren ser først. I profilteksten har du også mulighet til å bevise at du har behersket ferdigheter med oppnådde resultater.

Eksperttips

Ferdigheter kan måles. Det betyr at du kan og bør presentere eksempler som er konkretisert med måleenheter, som f.eks. hvor mange du var leder for i en bestemt stilling, hvor stor gruppe du holdt foredrag for under et bestemt seminar eller hvor mange måneder du var trener for et bestemt fotballag. Da er det enklere for arbeidsgiveren å forstå hvor dyktig du er.

Fire kategorier

Du kan dele ferdighetene dine inn i fire kategorier:

  • Sosiale ferdigheter
  • Tekniske ferdigheter
  • Konseptuelle ferdigheter
  • Politiske ferdigheter

Sosiale ferdigheter

Dette er ferdigheter som sier noe om hvordan du evner å samarbeide med andre. De kan vise hvor god du er til å forklare temaer for andre, holde presentasjoner og lede møter. Videre kan det også handle om din evne til å skrive godt og forståelig, både ovenfor kolleger, men også ved å lage rapporter, håndbøker eller annet skriftlig materiale.

Det handler også om dine evner til gode kunderelasjoner, og til å motivere andre.

Tekniske ferdigheter

Dine tekniske ferdigheter omhandler bruk av ulike verktøy, enten til for eksempel databehandling, snekring eller laboratoriearbeid.

Her er det ofte etterlyst konkrete ferdigheter i stillingsannonsen. Imidlertid skal du ikke fortvile dersom det står en ferdighet du ikke direkte innehar. Det kan hende at en annen ferdighet kan vise arbeidsgiveren at du har erfaring som er så lignende at du raskt kan tilegne deg den nødvendige ferdigheten. Tenk godt etter hva du tidligere har gjort!

Søkes det for eksempel etter erfaring som maskinkjører så kan du vise til erfaring med traktorkjøring. Dersom det søkes etter erfaring fra resepsjon, vil det være nyttig å vise til erfaring fra en sommerjobb i butikk. Begge deler handler om kundebehandling. Og kanskje andre deler av din erfaring kan vise at du raskt lærer deg rutiner og tekniske systemer.

Konseptuelle ferdigheter

Dette handler om analytiske evner, og om å bruke kreative evner. Når det for eksempel søkes etter en person som kan «tenke utenfor boksen», så handler det om dine konseptuelle ferdigheter.

Tenk bredt, og få fram konkrete eksempler på kreativitet og analytisk arbeid du har bidratt til. Det kan handle om en jobbutfordring du har løst, men også om et arrangement i en fritidsaktivitet du er med i.

Politiske ferdigheter

Politiske ferdigheter forteller om din evne til å styrke bedriftens posisjon. Det handler om eksisterende nettverk, og evnen til å knytte kontakter og utvide dette nettverket, til egen og bedriftens fordel.

Det handler også om din evne til å være diplomatisk og løsningsorientert, samt det å motivere andre til å yte sitt beste – til felles beste.

Vær oppmerksom på datakunnskaper

Vær ekstra nøye når du vurderer oppføring av datatekniske ferdigheter. I dagens samfunn er det en selvfølge å kunne håndtere tekstbehandlingsprogrammer og en del andre dataprogrammer. Dermed er det ikke bare overflødig, men ofte negativt, å nevne det.

Hvis du har dataferdigheter som ligger klart over det generelle nivået, så vil det imidlertid være bra å nevne det. Dersom stillingsannonsen etterlyser konkrete, spesifikke datakunnskaper bør du selvfølgelig ta det med.

Få hjelp til å lage en profesjonell CV

Det kan være utfordrende å lage en bra CV. Hvis du ønsker å få hjelp til å liste opp ferdighetene dine, og lage en profesjonell CV, så kan du gjøre dette med en av CV-malene til Jobseeker.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.