Luckor i CV – så hanterar du dem

Luckor i CV – så hanterar du dem

De allra flesta har under sitt yrkesliv haft luckor då man under en period gjort annat än arbetat. Längre eller kortare arbetslöshet, föräldraledighet, en ”bucket list”-långresa eller kanske sjukskrivning? Ingenting ovanligt som sagt – men luckor i ditt CV kan kännas mer eller mindre besvärliga när du söker jobb. För hur mycket påverkar CV-luckor bilden av dig egentligen. Behöver de alltid förklaras? Måste jag ens lista mina karriärluckor i mitt CV? Här har vi samlat tips kring hur du kan tänka, säga och konkret beskriva luckorna i ditt CV.

Kanske har du också en så kallad lucka i ditt CV: en period där du inte har arbetat. En lucka i karriären kan vara mer eller mindre laddad, vilket ofta visar sig när det är dags att skriva sin meritförteckning. I ett CV kan luckor väcka fel sorts uppmärksamhet. Oavsett skäl – du var arbetslös, tog ett sabbatsår eller vårdade en nära anhörig – så kan luckor väcka frågor eller tveksamheter hos rekryterare eller arbetsgivare. Viktigt att veta är att det inte behöver vara så. Ett annat perspektiv är att du själv väljer hur väl du hanterar luckorna i ditt CV; med rätt attityd kan du rentav vända glapp i karriären till din fördel.

Är luckor i CV något som rekryterare noterar?

Detta är en vanlig fråga – och där svaret är: ja, i allmänhet. Rekryterare är specialister på att snabbt bedöma de sökandes CV:s och utöver att skanna styrkor så är uppdraget även att identifiera luckor. Oftast är det stora, långvariga luckorna som kan väcka frågor och som de kan vilja stämma av med dig. Därför är det viktigt att du själv tänker igenom och värderar dina karriärluckor. Om du kan beskriva luckorna i ditt CV på ett positivt sätt så visar du att din personliga utveckling inte har stoppat under den perioden.

Analysera alltid först själv dina luckor i CV. Förklara dem, dölj dem diskret eller paketera dem snyggt i ditt CV – och gör dig förberedd på frågor i en anställningsintervju.

Måste jag förklara luckor i CV?

Olika luckor i CV är olika problematiska och därför är svaret både ja och nej. Ett CV ska lyfta dina meriter mot tjänsten du söker, och självklart är en lång arbetslöshet eller annan lucka inte din främsta tillgång. Däremot bedömer en rekryterare även din personlighet och karaktär utifrån ditt CV. Ett CV som väcker för många frågor motverkar därmed sitt primära syfte: att sälja in dig. Därför underlättar det om du upplevs som öppen och ärlig. Självklart har du all rätt att undvika att redovisa privata saker i ditt CV, men inte så att det upplevs som misstänkt för en utomstående. I ditt CV ska du framhäva vilka uppgifter och ansvar du haft i tidigare jobb liksom resultat du uppnått. På liknande sätt kan du även tänka kring eventuella luckor i ditt CV. Är du riktigt smart kan din förklaring av luckor visa styrkor i din personlighet, egenskaper som rentav stärker din relevans för tjänsten. Även ofrivilliga luckor kan ha medfört positiva saker. Fokusera på det!

Vanliga luckor i CV som kan vändas till din fördel

Det är få människor idag som helt saknar luckor i sitt CV. En rörlig arbetsmarknad med gig-ekonomi som vanliga inslag gör att många byter jobb och även karriär ofta. Projektarbete är en vanlig anställningsform. Det är därför logiskt att inte alla anställningar är direkt kopplade till det föregående. Ett hål i ditt CV är därför inte nödvändigtvis ett problem. Däremot bör du alltid lyfta fram luckor i ditt CV så positivt som möjligt.

 • Långtidsarbetslöshet

En vanlig lucka i CV. Kan beskrivas som en period där du var ”aktivt arbetssökande”; ett mer positivt begrepp än ”arbetslös”. ". Du kan exempelvis ange att du är ”målmedveten” och att du också har lärt dig hantera tålamod. Kanske använde du tiden till utvecklande saker där du tog vara din initiativrikedom: som ideellt frivilligarbete eller kurser som gett dig ytterligare meriter.

 • Arbetslöshet – p.g.a. att du själv sa upp dig

Oavsett om orsaken var konflikt med din chef så är det onödig information i ditt CV. Lyft istället stärkande formuleringar om din person: du valde kanske att sluta för utveckla din kompetens fullt ut – eller för en önskan att utmana dig själv inom ett nytt område?

 • Sabbatsår

Kanske har du hoppat av ekorrhjulet under en period för att exempelvis resa och upptäcka världen? En ”lång semester” kan faktiskt vara meriterande: kanske reste du i områden som var en utmaning att ta sig runt i. Då kan du betona att du lärt dig hantera oväntade situationer och klara av problemlösning i främmande miljöer.

 • Föräldraledighet

En uppenbart meriterande period där du visat prov på tålamod, kreativitet, ansvarstagande och förmågan att klara många bollar i luften. Ett period utanför ordinarie arbetsmarknad kan också ge motivation och lust att leverera och tillföra värde på en arbetsplats.

 • Sjukskrivning p.g.a. utbrändhet

En tuff period som kan ha lärt dig att bättre sätta gränser samt förmågan att prioritera. En ”lucka” som kan ha lett dig till personlig utveckling med större motivation och klarsynthet i vad som är dina drivkrafter på riktigt.

 • Fängelsevistelse

En ”lucka i ditt CV” som givetvis är allvarlig och får konsekvenser i karriären men just därför kräver ärlighet. Det är en erfarenhet som krävt ett vägval av dig. Kanske har du kommit till viktiga insikter och fått oanade drivkrafter. Kanske använde du även tiden till att lära dig nya kunskaper?

Tips för CV-luckor: förklara, diskret dölja eller paketera snyggt

Dina reella, relevanta färdigheter för tjänsten du söker är det viktigaste för rekryteraren och betyder mer än eventuella luckor i ditt CV. De flesta arbetsgivare ser det på samma sätt. Ärlighet varar dock längst, men det finns olika sätt att presentera en sann bild.

Förklara dina luckor i CV

 • Skriv vad du har gjort istället för en lucka

Många lämnar lucka i sitt CV i onödan istället för att till exempel skriva ut att de varit jobbsökande eller föräldralediga.

 • Bedöm om det är en ”lucka” eller inte

Har du arbetat flera år på samma arbetsplats och varit föräldraledig under tiden behöver du inte nödvändigtvis ange det. Har du däremot varit föräldraledig mellan två jobb är det tydligt att ange det. Du undviker på så sätt frågor kring okommenterade luckor.

Diskret dölja dina luckor i CV

 • Skriv årtal istället för månader

Om du började en anställning i mars eller juni spelar inte någon större roll. När du listar perioder du arbetat på en viss arbetsplats, skriv ut årtal och inte vilken månad. På detta sätt kan du komma runt att förklara kortare avbrott som ändå inte betyder särskilt mycket.

 • Plocka bort luckor i en irrelevant period

Om luckan i ditt CV ligger långt tillbaka i tiden är den med all säkerhet inte särskilt relevant. Du kan då välja att plocka bort den om du bedömer att det inte i samma tidsperiod ligger viktiga meriter. Lägg då istället fokus i ditt CV på senare tidsperioder där dina huvudkvalifikationer äger rum.

 • Använd dig av ett funktionellt CV

Ett funktionellt CV, även kallat tematiskt CV, kan vara ett bra val av struktur eftersom du då inte behöver förhålla dig till kronologin. Istället utgår du från teman som sammanfattar dina färdigheter, kvaliteter, prestationer och roller. Du beskriver dessa i den ordning som är viktig för aktuell tjänst vilket tar fokus från tidsmässiga luckor i ditt CV. Bra mallar finns på Jobseeker

Snyggt paketera dina luckor i CV

 • Baka ihop flertal korta jobb

Har du haft perioder med korta anställningar och luckor emellan, kan du med fördel baka ihop dem under en gemensam rubrik i ditt CV: exempelvis ”Tjänster inom handel” där du berättar vilka företag du arbetat för och vilka positioner du haft.

En bra CV-struktur för denna metod är även här ett funktionellt CV – med användbara mallar på Jobseeker. Se nedan för fördelar med detta upplägg om du har luckor i ditt CV.

Funktionellt CV – för dig med luckor i ditt CV

Du kan som sagt ha alla möjliga orsaker till att ditt CV innehåller luckor: föräldraledighet, perioder av arbetslöshet, sjukdom eller vård av anhörig. Vill du inte ge luckorna fokus kan ett funktionellt CV vara ett bra val eftersom du då inte behöver förhålla dig till tidslinje. I ett funktionellt CV mixar du utbildning, arbeten, projekt och kompetenser under samma rubrik eller tema, utan hänsyn till om de skett under olika perioder i ditt liv. I denna CV-struktur kommer inte luckor i din tidslinje att sticka ut ut eftersom detta inte är fokus. Du är ärlig men lägger medvetet fokus på det du vill lyfta fram.

Var ärlig om dina luckor i ditt CV

Vårt råd är att inte ljuga om luckor i ditt CV. Att ljuga på sitt CV är alltid en dålig idé. Du riskerar att arbetsgivare eller rekryterare får reda på sanningen, vilket betyder att ditt förtroende svärtas ned. Avslöjas lögner under själva rekryteringen är chansen till att landa jobbet oftast minimal. Och om en arbetsgivare som anställt dig får vetskap om att du ljugit så kan du bli uppsagd. Så det viktigaste är att skydda bilden av dig genom att vara ärlig. Dock finns det flertal strategier för hur hanterar luckor i ditt CV: att förklara, diskret dölja eller snyggt paketera CV-luckorna. Du väljer den väg som bäst passar just din livssituation.

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång