Työkokemus CV:ssä

Työkokemus CV:ssä

Työkokemus on yksi ansioluettelon tärkeimmistä tiedoista. Se kertoo mahdolliselle työnantajalle, mitä olet aiemmin tehnyt ja minkä verran sinulla on kokemusta. Työkokemus on CV:ssä tavallisesti aikajärjestyksessä siten, että tuorein työsuhde on ylimpänä. Etenkin hiljattain valmistuneiden kohdalla voi kuitenkin olla parempi keskittyä koulutukseen ja vaikkapa lopputyön sisältöön, etenkin jos sinulla ei ole kokemusta hakemastasi tehtävästä. Kokosimme tähän artikkeliin parhaat vinkit työhistorian esille tuomiseen.

Työkokemus on osio, joka vie useimpien osalla eniten tilaa ansioluettelossa. Eikä ihme, sillä useimmilla on vain yksi koulutus, mutta takana vähintään pari työsuhdetta ja nämä ovat erittäin kiinnostavia potentiaalisen työnantajan näkökulmasta. CV eli curriculum vitae kertoo mahdolliselle työnantajalle tai rekrytoijalle mitä olet aiemmin tehnyt, millaisessa organisaatiossa, sekä millaisia taitoja ja henkilökohtaisia vahvuuksia sinulla on. Työsuhteiden listaamiseen liittyy joitakin tilanneriippuvaisia käytäntöjä, jotka on hyvä pitää mielessä.

Missä on työkokemuksen paikka CV:ssä?

Ansioluettelo on luonnollista järjestellä siten, että tärkeimmät asiat ja työnhaun kannalta relevanteimmat asiat ovat ensin. Mutta tarkalleen missä järjestyksessä etenkin koulutus ja työkokemus on ansioluettelossa, riippuu tilanteestasi.

1. Vastavalmistunut tai vähän työkokemusta

Mitä kirjoittaa työkokemuksesta CV:een, jos olet vastavalmistunut eikä sinulla ole kokemusta omalta alaltasi - tai olet jopa kokonaan vailla työkokemusta? Tällöin kannattaa kertoa koulutuksestasi heti henkilökohtaisen profiilin jälkeen.

Jätä peruskoulutus, lukio mukaan lukien, ansioluettelosta pois, jollei tämä ole viimeisin suorittamasi koulutus. Koulutuksessa kannattaa keskittyä joko ammatilliseen tai korkeakoulutukseen, ja mikäli mahdollista, tuoda esille kuinka opintojesi suuntaus tai vaikkapa lopputyö on hakemasi työpaikan kannalta relevantti.

Vaikka sinulla ei olisi oman alasi työkokemusta, useimmat työnantajat pitävät positiivisena jos olet kartuttanut jonkin sortin työkokemusta opintojesi aikana. Esimerkiksi jos olet opiskellut rahoitusta ja ollut kesätöissä pankin asiakaspalvelussa, tämä kannattaa mainita koulutuksen jälkeen. Nyrkkisääntö kokeneemmille työnhakijoille on se, että CV:ssä ei kannata mainita jokaista työpaikkaa ja etenkään työkokemusta, joka ei liity hakemaasi työhön, vaan keskittyä kokemukseen joka on olennainen haetun tehtävän kannalta. Opintojen aikana kertyneen koulutuksen paikka CV:ssä on koulutuksen jälkeen.

2. Kun työkokemusta on jo joitakin vuosia

Jo muutaman vuoden työkokemuksen tai osa-aikaisen työsuhteen jälkeen sinulla on työhistoriaa sen verran, että se kannattaa lisätä henkilökohtaisen profiilin alapuolelle. Lisäät tällöin ylimmäksi viimeisimmän tai nykyisen työsuhteesi, ja tämän alapuolelle sitä edellisen työpaikkasi. Tätä järjestystä kutsutaan nimellä käänteinen kronologinen järjestys. Koulutus tulee tällöin työkokemuksen jälkeen.

3. Kun olet vaihtamassa uraa

Poikkeuksena yllä mainittuihin sääntöihin on tilanne, jossa olet hakeutumassa alalle tai työtehtäviin, joiden parissa olet työskennellyt joskus aiemmin, mutta viimeisin työpaikkasi on esimerkiksi eri alalla tai täysin erilaisissa tehtävissä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun olet kouluttautunut tietylle alalle ja vaikkapa heikon työmarkkinatilanteen vuoksi ottanut vastaan työn toiselta alalta. Tällöin voit tuoda esille viimeisimmän “oman alasi” työkokemuksen ensimmäiseksi, ja tämän alle nykyisen työsuhteesi.

Keskity ansioluettelossa relevanttiin kokemukseen

Moni pohtii, mikä sitten on relevanttia kokemusta? Työkokemus voi olla relevantti kahdella tapaa: se voi olla ajallisesti tuoretta kokemusta, tai kokemusta haettavan tapaisesta roolista, tai ainakin samalta alalta. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että yli 10 vuoden takaisia työsuhteita ei kannata CV:ssä mainita, ainoa poikkeus tähän sääntöön on olet viimeksi vaihtanut työpaikkaa yli 10 vuotta sitten. Tällöin on luonnollista, että mainitset myös edellisen työpaikkasi. Moni ala on viime vuosina elänyt voimakasta muutosta, ja työskentelytavat ovat muuttuneet digitalisaation johdosta. Yli 10 vuoden takaisen kokemuksen arvo voi olla työnantajalle rajoitettu.

Vaikka sinulla olisi ollut viimeisen 10 vuoden aikana useita työpaikkoja, keskity CV:ssä olennaiseen eli niihin, jotka rakentavat sinusta kuvaa pätevänä hakijana. Jokaista työpaikkaa ei viime vuosiltakaan ole siis pakko mainita. Mikäli sinulla on useita työsuhteita, jotka haluat jättää CV:stä pois koska haluat pitää sen mahdollisimman tiiviinä, voit lisätä ansioluetteloon seuraavanlaisen maininnan: “Koko työhistorian kattava CV on saatavilla pyynnöstä”.

Kerro konkreettisesti kokemuksestasi

Muista, että rekrytoija tai mahdollinen työnantaja käyttää CV:si lukemiseen pahimmassa tapauksessa vain muutaman sekunnin, joten on tärkeää että ansioluettelostasi ilmenee heti mitä voit tehtävälle ja organisaatiolle tarjota. CV:n selkeä rakenne auttaa löytämään tärkeimmät tiedot. Työhistorian suhteen on tärkeää, että kerrot perustiedot:

  • Tehtävänimike
  • Työnantajan nimi (henkilövuokrausfirma ja asiakasyritys)
  • Ajanjakso, jolloin olit tehtävässä (kuukausi ja vuosi)
  • Tehtävän kuvauksessa on hyvä keskittyä niihin vastuualueisiin, jotka ovat hakemasi työtehtävän kannalta relevantteja.
  • Kerro myös konkreettisia saavutuksia, jotka osoittavat että olet menestynyt tehtävässä aiemmin. Tätä varten sinun on luettava työpaikkailmoitus huolellisesti läpi, jotta tiedät mitä työnantaja etsii, ja osaat korostaa oikeita taitoja ja vahvuuksia ansioluettelossasi.

Esimerkikki: Jos olet hakemassa sähköisiin kanaviin erikoistuneen markkinointiasiantuntijan tehtävää, sinun kannattaa tuoda esille tähän alueeseen liittyviä kokemuksia ja taitoja, ja jättää esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnin kokemus pois. Sama koskee myös vaikkapa esihenkilökokemusta: älä korosta sitä hakiessasi tehtäviä, joissa ei ole lainkaan henkilöstövastuuta.

Räätälöi nimikkeet yritykselle tutuksi

Moni luulee, että CV:ssä on pakko orjallisesti noudattaa samoja nimikkeitä kun sinulla on virallisesti ollut, mutta tämä on vanhentunut sääntö. Totuus on se, että eri yrityksillä erilaisia käytäntöjä tehtävänimikkeiden suhteen, joten myös titteleitä kannattaa hioa, jos ne nykyisessä tai aiemmissa työpaikoissa poikkeavat paljonkin hakemastasi työstä, tai jos nimike ei ole riittävän kuvaava. Jo pelkkä työpaikkailmoitus voi antaa viitteitä siitä, millaista kieltä yritys käyttää.

Esimerkiksi kasvurityksillä on tapana käyttää toisenlaisia titteleitä kuin monella muulla alalla. Jos olet markkinointiasiantuntija ja hakeutumassa vaikkapa tehtävään, jonka titteli on Growth Hacker, voit hyvin räätälöidä aiempien rooliesi titteleitä lähemmäksi tätä.

Pidä tehtävänkuvaukset napakoina

Tehtävänkuvaus kertoo mikä nykyisen tai aiemman työpaikkasi vastuualueet, tehtävät ja saavutukset ovat. Pidä kuvaukset lyhyinä, mutta hakemasi tehtävän kannalta relevantteina. Sinun ei kannata mainita jokaista pientä tehtävää, joka on ollut vastuullasi: on tärkeää, että keskityt vastuisiin ja tehtäviin, jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta relevantteja. Annat positiivisen kuvan kun kerrot myös konkreettisesti työsi tuloksista. Esimerkiksi: jos olet ollut myyntineuvottelija, jonka vastuulla on ollut suuryritysmyynti, voit kertoa karkeasti minkä suuruisista sopimuksista on kyse. Ja etenkin jos myynti on kehittynyt positiivisesti, voit myös mainita prosentteina paljonko kokonaismyyntisi kehittyi työsuhteesi aikana. Muista, että alakohtaista jargonia on hyvä välttää, samoin kuin nykyisen tai edellisen työnantajasi kannalta arkaluontoisten asioiden kertomista.

Aukko CV:ssä

Onko sinulla aukko työhistoriassa, etkä oikein tiedä miten se pitäisi huomioida CV:ssä? Monella alalla on paljon enemmän työnhakijoita kuin työpaikkoja, joten et todellakaan ole ainoa, jos työhistoriassasi on aukko. Voit yksinkertaisesti jättää mainitsematta, jos olet ollut jonkin aikaa työelämän ulkopuolella. On kuitenkin hyvä valmistautua siihen, että mahdollinen työnantaja ottaa asian esille työhaastattelussa.

  • Toisaalta voit myös mainita aukon ansioluettelossasi ja lyhyesti kertoa sen taustat:
  • Olet ollut vuorotteluvapaalla. Tällöin sinulla on ollut voimassa oleva työsuhde, josta olet ollut vapaalla, joten vaikka et ole ollut töissä, sinulla on muodollisesti ollut työsuhde.
  • Olet ollut opintovapaalla tai työelämän ulkopuolella opintojen vuoksi. Jos näin on myös sinun kohdallasi, mainitse mielellään myös mitä olet vapaan aikana opiskellut.
  • Olet ollut hoitovapaalla tai kotihoidon tuella lasten kanssa kotona. Tämä on Suomessa melko yleistä, joten ei ole lainkaan tavatonta, vaikka olisitkin lasten vuoksi ollut poissa työelämästä useamman vuoden.
  • Olet ollut työttömänä työnhakijana. Moni on ollut ilman työtä joko heti valmistumisen jälkeen tai jossakin vaiheessa uraasi. Työtön työnhakija kuulostaa kuitenkin vähän aktiivisemmalta kun työtön, ja jos tämän lisäksi olet ottanut kursseja tai muutoin pitänyt ammattitaitoasi yllä, tai jopa hankkinut uusia taitoja, nämä voivat täyttää työhistoriassa olevan aukon varsin positiivisella tavalla.

Tyttömyyttä tai vaikkapa pitkäaikaista sairautta ei kuitenkaan ole pakko mainita CV:ssä, joten voit halutessasi jättää sen myös mainitsematta.

Useita lyhyitä työsuhteita CV:ssä

Etenkin moni uransa alkutaipaleella oleva voi joko omasta halustaan tai työmarkkinoiden tilanteesta johtuen työskennellä määräaikaisissa työsuhteissa tai vuokratyöntekijänä, jolloin on normaalia että työsuhteita voi kertyä muutamassa vuodessa useampi. Etenkin määräaikaisten tehtävien kohdalla on hyvä lyhyesti mainita, jos työ on ollut määräaikainen, vaikkapa kun olet äitiysloman sijainen tai projektityöntekijä.

Jos samanlaisia pätkätöitä on kertynyt useampi, voit myös ansioluettelon tiiviinä pitämiseksi yhdistää ne mainitsemalla, että olet tehnyt vaikkapa luokanopettajan sijaisuuksia Tampereen kaupungille tietyn ajanjakson välillä, ilman että sinun on eriteltävä jokaista jaksoa erikseen. Jos puolestaan olet ollut muutamassa eri paikassa vuokratyöfirman kautta, voit kertoa vuokratyöyrityksen nimen, millaisia tehtäviä olet heidän kauttaan tehnyt ja ajanjakson.

Mikäli olet ollut vakituisissa työsuhteissa ja vaihtanut työpaikkaa useamman kerran, etkä halua eritellä jokaista työpaikkaa erikseen, voit tehdä vaikkapa näin: jos olet tehnyt myyntineuvottelijan töitä, kirjoitat “Myyntineuvottelija, eri yrityksiä”, ja sitten ajanjakson, kuten vaikkapa “2004-2010”. Älä kuitenkaan unohda, että työnantaja voi ottaa nämä työsuhteet puheeksi haastattelussa, jolloin sinun on kerrottava tarkemmin vastuualueistasi ja työsi tuloksista.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä