Työhakemuspohjat

Anna hyvä ensivaikutelma ammattimaisella työhakemuksella.

Jobseekerin työhakemus mallipohjat on kehitetty nopeuttamaan työnhakua ja auttamaan sinua löytämään unelmiesi työpaikan nopeammin. Mallipohjat ovat työnhakuprosessit hyvin tuntevien asiantuntijoiden kehittämiä, ja tarjolla on suuri määrä niin hillittyjä kuin huomiota herättäviäkin työhakemuksen mallipohijia, joita voit käyttää suoraan tai halutessasi muokata mallipohjan teeman värejä - löydät siis varmasti mallipohjien joukosta omiin tarpeisiisi sopivan.

Näin valitset parhaan työhakemusmallipohjan

Kilpailu kiinnostavista työpaikoista on aina kovaa, ja työnhaun keskeisten asiakirjojen, työhakemuksen ja ansioluettelon, rooli on hakuprosessin alussa keskeinen. Koska työpaikkoihin voi tulla kymmeniä tai jopa satoja hakemuksia päteviltä hakijoilta, ei ole lainkaan yllättävää että moni rekrytoija tai palkkaava esimies käyttää hakemuksen silmäilyyn vain muutaman sekunnin ennen kuin päättää, kannattaako tutustua siihen tarkemmin. 

Kuinka voit siis varmistua siitä, että ne muutamat ratkaisevat sekunnit herättävät lukijan mielenkiinnon? Valmiit työhakemusmallit on kehitetty auttamaan työnhakijoita menestymään työnhaussa siten, että niissä yhdistyy helposti käytettävä ja tyylikäs design sekä sisältöön tutustumista helpottava rakenne. Työhakemus on ensinnäkin oltava visuaalisesti edustava, mikä käytännössä tarkoittaa että sen on sovelluttava hakemasi työpaikan alaan, tehtävään ja persoonallisuuteesi. Työhakemusmalleissa on paljon valinnanvaraa, ja lisäksi erilaisia vaihtoehtoja visuaalisen ilmeen kuten värien räätälöintiin tarpeiden mukaan ilman, että sinulta edellytetään erityisiä graafisen suunnittelun taitoja.

Ensin kannattaa siis perehtyä työnantajan toimialaan ja pohtia, millainen visuaalinen ilme soveltuisi alalle ja toisaalta persoonallisuuteesi. Näin pääset alkuun työhakemusmallin valitsemisessa. Hyvässä työhakemusmallissa on aina mahdollisuuksia muokata sisällön rakennetta siten, että voit esimerkiksi lisätä tai poistaa osioita, ja toisaalta rakenne auttaa lukijaa löytämään asiakirjasta haluamansa tiedot nopeasti. Erilaiset graafiset elementit yleensä lisäävät mahdollisuutta sille, että hakemuksesi huomataan, mutta yhtä tärkeää on työhakemuksen sisältö ja että sen ulkoasu soveltuu sekä alalle että persoonaasi. 

Kun olet valinnut työhakemusmallin, voit muokata sen värejä haluamasi mukaan. Moni työnhakija haluaa käyttää hakemuksessaa saman tyyppisiä värejä kuin vaikkapa työnantajan omassa visuaalisessa ilmeessä on esillä. Toisaalta jos olet hakemassa työtä luovalta alalta, voit valita persoonallisuuteesi soveltuvan värimaailman. 

Hyvä työhakemusmalli on aina joustava sen suhteen, että se mahdollistaa räätälöinnin tarpeen mukaan ja mieluiten parilla klikkauksella. Kaikki Jobseekerin työhakemusmallit on kehitetty erityisesti näitä tarpeita silmälläpitäen. Käytössäsi on myös samaa tyyliä noudattavat CV-mallipohjat, ja mikäli kaipaat inspiraatiota ansioluettelon kirjoittamiseen, löydät suuren määrän CV esimerkkien joukosta. 

Työhakemuksen oikea muotoilu

Moni muistaa tehneensä ensimmäisen työhakemuksen lukiossa tai ammattikoulussa tekstinkäsitelyohjelmaa kuten Wordia hyödyntäen. Tämä vei usein aikaa ja vaati kärsivällisyyttä, sillä kappaleiden sisennykset, eri osioiden oikeaoppinen sijoittaminen ja muut yksityiskohdat oli usein hankala saada kohdilleen. Mutta työhakemuksen muotoilu on tärkeää, ja siksi Jobseekerin työhakemusmallit on kehitetty siten, että sinun ei tarvitse muistaa kaikkia oikeaoppisen muotoilun sääntöjä, vaan eri osiot on jo sijoitettu hakemuksessa oikeille paikoilleen. 

Suomalaisessa työhakemuksessa on aina oltava hakijan täydelliset henkilö- eli yhteystiedot, jotka sijoitetaan vasempaan yläkulmaan. Vaikka työnhaku tapahtuisi sähköisten kanavien kautta, on hakemuskirjeessä oltava myös postiosoite.

Monelta unohtuu asiakirjan nimi, mutta se on hyvä muistaa. Asiakirjan nimen paikka on perinteisessä suomalaisessa työhakemuksessa oikeassa yläkulmassa. Voit itse päättää, onko asiakirjan nimi työhakemus tai saatekirje, mutta saatekirje viittaa mukavasti siihen, että asiakirja lähetetään yhdessä CV:n kanssa.  

Työhakemukseen kuuluu aina myös päiväys, jonka sijainti on perus-hakemuksessa vasemmalla puolella. Päiväyksen oikeaoppinen sijoitus on samalla tasolla kuin henkilötietojen viimeinen rivi. Saatekirjeessä on myös vastaanottajan tiedot, eli yrityksen nimi ja mikäli rekrytoinnista vastaavan henkilön nimi on tiedossa, myös henkilön nimi, ja yrityksen osoite. Hakemuksen otsikoksi, kaikkien yllä mainittujen tietojen jälkeen, tulee hakemasi työtehtävän nimi, esimerkiksi “Sosiaalisen median sisällöntuottaja”.

Muotoseikkojen lisäksi työhakemuksessa on vähän sääntöjä sen suhteen, millaisia osioita siinä pitäisi olla. Useimmiten saatekirjeessä on kuitenkin lyhyen esittelyn lisäksi kappale, jossa kerrot miksi olet kiinnostunut juuri hakemastasi työstä. Moni työnantaja on erittäin kiinnostunut hakijoiden motivaatiosta, joten tämän osion roolia ei kannata vähätellä. Lisäksi saatekirjeessä on usein kappale joka keskittyy siihen mitä lisäarvoa aiempi kokemuksesi ja koulutuksesi voisi työnanajalle tuoda - mutta muista olla toistelematta faktoja jotka on helppo löytää ansioluettelosta. Esimerkiksi uran saavutukset, jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta olennaisia, on yleensä hyvä nostaa esille hakemuksessa. Moni kertoo hakemuksessa myös omista työskentelytavoistaan ja persoonallisuudestaan. Muista kuitenkin aina suhteuttaa nämä asiat työpaikkailmoitukseen; korosta asioita, jotka liittyvät hakemaasi työhön. Hakemus on hyvä lopettaa lyhyeen tiivistelmään, jossa kertaat muutaman avainseikan, jotka tekevät sinusta pätevän hakijan.

Hyvässä saatekirjeen mallipohjassa eri osioiden järjestystä ja lukumäärää on mahdollista muuttaa yhdellä klikkauksella ilman, että joudut aloittamaan alusta. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työhakemusmalleista

Mallipohjan valintaan vaikuttaa muutama eri seikka: ensinnäkin toimiala, toisaalta myös tehtävänkuva ja lisäksi persoonallisuutesi. Esimerkiksi julkiselle sektorille hakiessa kannattaa usein pidättäytyä melko koruttomissa työhakemusmalleissa, sillä työnhaku tapahtuu usein julkisen alan toimijan oman hakujärjestelmän kautta, ja näissä on usein rajoitettu esimerkiksi liitteiden kuten saatekirjeen lisäämisen mahdollisuutta. Julkisella puolella on yleistynyt myös anonyymi työnhaku, eli hakemuksia arvioidaan puhtaasti vain faktojen perusteella.

Yksityisellä sektorilla puolestaan on valtavan paljon erilaisia yrityksiä, joten pohdi tarkkaan millainen ala yleensäkin on: kansainvälisille markkinoille tähtäävä startup on hyvin erilainen työympäristö kuin perinteinen suomalainen teollisuuden alan yritys. Toisaalta, mikäli olet hakeutumassa erityisen luovaan tehtävään, kuten markkinoinnin tai designing pariin, voi olla tärkeämpää painottaa luovaa ja persoonallisuttasi korostavaa hakemuksen ulkomuotoa.

Nykyisin saatekirjeiden mallipohjissa on paljon valinnanvaraa, mutta on olemassa joukko kriteereitä, joiden avulla voit tietää onko kyseessä hyvä mallipohja: Työhakemusmallissa on hyvä olla joustavat mahdollisuudet lisätä tai poistaa eri osioita tarpeen mukaan, jotta mallia voi käyttää erilaisissa tilanteissa. Sen pitäisi kuitenkin aina pitää sisällään osiot perustiedoille, kuten henkilötiedot, vastaanottajan tiedot ja otsikointi, sekä hakemuksen lopettaminen. Erilaisten osioiden järjestyksen muuttaminen on myös tärkeää, sillä voit tällöin saatekirjettä kirjoittaessasi nopeasti vaihtaa sisällön järjestystä.

Jobseekerin työhakemusmallit on kehitetty mahdollisimman joustaviksi, joten käytössäsi on joukko mahdollisuuksia räätälöidä mallipohjaa saatekirjettäsi varten. 

Voit ensinnäkin päättää poistaa osioita, jotka eivät ole tarpeellisia. Tämä tapahtuu yhdellä hiiren klikkauksella. Voit myös itse valita mihin nimesi sijoitetaan itse asiakirjassa: ne voi sijoittaa joko otsikkoon, jolloin se toimii huomiota herättävänä yksityiskohtana, tai vain henkilötietojen joukkoon jolloin hakemus noudattaa perinteisempää kaavaa. Valokuvan lisääminen on aina sinun oma valintasi, voit joko päättää lisätä sen saatekirjeeseen sille osoitetulle paikalle, tai jättää sen pois - mallipohjat toimivat aina hyvin molempien vaihtoehtojen kohdalla.

Mallipohjissa on aina joukko tyypillisiä hakemuskirjeen osioita, joiden kohdalla voit päättää yksitellen otatko osion käyttöösi - kirjoitat tällöin itse haluamasi tekstin kyseiseen osioon, kuten motivaatio - vai poistatko sen hakemuksesta. Voit myös halutessasi lisätä uusia osioita ja vaihtaa niiden paikkaa raahaamalla haluamasi osion sen uuteen paikkaan. Allekirjoituksen suhteen mallipohjat mahdollistavat sen, että lisäät valokuvan oikeasta allekirjoituksestasi, tai piirrät sen ruudulle hiiren avulla. Tarjolla on myös näppäimistöllä kirjoitettu allekirjoitus. 

Jobseekerin valmiiksi luomat työhakemusmallit ovat käytössäsi nopeasti ja helposti. Voit tutustua mallipohjiin ja löydettyäsi haluamasi, voit aloittaa sen käyttämisen luomalla itsellesi käyttäjätili. Tai voit aloittaa luomalla itsellesi käyttäjätilin ja valita Luo uusi työhakemus. Voit oikealta puolelta valita haluamasi mallipohjan. Mallipohjia ei ladata tietokoneellesi käyttöön, vaan oma sisältösi syötetään niihin kun olet kirjautunut omalle käyttäjätilillesi.

Muista, että vaikka valitsisit yhden mallipohjan ja tekisit hakemuksesi sen perusteella valmiiksi, voit aina yhdellä klikkauksella vaihtaa mallipohjan tyyliä käytössäsi olevien mallien joukosta. Lisäksi voit räätälöidä esimerkiksi värejä ja kirjaisintyyppiä tilanteen mukaan. Kun olet tehnyt hakemuksesi valmiiksi, voit ladata sen tietokoneellesi jotta voit lähettää sen työantajanalle. Hakemuksesta jää aina kopio käyttäjätiliisi.

Moni suomalainen suosii työhaussa perinteistä ja hillittyä tyyliä sekä hakemuksessa että ansioluettelossa. Jobseekerin työhakemusmallien joukossa on mallipohjia, joiden visuaalinen ilme on hillitty, mutta tyylikäs. Graafisesti huomiota herättävien mallipohjien suhteen voit lisäksi muuttaa väriskaalaa siten, että se on hillitympi, mikäli kuitenkin haluat hakemukseesi ryhdikkäitä ja huomiota herättäviä yksityiskohtia. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun haet työpaikkaa, jota tiedät monen muunkin hakevan. Hyvän hakemuksen tehtävä on nimittäin auttaa sinua erottumaan joukosta, joten erilaisten graafisia elementtejä sisältävien hakemuspohjien harkitseminen kannattaa aina.

Onko jokin epäselvää? Katso täydellinen FAQ