Koulutus CV:ssä
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 17. huhtikuuta 2024

Koulutus CV:ssä

Yksi ansioluettelon tärkeimmistä asioista on kertoa muodollisesta pätevyydestäsi eli koulutuksestasi. Useimmissa työpaikkailmoituksissa kerrotaan millaista koulutusta hakijoilta edellytetään, joten sinun on kerrottava CV:ssä selkeästi millä tapaa täytät tämän vaatimuksen. Koulutukseen voi kuulua myös erilaisia kursseja tai opintokokonaisuuksia, mutta pääpaino on oltava tutkintoon johtaneella koulutuksella. Mutta missä koulutuksen paikka on ansioluettelossa? Entä mitä tehdä, jos sinulla on vain kesken jäänyt koulutus?

Koulutus kuuluu ansioluetteloon eli CV:een, mutta sen paikka riippuu pitkälti omasta tilanteestasi. Etenkin työkokemuksesi vaikuttaa siihen, kannattaako koulutuksesta kertoa ennen työhistoriaa vai sen jälkeen. Sama koskee erilaisia ammatillisia kursseja.

Vähän työkokemusta: koulutus tulee ensin

Jos sinulla on alle vuosi työkokemusta, voit perustellusti sijoittaa koulutusta koskevat tiedot CV:ssä heti henkilötietojen ja henkilökohtaisen profiilin jälkeen, ennen työkokemusta. Tällöin voi olla hyvä lisätä myös lukio-opinnot koulutukseen, jotta ansioluettelosi ei jää tyngäksi.

Usean vuoden kokemus: työkokemus tulee ensin

Kun sinulla on yli vuoden verran työkokemusta, koulutus kannattaa sijoittaa ansioluettelossa työhistorian jälkeen. Siis ensin henkilötiedot, henkilökohtainen profiili, työkokemus ja tämän jälkeen koulutus. Entä jos olet valmistumisen jälkeen työskennellyt alalla tai tehtävässä, joka ei vastaa koulutustasi ja olet nyt hakemassa työpaikkaa, joka puolestaan on hyvä match koulutuksesi kanssa? Tällöin voit hyvin sijoittaa koulutuksen ennen työkokemusta, sillä koulutus on hakemasi työpaikan kannalta relevantimpi kuin työkokemuksesi. Ansioluettelon tarkoituksenahan on nostaa esille tekijöitä, jotka puhuvat sen puolesta, että olet oikea henkilö hakemaasi työhön.

Peruskoulutus ja lukio

Jos sinulla on jo jonkin verran työkokemusta ja tutkintoon johtava koulutus, voit hyvin jättää tiedot peruskoulutuksesta ja jopa lukiosta mainitsematta. Oppivelvollisuus Suomessa kattaa yhdeksän vuotta, eli 1.-9. luokat, joten kaikilla on oletusarvoisesti tietynlainen perussivistys. Tämän vuoksi peruskoulutusta ei useimmitenkaan tarvitse mainita CV:ssä. Ylioppilastutkinto puolestaan voi olla hyvä mainita kun olet hiljattain valmistunut ja sinulla on vähän työkokemusta. Kun työhistoriaa on kertynyt muutaman vuoden ja olet saanut suoritettua tutkintoon johtavat opinnot, lukionkin voi hyvällä omallatunnolla jättää pois.

Koulutuksen ja kurssien oikea järjestys CV:ssä

Olemme yllä ohjeistaneet mihin koulutus kannattaa sijoittaa CV:ssä erilaisissa tilanteissa. Entäpä missä järjestyksessä koulutus ja erilaiset kurssit kannattaa listata? Monessa tapauksessa tutkinto, kuten korkeakoulututkinto, on viimeisin koulutus, joten se sijoitetaan luonnollisesti ensimmäiseksi CV:n koulutus-osiossa, ja esimerkiksi lukio, jos haluat sen mainita, tämän jälkeen. Jos olet tutkinnon jälkeen opiskellut esimerkiksi avoimessa yliopistossa ja haluat mainita opinnot CV:ssä, voit tehdä näin tutkinnon jälkeen, jolloin korkein suorittamasi koulutus on ensimmäisenä. Tämä tapa kertoa koulutuksesta ei noudata aikajärjestystä, vaan perustuu koulutuksen kattavuuteen. Hakemasi työn kannalta on usein tärkeämpi, että korkein suorittamasi koulutus tulee esille ensin.

Mitä tietoja koulutuksesta CV:ssä

Missä määrin opintojen suuntautumista kannattaa avata ansioluettelossa? CV:ssä on hyvä mainita ainakin oppilaitoksen nimi ja paikkakunta, koulutusohjelman tai linjan nimi sekä aloitus- ja valmistumisvuosi, sekä suorittamasi tutkinnon nimike.

Esimerkki:

2011, Tradenomi AMK, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Liiketalouden koulutusohjelma, suuntautumisena taloushallinto ja rahoitus.

Jos sinulla on useita tutkintoja eri aloilta, voit myös harkita kannattaako kaikki tutkinnot mainita CV:ssä, etenkin jos ne eivät liity hakemaasi työpaikkaan tai toimialaan. Jos olet esimerkiksi suorittanut matkailualan tradenomin tutkinnon ja ohjelmistoalan insinöörin opinnot, voi olla että matkailualan koulutuksesta ei ole hyötyä jos olet hakemassa työpaikkaa ohjelmoijana.

Mitä tietoja opinnoista kannattaa mainita?

Etenkin jos olet vastavalmistunut, CV:si ei välttämättä ole erityisen vahva, jolloin voit kertoa enemmän opinnoistasi.

  • Jos olet valmistunut, tämä on luonnollisesti mainittava selkeästi.
  • Esimerkiksi kauppatieteiden ja filosofian maisterit ovat voineet opiskella hyvin erilaisia asioita, joten ansioluettelossa voi olla hyvä mainita opintojen suuntautumisesta, etenkin jos siitä on hyötyä hakemasi työn kannalta. Kauppatieteen maisterit voivat erikoistua vaikkapa laskentatoimeen tai kansainväliseen markkinointiin, joten suuntautuminen kannattaa usein mainita kun se on linjassa hakemasi työn kanssa.
  • Myös sivuaineet, lopputyön aihe ja työharjoittelut voivat olla hyvä mainita CV:ssä, etenkin jos ne liittyvät hakemaasi työhön tai toimialaan.
  • Jos sinulla puolestaan on jo usean vuoden kokemus, usein riittää että kerrot perustiedot koulutuksestasi ja omistat ansioluettelossa enemmän tilaa työhistoriallesi.
  • Joissakin tapauksissa työnantaja toivoo, että lähetät työhakemuksen ja CV:n liitteeksi opintorekisteriotteen, tai haluavat että kerrot hakiessasi keskiarvosanasi.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että jos työnantaja pyytää lähettämään tämän tyyppisiä liitteitä, ne todellakin kannattaa lähettää. Lisäksi voit mainita keskiarvosanasi CV:ssä opintojen yhteydessä.

Kesken jääneet opinnot CV:ssä

Jos olet aloittanut yhden koulutuksen ja sen jälkeen vaihtanut opiskelemaan ihan toista alaa, voit hyvin mainita minkä verran ehdit suorittaa opintoja ennen vaihtoa. Kesken jääneiden opintojen mainitseminen voit toisaalta avata oven kysymyksille haastattelussa, joten on hyvä että pohdit asian huolellisesti läpi ennen niiden mainitsemista CV:ssä.

Entä jos sinulla on takana vain yksi kesken jäänyt koulutus? Tällöin on tärkeää mainita koulutus CV:ssä ja kertoa minkä verran opintoja olet suorittanut.

Esimerkiksi näin:

Elokuu 2007 - kesäkuu 2011 Tietotekniikan koulutusohjelma, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere.

Suoritin 70 opintoviikkoa ohjelmistotuotannon opintoja tietotekniikan maisterin koulutusohjelmassa.

Ovatko kurssit myös koulutusta?

Suomessa on mahdollistettu elinikäinen oppiminen muun muassa ainutlaatuisen avoimen yliopiston ja kansanopiston kautta. Osaamisen täydentäminen esimerkiksi näitä kanavia hyödyntäen on yleistä, ja sinun kannattaa mainita ansioluettelossa suorittamasi kurssit kun niistä on hyötyä hakemasi tehtävän kannalta.

Jos olet vaikkapa hakemassa työpaikkaa kansainvälisen markkinoinnin parissa, jopa kansanopistossa suorittamistasi kielikursseista voi olla hyötyä. Tanssi- tai käsityökurssit puolestaan voi tässä tapauksessa jättää mainitsematta, jollet halua kertoa niistä harrastuksissa.

Kun kyse ei ole tutkintoon johtamisesta opiskelusta, kurssit kannattaa mainita erikseen omassa osiossaan, joka tulee Koulutus-osion alle. Etenkin kun kerrot kursseista, joista on sinulle hyötyä hakemasi työn kannalta, kannattaa myös mainita kurssin kattavuus, tai vaikkapa taso jolle olet päässyt vapaa-ajalla opiskelemasi vieraan kielen parissa.

Ei opintoja peruskoulun jälkeen

Jos viimeisin ja korkein koulutuksesi on peruskoulu, ole asiasta rehellinen, vaikka hakisitkin työpaikkaa johon vaaditaan tietynlainen koulutus. Kerro tällöin rehdisti suorittaneesi peruskoulun. Joskus on niin, että työnantaja on halukas kustantamaan joitakin kursseja täydentämään ammatillista osaamistasi. Tai voi olla, että sinulla jo on työkokemusta hakemastasi tehtävästä ja työnantaja pitää sitä tärkeämpänä kuin että sinulla on muodollinen pätevyys.

Nuorten työttömien kohdalla viranomaiset kuitenkin vaativat hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen jos olet 18-24-vuotias. Tämä on edellytys työttömyysetuuksien saamiselle. TE-palvelujen Nuorisotakuu koskee myös vastavalmistuneita työttömiä, ja sen puitteissa sinun on mahdollista saada esimerkiksi koulutusta tai työkokeilua, joiden avulla voit vahvistaa ansioluetteloasi.

Koulutus CV:ssä riippuu tilanteesta

Moni tekijä vaikuttaa siihen kuinka koulutuksesta ja kursseista kannattaa kertoa ansioluettelossa. Olemme yllä kertoneet esimerkkien avulla erilaisista tilanteista, jotka vaikuttavat siihen millä tapaa koulutus otetaan mukaan CV:een. Muista, että jos haluat antaa ansioluettelollasi viimeistellyn ja ammattimaisen vaikutelman, kannattaa sen tekoon käyttää Jobseeker CV-palvelua, jonka avulla voit sijoittaa koulutuksen ansioluetteloosi asialliseen kohtaan, ja lisäksi lisätä osion muille kursseille.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä