CV-maler

Imponer arbeidsgivere med en profesjonell CV-mal.

Å bruke en profesjonell CV-mal er det første trinnet i å skape en god søknad. I et konkurransepreget jobbmarked er det absolutt nødvendig å ha en CV som er akkurat riktig; utseende og struktur er avgjørende for å gi et godt inntrykk. Siden det ikke finnes en universal mal som kan brukes i alle søknader, er det en stor fordel å ha et utvalg av maler å velge mellom. Jobseeker tilbyr både gratis og premium maler, for å hjelpe deg å skape en CV som skiller seg ut.

Hvilke CV-maler finnes det?

Det finnes flere typer CV-maler som egner seg som en god mal avhengig av hva slags stilling du er interessert i å søke på. Selv om det kanskje hadde gjort søknadsprosessen enklere hvis det fantes én uniform mal som alltid kunne sendes i hver søknad, så er det gode grunner til at det er variasjoner. Når du strukturerer og formaterer CVen din, bør du tenke på inntrykket du vil gi til rekruttereren, hvilken stilling du søker på, og jobbkulturen i selskapet. Å ha kjennskap til hvilke CV-maler som finnes hjelper deg derfor å tilpasse søknaden din slik at du er et steg nærmere drømmejobben. 

CV-mal enkel

En av de mest brukte CV-malene er rett og slett en enkel CV-mal. Dette er et moderat og grunnleggende oppsett med få designelementer. Den er kort og konsis med lite distraksjoner. Den enkle CV-malen er et trygt valg som spesielt egner seg for mer tradisjonelle jobber, for eksempel innen utdanning eller helsesektor. Når du søker på stillinger innen slike bransjer er denne tilbakeholdne stilen ofte vel mottatt av potensielle arbeidsgivere.

CV-mal moderne

Den moderne CV-malen har flere designelementer og er gjerne strukturert i to kolonner. Med en mer visuell stil enn den enkle eller profesjonelle CV-malen, har den moderne CV-malen blitt mer populær i senere tid. Det som karakteriserer en moderne CV-mal er at den trekker frem erfaringene dine i korte trekk, gjerne punktvis, og er dermed mindre utdypende. Dette er en stil som effektivt gir den potensielle arbeidsvier overblikk over profilen din, og derfor er den moderne CVen ofte foretrukket. Som regel er informasjonen din oppført i motsatt kronologisk rekkefølge. Dette er en mal som egner seg godt i tegnologisk sektor og andre mer moderne bransjer, og viser at du er oppdatert på arbeidsmarkedet.

CV-mal kreativ

Den kreative CV-malen er helt klart det mest visuelle alternativet blant CV-malene. Hvis du søker innen en kreativ bransje eller innen markedsføring, for eksempel, er den kreative CV-malen en flott mulighet til å vise din kreative side. En slik mal har flere visuelle komponenter, men har selvfølgelig fortsatt en harmonisk visuell stil. En kreativ CV-mal er en flott måte å vise at du har et godt øye for design med, men er ikke en passende mal for en profesjonell eller tradisjonell jobbsøknad. 

CV-mal profesjonell

I mange tilfeller hvor du søker innen høye stillinger, i veletablerte selskaper, institusjoner eller i statlige stillinger, er den profesjonelle CV-malen det riktige valget. Dette er en CV-mal som er optimalisert for å gi plass til informasjon og utdypende beskrivelser av arbeidserfaringen din, mens den likevel er lettleselig. Den profesjonelle CV-malen er enkel og designet for å strategisk fremheve visse aspekter i CVen din. Den har som formål å fremstille deg som en seriøs, kompetent, profesjonell kandidat og egner seg for de som allerede har omfattende erfaring.

CV-mal engelsk

Å bruke en CV-mal på engelsk er en stor fordel dersom du ønsker å søke på stillinger i utlandet eller på en stilling i et internasjonalt selskap hvor engelsk er hovedspråket. Den engelske CVen er ikke veldig annerledes fra den norske CVen, men det er viktig å oversette innholdet riktig. Du er selv ansvarlig for at erfaringen du fyller inn er riktig oversatt, men å bruke en mal på engelsk vil være til stor hjelp. Da er halve arbeidet med oversettelsen bak deg når du setter i gang! Når du skriver en engelsk CV, er det generelt bedre å utelate bilde. Regler for bilder i CVen varierer i land fra land, men i USA vil et flertall rekrutterere ikke ta en CV med bilde seriøst. 

Du kan lage en CV på engelsk med alle CV-malene til Jobseeker. Ved å endre språket øverst til høyre i redigeringsverktøyet vil alle faste overskrifter automatisk bli oversatt til engelsk, eller flere andre språk. Slik er det enklere enn noensinne å lage en CV på et annet språk.

CV-mal under 18

Når du ikke har mye erfaring enda, er det best å bruke en CV-mal for unge som er enkel og kortfattet. Selv om en slik CV vil være kortere enn en standard CV, får du fremhevet det du har av relevant erfaring og ferdigheter som du kan knytte opp mot jobben du søker på. CV-maler for ungdom er en god idé, siden du mangler mye av erfaringen som tradisjonelt fyller en CV. 

Den riktige CV-malen for din søknad

Å bruke en CV-mal for søknaden din har mange fordeler, men hvordan kan du vite hvilken mal som er den rette for deg? Som du ser, er det mange typer CV-maler du kan velge mellom. Dette er fordi forventningene en potensiell arbeidsgiver eller en hodejeger har til hva som står på CVen din, varierer mellom forskjellige industrier. Det er også hele tiden endringer og den riktige CV-malen viser at du holder deg oppdatert på arbeidsmarkedet. 

I tillegg til å ha oversikt over de forskjellig CV-mal typene, må du også bruke noe tid på å sette deg inn i hvilken kultur det er i stillingen du ønsker å søke på. Slik kan du lettere forstå hva som vil være den riktige CV-malen for deg. Er det innen teknologi, er det kanskje best med en moderne CV, men er det et stort konsulentfirma, er en profesjonell CV antagelig bedre. Du kan finne et utvalg av gratis og premium CV-maler hos Jobseeker som du enkelt kan tilpasse til forskjellige søknader.

Hvordan bør CVen utformes?

Det visuelle aspektet ved CVen din og hvordan den logisk er strukturert utgjør en betydelig del av en vinnende CV. Spesielt i en digital og global tidsalder, hvor stillingsutlysninger kan få hundrevis, om ikke tusenvis, av reaksjoner fra jobbsøkere, er det helt essensielt at CVen din er behagelig å lese og skiller seg ut på riktig måte. 

Med mindre noe annet er spesifisert i stillingsutlysningen, bør en CV aldri være lenger enn en til to sider. CVen er strukturert i avsnitt, med variasjoner i hvor avsnittene faller, avhengig av hvilken mal du følger. Hvorvidt du velger å bruke et bilde er opp til deg. Med Jobseeker kommer alle CV-malene med et alternativ med og uten bilde. Som regel, er det positivt å inkludere et bilde av deg. Når du velger å inkludere dette i CVen din, skal den føres inn i øverste høyre eller øverste venstre hjørne av CVen. 

Farger utgjør også en betydelig del av CVen din. Dette er et designelement som kan kommunisere mye om din personlighet og hvorvidt du vil passe inn i kulturen på arbeidsplassen. For eksempel, uttrykker rødt lederskap, mens lys grønt og blått er mer beskjedne farger. Et flott tips er å speile fargene brukt i utlysningen eller i selskapet du søker i. Det anbefales å ikke bruke mer enn to farger på samme CV. Pass på at du bruker den samme fargekombinasjonen i søknadsbrevet ditt som i CVen din. 

Grafiske elementer kan være et innbydende visuelt verktøy, gjerne brukt for å illustrere ferdighetsnivåer, mens bruk av ikoner sparer plass i avsnittet med personlig informasjon. Når det gjelder logoer, er dette noe som kan distrahere fra innholdet i CVen. Når du tyr til for mange visuelle elementer, kan dette fort virke mot sin hensikt. Derfor er det bedre å utelate logoer fra CVen din. 

Et annet viktig element i CVen er fonttypen du bruker. De mest profesjonelle CVene bruker gjerne en klassisk og formell font stil som Times New Roman. De tryggeste fontene er ellers sans serif stiler som Arial og Verdana. Disse er de mest behagelige for øyet og passer derfor best for en CV. Når du bruker slike sans serif fonter, kan det lønne seg å stille fontstørrelsen til 11, siden bokstavene i denne stilen gjerne er litt større. Ellers er fontstørrelse 12 en god standard, men du kan eksperimentere med størrelser mellom 9-12. Overskrifter kan du skrive i fontstørrelse 14. 

Du kan også bruke fet skrift eller kursiv for å strukturere avsnittene. For eksempel, kan jobbtitler føres i fet skrift, for å fremheve det mest relevante i bakgrunnen din. Når du bruker det for å fremheve visse nøkkelord i CVen din, er det viktig at det brukes sparsomt og ikke overdrives. Vær også obs på å ha god plass mellom setninger, gjerne 1.15 linjeavstand og hold marginene mellom 2-2,5 cm. Slik er det visuelt mer behagelig å skue over CVen din og enkelt hente ut informasjonen som er relevant. 

Til slutt, må du alltid huske å lagre sluttresultatet i PDF fil. Dersom du velger å lage en CV-mal i Word, risikerer du å bruke mye unødvendig tid på å opprettholde utseende og struktur. Med Jobseeker kan du jobbe med dokumentet og eksperimentere med strukturen i nettversjonen og deretter laste ned CV-malen i PDF. Med mindre stillingsutlysningen eksplisitt ber om et Word format, er standarden for CV og søknadsbrev PDF.

Hva utgjør en god CV-mal?

Den beste CV-malen er tilpasset stillingen du søker på og er i stil med søknadsbrevet ditt. Utenom det, er det noen generelle trekk som er universelle i en god CV. Den må ha et harmonisk utseende, både i struktur og fargebruk. Dette bidrar til at det er behagelig å lese den. I samme rekke, er det viktig at strukturen er logisk og at font, avsnitt og linjeavstand er akkurat passe. 

Litt avhengig av hva du søker på, er det et pluss hvis CVen din skiller seg ut av mengden. Dette er spesielt tilfelle når du bruker en moderne CV-mal. Når du søker på mer tradisjonelle stillinger, derimot, er det best å holde seg til en enkel CV-mal. Det er viktig å forstå når det er best å være tilbakeholden og når du skal skille deg ut. En god CV-mal er unikt tilpasset hver enkelt stilling du søker på, men er alltid konsis, behagelig å lese, og visuelt harmonisk. 

Hvorfor bruke en CV-mal?

En stor del av CV-utbygging er rett og slett redigering. Å bruke en CV-mal frir opp mye tid som du kan bedre vie til innholdet i søknaden din. Med en ferdig utbygd CV-mal i Jobseeker, kan du lett redigere aspekter uten at du risikerer å gjøre endringer du ikke mente å gjøre, noe du mest sannsynlig vil oppleve hvis du bygger ut en mal i Word. På Jobseeker kan du også laste opp en CV du allerede har i Word eller PDF og redigere den i verktøyet. Ikke minst, kan du enkelt generere mange CVer i forskjellige CV-maler som du kan tilpasse til hver jobbsøknad. Når du aktivt søker flere stillinger, gjør dette jobbsøkerprosessen mye enklere. 

Det er avgjørende å gjøre et godt førsteinntrykk når du søker på en jobb og det er CVen din som rekrutterere ser på først. I et konkurransepreget arbeidsmarked er det desto viktigere at du har en CV som er ryddig og pen og som umiddelbart vekker interesse hos en potensiell arbeidsgiver. Å bruke en CV-mal kan derfor utgjøre en stor forskjell når du skal skille deg ut av mengden. 

Ved å ta i bruk utvalget av gratis CV-maler og premium CV-maler hos Jobseeker, sørger du for at du alltid søker med en CV som er optimalisert for jobbmarkedet. De stilrene og moderne CVene til Jobseeker brukes også i søknadsbrevet ditt, slik at jobbsøknaden din fremstår som en harmonisk helhet. Ved å ta i bruk slike maler øker du sjansene dine til å gjøre et inntrykk på den potensielle arbeidsgiver som sikrer deg innkalling til intervju. 

Sjekkliste for din CV-mal

Det kan være en god idé å holde orden på alle forbeholdene du må ta når du skal skrive en suksessfull CV. Å bruke en CV-mal forenkler denne prosessen. Her er en sjekkliste som du kan referere til for å finne og bruke den riktige CV-malen for deg.

  1. Bruk samsvarende maler: Sørg for at CVen og søknadsbrevet ditt er likeformet i stil og utseende. Bruk den samme malen for både CVen og søknadsbrevet. Hos Jobseeker kan du også ta i bruk jobbsøknad-maler. Slik sørger du for en konsis og harmonisk søknad. 
  2. Søk opp bedriften: Gjør en bakgrunnssjekk på selskapet du søker inn i slik at du forstår hvilken CV-mal som er mest passende for stillingen du søker på. 
  3. Bruk riktig font: Pass på at font stilen du velger er passende for CVen din og at fontstørrelsen er leselig, helst mellom 9-12. Sans Serif fonter som Verdana og Ariel er trygge valg, men Serif fonter som Times New Roman er et godt alternativ for formelle CV-maler.
  4. Ikke overskrid 2 sider: Ideelt skal en CV være 1-2 sider lang og ikke overskride 2 sider.
  5. Legg ved et profesjonelt bilde: Bruk av bilde i CVen din er som regel en god idé. Da har du muligheten til å gjøre søknaden litt mer personlig og presentere deg selv mer helhetlig. Dersom du skriver en CV på engelsk derimot, er det bedre å utelate bilde. 
  6. Korrekturles CVen din: Du bør alltid gjøre dette, men det er desto viktigere når du har oversatt CVen din til engelsk. Da kan det også være lurt å bruke en profesjonell oversetter, for å sikre rettskrivingen. 
  7. Last ned i PDF: Du må alltid huske på å lagre CVen din i PDF fil, siden dette er standarden i jobbsøknader. Når CVen din lagres i PDF kan du være sikker på at den vil beholde utseende uavhengig av hvor den åpnes. 

Ønsker du flere tips for hvordan du skriver en god CV? Les våre CV-artikler, hvor du finner nyttige innsikter om hver del av CVen, og velg mellom en av malene for å begynne å bygge CVen din med en gang.