Funktionellt CV – så skapar du det

Funktionellt CV – så skapar du det

Ett funktionellt CV är lämpligt när du exempelvis vill göra en förändring i din inriktning i arbetslivet och dina vanliga huvudmeriter kanske hamnar på andra eller rentav tredje plats. Ett funktionellt CV är också ett bra alternativ om du har luckor i ditt arbetsliv som du inte vill sätta strålkastare på. I ett funktionellt CV sorterar du inte dina erfarenheter längs en tidslinje utan utifrån nyckelord eller teman som du själv väljer. Det är också skälet till att denna CV-struktur även benämns som ”tematiskt CV”. Här ger vi tips på när ett funktionellt CV är en bra idé och hur du skapar det.

I ett funktionellt CV gör du en funktionell ordning av dina färdigheter genom att strukturera meriterna utifrån kompetenser och prestationer. Du sorterar dina meriter i olika teman eller rubriker istället för att placera dem längs en tidslinje, vilket du gör i ett kronologiskt CV.

Fördelar med ett funktionellt CV

Vill du avvika från en upptrampad karriärväg, har bytt jobb ofta eller har luckor i ditt arbetsliv som stör en kronologisk tidslinje så är ett funktionellt CV ofta ett bra format. Det finns flera fördelar med ett funktionellt CV-upplägg:

 • Gör en bred yrkeskarriär mindre spretig
 • Förtydligar på ett enkelt sätt dina kompetensområden genom att tematisera dem
 • Flexibelt och personligt eftersom du själv väljer relevanta rubriker/teman
 • Står dig fritt att blanda utbildning, arbeten, projekt och kompetenser under samma rubrik, utan hänsyn till om de skett under olika perioder i ditt liv.
En ledtråd för att skapa ett funktionellt CV är att lista VAD du kan och inte NÄR du utfört något specifikt. Under tydliga teman mixar du meriter, prestationer & utbildningar, vilket skapar en bild över din övergripande kompetens.

Nackdelar med ett funktionellt CV

 • Olämpligt när du har saknar tillräckligt material att tematisera. Studenter eller den som är ny på arbetsmarknaden drar ofta mest nytta av att istället välja ett omvänt kronologiskt CV.
 • Du som har längre arbetserfarenhet som dessutom matchar den position du söker så är ett omvänt kronologiskt CV också mer lämpligt. För dig med dessa utgångspunkter kan ett funktionellt CV snarare krångla till det för dig.
 • Ett funktionellt CV är inte lika lättläst som ett kronologiskt. En utmaning med ett funktionellt CV är att det krävs lite mer arbete med att få det lättöverskådligt – i och med att de rubrikerna eller teman du listar måste matcha tjänstens krav. Därför måste planera strukturen planeras noga för att underlätta för mottagaren att förstå din relevans.

När är ett funktionellt CV lämpligt?

Oavsett om du skapar ditt CV på Jobseeker eller på egen hand så ska du välja en CV-struktur som är till din fördel. Här är några exempel på när ett funktionellt CV fungerar riktigt bra:

Funktionellt CV – när du vill göra ett karriärbyte

Vill du byta karriär och göra annat än det du hittills har gjort? Då är ett funktionellt CV lämpligt. Här skapar du en sammanfattning över din kompetens för att betonar de färdigheter som krävs för den position du söker. Du väljer de rubriker/teman som är tydliga och som du kan strukturera dina kompetenser och färdigheter under.

Funktionellt CV – för dig med rörlig karriär och som ofta bytt jobb

Har du haft många olika anställningar så kan det vara svårt för en rekryterare eller arbetsgivare att se din kompetensmässiga röda tråd. Det gäller inte minst om ofta bytt jobb utan en tydlig linje i din karriär. Då kan ett funktionellt CV vara det mest lämpliga. Du ger då ditt CV en struktur och du kan själv paketera dina färdigheter och prestationer under lämpliga rubriker.

Funktionellt CV – för dig med luckor i ditt CV

Du kan ha alla möjliga orsaker till att ditt CV innehåller luckor: föräldraledighet, perioder av arbetslöshet eller sjukdom eller vård av anhörig. Kanske vill du inte ge luckor fokus inför en potentiell arbetsgivare? Då kan ett funktionellt CV vara ett bra val eftersom du då inte behöver förhålla dig till kronologin. Istället utgår du från teman som sammanfattar dina färdigheter, kvaliteter, prestationer och roller. Du beskriver dessa i den ordning som är viktig för aktuell tjänst vilket tar fokus från tidsmässiga luckor i ditt CV.

EXPERTRÅD

I ett funktionellt CV mixar du utbildning, arbeten, projekt och kompetenser under samma rubrik eller tema, utan hänsyn till om de skett under olika perioder i ditt liv. Du väljer teman som spetsar in dig mot tjänsten du söker. Välj endast de som är funktionella för din kompetens och känns naturliga för dig, exempelvis Pedagogik, Utredning, Strategiskt arbete, Marknadsföring, Ledarskap eller IT.

Funktionellt CV – så kan det utformas

Ett funktionellt CV ger dig chansen att på ett snabbare sätt att förtydliga din kompetens för arbetsgivaren eller rekryteraren. Fokus ligger här på vad du kan och inte när du gjort vad. I ett funktionellt CV blandar du för utbildning, arbeten, projekt och kompetenser under samma rubrik, utan hänsyn till om de skett under olika perioder i ditt liv. Det viktiga är att du förmedlar att du har kompetens för tjänsten du söker. Grundformatet för ett funktionellt CV är enligt följande:

 1. Namn och kontaktuppgifter
 2. Titel – som gärna matchar titeln på tjänsten du söker
 3. Sammanfattning & mål: dina erfarenheter & meriter som matchar arbetsbeskrivningen samt dina yrkesmål
 4. Kompetenser: dina teman/rubriker – som ska vara funktionella för din kompetens och kännas naturliga för dig, exempelvis Pedagogik, Utredning, Strategiskt arbete, Marknadsföring, Ledarskap eller IT. Under varje rubrik listar du relevant utbildning, arbeten, projekt och kompetenser utan hänsyn till om de skett under olika perioder i ditt liv.
 5. Kompletterande meriter - exempelvis förtroendeuppdrag eller volontärarbete

Tematisera dina kompetenser och talanger

 1. I ett funktionellt CV sammanfattar du dina kompetenser och unika talanger till övergripande teman. Det visar rekryteraren hur du på olika sätt kan bidra till arbetsgivarens mål. Ett funktionellt CV kan också hjälpa dig att dölja eventuella luckor i ditt CV, något som ett kronologiskt CV istället avslöjar. Oavsett vilket CV-upplägg du väljer – se till att du anpassar det till just den tjänsten du söker. Du ska välja det CV-upplägg som bäst lyfter dig och dina förmågor.
Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång