Et funksjonelt CV-oppsett fremhever egenskapene dine

Et funksjonelt CV-oppsett fremhever egenskapene dine

Hva er en funksjonell CV? Når lønner det seg å lage en slik CV? Her forklarer vi hvordan du lager et funksjonelt CV-oppsett, og hva du bør tenke på når du skal vurdere om dette er en CV-mal du bør bruke.

Som navnet antyder så vil en slik funksjonell CV være strukturert på en måte som framhever det du kan, framfor hvor du har jobbet. Den viser tydelig hva du konkret kan bidra med i en ny jobb.

Skiller seg fra vanlige CV-er

De fleste tradisjonelle CV-er er bygget opp kronologisk. Det mest vanlige er omvendt kronologi. Det vil si at erfaring og utdannelse er listet opp i tidsmessig rekkefølge, med det nyeste først.

Det finnes imidlertid også andre måter å strukturere en CV på. Et alternativ er å bygge den opp rundt hvilke ferdigheter man har tilegnet seg. Vi skal komme tilbake til hvordan man gjør det, men aller først se på når det passer å lage en slik CV.

Når bør man lage en funksjonell CV?

Det er flere grunner til å velge å bygge opp CV-en på en slik alternativ måte. Husk at når ferdighetene kommer i fokus, kommer kronologien i bakgrunnen.

Du ønsker å skille deg ut

En CV med annerledes oppsett vil automatisk skille seg ut fra en haug med kronologiske CV-er. Dersom CV-en din er ryddig og profesjonell, vil du skille deg positivt ut. Du viser med en slik CV at du er bevisst på egne egenskaper og hva som trengs i stillingen det søkes på. Da er det samtidig avgjørende at du har egenskaper som samsvarer med det som etterlyses i stillingsannonsen.

Det er også viktig at egenskapene dine kan dokumenteres. Du må kunne beskrive ferdighetene utover det å kun ramse de opp. Kom med konkrete eksempler.

Når du ønsker et karriereskifte

Hvis du søker på en stilling som innebærer et betydelig skifte i karrieren din, kan en det være en god løsning å bygge opp CV-en rundt ferdighetene dine.

I slike tilfeller kan det med en kronologisk CV være utfordrende å få fram tydelig nok at du er kvalifisert for jobben du søker. Hvis du mener at erfaringer og egenskaper du har skaffet deg er nyttige i stillingen du søker, bør du fremheve og konkretisere disse spesifikke egenskapene framfor hvilke stillingstitler du har hatt.

Er du en jobbshopper?

Hvis du har hoppet fra den ene til den andre jobben de siste årene, så kan du framstå som noe uberegnelig med en kronologisk CV. Da kan det bli oppfattet negativt, og hindre at arbeidsgivere og rekrutterere rekker å danne seg et bilde av dine ferdigheter før de legger den fra seg og går videre til neste CV.

I slike tilfeller er det viktig å raskt få fram dine egenskaper, og hva du har å bidra med i bedriften.

Hvis du klarer å strukturere CV-en din rundt egenskaper som er viktige i den nye jobben, kan dine karrierevalg framstå som gode, i stedet for vinglete.

Har du hull i CV-en?

Mange har perioder i livet da de ikke har jobbet fullt. Slike «hull i CV-en» kan være en utfordring i tradisjonelle, kronologiske CV-er.

«Hull i CV-en» har vært mye omtalt som negativt når man søker en jobb, selv om svært mange har perioder i livet uten lønnet arbeid. Noen har tatt seg et sabbatsår og reist rundt i verden, noen har opplevd alvorlig sykdom med lengre rekonvalesenstid, mens andre har hatt utvidet omsorgstid for små barn eller har brukt tid i livet på å pleie syke familiemedlemmer.

Uansett hva som er årsaken, så er det ikke alltid lett å beskrive yrkeslivet i et standard, kronologisk format. Imidlertid har du jo likevel dine ferdigheter! Da er det viktig å få de tydelig fram.

Det at du har ferdighetene er alt det viktigste, ikke hvorvidt du har utført lønnet arbeid hvert eneste år av ditt voksne liv!

Sørg for å finne fram til hvilke egenskaper og ferdigheter det søkes etter i stillingsannonsen. Bruk deretter tid på å lete de fram fra erfaringen din, og konkretiser de på en måte som gjøre det klart at du vil være til nytte i den jobben du søker på.

Eksperttips

Du bør vurdere å lage en funksjonell CV dersom du har hull i CV-en, eller hvis du av andre grunner ønsker å flytte fokus fra hvilke stillinger du har hatt til hvilke ferdigheter du faktisk har. Ved å vise eksempler på hvordan du har tilegnet deg disse ferdighetene kan du få fram styrkene dine på en overbevisende måte.

Hvordan lager man en funksjonell CV?

En funksjonell CV struktureres vanligvis rundt følgende hoveddeler:

  • Personlig informasjon
  • Personlig profil
  • Ferdigheter og kompetanse
  • Roller
  • Utdanning og kurs

Personlig informasjon og profil

Som på en tradisjonell CV fører du opp personlige informasjon øverst. Deretter inkluderer du en personlig profil. Det er noen setninger hvor du forteller om deg selv, og hvilken type jobb du er på jakt etter.

Ferdigheter og kompetanse

Deretter bruker du plass på å fylle inn dine ferdigheter og kompetanse. Da er stikkordet den konkrete ferdigheten, ikke dato for når du tilegnet deg den, enten det var i studier eller gjennom jobberfaring.

Dermed står du friere i måten å tenke ferdigheter på. Alt du kan, og som er relevant for stillingen, bør komme med. I tillegg til jobberfaring, kan du tenke på kurs, hobbyer og dugnadsarbeid du har lærdom fra.

Dersom du for eksempel har engasjert deg i en frivillig organisasjon, kan det hende det har gitt deg egenskaper som gjør deg rustet for den stillingen du søker. Har du ledet møter i en idrettsforening, har du sittet i styret i et borettslag, har du vært med på å lage loppemarked eller andre arrangementer for et korps? Hvis vi tenker nøye etter så har de fleste av oss tilegnet oss verdifulle egenskaper gjennom små og store gjøremål på fritiden.

Når du fører opp ferdigheter lister du først opp de harde ferdighetene. Det vil si de ferdighetene som er direkte relevante for den stillingen du søker på. Deretter kan du føre opp andre, myke ferdigheter som også passer til stillingen.

Roller

Deretter fører du opp arbeidserfaringen din. Da omtaler du rollene du har hatt, inkludert konkrete eksempler på oppgaver jobben din innebar. Da viser du hvordan den rollen passer til stillingen du søker på.

Hvis du for eksempel skal søke jobb som kundestøtte hos et teknologifirma, men ikke har hatt lignende jobb før, må du tenke over om du har hatt en lignende rolle. Kanskje du har jobbet et sted hvor du har hatt kundekontakt? Det kan være en butikkjobb, eller resepsjon. Det kan være heltidsjobb, deltidsjobb eller sommerjobb.

Det viktige er at du beskriver konkret hvordan du kommuniserte med kunder i den rollen du hadde. Da viser du at din erfaring er relevant, og at du har tenkt bevisst gjennom hvordan du kan utføre jobben du søker på.

Utdanning og kurs

Her fører du opp hvilken utdannelse du har. Det er viktig å ta med eventuelle relevante kurs og videreutdanning du har gjennomført. Denne delen er gjerne kort, fordi du allerede har fortalt hvilke egenskaper dette har gitt deg. Skriv kun opp navn og datoer.

Hjelp til å lage en funksjonell CV

Å lage en litt utradisjonell CV kan ofte lønne seg, men det kan også være utfordrende. Dersom du ønsker å få hjelp til å gjøre det på en enkel måte, kan du med få klikk lage din egen CV på Jobseeker.

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang