Färdigheter på ditt CV

Färdigheter på ditt CV

Att lista färdigheter på sitt cv är en viktig del av meritförteckningen, för att på det sättet visa för arbetsgivaren vad man kan bidra med. Kunskaper på ett cv är bland det viktigaste som läsaren vill ta del av. Men vad ska man tänka på när man sätter ihop sitt cv och listar sina färdigheter? Exempel på hur man kan göra för att få fram sina kunskaper på allra bästa sätt i sitt cv finns i det här avsnittet, där vi också går igenom skillnad på kompetens och kunskap.

Fördelarna med att lyfta fram dina färdigheter och kunskaper tydligt i ditt cv är många, men allra främst ger det arbetsgivaren en inblick i vad du rent konkret kan bidra med på arbetsplatsen. På en arbetsmarknad med tuff konkurrens kan det vara dina faktiska kunskaper som fäller avgörandet till din fördel. Den som inte har den allra starkaste arbetslivserfarenheten, där meriterna från olika roller och arbetsplatser kanske inte talar för sig själv, är det än viktigare att belysa vad man faktiskt har med sig till sin nya arbetsgivare.

Vad är skillnaden mellan färdigheter, kunskap och kompetens?

Vad är det för skillnad mellan kompetens, kunskap och färdighet? Det är en fråga som många ställer sig och som blir väldigt relevant att ha koll på när man ska sätta ihop ett slagkraftigt cv när man söker jobb. Anledningen är att många helt enkelt förväxlar begreppen, och får för sig att kunskap eller färdighet är samma sak som kompetens. Men så är alltså inte fallet.

Vad innebär färdigheter och kunskaper?

Färdigheter är mer konkreta, mer faktiska än vad kompetenser är. Det handlar i grunden om att saker man klarar av att göra, medan kompetens snarare är ett samlingsbegrepp på hur väl man kan använda sina färdigheter. Därför är kunskaper mätbara och går att lära sig genom träning.

Exempel på hårda färdigheter är:

 • Köra gaffeltruck
 • Använda Microsoft Excel
 • Lägga kakel
 • Måla om hus
 • Använda Photoshop
 • Sätta upp hemsidor i WordPress

Vad betyder kompetens?

Kompetens är egentligen ett samlingsbegrepp som syftar till individens förmåga att utföra en uppgift, där tillämpningen av kunskaper och färdigheter är central. Det är förmågan att tillämpa och implementera sina kunskaper och färdigheter som ligger till grund för ens kompetens.

Kompetensen är karaktärsdrag eller kunskaper som kan läras in och utvecklas i samförstånd med din personlighet, din intelligens och motivation.

Exempel på kompetenser:

 • Anpassningsförmåga (kunna lyssna på instruktioner, läsa in sina kollegor och vara duktig på att kompromissa)
 • Ledarskapsförmåga (vara en god lyssnare, kunna lägga en planering och få folk att lyssna eller tro på ditt budskap)

Varför ska jag lista färdigheter i mitt cv?

Att belysa vilka färdigheter man har är alltid ett bra val på ett cv, men frågan man måste ställa sig är vilka kunskaper som ska visas upp just för det här jobbet. Alla har vissa färdigheter och det är positivt att visa upp vad du är bra på, och vad du rent konkret kan bistå med på din nya arbetsplats.

Tänk också på att färdigheter inte nödvändigtvis är sådana som du har tillskansat dig på tidigare arbetsplatser eller i arbetslivet generellt. Det kan vara en hobby som du har, där du lärt dig en viss färdighet som du kommer att kunna ha nytta av.

Den som vill sätta ihop ett slagkraftigt cv kan med fördel ha ett eget avsnitt för färdigheter. Men det finns också saker att tänka på när man listar kunskaper man har. Det viktiga, som med mycket annat på ditt cv, är att lyfta fram färdigheter som du tror är relevanta för jobbet du söker.

Experttips

Läs jobbannonsen noga för att förstå vilka kunskaper och färdigheter det är som arbetsgivaren efterfrågar. Vilka matchande färdigheter besitter du? Betona gärna dessa, men undvik att lista samtliga kunskaper som nämns i annonsen. Då kan det snarare ge intrycket att du har kopierat annonsen. Se till att du har täckning för färdigheterna du lyfter fram!

Hur du listar färdigheter på ett cv

Ett bra alternativ är att skapa ett separat avsnitt för färdigheter på ditt cv. Men när du listar dina kunskaper finns det ett antal saker som du ska ta i beaktande för att göra ditt cv så effektivt som möjligt.

 • Lista 5-7 färdigheter och se till att prioritera de som är mest relevanta för jobbet du söker
 • Glöm inte att vara ärlig och lyft bara fram kunskaper som du har täckning för
 • Du kan specificera graden för varje kunskap för att vara mer precis
 • Undvik att lyfta fram färdigheter som du bara kan på lägre basnivå

Ett bra alternativ för att belysa dina viktigaste färdigheter ytterligare är att nämna dessa, en eller max två stycken, antingen i titeln på cv:et eller i den personliga profilen. Då kommer arbetsgivaren enklare att kunna notera dessa redan när hen skummar igenom meritförteckningen första gången.

Olika kategorier av färdigheter på ett cv

Som ett sätt att enklare få koll på vilka färdigheter och kunskaper som du egentligen har brukar vi rekommendera en form av klassificeringssystem. I många fall har arbetssökande alldeles för många olika kunskaper för att dessa ska kunna listas på ett cv och faktum är att det rent av kan vara svårt att komma ihåg alla.

Men för att lättare lokalisera vilka färdigheter du faktiskt har, och för att i nästa steg kunna avgöra vilka som du bör upplysa arbetsgivaren om, rekommenderar vi att lista färdigheter utifrån fyra fasta kategorier:

 • Sociala förmågor
 • Tekniska kunskaper
 • Konceptuella färdigheter
 • Politiska färdigheter

Sociala förmågor

De sociala förmågorna ger en fingervisning om förmågan att samarbeta med andra och vara en del av ett team, eller en arbetsplats. Det finns många exempel på social förmåga, men det ska inte förväxlas med social kompetens, som är ett vanligt begrepp i Sverige.

Att kunna föra sig eller prata på ett övertygande sätt genom att ge presentationer, diskutera och förklara komplexa frågor både internt och externt, samt vara ledande i möten, är allt exempel på sociala förmågor. Men att kunna skriva bra (som att skriva rapporter eller sammanställa utvärderingar) och kunna motivera andra (vara en god lyssnare och styra kollegor) är också sociala förmågor som kan vara värda att lyfta fram.

Tekniska kunskaper

Precis som namnet antyder är tekniska kunskaper mer konkreta saker som att kunna hantera vissa verktyg eller tekniker. Det vanligaste exemplet här är digitala verktyg som Powerpoint, Wordpress, JavaScript och så vidare. Det kan dock vara mer praktiska, tekniska kunskaper som att sätta in fönster, lägga kakel eller måla tak, som exempelvis hantverkare ofta har.

Konceptuella färdigheter

Konceptuella färdigheter kan vara aningen mer vaga, men är ofta viktiga inom många branscher och på många arbetsplatser. Det handlar om saker som att planera arbete, analysera tidigare resultat och organisera framtida uppgifter. Det brukar ofta handla om att lägga scheman, skriva bra rapporter eller arbetsfördela uppgifter på arbetsplatsen. Det kan ofta vara viktiga kunskaper att lyfta fram i sitt cv.

Politiska färdigheter

Politiska färdigheter ska inte förväxlas med partipolitik, men är ofta viktiga kunskaper att ha för att vara verksam på den politiska arenan. Det handlar om en förmåga att stärka positionen för sig själv, för varumärket och för företaget. Det brukar röra sig om förmågan att nätverka med andra, ta beslut på en strategisk nivå, få människor att dra åt samma håll genom att skapa stöd, kunna reflektera med kritiskt tänkande och vara bra på att lösa problem som kan komma upp. Bara för att nämna några exempel.

Den som är skicklig på att använda sina politiska färdigheter är ofta en viktig tillgång på många arbetsplatser och har man färdigheter inom det här området ska det med fördel lyftas upp.

Lista gärna it-kunskaper på cv

Att den digitala utvecklingen fortsätter att löpa på i en rasande fart är det nog få som har missat och det har inte minst stora effekter på den svenska arbetsmarknaden. Idag är det många arbetsgivare som förväntar sig att de anställda ska ha goda digitala kunskaper och färdigheter. Det är också någonting som man ofta bör lyfta fram redan i sin jobbansökan.

Att lista dina it-kunskaper på ditt cv kan med andra ord vara stärkande för dina chanser att få jobbet du söker, men tänk också på att det numera finns ett antal it-kunskaper som anses standard. Numera förväntar sig arbetsgivaren att anställda kan hantera vanliga ordbehandlings- eller mailprogram. Det är inte längre en digital färdighet att belysa i ett cv.

Däremot kan annan, lite mer avancerad eller ovanlig it-baserad kunskap, vara värd att lyfta fram i din meritförteckning. Om du till exempel har dokumenterat stark erfarenhet av mer avancerat arbete i saker som Excel eller Powerpoint kan det vara lämpligt att belysa, om det är verktyg som du tror att du kommer att använda i stor utsträckning på din nya arbetsplats. Mer avancerade färdigheter som Javascript, VPN och andra webbtekniska förmågor är alltid värda att lyfta fram, eftersom det är specifika saker som arbetsgivaren kan vara ute efter. Det är alltså specialförmågor eller mer ovanliga färdigheter som är relevanta när du listar it-kunskaper på cv:et.

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång