Kronologisk CV– hvilken rekkefølge bør du gå for?
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 17. april 2024

Kronologisk CV– hvilken rekkefølge bør du gå for?

Når er det en lurt å skrive en kronologisk CV? Om du skal skrive en CV i omvendt kronologisk rekkefølge bør du oppgi din siste jobb under avsnittet for arbeidserfaring. Deretter jobber du deg bakover i omvendt rekkefølge. Først etter avsnittet med arbeidserfaring kan du nevne utdannelsen din. Hva er fordelene og ulempene ved å skrive en CV som viser karrieren din i revers?

Å skrive en omvendt kronologisk CV er mest vanlig. Med en omvendt kronologisk CV, viser du de ulike avsnittene på CV-en i omvendt kronologisk rekkefølge. Du begynner med det nyeste som har skjedd i karrieren din, og lister de deretter nedover. Dermed havner den eldste arbeidserfaringen din nederst. Personlige detaljer og profiltekst kommer alltid øverst. På en kronologisk CV oppgir du først utdanningen din, og skriver deretter arbeidserfaringen din. Hvilken rekkefølge du velger på CV-en din, kommer an på situasjonen din. Nedenfor finner du hvilken rekkefølge som vil være best å bruke for deg.

Viktigst informasjon øverst – også ved kronologisk CV

For nyutdannede og studenter er det et trygt valg å gå for en kronologisk CV. Som nyutdannet eller student har du vanligvis ingen (eller svært lite) arbeidserfaring. I så fall bør du begynne å føre opp utdanningen din etter profilinformasjonen din.

Med andre ord så skriver du din CV i kronologisk rekkefølge. Du legger mest vekt på utdanningen din ettersom det er det viktigste og den ferskeste kunnskapen du har å tilby en arbeidsgiver. Deretter kan du begynne på avsnittet som heter arbeidserfaring. Hvis deltidsjobbene og praksisplassen(e) du har hatt ikke er direkte relevant til jobben du søker på, så trenger du ikke skrive ned disse. Men dersom du er under studier- eller om studieløpet ditt er relevant, så er det best å begynne med denne oversikten. Det vil da også være det første arbeidsgiver og rekrutterer ser.

Omvendt kronologisk CV ved flere års arbeidserfaring

Hvis du allerede har flere års arbeidserfaring og denne erfaringen også stemmer godt overens med stillingen du søker på, så er det i mange tilfeller best å skrive en CV i omvendt kronologisk rekkefølge. Da begynner du med avsnittet for arbeidserfaring. Dette avsnittet følger etter profilinformasjonen din.

Deretter følger avsnittet for utdanning og eventuelle andre avsnitt som hobbyer, ekstra verv, ferdigheter og språk. Ved å skrive den ferskeste jobben øverst, vil du understreke hvilken erfaring som er mest relevant.

Skriv nøkkelinformasjon først på CV-en

Du kommer garantert til å skrive en vellykket CV når du sørger for at den viktigste informasjonen er øverst. På den korte tiden som arbeidsgivere og rekrutterer bruker på å skanne gjennom CV-en din, bør de i det få med seg informasjonen som er viktigst å vite om deg. Derfor bør du alltid vurdere hvilken informasjon rekrutterer eller arbeidsgiver ikke bør gå glipp av, før du utarbeider CV-en din

Det blir lettere for deg å bestemme hvordan du skal ordne avsnittene på CV-en din dersom du holder hovedfokus på det du ønsker at arbeidsgiver skal se først. Med en kronologisk CV legger du vekt på rekkefølgen i karrieren din, fra start til slutt. Mens med en omvendt kronologisk CV plasseres din siste arbeidserfaring øverst. Med en CV som er sortert etter ferdighetene dine vil du først oppføre de ferdighetene som passer best til stillingen du søker på. Og på denne trenger du egentlig ikke holde deg til en bestemt rekkefølge. Rekkefølgen og nøyaktige start- og sluttdatoer er mindre viktige når du skriver en ferdighets-CV.

Søk deg ut av arbeidsledigheten – velge kronologisk?

Hvis du har vært uten jobb en stund, uansett årsak, er ikke en omvendt kronologisk CV det mest åpenbare valget. I så fall ville du sette søkelys på arbeidsledigheten din, fordi din siste jobb før arbeidsledigheten din da vil skrives øverst.

Fordi du skriver start- og sluttdato for hver stilling, blir det raskt veldig tydelig at du nå er arbeidsledig. Dermed vil man umiddelbart se hullet på CV-en din. Hvis du søker det ut av arbeidsledigheten vil et smart valg for CV være en kronologisk CV. Et enda bedre valg er en ferdighets-CV. Hvis du har et såkalt hull i CV-en, på grunn av foreldrepermisjon eller arbeidsledighet, så vil en CV sortert etter ferdighetene dine være den som er mest passende å bruke.

Fordeler og ulemper med en kronologisk CV

Fordelen med en omvendt kronologisk CV, er at en arbeidsgiver eller rekrutterer umiddelbart ser hva slags arbeid du nylig har utført. Dette er en stor fordel dersom jobben du søker på er det neste naturlige steget i karrieren din.

For eksempel vil din siste arbeidserfaring henge sammen med jobben du søker på, og ofte være et nivå høyere på karrierestigen din. Om du har hatt sammen jobben i flere år, og du har hatt stor fremgang i denne stillingen, vil en kronologisk CV også være et godt alternativ.

Dersom din nyeste arbeidserfaring ikke samsvarer med stillingen du søker på, kan det ha en negativ effekt om du lager en omvendt kronologisk CV. Din siste arbeidserfaring vil ikke være relevant dersom du søker deg ut av arbeidsledighet, eller hvis du nylig har sluttet å jobbe og opparbeidet deg hull på CV-en. I så fall er en ferdighets-CV verdt å vurdere. Du kan også vurdere å skrive en kronologisk CV. Denne kan du for eksempel bruke om du nettopp har fullført et relevant kurs og tilegnet deg kompetansen de søker etter.

Som student eller nyutdannet bør du ikke skrive en omvendt kronologisk CV, men heller en kronologisk CV. Dette vil sette oppmerksomheten på utdanningen din. Tross alt vil en omvendt kronologisk CV understreke hva som er arbeidserfaringen din.

Strukturen på CV-en din fremhever rekkefølgen

Hvis du har valgt en bestemt type CV (kronologisk, omvendt kronologisk eller CV sortert etter ferdigheter), og du velger å gå for en rekkefølge der du skriver den relevante informasjonen om deg først, så bør du fremheve denne rekkefølgen ved å ha en ordentlig struktur på CV-en.

I tillegg vil tydelige overskrifter gjøre CV-en din enkel å skanne for arbeidsgivere og rekrutterer. Slik blir det raskt tydelig hva du har å tilby en ny arbeidsplass. På denne måten sørger du for å gi et godt førsteinntrykk med CV-en din.

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang