Slik fungerer det

Anmeldelser

4,5 / 5

Basert på 31 908 kundevurderinger

Jørgen

Jørgen

Konsulent

Flott nettsted med nyttig verktøy når du leter etter jobb. Anbefalt til venner og familie!

Emma

Emma

Rekrutterer

Et must for å lage profesjonelle CV-er og jobbsøknader som imponerer arbeidsgivere.

Simen

Simen

Frilanser

Komplett plattform som er enkel i bruk og sikrer førsteklasses CV-er som skiller seg ut fra mengden.

Børre

Børre

Webutvikler

Intuitivt design som tilbyr jobbsøkere nyttige verktøy i jakten på drømmejobben.

Jørgen

Jørgen

Konsulent

Flott nettsted med nyttig verktøy når du leter etter jobb. Anbefalt til venner og familie!

Emma

Emma

Rekrutterer

Et must for å lage profesjonelle CV-er og jobbsøknader som imponerer arbeidsgivere.

Simen

Simen

Frilanser

Komplett plattform som er enkel i bruk og sikrer førsteklasses CV-er som skiller seg ut fra mengden.

Børre

Børre

Webutvikler

Intuitivt design som tilbyr jobbsøkere nyttige verktøy i jakten på drømmejobben.

Jørgen

Jørgen

Konsulent

Flott nettsted med nyttig verktøy når du leter etter jobb. Anbefalt til venner og familie!

Emma

Emma

Rekrutterer

Et must for å lage profesjonelle CV-er og jobbsøknader som imponerer arbeidsgivere.

Simen

Simen

Frilanser

Komplett plattform som er enkel i bruk og sikrer førsteklasses CV-er som skiller seg ut fra mengden.

Børre

Børre

Webutvikler

Intuitivt design som tilbyr jobbsøkere nyttige verktøy i jakten på drømmejobben.

Jørgen

Jørgen

Konsulent

Flott nettsted med nyttig verktøy når du leter etter jobb. Anbefalt til venner og familie!

Emma

Emma

Rekrutterer

Et must for å lage profesjonelle CV-er og jobbsøknader som imponerer arbeidsgivere.

Simen

Simen

Frilanser

Komplett plattform som er enkel i bruk og sikrer førsteklasses CV-er som skiller seg ut fra mengden.

Børre

Børre

Webutvikler

Intuitivt design som tilbyr jobbsøkere nyttige verktøy i jakten på drømmejobben.

Jørgen

Jørgen

Konsulent

Flott nettsted med nyttig verktøy når du leter etter jobb. Anbefalt til venner og familie!

Emma

Emma

Rekrutterer

Et must for å lage profesjonelle CV-er og jobbsøknader som imponerer arbeidsgivere.

Simen

Simen

Frilanser

Komplett plattform som er enkel i bruk og sikrer førsteklasses CV-er som skiller seg ut fra mengden.

Børre

Børre

Webutvikler

Intuitivt design som tilbyr jobbsøkere nyttige verktøy i jakten på drømmejobben.

Jørgen

Jørgen

Konsulent

Flott nettsted med nyttig verktøy når du leter etter jobb. Anbefalt til venner og familie!

Emma

Emma

Rekrutterer

Et must for å lage profesjonelle CV-er og jobbsøknader som imponerer arbeidsgivere.

Simen

Simen

Frilanser

Komplett plattform som er enkel i bruk og sikrer førsteklasses CV-er som skiller seg ut fra mengden.

Børre

Børre

Webutvikler

Intuitivt design som tilbyr jobbsøkere nyttige verktøy i jakten på drømmejobben.

Jørgen

Jørgen

Konsulent

Flott nettsted med nyttig verktøy når du leter etter jobb. Anbefalt til venner og familie!

Hvordan skrive en CV: Alt du trenger å vite

En CV er en oppsummering av erfaringer du har opparbeidet gjennom utdanning, jobb, verv, kurs og andre erfaringer og egenskaper som har styrket dine kompetanser. Når du søker på en jobb, sender du en CV sammen med et søknadsbrev i søknaden din. Kort fortalt, gir CVen et overblikk over nøkkelkvalifikasjonene dine. Det er svært viktig å skrive en god CV som er tilpasset jobben du søker på. 

CVen utgjør som regel førsteinntrykket du gir til din potensielle arbeidsgiver og hensikten er å gjøre et godt nok inntrykk til at du blir innkalt til et intervju. I de fleste tilfeller, vil en jobbsøknad inkludere et søknadsbrev i tillegg til CVen din. I motsetning til søknadsbrevet, hvor du går i dybden på hvorfor du er den riktige kandidaten for stillingen, skal CVen stå som et kort og konsist sammendrag av erfaringer og nøkkelkvalifikasjoner som tilsier at du er den ideelle kandidaten.

CVen din må først og fremst være ryddig og oversiktlig. Når arbeidsgiveren har CVen din foran seg, skal de lett kunne skue gjennom og effektivt hente ut informasjonen som gjør deg til en interessant kandidat. Det er alltid viktig å tilpasse CVen til hver enkelt søknad, slik at du utelukkende fremhever de mest relevante aspektene ved bakgrunnen din for rollen du søker på. 

Personlige opplysninger

Dine personlige opplysninger skal settes øverst i CVen din og skal alltid være lett å referere til for potensiell arbeidsgiver eller hodejegere. Øverst, fører du inn navnet ditt, etterfulgt av e-post, telefonnummer og adresse, slik at arbeidsgiver lett kan finne frem til kontaktinformasjonen din. 

Dersom du bruker en CV-mal vil du gjerne finne en seksjon for fødselsdato, men det er opptil deg om du ønsker å oppgi alder. Noen bekymrer seg over at fødselsdato kan føre til aldersdiskriminering i rekrutteringsprosessen. I Norge er det fortsatt vanlig å bruke fødselsdato. I noen tilfeller kan det være relevant å inkludere en LinkedIn profil. Du kan også nevne førerkort, siden det kan være relevant i noen arbeidsplasser. 

CV-tittel

En effektiv måte å skille seg ut og vekke interesse hos arbeidsgivere og hodejegere er ved å skrive en fengende CV-tittel. Slik får du nok en sjanse til å gjøre et førsteinntrykk og gi den som skuer gjennom CVen din et rask innblikk i hvem du er og hva du tilbyr. CV-tittelen er en overskrift og er én setning lang. 

Kortfattet, er CV-tittelen en illustrasjon av din profesjonelle identitet. Fordelen med en CV-tittel er at du kan enkelt peke på hva du ønsker å gjøre, versus hva du allerede har gjort. Slik sett, kan CV-tittelen vise hvilken retning du er interessert i å gå profesjonelt og sette erfaringer fra CVen din som ikke er direkte innen bransjen du søker på i et mer relevant lys. 

Profiltekst

Innledningsvis i CVen din skriver du et sammendrag. Denne profilteksten skal fremheve nøkkelkvalifikasjonene dine og gripe oppmerksomheten til din potensielle arbeidsgiver. Profilteksten kan også være spesielt nyttig dersom du ønsker et karrierebytte, siden du da kan fremheve egenskaper som er nyttige i rollen du søker på. Her kan du vise frem hvorfor du vil utmerke deg i stillingen, selv om bakgrunnen din kanskje er noe utradisjonell. 

Arbeidserfaring

Det viktigste avsnittet i CVen er din arbeidserfaring. Her oppgir du alle jobb erfaringene du har hatt, slik at arbeidsgiveren får innblikk i hvilke bransjer du har vært innom og hvilke ferdigheter du har utviklet her. Typisk, skriver du dette i motsatt kronologisk rekkefølge. Det vil si at du starter med din siste arbeidserfaringen, etterfulgt av jobberfaringen du hadde før siste eller nåværende stilling, og slik fortsetter du bakover i tid. Unntaksvis, når noen erfaringer er spesielt relevant, trekker du alltid frem dette øverst. 

Du sorterer hver arbeidserfaring med arbeidstittel, selskap og datoer. I korte trekk, beskriver du hovedoppgavene du hadde og hva slags arbeidsmetoder du brukte. Fremhev kompetanser og ferdigheter du utviklet og resultater du oppnådde. Dersom du ikke har mye arbeidserfaring enda, kan du vektlegge utdanningen din, relevante kurs, sertifikater og diplomer. Det er også en god idé å trekke frem frivillig arbeid eller verv, hvis du har slik erfaring. Dette kan være nettopp det som vil skille deg ut fra mengden. 

Utdanning

Etter arbeidserfaring er det viktig å føre opp utdanning på CVen din. I dag er det vanlig å ha en kombinasjon av utdanning som grunnskole, videregående og etter- og universitetsutdanning.  I noen stillingsutlysninger vil det også være nevnt hva slags utdanningskrav som er forventet. Studiene dine utgjør en betydelig side av profilen din når du søker på en stilling og gir en potensiell arbeidsgiver et bedre innblikk i bakgrunnen din og kvalifikasjonene dine.

Du velger selv hva du ønsker å fremheve i utdanningen din. Eksempler på hva du kan inkludere er studieretning, relevante emner, karakterer, og praksisplass. Har du mye arbeidserfaring, må du gi mer plass til dette i CVen din og utelate detaljer fra studietiden, med mindre det er spesielt relevant. I tilfelle du har lite utdanning, kan du starte med å oppgi kurs og sertifikater. 

Hvorvidt du bør nevne grunnskole avhenger av hvor mye utdanning du har. Det kan være lurt å nevne dersom du ikke har fullført videregående. Det er viktig å nevne kurs på CVen din dersom det er relevant for stillingen du søker på. Hvis kurset absolutt ikke har noen relevans, er det bedre å utelate dette.

Ferdigheter og egenskaper

Når du søker på en stilling, utgjør ferdighetene dine kvalifikasjoner som vil gjøre deg egnet til å utføre jobben. På CVen må dette trekkes frem, gjerne i et eget avsnitt. Ferdigheter er ofte målbare og du kan enkelt peke på hvor eller hvordan du har tilegnet de. Eksempler på ferdigheter kan være tekniske, som Excel eller JavaScript, eller prosjektledelse, gitt at du kan vise at du har erfaring med å lede prosjekter gjennom roller du har oppført i CVen. Det er lurt å nevne mellom 5-7 ferdigheter i CVen din. 

De målbare typen ferdigheter er kjent som harde ferdigheter og skiller seg fra myke ferdigheter. Forskjellen er at harde ferdigheter er mer kvantifiserbare og kan læres, mens myke ferdigheter egentlig er egenskaper som hører til personlighet og beskriver hvordan du intuitivt jobber. Begge er viktige. Mens harde ferdigheter demonstrerer at du har det som praktisk skal til for å utføre jobben, kan slike ferdigheter i mange tilfeller læres. 

Myke ferdigheter og egenskaper er noe som i de fleste tilfeller ikke kan læres på samme måte. Derfor kan slike egenskaper være verdifulle når du søker på en stilling. Evne til å fokusere eller utadvendthet kan være ekstremt viktige egenskaper for en potensiell arbeidsgiver, avhengig av hva slags stilling du søker på. Du kan ha et eget avsnitt for harde og myke ferdigheter i CVen din, eller du kan velge å gruppere disse sammen. 

Språk

Du burde alltid oppføre språkkunnskaper på CVen din, også når det ikke fremstår som direkte relevant. Når du mestrer flere språk utover morsmålet ditt, viser ikke dette bare språklige kvalifikasjoner du har, men er en antydning på at du har sterke kommunikasjonsevner. Å kunne flere språk ser alltid bra ut på CVen, så nevn så mange som mulig, gjerne i et eget avsnitt. 

Det du må være obs på er hvordan du uttrykker kunnskapsnivået ditt på språkene du oppgir. Det finnes forskjellige skaleringer som du kan forholde deg til og det er viktig at du er så presis som mulig når du beskriver språknivå. Dersom jobben du søker på ikke stiller krav om språknivå, er det tilstrekkelig å bruke en av de følgende beskrivelsene: Morsmål, flytende, avansert, gode kunnskaper og grunnleggende.

Hobbyer og interesser

Sammen med myke ferdigheter og egenskaper, kan det være en fordel å nevne noen hobbyer og interesser i CVen din for å gi et bedre blikk inn i personligheten din, utover de formelle faktaene som kommer frem i en CV. Når du velger å inkludere dette, fører du det gjerne opp i slutten av CVen din. 

Du må ta forbehold om at det noen ganger kan sløse plass eller ha en negativ effekt å føre opp hobbyer og interesser. For eksempel, anbefales det ikke å nevne uteliv eller gambling i en profesjonell CV, siden dette kan sette deg i et dårlig lys. Alternativt, om det ikke tar for mye plass fra mer relevante punkter, kan det at du spiller et instrument eller er aktiv i en sport vise både noe av personligheten din og evnen til utholdenhet og disiplin. Dette kan heve profilen din og være det lille ekstra som skiller deg ut fra mengden.

Referanser

Referansene dine bekrefter hvordan du er som person og arbeider for en potensiell arbeidsgiver og er talsmenn for dine kvalifikasjoner og egenskaper. Generelt sett, behøver du ikke å føre opp referanser på CVen din. Oftest, blir du innkalt til et intervju før en potensiell arbeidsgiver sender deg en forespørsel om referanser de kan kontakte for å gå videre med søknaden din. 

Likevel, er det mulig at en stillingsannonse uttrykker et krav om referanse i søknaden. Da er det viktig å nevne dette i et eget avsnitt i CVen din. For hver referanse du nevner, oppgir du navn, selskap og kontaktinformasjon. Du burde alltid ta kontakt med referanser du oppgir på forhånd, slik at de er forberedt på å bli kontaktet. Tradisjonelt vil nåværende eller tidligere arbeidsgiver være din primære referanse. Utover dette, kan du notere ned andre som kjenner deg og dine evner godt, som for eksempel en veileder, lærer eller kollega.

En CV er et dokument hvor du presenterer deg selv i korte trekk, på best mulig måte. Derfor er hvordan du kommuniserer et viktig aspekt ved hvordan du skriver en CV. Bruk riktige ord og uttrykk som erfaren, dyktig, strategisk. Gjør gjerne litt bakgrunnssjekk for å se hvordan profesjonelle i samme rolle uttrykker seg og presenterer seg selv på LinkedIn. Reflekter så dette språket i CVen din.  

Det aller viktigste når du skriver en CV er at du tilpasser den til hver enkelt stilling, slik at du alltid fremhever det mest relevante ved bakgrunnen din og reflekterer språket i bransjen du søker innenfor. Før opp personlige opplysninger, en tittel, et sammendrag, arbeidserfaring, utdanning, relevante kurs, ferdigheter og egenskaper, og språk. I noen tilfeller må du oppgi referanser. Hvis du har plass, kan du vurdere å inkludere hobbyer og interesser. 

Vær obs på hvordan du formaterer og strukturerer CVen din. Dette er viktig fordi CVen vil både ha en struktur og et visuelt komponent som også bør tilpasses til hver jobbsøknad. En tradisjonell CV er skrevet i kronologisk rekkefølge, men i noen tilfeller, er en funksjonell eller kreativ CV mer effektiv. Visuelt, er også fonttype viktig, og som tommelfingerregel er klassiske fonttyper som Arial, Calibri og Verdana et trygt valg. 

Noe å ha i mente er at mange hodejegere i dag bruker automatiserte rekrutteringssystemer. Derfor er det ekstra viktig at all informasjonen du oppgir i CVen din kan systematisk hentes ut og at du bruker de riktige nøkkelordene som blir fanget opp av disse programmene.

Når du lagrer CVen din, sørg for at den blir lagret i et PDF format (med mindre et annet format er eksplisitt nevnt i stillingsutlysningen). I PDF formatet sikrer du at CVen beholder den visuelle strukturen du har laget. I et Word dokument, risikerer du at elementer flytter på seg når dokumentet åpnes på en ny PC, derfor er PDF alltid det tryggeste formatet å forholde seg til. 

Hvordan du velger å strukturere en CV vil variere utfra jobben du søker på og situasjonen din. Det aller viktigste er at du fremhever det som er mest relevant for stillingen øverst, slik at rekrutterere kan raskt se at du har erfaringer de ser etter. Derfor må du bruke noe tid på å sette deg inn i hva slags karriere-informasjon som blir ansett som relevant før du søker. 

For å sørge for at du har et profesjonelt oppsett, må du alltid vurdere målgruppen. Pass på at bilder du eventuelt bruker fremstår som profesjonelle og at farger gjenspeiler både deg og stillingen du søker på. Hvis du er usikker på struktur, er det lurt å bruke en CV-mal som er tilpasset bransjen eller stillingen du er interessert i.

Du kan strukturere CVen din kronologisk, motsatt kronologisk, og funksjonelt, avhengig av hva som du vil legge vekt på i profilen din. 

Kronologisk CV

Når du er nyutdannet og har lite eller svært lite arbeidserfaring, er det naturlig å skrive CVen i kronologisk rekkefølge, med vekt på utdanning øverst. Likevel, må du alltid prioritere det mest relevante øverst, også når du skriver en kronologisk CV. Det betyr at erfaringer du har gjort under studieløpet som er av særegen relevans bør fremheves. Med mer arbeidserfaring er det vanligst å skrive en kronologisk CV i motsatt rekkefølge. Det innebærer at du starter med siste eller nåværende arbeidserfaring og lister opp erfaringer kronologisk bakover i tid. Arbeidserfaringen din vil i så fall bli etterfulgt av utdanning. 

Funksjonell CV

I motsetning til en kronologisk CV, fremhever et funksjonelt oppsett egenskapene dine. Dette er en moderne CV type som vektlegger hva slags ferdigheter du har over jobberfaring og utdanning. Med det sagt, er det ikke nok å bare ramse opp en rekke ferdigheter. Du må fortsatt bruke eksempler som viser hvordan du har tilegnet ferdighetene du oppgir. I en funksjonell CV har hva du kan forrang over kronologien i erfaringene dine. Utført riktig, kan du gjøre et unikt og effektivt inntrykk med en funksjonell CV

Andre CV typer

Det finnes også andre typer CVer som kan være sterke alternativer for noen jobbtyper. Det er mye som er i forandring i CV-skriving og rekruttering som fører til at nye typer CVer blir mer populære. 

Video CV

En CV type som begynner å bli mer vanlig er video CVen. Innholdsmessig, er en video CV mellom 1-2 minutter og gir deg mulighet til å vise litt mer av kommunikasjonsevner og personlighet. Spesielt i kreative bransjer, kan en video CV bli vel mottatt og hjelpe deg å skille deg ut fra mengden, men det er nok ikke det riktige formatet for mer tradisjonelle stillinger. Du må også ta forbehold om at en video CV er et tillegg til, og ikke en erstatning for, din skriftlige CV. 

Europass CV

En Europass CV er en internasjonal CV for deg som er interessert i å søke på stillinger, studier, eller praksisplasser i Europeiske land. I Europass CVen følger du et spesifikt oppsett som du kan skrive på hvilket som helst europeisk språk og er strukturert i følgende rekkefølge: Personalia, ønsket arbeidsområde, arbeidserfaring, utdanning og kurs, personlige egenskaper og ferdigheter. Ulempen med Europass CVen er at den kan være ganske kjedelig, så ofte er det mer gunstig å skrive en tilpasset, tradisjonell CV inn mot stillinger du vil søke på utenfor Norge.  

Kreativ CV

En kreativ CV type kan være et stort pluss, spesielt i roller hvor visuell kommunikasjon og kreativitet er viktige evner. En åpenbar fordel med kreative CVer er at de er visuelt behagelige og gripende, sammenlignet med mer tradisjonelle CV-typer. Kreative CVer har også blitt mye mer populære i senere tid, takket være lett tilgjengelig maler som kan fylles inn, og når flere bruker kreative design på CVen sin, risikerer du å forsvinne i bakgrunnen når du bruker mer tradisjonelle oppsett.

Det er likevel viktig å utøve skjønn når du vurderer en kreativ CV. Selv om det mer tradisjonelle oppsettet kan bli kjedelig, er dette standarden i mange selskaper, og det kan slå feil ut når du avviker for mye fra dette. Det handler ikke minst om at mye i jobbsøknad prosessen er automatisert, og kreative oppsett kan risikere å forvirre strukturen og innholdet når dataen bli hentet inn i digitale systemer som rekrutterere gjerne bruker.

Det kan være utfordrende å skrive en imponerende CV som skaffer deg intervjuet til drømmejobben. Hvis du opplever det som vanskelig å vite hva som skal inn i en vinnende CV, gjør Jobseeker det lett for deg! Med et stort sortiment av CV-maler, kan du raskt lage en CV som er tilpasset stillingen du ønsker å søke på. Det eneste du må gjøre, er å føre inn informasjonen din, og så generer verktøyet en fullstendig CV i malen du har valgt. Fordelen med en CV-generator er at det blir enklere å fokusere på innholdet i CV-en din. Når du ikke trenger å bruke tid på layout og struktur, kan du fokusere på å fremheve dine sterke sider.

Om du ønsker et bedre overblikk over hvordan du trer frem når du fyller inn CVen din, har Jobseeker mange ressurser, CV eksempler og artikler du kan bruke. Du kan lese mer om hvordan CV-generatoren vår fungerer, priser, og hva som er inkludert i vårt tilbud under ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke har funnet svaret du leter etter, må du gjerne ta kontakt med oss. Brukerstøtte-teamet vårt er her for å hjelpe deg.

Har du et spørsmål? Sjekk vår OSS

Imponer arbeidsgivere med CV-en din

Trinn-for-trinn veiledning for å lage en profesjonell CV på få minutter.

CV-mal Profesjonell
CV-mal Krono
CV-mal Elegant
CV-mal Rund
CV-mal Moderne
CV-mal Luksus
CV-mal Uformell
CV-mal Vannrett
CV-mal Loddrett
CV-mal Metro
CV-mal Profesjonell
CV-mal Krono
CV-mal Elegant
CV-mal Rund
CV-mal Moderne
CV-mal Luksus
CV-mal Uformell
CV-mal Vannrett
CV-mal Loddrett
CV-mal Metro
CV-mal Profesjonell
CV-mal Krono
CV-mal Elegant
CV-mal Rund
CV-mal Moderne
CV-mal Luksus
CV-mal Uformell
CV-mal Vannrett
CV-mal Loddrett
CV-mal Metro