Kronologinen CV ja käänteisesti kronologinen CV

Kronologinen CV ja käänteisesti kronologinen CV

Kronologinen viittaa käsiteenä aikajärjestykseen, jossa vanhin tapahtuma on ensin ja tuorein tapahtuma viimeisimpänä. Kronologinen CV noudattaa siis järjestystä, jossa esimerkiksi koulutus tulee ylimmäksi ennen työkokemusta. Käänteisesti kronologinen CV puolestaan viittaa järjestykseen, joka on Suomessa kaikkein yleisin, eli siinä tuoreimmat tapahtumat kuten työsuhde ilmoitetaan ensimmäisenä. Molemmille CV-tyypeille on omat käyttötarkoituksensa.

Henkilötiedot eli nimi, osoite ja puhelinnumero tulevat aina CV:ssä ensin, ja tämän jälkeen henkilökohtainen profiili, joka tiivistää osaamisesi, tavoitteesi ja vahvuutesi muutamaan riviin. Tämän jälkeen CV:n järjestys riippuu siitä, millaisen ansioluettelon olet laatimassa. Kronologinen CV toimii pitkälti samalla tapaa kuin minkä tahansa tarinan kertominen: se kertoo koulutus- ja uratarinasi siinä järjestyksessä kun asiat ovat tapahtuneet, eli käytännössä koulutus ensin ja sen jälkeen työkokemus. Käänteinen kronologinen CV puolestaan on juuri se, mistä olet todennäköisesti kuullut jo peruskoulussa tai viimeistään lukiossa: tämä on nimittäin yleisin CV-tyyppi.

Miten valita kronologisen ja käänteisesti kronologisen väliltä?

Olipa kyseessä kronologinen tai käänteisesti kronologinen CV, tärkeintä ansioluettelossa on aina nostaa esille juuri hakemasi tehtävän kannalta merkityksellisimmät asiat. Rekrytoijat saattavat lukea satoja ansioluetteloita viikoittain, joten työnhaussa menestymisen kannalta on ratkaisevaa, että CV:n lukeva henkilö löytää tarvittavat tiedot ja avainsanat nopeasti. Joskus ansioluettelo silmäillään läpi parissa sekunnissa, joten tärkeiden tietojen hautaaminen CV:n loppuun tai toiselle sivulle voi osoittautua kohtalokkaaksi virheeksi. Vaikka käänteisesti kronologinen CV onkin Suomessa pääsääntö, ei se välttämättä ole aina paras tapa tuoda esille osaamistasi. Tämän vuoksi on hyvä tuntea nämä CV-tyypit paremmin ja tiedostaa millaisiin tilanteisiin ne sopivat parhaiten.

Vastavalmistuneen valinta: kronologinen ansioluettelo

Kun sinulla ei ole työkokemusta omalta alaltasi tai ehkä lainkaan, perinteisen käänteisesti kronologisen CV:n järjestystä noudattaminen voi saada ansioluettelosi näyttämään melko vaatimattomalta. Tällöin saat CV:si näyttämään houkuttelevammalta kun sen sisältö on seuraavassa järjestyksessä:

 1. Henkilötiedot eli nimi, osoite ja puhelinnumero
 2. Henkilökohtainen profiili
 3. Koulutus mukaan lukien kurssit
 4. Työhistoria ja työharjoittelut

Kun ansioluettelosi on jäsennelty yllä mainitulla tavalla, tuot paremmin esille sitä, mitä sinulla on, eli koulutus. Ja puolestaan se mikä sinulta puuttuu, eli alan työkokemus, tulee vasta tämän jälkeen. Jos olet opinnoissasi syventynyt työpaikan kannalta tärkeisiin asioihin tai esimerkiksi tehnyt opintoihin liittyvän lopputyön aiheesta, joka liittyy hakemaasi työpaikkaan tai organisaation alan, kronologinen CV tuo tämän paremmin esille kuin perinteinen käänteisesti kronologinen ansioluettelo. Työkokemuksessa on hyvä mainita erilaiset työharjoittelut ja useimmissa tapauksissa myös osa-aikaiset työpaikat opintojen ohella, olipa kyseessä oman alasi työpaikka tai ei. Suomessa on edelleen vallalla kulttuuri, jossa työntekoa arvostetaan, joten sinulla on pääsääntöisesti oltava perusteltu syy sille, että vähän työkokemusta omaavana jätät vähäisenkin kokemuksesi mainitsematta.

Usean vuoden kokemus: käänteisesti kronologinen CV

Älä anna termin ‘käänteisesti kronologinen CV’ hämmentää, vaan tätä ansioluetteloa voidaan hyvin kutsua myös perinteiseksi CV:ksi tai perus-CV:ksi, sillä se on jäsennelty sillä tapaa joka meille opetetaan jo peruskoulussa. Se on myös CV-tyyppi, jonka pohjalta valtaosa CV-malleista on kehitetty, ja joka on käytännössä kaikille tuttu. Käänteisesti kronologisen CV:n järjestys on seuraava:

 1. Henkilötiedot
 2. Henkilökohtainen profiili
 3. Työhistoria viimeisimmästä ensimmäiseen
 4. Koulutus ja kurssit
 5. Luottamustoimet
 6. Taidot
 7. Kielet
 8. Harrastukset

Koska useimmissa tapauksessa viimeisin työpaikka on CV:n lukijalle tärkein tieto, käänteisesti kronologinen ansioluettelo tuo sen nopeasti esille. Muista myös kertoa saavutuksista ja työsi tuloksista, sillä nämä auttavat luomaan kuvaa sinusta pätevänä hakijana. Luottamustoimet, kielet ja harrastukset voi myös ottaa ansioluetteloon mukaan jos niille on tilaa, mutta voit hyvin jättää vaikkapa harrastukset pois jos haluat keskittyä CV:ssä työsi tuloksiin ja saavutuksiin, jotka liittyvät avoinna olevaan tehtävään. Käytännössä käänteisessä CV:ssä loppupäähän kannattaa ottaa mukaan asioita, jotka täydentävät ansioluettelon sinusta muutoin antavaa kuvaa, sillä usein on niin, että CV:stä luetaan vain alku ennen kuin tehdään päätös siitä, pääsetkö jatkoon.

Kun olet työtön tai sinulla on CV:ssä aukko

Moni kokee uransa aikana yhden tai useamman jakson, jolloin he ovat työelämän ulkopuolella, joko omasta tahdostaan tai ei. Millainen CV-tyyppi siis sopii kun olet tällä hetkellä työelämän ulkopuolella, riippuu pitkälti kauanko olet viimeksi ollut töissä.

“Väärän” alan töitä ennen työttömyysjaksoa

Käänteisesti kronologinen CV tuo heti esille viimeisimmän työpaikkasi, joten jos olet esimerkiksi ollut tilapäisesti varastotyöntekijänä ennen työttömäksi jäämistä ja olet nyt hakeutumassa takaisin omalle alallesi kirjanpitäjäksi, sopii kronologinen CV tilanteeseesi paremmin. Käänteisesti kronologinen CV nimittäin korostaisi työttömyyttäsi ja työpaikkaa, joka ei vastaa koulutustasi, joten tällöin on parempi noudattaa kronologista järjestystä ja sijoittaa koulutus ja kurssit ensin. Tämä tarjoaa CV:n lukijalle heti tärkeän tiedon siitä, että olet kouluttautunut kirjanpitäjäksi, ja työkokemus varastotyöntekijänä jää vähemmälle huomiolle, koska työkokemus on kronologisessa CV:ssä sijoitettu koulutuksen jälkeen.

Pitkä työttömyysjakso

Jos olet ollut työelämän ulkopuolella pidemmän aikaa, on mahdollista että taitopohjainen CV tuo osaamisesi esille paremmin kuin aikajärjestykseen laitettu CV. Taitopohjainen CV nimittäin ei korosta työhistorian jatkuvuutta vaan on rakennettu ammatillisen osaamisesi ympärille, vaikkapa markkinoinnin asiantuntijana. Voit tällöin tuoda myös esille erilaisia, lyhyitäkin kursseja joiden avulla olet täydentänyt osaamistasi, tai luottamustoimien kautta kartutettua osaamista, vaikkapa urheiluseuran tapahtumien markkinointivastaavana.

Muut syyt työelämän ulkopuolella olemiseen

On myös tilanteita, joihin perinteinen käänteisesti kronologinen CV sopii siitä huolimatta, että olet ollut työelämän ulkopuolella. Näin on esimerkiksi silloin kun olet ollut hoitovapaalla, asunut ulkomailla vaikkapa puolison työn vuoksi tai esimerkiksi kirjoittanut kirjan. Tämä tapa tuo esille niitä aktiviteetteja, jotka ovat työelämässä poissa olemisen taustalla ja saavat pitkänkin aukon näyttämään siltä että ajanjaksolle on perusteltu syy.

Valitse aina työpaikan mukaan

Jos teet käänteisesti kronologisen ansioluettelon valtaosaan hakemistasi työpaikoista, kannattaa ainakin pitää mielessä myös kronologinen ja taitopohjainen CV. Koska jokainen työpaikka ja siihen liittyvät vaatimukset ovat erilaiset, on sinun myös osattava hahmottaa millainen CV:n rakenne sopii parhaiten tuomaan esille vahvuuksiasi kyseistä työpaikkaa hakiessa. Voi olla esimerkiksi niin, että kun olet hakemassa työpaikkaa, jonka tiedät saavan suuren määrän hakemuksia, erotut joukosta käänteisesti kronologisen CV:n sijaan taitopohjaisella ansioluettelolla, etenkin kun kyse on asiantuntijatehtävästä. Tällöin jo CV:n rakenne poikkeaa muista, ja toisaalta voit keskittyä tarkan aikajärjestyksen sijaan kertomaan taidoistasi, saavutuksistasi ja työsi tuloksista.

Aloita aina perus-CV:stä

Älä anna termin “perus-CV” huijata, sillä tällä tarkoitetaan ansioluetteloa, johon on koottu kaikki mahdollinen tieto työkokemukseesi, koulutukseesi, kursseihin, luottamustoimiin ja niin edelleen liittyen. Perus-CV on siis asiakirja, joka sinun on hyvä pitää aina ajan tasalla, sillä jos - tai kun - sinun on seuraavan kerran kirjoitettava CV, se toimii tietopankkina, josta voit poimia juuri haluamasi työpaikan kannalta relevantit asiat. Perus-CV:tä ei ole koskaan tarkoitus lähettää sellaisenaan, vaan säännöllisesti päivitettynä se säästää paljon aikaa kun sinun on kirjoitettava CV, olipa se sitten kronologinen, käänteisesti kronologinen tai taitopohjainen. Perus-CV:n ylläpitäminen on helppoa kun käytät siihen tarkoitettua CV-palvelua, kuten Jobseeker, missä saat käyttöösi myös suuren määrän erilaisia design-mallipohjia.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä