CV struktur – gjør inntrykk med riktig oppsett

CV struktur – gjør inntrykk med riktig oppsett

Hva er riktig struktur på CV-en? Rekkefølgen på de ulike avsnittene på CV-en din er ikke helt låst. Den viktigste tommelfingerregelen for oppdeling av CV-en din, er å liste opp den viktigste informasjonen først. Det finnes ulike typer CV-er, som hver har sin egen oppdeling. Vi snakker da om kronologisk CV, oppdelt CV og CV hvor du plasserer ferdighetene øverst.

Med riktig CV struktur og rekkefølge på de ulike avsnittene, kan du fremheve konkrete avsnitt på CV-en din. Vi snakker litt mer om hvilken type CV og i hvilken rekkefølge du kan plassere avsnittene. Og du får også tips om hvordan du kan ta hensyn til kravene i stillingsutlysningen og tilpasse rekkefølgen deretter.

Hva er riktig CV struktur?

Hvordan skal du bestemme deg for hva som er den viktigste informasjonen på CV-en din? Hvordan velger du rekkefølgen til avsnittene på CV-en din? Og hva slags CV skal du lage? Rekkefølgen på CVen din avhenger av situasjonen du er i, og hva slags stilling du ser etter. Og noe av det aller viktigste er å ha en pen og oversiktlig struktur på CV-en.

Du kan velge mellom ulike typer for rekkefølgen på din CV:

  • Omvendt kronologisk CV
  • Kronologisk CV
  • CV sortert etter ferdighetene dine

Hver CV-type har sine fordeler og ulemper. Omvendt kronologisk CV er den vanligste varianten, etterfulgt av den kronologiske CV-en. Men vi ser at en CV som er sortert etter ferdighetene dine også blir stadig mer populær. Valget ditt for hvilken type CV du velger, må tas basert på situasjonen din.

Husk tommelfingerregelen: den viktigste informasjonen først

Arbeidsgivere og rekrutterer bruker ikke lang tid på å lese gjennom en CV. Noen dager mottar de hundrevis av CV-er. Og når de skal velge en kandidat har de derfor liten tid til å studere alle CV-er nøye. De skanner over CV-en din i løpet av noen sekunder, og avgjør raskt om du skal havne i ja- eller nei-bunken.

Derfor har også struktur på CV-en mye å si. Holder du den ryddig og oversiktlig, er det lettere for rekrutterer å hente inn den rette informasjonen Det er lurt å ta hensyn til dette når du utarbeider CV. Derfor setter du den viktigste og mest relevante informasjonen (så mye som mulig) øverst.

Så før du skal bestemme deg for hvilken rekkefølge CV-en din skal være i, må du finne ut hvilken karriere-informasjon som er relevant for stillingen du søker på og hva du ønsker å fremheve.

Rekkefølge på CV-en og situasjonen din

Hva er din situasjon når du søker? Dette har mye å si med tanke på hvilken rekkefølge du skal ha på CV-en din. Din situasjon kan for eksempel være:

Nyutdannet eller student

Om du er nyutdannet og ny på arbeidsmarkedet er det ofte best å lage en kronologisk CV. Også om du er student har du vanligvis ingen eller lite arbeidserfaring, og du bør sentrere CV-en på utdannelsen din. Dersom dette er tilfelle, bør du benytte følgende rekkefølge:

  • personopplysninger

Arbeidserfaringen din bør da også ta med erfaring fra praksisplasser og andre småoppdrag som kan være relevante for stillingen du søker.

Du som har flere års arbeidserfaring

Hvis du har flere års arbeidserfaring og denne erfaringen passer godt med stillingen du søker på, er det best å utarbeide en CV i omvendt kronologisk rekkefølge. Dette vil arbeidserfaringen din understreke. Bruk i så fall denne rekkefølgen for CV-en din:

  • personopplysninger
  • personlig profil
  • arbeidserfaring
  • utdanning

Karrierebytte

Har du lyst til å jobbe med noe annet enn det du har gjort til nå? Da kan det være lurt å skrive en CV som er sortert etter ferdighetene dine. Denne CV-en blir basert på kompetansen din og legger vekt på ferdighetene som trengs for stillingen du ønsker deg. Du kan bruke denne rekkefølgen når du søker karrierebytte: Personlige detaljer, personlig profil, kompetanse og ferdigheter, prestasjoner, arbeidserfaring basert på de ulike roller du har hatt, utdanning og hvilket arbeid du ønsker. I avsnittet som gjelder kompetanse- og ferdighetene dine skal du nevne de viktigste ferdighetene først. For å gjøre dette kan du studere utlysningsteksten og nettsiden til bedriften du søker hos. Og deretter kan du sammenligne dette med den kompetansen og de ferdighetene du har.

Du ønsker å skille deg ut fra andre kandidater

Hvis du vil skille deg ut fra andre kandidater, er det best å lage en CV sortert etter ferdighetene dine. En ferdighets-CV skiller seg mer ut enn en standard, omvendt kronologisk CV. Med en ferdighets-CV skiller du deg fra andre kandidater bare ved måten du presenterer deg på. Du viser at du er bevisst på hva du kan og hvilke egenskaper du besitter, og at du har reflektert over rollene du har hatt i tidligere jobber. Tenk også nøye gjennom utformingen av CV-en og hvilken skrifttype du bruker. For her kan du også gjøre deg bemerket ved å ha en særegen stil eller en unik struktur på CV-en din!

Du går fra jobb-til-jobb

Gå du fra jobb til jobb uten at det er en tydelig rød tråd i karriereveien din? Da er det best å velge en CV sortert etter ferdighetene dine. På den måten får du en tydelig struktur på CV-en din. Du nevner de viktigste ferdighetene og prestasjonene dine først. Deretter beskriver du din arbeidserfaring og hvilke ulike roller du har hatt. Fordelen med en slik CV er at du ikke trenger å nevne noen datoer i CV-en.

Hull i CV-en

Har du hull i CV-en? Om du har hatt en pause i karrieren for å ta vare på barna eller andre pårørende, så har dette gjerne forårsaket til et hull i CV-en. Det kan også hende du har vært arbeidsledig i en periode, eller du har kanskje vært syk? Hvis du har hull i CV-en og du ikke vil at en arbeidsgiver skal legge merke til dette med en gang, så er det smartest å skrive en CV sortert etter ferdigheter. Med en funksjonell CV trenger du ikke holde deg til rekkefølgen for de ulike rollene dine, fordi du sentrerer CV-en basert på dine ferdigheter, kvaliteter, prestasjoner og ulike roller. De ulike avsnittene blir skrevet i den rekkefølgen som er relevant og viktig for jobben du skal søke på. Dermed får du dekt igjen hullene dine på CV-en uten at de er veldig merkbare.

Endre rekkefølgen på CV-en din for hver søknad

Rekkefølgen du velger på de ulike avsnittene i CV-en avhenger av situasjonen din. Du foretrekker kanskje å bruke kronologisk CV på én av søknadene du sender, mens på en annen søknad ønsker du kanskje å skrive CV-en i omvendt kronologisk rekkefølge?

Ingen jobb eller stillingsutlysning er lik, og i søken på en jobb kan det være lurt å legge mer vekt på arbeidserfaring og siste jobb du hadde. Mens i en annen jobb kan det være lurt å vektlegge et utdanningsløp du har fulgt.

Derfor bør du alltid ha en standard CV du kan bruke som et grunnlag. Dette vil være din komplette CV som du kan hente ut informasjon fra når du skal utarbeide en CV som er tilpasset hver enkelt søknad. Med en standard og grunnleggende CV vil det være veldig lett å bytte om på rekkefølgen på CV-en.

Oppsettet fremhever rekkefølgen

Hvis du har valgt en bestemt type CV, og du velger å gå for en rekkefølge der du nevner den relevante informasjonen om deg først, så bør du fremheve denne rekkefølgen ved å ha en ordentlig struktur på CV-en.

Tydelige overskrifter gjør CV-en din enkel å skanne. På denne måten er det umiddelbart tydelig for arbeidsgiver eller rekrutterer hva du har å tilby. Slik er du sikker på å gjøre et godt førsteinntrykk med CV-en din.

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang