Adress på CV
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 1 maj 2024

Adress på CV

Att inkludera adress på ditt CV kan vara till fördel för vissa jobb du söker, men för andra kan det vara mindre relevant. Det handlar dock sällan idag om att du ska kunna bli kontaktad via brevpost. Denna artikel lyfter såväl fördelar som nackdelar med att ta med adress i sitt CV, samt ger insikter om när och varför det kan vara lämpligt att ta med denna detaljerade typ av kontaktinformation i ditt CV.

Ska jag ange min adress på mitt CV?

I de flesta CV-mallar och CV-exempel på nätet lämnas utrymme för din hemadress, och det kan kännas självklart att bara fylla i den. Men det är faktiskt inte helt givet att du ska göra det. Tidigare var det standard att inkludera din adress i ditt cv eftersom ansökningar skickades per post och arbetsgivare och rekryterare även svarade dig denna väg, I vår digitala tidsålder skickas de flesta jobbansökningar online, vilket väcker frågan: Behöver jag fortfarande ta med min adress på mitt CV?

Generellt sett kan det ofta räcka med att du skriver vilken ort du är bosatt i; gatuadressen är egentligen irrelevant. Ser du dig som flyttbar kan du helt utelämna geografi och var du är bosatt, och i ditt personliga brev lyfta fram detta.

Expertråd

Laddar du upp ditt CV på jobbsajter så kan det definitivt vara en bra idé att inkludera adress och i synnerhet ort. Detta för att du ska kunna ta emot notifieringar när nya relevanta tjänster dyker upp på din hemort och som du inte vill missa.

Skäl att ange din adress på ditt CV

Att skriva ut din adress på ditt CV när du söker jobb kan i vissa fall spela en betydande roll. Inte minst i de fall där jobbets geografiska placering är relevant kan din adress och var du bor vara av intresse. Vid internationella jobbansökningar kan en tydligt angiven adress på ett enkelt och effektivt sätt lösa eventuella frågetecken hos rekryterare om var du är bosatt. Eftersom adress på CV tidigare var praxis så kan det i ansökningar till vissa tjänster, exempelvis i mer traditionella branscher, kännas rätt att lista alla kontaktuppgifter mer konventionellt och även inkludera fullständig adress. Om du har flyttat mycket och/eller haft flera jobb eller studier på andra orter eller i andra länder så kan en tydlig bostadsadress förtydliga var du just nu har din bas.

Skäl att inte ange din adress på ditt CV

Det kan finnas skäl att utelämna adress på ditt CV. Säkerhet och integritet är en anledning i fall då du inte önskar dela din exakta adress med arbetsgivare och rekryterare. Vid jobbansökningar via osäkra webbplatser kan det också vara bättre att undvika att inkludera adress i CV för att undvika risker med felaktig hantering av informationen. Ett annat skäl är att din adress inte matchar orten där arbetsplatsen ligger och en pendlingssituation kan göra att du inte bedöms relevant utan sorteras bort. Ibland kan det bara handla om att spara utrymme på ditt CV eftersom adressen oftast inte är viktig. Denna kan alltid lämnas vid ett senare skede av anställningsprocessen, om det skulle behövas.

Låt inte din adress i ditt CV begränsa dig utan tveka inte att poängtera att du är villig att flytta till annan ort om arbetsplatsen kräver det – om din situation ser ut så.

Korrekt formatering av din adress på ditt CV

Det finns begränsat utrymme på ett CV så om du väljer att inkludera din adress är det bra att hålla den 1-2 rader, enligt följande:

Storgatan 14, 222 22 Storköping

Eller:

Storgatan 14
222 22 Storköping

Ta inte med en onödig rubrik som ”Adress” framför din adress, eftersom det är givet vad det handlar om och i detta fall helt överflödig information.  

Om du värnar din integritet och inte vill avslöja din fullständiga adress i ett tidigt stadie av rekryteringsprocessen räcker det att ange staden du bor i samt landet (om du söker jobb internationellt). På så sätt kommer rekryterare och arbetsgivare att veta om du bor nära arbetsplatsen eller om du kommer att ha en längre pendling.

Var på ditt CV ska adressen placeras

Var du placerar din adress på ditt CV beror på vilken CV-mall du väljer att använda. Den vanliga rekommendationen är att inkludera adressen under avsnittet för personlig information. Vanligast är att adressen placeras i sidhuvudet eller högst upp på ditt CV, strax under ditt namn och kontaktinformation. Placeringen anpassas vanligtvis efter CV-mallens design och layout. Bra att känna till är att Jobkeepers CV-mallar erbjuder flexibilitet när det gäller adressinformation. Det är möjligt att lägga till din adress i alla Jobkeepers CV-mallar, direkt eller senare i arbetet med att skriva ditt CV.

Sammanfattning

Att inkludera din adress i ditt CV kan vara fördelaktigt i vissa fall, men det är definitivt inte obligatoriskt. I vår digitala samtid är adressen mindre relaterad till kontaktmöjlighet och mer till personlig integritet. Vi har i denna artikel diskuterat fördelar och nackdelar samt argument för eller emot adressinformation på ditt CV. Jobbsökning via osäkra webbplatser och arbetsplatsens geografiska plats kan påverka beslutet att inkludera adress. Flexibla CV-mallar som Jobkeepers erbjuder alltid möjligheten att lägga till adressinformation efter behov. Generellt sett är det givetvis din kompetens och erfarenhet som är mest avgörande när du söker en tjänst, och inte nödvändigtvis din exakta adress.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång