Hvordan inkludere ferdigheter på CV-en på best måte
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 26. juni 2024

Hvordan inkludere ferdigheter på CV-en på best måte

Det er viktig å få dine ferdigheter og din kompetanse tydelig fram på CV-en. Du skal framheve dine fagkunnskaper og sterke sider, som er nødvendige i jobben du søker på. Så hvordan skal du gå fram for å kartlegge hvilke ferdigheter du har, som er viktige for jobben, og som du derfor bør nevne på CV-en?

Her viser vi deg hvordan du lister opp ferdigheter som er relevante og verdifulle når du søker jobb.

Ferdigheter og egenskaper

Vær klar over at ferdigheter og egenskaper er to forskjellige ting, selv om de nødvendigvis henger sammen. I tillegg er det forskjell på dine harde ferdigheter og myke ferdigheter. Siden begrepene ofte brukes om hverandre vil vi først forklare dem litt nærmere.

«Egenskaper» handler om personlige evner og kvaliteter. De kan læres og utvikles. Hvordan, og i hvor stor grad, egenskaper utvikles, varierer fra person til person. Det avhenger av din personlighet, intelligens og motivasjon. Dette er altså personlige egenskaper, men samtidig kan de ha en svært stor betydning for en jobb, og dermed noe som arbeidsgivere er interessert i å forstå hos søkere.

Egenskaper kan for eksempel være evne til stressmestring, tilpasningsevne og lederegenskaper.

Med «ferdigheter» refereres det til aktiviteter du er opplært i, men som ikke er direkte personlige. De kan måles. Myke ferdigheter er gjerne mer abstrakte og kan ikke like enkelt måles, i likhet med egenskaper som også er vanskeligere å måle. Imidlertid kan det være lettere for deg å lære visse ferdigheter dersom du har personlige egenskaper som motivasjon og konsentrasjonsevne. 

Ferdigheter er noe du lærer, og øver deg i. Tekniske ferdigheter er gjerne det vi kaller harde ferdigheter. I yrkessammenheng kan harde ferdigheter for eksempel være dataprogrammer som Excel, Photoshop eller JavaScript. Imidlertid vil det variere mye, avhengig av hvilket yrke det er snakk om. Harde ferdigheter kan være alt fra traktorkjøring til sykepleieoppgaver som å ta blodprøver.

Så selv om en del egenskaper er viktige i mange jobber, er det selvfølgelig stor variasjon på hvilke typer ferdigheter som trengs i ulike typer yrker. Det er for eksempel en fordel med tekniske ferdigheter som bruk av ny teknologi ved innovative stillinger. 

Myke ferdigheter

Det finnes også myke ferdigheter. For konseptuelle stillinger kan de myke ferdighetene blant annet være analytiske og kreative ferdigheter. Ved første blikk, kan det virke forvirrende at dine myke ferdigheter skiller seg fra personlige egenskaper, men det er likevel en forskjell. 

Harde og myke ferdigheter er noe du har lært deg og tilegnet deg gjennom din erfaring. For å illustrere dette, kan du se for deg en person som har en egenskap som gjør at de intuitivt tar en lederrolle i ulike sammenhenger. Dette er en iboende karakteristikk. Det kan også være at gjennom erfaring med en lederrolle i en organisasjon eller en fritidsaktivitet, har personen lært seg ferdigheter innen lederskap; dette tilsvarer myke ferdigheter. 

Dersom myke ferdigheter og personlige egenskaper i dette tilfellet blir effektivt fremlagt på en CV, vil en arbeidsgiver se at vedkommende intuitivt tar på seg ansvar som en leder, samtidig som de har praktisk erfaring og opplæring i lederskap og har relevante ferdigheter for jobben de søker på.

Dersom myke ferdigheter og personlige egenskaper presenteres effektivt i CVen din, ser arbeidsgiveren at du har relevante karaktertrekk og praktisk erfaring for jobben.

Hvordan føre opp ferdigheter på CVen

På CVen bør du selvfølgelig ha fokus på overførbare ferdigheter som er nyttige for stillingen du søker på. Les stillingsannonsene nøye, og lag en liste over hva som etterspørres av arbeidsgivere for hver jobb du er interessert i.

For å finne fram til de ferdighetene du har, og som du bør ta med på CVen, kan det hjelpe å først få en oversikt over dine ulike ferdigheter. Da må du tenke over ikke bare hva du har tilegnet deg gjennom studier og jobbrelaterte kurs, men også hva du har lært gjennom hobbyer og sosiale aktiviteter som idrettsklubber, og andre fritidsaktiviteter.

Du bør være nøye med å vurdere hvilke ferdigheter som er viktige for jobben du søker på, og konkretisere hver ferdighet nøye. Før opp 5-7 ferdigheter og ranger de etter relevans og nivå. Det er imidlertid viktig å kun føre opp gjennomtenkte ferdigheter som du kan «bevise» gjennom konkrete eksempler, og som du faktisk er dyktig i.

Eget avsnitt

En måte å inkludere dine harde og myke ferdigheter på, er ved å lage et eget avsnitt i CVen din med tittelen ‘ferdigheter’. Du kan føre opp denne delen etter arbeidserfaring og utdanning, eller hvis du bruker en CV mal kan du inkludere ferdighetene dine i en kolonne, venstre i dokumentet. 

Du kan også indikere nivået på ferdighetene du oppfører ved å inkludere beskrivelser som ‘nybegynner’, ‘god’, eller ‘avansert’. Alternativt, kan du indikere nivå ved bruk av stjerner, grafer eller lignende elementer. Vær nøye med å ta med alle relevante ferdigheter og dokumentasjon på dem. Det kan være alt fra programvarekurs til HMS-kurs du har gjennomført hos en tidligere arbeidsgiver.

Du kan legge til nok et avsnitt for å føre opp personlige egenskaper, hvor du lister opp hver egenskap med kulepunkter, under overskriften ‘personlige egenskaper’.  

Ferdigheter i overskriften

Hvis du har ferdigheter som er spesielt viktige for stillingen, og som du vet kan skille deg fra en del andre kandidater, bør du vurdere å ta de med i overskriften på CVen. Hvis du for eksempel er vernepleier og har gjennomført et kurs i generell legemiddelhåndtering vil du kunne utføre en del flere oppgaver enn vernepleiere som ikke har det kurset. De vil muligens måtte få assistanse av annet helsepersonell ved medisinering av pasienter. Dette har direkte relevans for utførelsen av jobben. Da kan for eksempel følgende tittel på CVen være bra: 

«Vernepleier med kursbevis i generell legemiddelhåndtering».

Legg vekt på ferdigheter i din personlige profil

Sist, men ikke minst, er profilteksten et utmerket sted å fremheve ferdighetene dine. Sammen med CV-tittelen er den personlige profilen det potensielle arbeidsgivere ser først. I profilteksten har du også mulighet til å bevise at du har behersket ferdigheter med oppnådde resultater.

Eksperttips

Ferdigheter kan måles. Det betyr at du kan og bør presentere eksempler som er konkretisert med måleenheter, som f.eks. hvor mange du var leder for i en bestemt stilling, hvor stor gruppe du holdt foredrag for under et bestemt seminar, hvor mange måneder du var trener for et bestemt fotballag, osv. Da er det enklere for arbeidsgiveren å forstå hvor dyktig du er.

Ønsker du en praktisk oversikt over hvordan du vektlegger og oppfører ferdigheter og egenskaper i CVen din, kan det være lurt å se på et CV-eksempel. Dette kan være et nyttig referansepunkt når du skal imponere rekrutterere. 

Fire kategorier

Du kan dele ferdighetene dine inn i fire kategorier:

  • Sosiale ferdigheter
  • Tekniske ferdigheter
  • Konseptuelle ferdigheter
  • Politiske ferdigheter

Sosiale ferdigheter

Dette er ferdigheter som sier noe om hvordan du evner å samarbeide med andre. De kan vise hvor god du er til å forklare temaer for andre, holde presentasjoner og lede møter. Videre kan det også handle om din evne til å skrive godt og forståelig, både ovenfor kolleger, men også ved å lage rapporter, håndbøker eller annet skriftlig materiale.

Det handler også om dine evner til gode kunderelasjoner, og til å motivere andre.

Tekniske ferdigheter

Dine tekniske ferdigheter omhandler bruk av ulike verktøy, enten til for eksempel databehandling, snekring eller laboratoriearbeid. Disse utgjør dine harde ferdigheter.

Her er det ofte etterlyst konkrete ferdigheter i stillingsannonsen. Imidlertid skal du ikke fortvile dersom det står en ferdighet du ikke direkte innehar. Det kan hende at en annen ferdighet kan vise arbeidsgiveren at du har erfaring som er så lignende at du raskt kan tilegne deg den nødvendige ferdigheten. Tenk godt etter hva du tidligere har gjort!

Søkes det for eksempel etter erfaring som maskinkjører så kan du vise til erfaring med traktorkjøring. Dersom det søkes etter erfaring fra resepsjon, vil det være nyttig å vise til erfaring fra en sommerjobb i butikk. Begge deler handler om kundebehandling. Og kanskje andre deler av din erfaring kan vise at du raskt lærer deg rutiner og tekniske systemer.

Konseptuelle ferdigheter

Dette handler om analytiske evner, og om å bruke kreative evner. Når det for eksempel søkes etter en person som kan «tenke utenfor boksen», så handler det om dine konseptuelle ferdigheter. 

Tenk bredt, og få fram konkrete eksempler på kreativitet og analytisk arbeid du har bidratt til. Det kan handle om en jobbutfordring du har løst, men også om et arrangement i en fritidsaktivitet du er med i.

Politiske ferdigheter

Politiske ferdigheter forteller om din evne til å styrke bedriftens posisjon. Det handler om eksisterende nettverk, og evnen til å knytte kontakter og utvide dette nettverket, til egen og bedriftens fordel. 

Det handler også om din evne til å være diplomatisk og løsningsorientert, samt det å motivere andre til å yte sitt beste – til felles beste.

Vær oppmerksom på datakunnskaper

Vær ekstra nøye når du vurderer oppføring av datatekniske ferdigheter. I dagens samfunn er det en selvfølge å kunne håndtere tekstbehandlingsprogrammer og en del andre dataprogrammer. Dermed er det ikke bare overflødig, men ofte negativt, å nevne det.

Hvis du har dataferdigheter som ligger klart over det generelle nivået, så vil det imidlertid være bra å nevne det. Dersom stillingsannonsen etterlyser konkrete, spesifikke datakunnskaper bør du selvfølgelig ta det med.

Ikke glem jobbsøknaden

Selv om du fokuserer på CVen din i første omgang, er det viktig å nevne din jobbsøknad, når du begynner å fremheve de viktigste nøkkelferdighetene dine. Det skal være et logisk forhold mellom ferdigheter du fører opp i din CV og jobbsøknad. Når du skriver jobbsøknaden din har du mulighet til å trekke frem sammenhengen mellom erfaringer, egenskaper og ferdigheter. Disse skal alltid peke tilbake på informasjonen du fremlegger i CVen din. Dersom du har valgt å bruke en mal for CVen din, skal du bruke samme mal for jobbsøknaden din også. 

Få hjelp til å lage en profesjonell CV

Det kan være utfordrende å lage en bra CV. Hvis du ønsker å få hjelp til å liste opp ferdighetene dine, og lage en profesjonell CV, så kan du gjøre det med noen få, enkle trinn på Jobseeker

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang