Näin käännät työharjoittelut eduksesi CV:ssä
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 17. huhtikuuta 2024

Näin käännät työharjoittelut eduksesi CV:ssä

Milloin työharjoittelut tai harjoittelupaikat ottaa mukaan ansioluetteloon? Joissakin tilanteissa työharjoittelut voivat olla kullanarvoisia, etenkin jos sinulla on vähän työkokemusta omalta alaltasi. Toisaalta on tilanteita, jolloin ne voi hyvin jättää CV:stä pois. Kerromme tässä artikkelissa milloin, ja miten harjoittelut kannattaa tuoda esille.

Ihan joka tilanteessa työharjoitteluja ei tarvitse ottaa ansioluetteloon eli CV:een mukaan, mutta siitä on ehdottomasti hyötyä jos sinulla on vähän työkokemusta, tai ole vaihtamassa alaa. Usean vuoden työkokemuksen omaavalle työharjoittelujen korostaminen on tarpeetonta CV:n tilan hukkaan heittämistä, mutta tilanne on toinen kun työhistoriaa on vielä vähän. Työpaikkailmoitusten selailu kertoo nopeasti, että valtaosa työnantajista edellyttää työkokemusta. Tämä voi kuulostaa harmilliselta, jos olet juuri valmistunut ja sinulla on hyvin vähän oman alasi työkokemusta, tai olet opintojesi ohella työskennellyt osa-aikaisesti ihan eri alalla. Mutta peli ei ole kokonaan menetetty, sillä työharjoittelutkin voi CV:ssä nostaa esille siten, että ne tuovat lisäarvoa.

Milloin työharjoittelu kannattaa mainita CV:ssä?

Jo muutaman, mutta viimeistään viiden vuoden työkokemuksen valmistumisen jälkeen työharjoittelut alkavat menettää merkityksensä. Jos olet esimerkiksi ollut kaksi kesää työharjoittelijana tilintarkastustoimistoissa ja sitten työskennellyt viisi vuotta tilintarkastajana isossa, kansainvälisessä yrityksessä, voit hyvin jättää harjoittelut mainitsematta ja keskittyä kertomaan varsinaisesta työkokemuksestasi, taidoistasi ja saavutuksistasi.

Joskus työharjoittelukokemuksesta voi kuitenkin olla hyötyä, vaikka siitä olisikin jo useampi vuosi aikaa. Näin on etenkin silloin, kun olet hakemassa työpaikkaa, ja sinulla on kokemusta harjoittelusta, joka vastaa hakemaasi työtä erityisen hyvin, on potentiaalisen työnantajan alalta tai esimerkiksi kilpailijan palveluksessa. Esimerkiksi markkinoinnin työharjoittelu IT-alalta voi osoittautua arvokkaaksi vielä monen vuoden kuluttua, kun olet hakemassa markkinointiroolia tietotekniikka-alalta. Tai jos olet kaupallisen alan opiskelijana ollut harjoittelijana kaupparyhmittymän pääkonttorilla ja nyt hakemassa työpaikkaa saman yrityksen palveluksesta työskenneltyä joitakin vuosia muualla, harjoittelu kannattaa ehdottomasti mainita.

Vastavalmistunut: työharjoittelut CV:ssä

Jos olet hiljattain valmistunut ja sinulla ei ole alasi kokemusta, tai on sitä korkeintaan vähän, on työharjoittelujen rooli tärkeä työnhaussa. Lyhytkin harjoittelujakso, vaikka oman alan kesätyöpaikka, kertoo työnantajalle että olet jo päässyt tutustumaan työn arkeen ja lisäksi oppinut alan käytännöistä. Työnantajan on nimittäin vastavalmistunutta työntekijää palkatessaan pohdittava myös onko heillä resursseja kouluttaa henkilö työtehtäviin ja -prosesseihin.

Harjoittelut saavat CV:n näyttämään vakuuttavammalta, sillä ilman pitkää työkokemusta ansioluettelo jää helposti kevyeksi. Voit luonnollisesti ottaa ansioluetteloon mukaan opiskeluaikaiset osa-aikatyösi, vaikka ne eivät suoraan liittyisivätkään omaan alaasi, sillä Suomessa on edelleen vankasti vallalla ajatus siitä, että mikä tahansa työkokems on parempi kuin ei työkokemusta ollenkaan. Muista kuitenkin, että lyhytkin oman alasi harjoittelu on aina arvokkaampi kuin alaan tai opintoihin liittymättömät osa-aikatyöt.

Työharjoittelu alanvaihtajan CV:ssä

Tilanne on toinen silloin, kun olet vaikkapa vaihtamassa alaa kesken työuran, olet kouluttautumassa uudelle alalla työn ohella tai olet ottanut opintovapaata kouluttautuaksesi uuteen ammattiin. Moni on joutunut uudelleen kouluttautumaan joko terveydellisistä syistä, alan nopean muutoksen seurauksena tai löydettyään unelmiensa alan vasta aikuisena. Etenkin kun olet hakemassa ensimmäistä työpaikkaa uudelta alalta, kaikki siihen liittyvä kokemus on hyvä nostaa esille ansioluettelossa: olipa sitten kyse työharjoittelusta, harrastuksesta tai vapaaehtoistyöstä. Myös opintojen puitteissa tehdyt harjoittelutyöt voivat olla arvokkaita, joten ne kannattaa ottaa mukaan ansioluetteloon. Vaikka työharjoittelu olisi siis hyvinkin lyhyt jakso, on se sinulle eduksi kun olet vaihtamassa alaa.

Harjoittelupaikat kokeneen työntekijän ansioluettelossa

Kun työkokemusta on ehtinyt kertyä yli seitsemän vuotta etkä ole vaihtamassa alaa, voit hyvin jättää työharjoittelut pois ansioluettelostasi. Niin vanhalla kokemukselle ei juurikaan enää ole merkitystä työnhaussa, ja on hyvä pitää CV korkeintaan kahden A4-arkin mittaisena. Sinulla on siis oltava tässä vaiheessa erityisen hyvä syy työharjoittelun mainitsemiseen CV:ssä - esimerkiksi jos sinulla on ollut vain yksi ainoa työpaikka valmistumisen jälkeen, ja haluat viestittää että sinulla on alalta kokemusta toisestakin yrityksestä harjoittelun muodossa. Muutoin kannattaa käyttää ansioluettelon tila tärkeämpiin ja tuoreimpiin asioihin, kuten kursseihin.

Minne työharjoittelut kuuluvat CV:ssä?

Työharjoittelut voivat olla joko opintoihin pakollisena kuuluvia harjoittelujaksoja, oppilaitoksen välittämiä harjoittelupaikkoja, itse löytämäsi työharjoittelupaikka tai yritykselle tehty lopputyö, kuten gradu. Riippumatta siitä, oletko saanut harjoittelusta palkkaa vai et - valtaosa suomalaisista työharjoittelijoista saa harjoittelusta palkkaa - voit itse päättää minkä otsikon alle ne CV:ssä tulevat alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti:

Työkokemus

Tämä vaihtoehto soveltuu etenkin hiljattain valmistuneille ja alanvaihtajille. Sijoittamalla harjoittelukokemuksen tähän osioon saa työharjoittelunkin kuulostamaan työkokemukselta, ja käytännössä sen onkin tarkoitus kehittää käytännön taitoja kyseisessä tehtävässä. Kun kerrot työharjoittelussa Työkokemus-otsikon alla, lisäät CV:een samat tiedot kuin työpaikastakin, eli tittelin, työnantajan nimen ja ajanjakson, jonka olet ollut harjoittelussa. Nosta myös tehtävän kuvauksessa esille keskeisimmät, hakemasi työpaikan kannalta relevanteimmat tehtävät, ja mainitse selkeästi että kyseessä oli työharjoittelu, sillä moni harjoittelu on melko lyhyt ja työnantaja voi muutoin ihmetellä työsuhteen lyhyttä kestoa.

Työharjoittelut

Kun sinulla on takanasi useampi harjoittelu, vaikkapa opintojen eri vaiheiden puitteissa, voit myös listata kaikki työharjoittelujaksot oman otsikkonsa alla. Tällöin on kuitenkin tärkeää, että CV:ssä mainitut harjoittelut liittyvät hakemaasi työhön, eli jokaista harjoittelua ei välttämättä kannata mainita. Huolehdi myös siitä, että harjoittelut eivät syö ansioluettelon tilaa tärkeämmiltä asioilta.

Alla esimerkki oikeustieteitä opiskelleen henkilön työharjoitteluista ansioluettelossa:

Työharjoittelut

Asianajotoimisto Black & White, Helsinki

1.6.2019-31.8.2019

Harjoittelija asianajotoimiston julkisen sektorin tiimissä, missä tehtäviini kuului asiakirjojen valmistelu ja tiedonhaku.

Verohallinto, Uudenmaan verotoimiston arvonlisäverotuksen yksikkö, Espoo

2.6.2018-31.8.2018

Kesäharjoittelu arvonlisäverotuksen yksikössä, jossa avustin päätösten valmistelussa ja osallistuin asiakaspalveluun.

Opintoihin liittyvät harjoittelut

Etenkin kun alan opintoihin liittyy pakollisia harjoitteluja, työnantajalle on jo selvää että opintonsa valmiiksi saaneella on takanaan opintoihin liittyvät työharjoittelut. Niiden korostaminen ei siis saa sinua erottumaan joukosta, sillä kaikilla muillakin saman koulutuksen omaavilla on takanaan samat harjoittelut. Toisaalta jos sinulla on jo alan varsinaista työkokemusta, voi riittää että mainitset harjoittelut vain lyhyesti. Poikkeuksena on luonnollisesti tilanteet, joissa olet hakeutumassa töihin vastaaviin tehtäviin kuin työharjoittelussakin, esimerkiksi jos sinulla on sosiaalialan koulutus ja olet hakeutumassa töihin Kelalle, missä olet suorittanut käytännön työharjoittelujaksotkin.

Harkitse tilanteen mukaan

Työharjoittelut voivat antaa ansioluettelolle lisäarvoa ja saada sinut erottumaan joukosta, kun ne otetaan CV:een mukaan asianmukaisesti ja oikeissa tilanteissa. Kuten yllä kerroimme, tähän vaikuttaa useampi tekijä, mutta valinta on aina viime kädessä sinun.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä