CV utbildning: så listar du utbildning i ditt CV
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 17 april 2024

CV utbildning: så listar du utbildning i ditt CV

Det är viktig att inkludera utbildning i ditt CV eftersom den bör matcha de krav som ställs för tjänsten du söker. Men utbildning är ett vitt begrepp som kan omfatta allt från grundskola och gymnasium till yrkesutbildning, akademisk utbildning samt kurser och internutbildningar. Ibland är uppgifter relevanta men inte alltid! Vilka utbildningar ska jag ta med i mitt CV – och i vilken ordning? Var placerar jag lämpligast utbildning i CV? Och hur gör jag om jag saknar eller har oavslutade utbildningar? Denna artikel ger dig svar på dina frågor och hjälper dig vidare.

Många arbetsgivare anger redan i platsannonsen vilken utbildning de förväntar sig av kandidaterna. Ofta utgör det grundkravet för den person som kommer att anställas och detta gör avsnittet om utbildning i ditt CV så viktigt. Du måste se till att utbildning svarar upp mot de önskemål som ställs för varje enskild tjänst du söker så att den matchar annonstexten.

Placering av utbildning i CV

Oavsett om du skapar ditt CVJobseeker eller på egen hand måste du ta ställning till var i ditt CV som din utbildning ska listas. Det finns ett par olika tänkbara alternativ som båda kan vara rätt. Vad som gäller i ditt fall beror på hur mycket eller lite relevant arbetserfarenhet du har för aktuell tjänst. Ditt svar bör styra placering av utbildning i ditt CV. Vilka kurser du ska infoga i ditt CV beror även det på din arbetserfarenhet.

Lite arbetserfarenhet: inled CV med utbildning

Om du har mindre än ett och ett halvt års arbetserfarenhet rekommenderas att du inleder med avsnittet "Utbildning" i ditt CV. Detta gäller särskilt om du är nyutexaminerad, har examen från en högskola eller universitet och har de kvalifikationer som efterfrågas för jobbet du söker. Du placerar utbildning direkt efter dina personliga uppgifter och din personliga profil. I detta fall kan du överväga att även ta med ditt gymnasium. Ett enkelt sätt att fylla ut i ditt CV med uppgifter som är aktuella i tid.

Mycket arbetserfarenhet: utbildning i CV efter arbeten

Har du mer än arton månaders arbetserfarenhet? Då placerar du vanligtvis avsnittet "Arbetserfarenhet" på ditt CV direkt efter dina personuppgifter och din personliga profil. Därefter infogar du avsnittet med utbildning. Om din utbildning är din starkaste merit och som du tror kan ge fördelar så väljer du att placera din utbildning ovanför din arbetserfarenhet. Du prioriterar alltså utbildning om den kan anses vara viktigast för aktuell tjänst. Samma regel som alltid när du skapar ett CV: det mest relevanta placeras alltid först.

Avslutade du inte gymnasiet? Var ärlig om detta i ditt CV. Lista påbörjat gymnasium under avsnittet Utbildning och ange att den är oavslutad.

Grundskola och gymnasium i CV?

Om du har relevant arbetserfarenhet kan du vanligtvis utelämna uppgifter om gymnasieskola. Grundskola behöver du inte nämna såtillvida den inte är särskilt meriterande, exempelvis om skolgången skett i annat land med efterfrågade språkkunskaper som resultat. Grundskola och gymnasium anses annars som förberedande skolor och lite som ”självklarheter”. Det är framförallt utbildningar med fokus på det yrke du vill utöva som är relevant i ditt CV. Allt form av vidareutbildning (högskola, universitet eller annat) som ger mer mervärde till den tjänst du söker.

I vilken ordning listas olika utbildningar i CV?

Vi har redan diskuterat placering av utbildning i CV. Men i vilken ordning sorterar du dina olika utbildningar och kurser? I många fall är den högsta utbildningsnivån också den senaste utbildningsnivån. I dessa fall inleder du med din senaste utbildning för att arbeta dig nedåt i tid. Detta är det klassiska kronologiska formatet för hur du listar utbildning i CV. Men ibland är inte den senaste utbildningen den högsta och mest relevanta! Då kan du istället börja med din högsta utbildningen. Då håller du dig visserligen inte till en kronologisk ordning men visar arbetsgivaren det viktigaste först vilket är prioriterat.

EXPERTRÅD

Avsnittet Utbildning ska vara tydligt, enkelt och relevant. Det ska besvara de tre viktigaste frågorna som arbetsgivaren vill att du ger svar på: Vad har du studerat? Vad kan du? Vilken nytta ger dina kunskaper mig som arbetsgivare?

Relevanta detaljer för examen och examensgrad i CV

Detaljer om uppnådd examen är viktigt i ditt CV. Detta är något som arbetsgivare tittar på och bedömer så se till att alla detaljer finns med. Överväg vilka examensbevis du tar med så att de är relevanta för den position du söker. En akademisk examen är viktig för många positioner men kan stå i vägen och göra dig överkvalificerad om du söker ett enklare jobb. Glöm inte ta med även kortare kurser och specialistutbildningar som stärker din meriter. Detaljer som alltid ska finnas med:

  1. Studieprogram (med antal högskolepoäng)
  2. Institutionens namn och ort
  3. Start- och slutår
  4. Datum för uppnådd examen alternativt om den är pågående: när den beräknas bli klar

Exempel på hur du listar utbildning:

September 2015 - juni 2020 Juristprogrammet (270 hp), Handelshögskolan - Göteborgs Universitet, Göteborg

Juristexamen: 2020

Kan jag blir för detaljerad gällande min utbildning i CV?

Du kan om du vill lägga ytterligare detaljer till dina utbildningar som läroplan, praktik och examensarbete. Hur mycket information som är relevant att dela i ditt CV beror på hur mycket arbetserfarenhet du har i området. Med begränsad arbetserfarenhet ges mer utrymme i ditt CV för detaljer i respektive utbildning. Ett CV på två sidor räcker vanligtvis så var kortfattad och relevant. För kurser eller utbildningar som ligger mer än tio år tillbaka i tiden är detaljer som kursplan, typ av praktik och vad din examensuppgift handlade om inte så intressant.

Oavslutade utbildningar i CV

Om du påbörjat en högre utbildning eller annat program men inte avslutat utbildningen så ska du bara lista den i ditt CV om erfarenheten är relevant för tjänsten du söker. Söker du en tjänst som säljare och har en oavslutad kurs i filosofi så är det kanske inte värt att nämna den. Men söker du en tjänst på en marknadsavdelning och har en oavslutad utbildning i webbutveckling så kan den tvärtom vara meriterande. Så gör först en bedömning och addera inte oavslutade utbildningar i bara farten.

Nämner jag kurser som utbildning i CV?

Kurser och internutbildningar är också viktiga att infoga i ditt CV. Det vill säga om de är relevanta för jobbet du söker. En akvarellkurs är inte viktig om du söker ett jobb som bilmekaniker men om du söker jobbet som lärarvikarie i Bild. Du kan inkludera relevanta kurser under rubriken "Utbildning" eller skapa en separat underrubrik: "Kurser". Om du gör en uppdelning mellan kurser och program förhindrar du också att en mindre viktigt men nyligen genomförd kurs placeras ovanför dina universitetsstudier. Naturligtvis listar du bara de kurser som är relevanta för den position du söker till.

Ingen eller minimal utbildning i CV

Hur hanterar jag begränsad eller ingen utbildning alls i mitt CV? I detta fall är det bättre att betona din arbetserfarenhet och praktiska färdigheter så mycket som möjligt. Var alltid ärlig och om en formell utbildning inte utgör grunden för din yrkesmässiga karriär så finns annat du kan betona. Saknar du relevant utbildning att lista så kan du lägga mer fokus på avsnittet med kompetenser där du kan lyfta kunskaper och färdigheter som du lärt dig utanför klassrummet – som i jobb eller i föreningsliv. Egenskaper som gör dig till rätt person för just denna tjänst.

Skräddarsy utbildning i CV för varje specifik tjänst

Alla tjänster du söker är unika och just därför bör ditt CV skräddarsys för att uppfylla kraven för varje specifik ansökan. Överväg vilken information som är mest värdefull för arbetsgivaren och välj aktivt ut relevant information om dina utbildningar.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång