Utdanning på CV-en din

Utdanning på CV-en din

Du skal alltid inkludere relevant utdanning og vitnemål på din CV. Mange arbeidsgivere oppgir i stillingsutlysningen hvilken utdanning de forventer at kandidatene som søker har. Skal du nevne grunnskole og ungdomsskole på CV-en din hvis dette er din nyeste utdannelse? Og hvor skriver du utdannelsen din på CV-en samt i hvilken rekkefølge plasserer du dem? Og hvis du har liten eller ingen utdannelse, hva gjør du?

Her får du svarene på disse spørsmålene. Det er ingen standard måte å oppføre utdanningen din på CV-en. Du kan for eksempel skrive utdanningen din etter seksjonen med ‘Arbeidserfaring’, eller like før det. Dette avhenger av hvor mye erfaring du har. Nedenfor finner du våre tips til hvor og hvordan du kan føre opp utdanning og kurs på CV-en din for å øke sjansen for å bli innkalt til et intervju og lande drømmejobben.

Lite utdanning: Begynn med kurs og relevante emner

Hvis du ikke har noen utdanning utover grunnskolen, er det best å starte med å oppføre kurs eller emner du har jobbet med som er relevant for jobben du søker på. Denne informasjonen skriver du rett etter din personlige informasjon og din personlige profil. I dette tilfellet kan du også vurdere å skrive navnet på grunnskolen du gikk på, samt hva ungdomsskolen heter. På den måten vil du gjøre CV-en din mer solid, og vise at du har gått grunnleggende skole. 

Det kan virke skremmende å lage en CV når du har lite til ingen utdanning, men en arbeidsgiver har som regel forståelse for dette når du er ung. I dette tilfellet kan aspekter ved utdanningen og andre sertifiseringer eller emner du har tatt, hjelpe deg å demonstrere at du likevel er godt egnet til å utføre jobben. Når du søker med lite utdanning kan det være ekstra nyttig å se på CV-eksempler, for å få se hvordan andre med lignende utdanningsbakgrunn har skrevet sin CV. 

Det kan også være lurt å merke seg at en ung person med lite erfaring kan be dine lærere om å stille opp som referanser når du søker jobb. Du må alltid be om tillatelse først fra personene som vil stå som dine referanser. Velg da en person som kjenner til deg og dine styrker.

Grunnskolen – barneskolen og ungdomsskolen på CV?

I Norge er det pålagt at alle barn går på barne- og ungdomsskolen. Dette er grunnskolen, og det neste naturlige steget er videregående skole. Videregående skole er valgfritt i Norge, og det normale løp går over 3 år. I tillegg er det gratis bortsett fra utstyr som skolebøker og annet utstyr. 

Etter fullført videregående, vil du ofte få en studiekompetanse eller et fagbrev som du kan velge å bruke til videreutdanning på høyskole eller universitet. Hvis du har mange års erfaring, kan du vanligvis utelate grunnskolen og ungdomsskolen. Dersom du ikke har noe annen utdanning å skilte med enn grunnskolen, så kan det være lurt å skrive dette på CV-en.

Lang arbeidserfaring: Utdanning etter erfaring

Har du mer enn ett og et halvt års arbeidserfaring? Da plasserer du vanligvis delen med ‘arbeidserfaring’ på CV-en din rett etter din personlige informasjon og den personlige profilen din. Deretter inkluderer et avsnitt om utdannelsen din. Dersom du tror at relevansen for en bestemt jobb hovedsakelig ligger i utdanningen eller kursene du har tatt, så kan du absolutt velge å plassere denne informasjonen først, over arbeidserfaringen din. På denne måten vil du sørge for at rekrutterere og arbeidsgivere vil få med seg hva du har jobbet med som som kvalifiserer deg for stillingen du søker på.

Rekkefølgen på CV-en

Du kan alltid justere strukturen utfra hvilken jobb du søker på og hvilke aspekter ved profilen din som demonstrerer kompetansen din mest for hver gitte stilling. Du kan enkelt tilrettelegge hvert avsnitt i Jobseekers CV-maler, som tilbyr mange profesjonelle oppsett for din søknad. Dersom du velger å gå for en mer standard struktur, fører du opp ansettelseshistorikk og utdanning i omvendt kronologisk rekkefølge. Det betyr at du nevner din nyeste erfaring først, og lister hva du har gjort kronologisk bakover i tid, med den eldste erfaringen din oppnevnt til slutt. 

I de fleste tilfeller er det høyeste utdanningsnivået også det sist fullførte utdanningsnivået. Start i så fall med din siste utdanningserfaring og jobb deg nedover. Dette er den klassiske kronologiske inndelingen. 

Slik lister du opp utdanning på CV-en

Hva skriver du på CV-en din når du lager et avsnitt for utdannelse? Her er en rask oversikt over hvordan du fører opp utdannelsen på CV-en din:

  • Navnet på utdanningsinstitusjonen, samt hvor du fulgte utdanningen
  • Grad eller utdanningsnivå
  • Start- og sluttår for utdanningen
  • Har du oppnådd sertifiseringen eller fått diplom? Skriv dette også.

Sertifikat og andre diplomer er viktige å nevne på CV-en din, for det er definitivt noe arbeidsgivere legger merke til. 

Alle sertifiseringer og titler du nevner at du har oppnådd må være relevante for jobben du søker på. Har du tatt et skrivekurs, vil dette være relevant å nevne dersom du søker stilling som sekretær. Men det vil være irrelevant hvis du søker på en jobb som ikke krever tekstarbeid i det hele tatt. Så ikke glem å skrive navnet på tittelen du oppnådde, og hvilket felt du spesialiserte deg i.

En god CV bør inkludere konkrete beskrivelser av prestasjoner og dette er vel så viktig i utdanningsavsnittet ditt. Dersom du ikke har diplom eller sertifiseringer å vise til, kan du fremheve resultater fra skole eller universitet. Vær spesifikk i beskrivelsene dine og vis at du har relevante prestasjoner. Under hver utdanning du lister opp, kan du føre inn et par kulepunkter med beskrivelser. Har du skrevet en svært relevant oppgave for jobben du søker på, for eksempel, er dette noe du kan nevne her. 

Hva er viktig å få med om utdannelsen din?

Du kan også velge å legge til ting som hvilken studieretning, praksisplass og karakteren du oppnådde på eksamen. Hvor mye informasjon du legger til per studieprogram, avhenger av mengden erfaring du må nevne. 

Hvis du har lite erfaring, så vil du sørge for å fylle ut CV-en ved å utvide forklaringen for hvert studieprogram du har gått. En CV på en til to sider er vanligvis nok, så hold informasjonen kort og velg ut de mest relevante opplysningene. 

Utdanningen din sier også noe om dine interesser og din motivasjon, så en godt skrevet utdanningsseksjon kan være det som overbeviser en potensiell arbeidsgiver om at du vil passe inn i rollen du søker på og lander deg et intervju!

Hvorfor skriver vi kurs på CV-en?

For å styrke CVen din bør du også nevne kurs du har deltatt på i CV-en din. Men for at det skal være verdt å inkludere på CV-en bør de være relevante for stillingen du søker på. Et kurs i keramikk er ikke viktig å nevne hvis du søker jobb som bilmekaniker. Men om du skal søke stilling som håndarbeids-lærer vil det være viktig å ta med denne informasjonen på CV-en. 

Du kan skrive de relevante kursene i et eget avsnitt. Dette avsnittet kan gjerne komme etter praksis erfaringer. I mange bransjer vil det også være krav om visse sertifiseringer eller spesialisert kunnskap, og da er det helt avgjørende å inkludere disse bransje relevante kursene du har tatt på din CV og søknad. For eksempel, kan førstehjelp være helt et krav, spesielt innen helsesektoren. 

Men hva gjør du hvis du har tatt få eller ingen opplæringskurs? Da er det bedre å fokusere på arbeidserfaringen, ferdighetene og praksis-erfaringen din på CV-en. 

Har du byttet utdanning underveis?

Hvis du har hoppet av et studieprogram og deretter startet en ny studie, er det lurt å oppgi hva du oppnådde i tiden du gikk på det andre studieprogrammet.

Her er et eksempel på hvordan du kan forklare byttet:

Du startet med en universitetsgrad innen allmenn litteraturvitenskap, men avbrøt den for deretter å bytte til en mer spesifikk studie som for eksempel å ta bachelor i arkeologi og konservering. Du har dermed kompetanse til å arbeide på museer og i offentlig forvaltning. Det er da smart å sette på CV-en din at du har fullført videregående og byttet fagfelt fordi du ønsket å arbeide med vår kulturarv.

Ikke fullført videregående?

Ble du ikke ferdig med videregående? Vær ærlig om dette på CV-en din. Nevn at du har fullført grunnskolen, men vær åpen om at du ikke har oppnådd kompetansebevis eller vitnemål. I dette tilfellet er det fortsatt mulig å finne seg en jobb, for eksempel med en arbeidsgiver som ønsker å lære deg opp selv. Du kan også si at du er åpen for å arbeide som lærling. Dette gir en lavere lønn, men sikrer at du har arbeid og at du også kan få en god referanse etter endt lærling-periode. Når prøven er bestått, er du sikret fagbrev.

Husk at alle i Norge kan søke om opptak til høyskole-utdanning på grunnlag av realkompetanse. Så lenge realkompetansen din er relevant til utdanningen du søker, er sjansen stor for at du kan komme inn. Du kan søke realkompetansevurdering via vigo.no.

Et annet alternativ er at arbeidsplassen blir din praksisplass. Det vil si at du arbeider uten lønn, men du kombinerer opplæringen på arbeidsplassen med studier slik at du vil lære og jobbe samtidig. I tømreryrker er det for eksempel ofte muligheter for fast jobb etter endt praksisperiode. 

Bruk CV-mal

Å skrive CV er ikke enkelt, men det finnes mange CV-maler som kan hjelpe deg å lage en god CV, men hvilken mal som passer din CV og søknad best, vil avhenge av hva slags bakgrunn du har og hvilken informasjon du forsøker å fremheve for stillingen du søker på.

Har du lite utdanning, eller er nyutdannet og har lite annen erfaring, er et enkelt oppsett ofte det beste. Da kommer det essensielle enkelt frem, uten at det virker mangelfullt at du ikke har et avansert oppsett med mye fyll. 

Dersom du har mye informasjon og vil gi plass til både utdanning og erfaring, er det bedre å bruke en moderne mal. Da kan du plassere mye informasjon på en logisk måte, uten at du overskrider to sider på CVen din. 

Jobseeker kan du finne utallige CV-maler og jobbsøknad-maler som egner seg for alle typer søkere. Du får tips og instrukser for hva du bør inkludere i hvert avsnitt og kan enkelt samkjøre CVen din med jobbsøknad og laste ned i PDF format, klar for å sendes til din neste potensielle arbeidsgiver! 

Konklusjon

Når du skal skrive en god CV utgjør utdannelsen din en viktig rolle, men du må alltid tilpasse plasseringen og mengden av informasjon i forhold til situasjonen din og jobben du søker på. Med andre ord, hvordan du velger å føre denne informasjonen opp, avhenger av hva du søker på. Likevel kan du følge noen gode tips som alltid gjelder for å skrive CV: 

  1. Fokuser på relevans: Fremhev utdanning som er mest relevant for jobben du søker på. Hvis du har flere utdanninger, kan du prioritere den som er mest relevant, eller inkludere flere utdanninger hvis de alle bidrar til dine kvalifikasjoner for stillingen.
  2. Omvendt kronologisk rekkefølge: List opp utdanning i kronologisk rekkefølge, med den mest nylig fullførte utdanningen først. Dette gjør det enkelt for arbeidsgivere å se din utdannelsesprogresjon.
  3. Konkrete beskrivelser: Du kan legge til en kort beskrivelse av utdanningen din hvis det er nødvendig for å gi mer kontekst eller fremheve spesifikke relevante prosjekter du har jobbet med.
  4. Forholdet til jobbutlysningen: Forsøk å knytte utdanningen din til rollen du søker på ved å fremheve relevante ferdigheter eller kunnskaper du har opparbeidet deg gjennom utdanningen.
  5. Formatering: Sørg for at formateringen av utdannelsesseksjonen på CV-en din er konsistent med resten av CV-en. Bruk samme skrifttype, størrelse og stil for å opprettholde en profesjonell og ryddig presentasjon.
  6. PDF format: Når du sender CV-en din til potensielle arbeidsgivere, er det generelt anbefalt å sende den som en PDF-fil. Dette formatet sikrer at CV-en din beholder sitt opprinnelige utseende og formatering uavhengig av hvilken enhet eller programvare arbeidsgiveren bruker.
Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang