Luottamustoimet ja CV

Luottamustoimet ja CV

Suomi on yhdistysten luvattu maa ja monella on työn lisäksi erilaisia luottamustoimia. Kannattaako ja pitääkö nämä mainita CV:ssä? Tämä riippuu hakemastasi tehtävästä ja kuinka luottamustoimet liittyvät siihen. Parhaassa tapauksessa vapaa-ajan toimet tukevat kuvaa siitä, että olet oikea henkilö tehtävään.

Olipa kyseessä harrastuskerhon parissa työskentely, taloyhtiön hallitus tai vapaaehtoistyö, luottamustoimet voivat saada ansioluettelosi erottumaan joukosta. Näin on etenkin silloin kun toiminta liittyy jollakin tapaa hakemaasi työhön, alaan tai on kehittänyt taitoja, joista on hyötyä hakemassasi tehtävässä. Älä siis listaa mitä tahansa tai kaikkia luottamustoimiasi, vaan ainoastaan ne tuoreet jotka vahvistavat yleiskuvaa sinusta vahvana kandidaattina hakemaasi työhön.

CV eli curriculum vitae on tiivistelmä osaamisestasi, työhistoriastasi ja koulutuksesta. Luottamustoimet ja muut vapaa-ajan vastuut voivat olla olennainen osa tätä tiivistelmää, mutta niitä ei kuitenkaan ole pakko mainita CV:ssä. Mutta mitä luottamustoimet oikein ovat ja mitä muita asioita CV:ssä voi mainita? Luottamustoimi voi olla esimerkiksi taloyhtiön hallituksen jäsen, urheiluseuran valmentaja tai rahastonhoitaja, tai kuoron ohjaaja. Muita mainitsemisen arvoisia vapaa-ajan toimia voi olla freelancerina työskentely, oman yrityksen pyörittäminen tai ohjattuun vapaaehtoistoimintaan osallistuminen.

Luottamustoimi vai harrastus?

Rajanveto harrastuksen ja luottamustoimen välillä voi olla vaikeaa, etenkin jos sinulla on harrastukseen liittyvä luottamustoimi, vaikka urheiluseuran puitteissa. Harrastus liittyy useimmiten vapaa-ajan viettoon ilman että siihen liittyy vastuuta tai velvoitteita, ja harrastukset voivat kertoa potentiaaliselle työnantajalle jotakin siitä millainen henkilö olet. Jos harrastuksesi on jalkapallo, kertoo se siitä että nautit todennäköisesti osana tiimiä toimimista. Vaikka pelaisit jalkapalloa useita kertoja viikossa, ei se silti tarkoita että sinulla olisi toimintaan liittyviä velvoitteita tai vastuita. Mutta jos olet esimerkiksi jalkapalloseuran toiminnassa mukana vaikkapa juniorijalkapallovalmentajana, tähän liittyy vastuuta ja velvoitteita, jotka voit ilmoittaa CV:ssä luottamustoimena.

Luottamustoimet auttavat uudelle uralle

Työnhaussa luottamustoimet ja muut vapaa-ajan vastuut voivat näyttäytyä hyvinkin positiivisessa valossa, sillä ne kehittävät uusia taitoja ja kertovat jotakin tavoitteellisuudestasi. Muista kuitenkin, että ihan mitä tahansa toimea ei ansioluetteloon kannata ottaa mukaan, vaan on hyvä että luottamustoimella on yhteys hakemaasi työhön tai ainakin työnantajan toimialaan.

Joissakin tapauksissa vapaa-ajan toimien kautta karttunut osaaminen voi auttaa sinut myös uudelle uralle. Esimerkiksi jos olet toiminut vapaaehtoisena löytöeläinkodin parissa ja vastannut yhdistyksen kotisivujen ja sosiaalisen median päivittämisestä, on tämä kokemus arvokasta kun haet uudelle uralle verkko- tai sosiaalisen median viestinnän tehtävien pariin. Luottamustoimet voivat auttaa uranvaihdossa myös silloin, kun olet hakeutumassa päivätöihin alalle, josta olet kerryttänyt kokemusta vapaa-ajan toimen kautta.

Luottamustoimet CV:ssä eduksi vastavalmistuneelle

Jos olet valmistunut hiljattain eikä sinulle ole paljon työkokemusta, voi erilaisista luottamustoimista olla erittäin paljon apua työnhaussa. Ne voivat kertoa osaamisesta jota hakemassasi työssä tarvitaan, tai tavoitteistasi työelämässä. Esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksessa työskentely on arvokasta kokemusta, joka kehittää yhteistyö- ja vaikutustaitoja, jotka ovat työelämässä erittäin arvostettuja.

Harrastuksiin liittyvät vastuut ja luottamustoimet ovat myös vastavalmistuneelle eduksi, mutta ihan jokaista toimea ei kannata mainita jo siitäkään syystä, että et varmasti halua antaa potentiaaliselle työnantajalle sellaista kuvaa, että sinulla ei ole aikaa normaalille päivätyölle. Voit myös itse vaikuttaa millä tapaa kuvailet luottamustoimiasi. Jos olet ollut opiskelijakunnan bilevastaava, voit hyvin kertoa olleesi vastuussa “opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumista”.

Kokeneen hakijan luottamustoimet CV:ssä

Entä jos sinulla on jo usean vuoden työkokemus ja paljon kokemusta erilaisista vapaa-ajan luottamustoimista? Kaikkia luottamustoimia tai yhdistystoimintaa ei tarvitse tai kannata mainita, vaan pysyttele mieluiten tuoreissa ja sellaisissa, jotka ovat selkeästi työn kannalta relevantteja. Työnantaja saa sinusta positiivisen kuvan kun osoitat luottamustoimien kautta että olet aktiivinen ja haluat osallistua vapaa-ajan toimintaan. Moni toimi myös kehittää uusia taitoja.

Ammattiliiton luottamustoimet

Lähes 60 % suomalaisista kuuluu ammattiliittoon, joten monella on myös tähän toimintaan liittyviä luottamustoimia tai muita rooleja. Huolimatta siitä, minkä verran sinulla on työkokemusta tai minkälainen roolisi liitossa on, harkitse tarkkaan ennen kuin mainitset sen CV:ssä. Joissakin tapauksissa, etenkin kun kyseessä on ala jossa järjestäytymisaste on korkea, sen mainitseminen voi olla perusteltua. Muista kuitenkin että ammattiliittoon kuuluminen luokitellaan henkilötietolaissa arkaluontoiseksi henkilötiedoksi, joten sinun ei missään tapauksessa ole pakko sitä kertoa ansioluettelossa.

Näin lisäät luottamustoimet CV:een

Luottamustoimet listataan usein oman otsikkonsa alla. Samalla tapaa kuin työpaikkojen suhteen, kerrot luottamustoimesta tai muusta roolista organisaation nimen, ajanjakson jolloin olet ollut luottamustoimessa, mistä roolista oli kyse - esimerkiksi opiskelijajärjestön viestintävastaava - ja mitkä keskeiset tehtävät ovat olleet. Tehtäviä listatessa on tärkeää huolehtia siitä että ne vastaavat hakemaasi tehtävää, eli tuo esille niitä vastuita, joista on hyötyä työn kannalta.

Jos sinulla on useita luottamustoimia, jotka haluat listata, listaat aina tuoreimman ensin. Jos luottamustoimista useampi on yhä voimassa oleva, voit listata ensin sen joka on kaikkein relevantein hakemaasi työtä silmälläpitäen. Pyri kuitenkin rajoittamaan luottamustoimien määrä neljään, silloinkin kun olet vastavalmistunut ja sinulla on vähän varsinaista työkokemusta.

Esimerkki:

Olet hakemassa markkinointipäällikön tehtävää, ja yksi työn keskeisistä vastuista on yhteistyön kehittäminen paikallisten vapaa-ajan toimijoiden kanssa. Sinulla on pitkä kokemus paikallisen hiihtoseuran markkkinointivastaavana, joten lisäät sen ansioluetteloosi, sillä se antaa varsinaiselle työkokemuksellesi lisäarvoa ja kertoo, että tunnet kohderyhmän varsin hyvin.

Jyväskylän hiihtoseura, kisatoimikunnan markkinointivastaava

2009 - 2018

Toimin melkein vuosikymmenen ajan hiihtokisojen markkinointivastaavana. Luottamustoimen keskeisinä tehtävinä oli kisojen markkinoinnin suunnittelu kohderyhminä yleisö, yhteistyökumppanit ja media, katsojajoukon kasvattaminen markkinoinnin kautta ja pitkäaikaisten sponsorisopimusten myynti. Tärkeänä elementtinä tehtävässä oli yhteydenpito yhteistyökumppanien ja sponsorien kanssa kisan kehittämiseksi ja kumppanien näkyvyyden turvaamiseksi. Markkinointivastaavana toimiessani solmin seuran historian arvokkaimmat sponsorisopimukset, jotka kumppanit myös uusivat joka vuosi. Kisojen yleisö puolestaan tuplaantui vuodesta 2010 vuoteen 2015, ja ne vakiinnuttivat paikan paikallismediassa, kuten Keskisuomalainen.

Näin rekrytoija tulkitsee luottamustoimia

Erilaiset luottamustoimet ja muut vapaa-ajan toimintaan tai vapaaehtoistyöhön liittyvät vastuulliset roolit voivat parhaimmillaan vahvistaa kuvaa sinusta sopivana kandidaattina tehtävään. On kuitenkin erittäin tärkeää että mietit tarkkaan läpi ennen kuin kerrot roolista CV:ssä. Esimerkiksi poliittiseen, uskonnolliseen tai muuhun vakaumukselliseen toimintaan liittyvät luottamustoimet voivat hyvin olla asioita, jotka haluat pitää omana tietonasi - tietosuojalain mukaan ne ovat arkaluontoisia henkilötietoja, joita ei periaatteessa saa edes kysyä. Potentiaaliselle työnantajalle luottamustoimet kertovat, että olet aktiivinen ja haluat osallistua kehittämään toimintaa joka on sinulle henkilökohtaisesti tärkeää, ja lisäksi olet todennäköisesti kehittänyt luottamustoimen kautta esimerkiksi yhteistyö- ja viestintätaitoja. Luottamustoimien lisääminen ansioluetteloon on kuitenkin aina viime kädessä oma päätöksesi.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä