Skrive en Europass CV, og send CV til Europa

Skrive en Europass CV, og send CV til Europa

Det er mange nordmenn som liker å ta seg en tur til utlandet for å jobbe, studere eller praktisere en periode. For å søke jobb i utlandet eller Europa kan du skrive en Europass CV. Du kan skrive denne internasjonale CVen på et hvilket som helst europeisk språk.

Vil du lage en Europass CV, men er usikker på hvordan du skal gjøre det? Her følger vår veiledning for hvordan du enklest mulig kan skrive din Europass CV når du søker på en jobb eller praksisplass i utlandet.

Arbeide og lære med et Europass CV

Europass CV er et initiativ fra Europakommisjonen, og har som mål å gjøre det lettere for alle innbyggere i EU å søke-, jobbe- og lære i et annet EU-land enn man bor i. Initiativet kommer fra Romatraktaten som ble undertegnet i 1957 og denne traktaten gjorde det mulig å fritt flytte på personer, varer og tjenester utenfor våre egne nasjonale grenser, men innenfor EU. 

Europass gjør det mulig å evaluere vitnemål, sammenligne kurs og jobbe i et annet europeisk land uansett hvilket EU-land du opprinnelig kommer fra.

En Europass-CV er en av mange typer CV-er som finnes der ute. Ved å bruke oppsettet for en Europass CV vil du være sikker på at du bruker et riktig format på CV-en som oppfyller alle kravene i landet du søker i.

Det er kun nødvendig å bruke en Europass CV om stillingsutlysningen tilsier at arbeidssøker ber spesifikt om en slik CV.

Fordeler med Europass CV

En av de største fordelene med Europass CV er at den tilbyr et standardisert format. Dette betyr at arbeidsgivere og rekrutterere kan forvente å finne de samme seksjonene og informasjonen i en Europass CV uansett hvor kandidaten kommer fra. Dette gjør det enklere for dem å sammenligne og evaluere kandidater.

Europass CV er anerkjent og akseptert over hele Europa. Dette gjør den spesielt nyttig for de som søker jobber i andre europeiske land. Arbeidsgivere er kjent med formatet og vet hva de kan forvente å finne i en Europass CV, noe som gir en ekstra grad av tillit og pålitelighet. I tillegg tilbyr Europass CV-en en brukervennlig mal som forenkler prosessen med å opprette en CV. 

Ulemper med Europass CV

Når stillingen ikke nevner at du trenger å bruke oppsettet for Europass, kan det være mer fordelaktig å skrive CV-en med en struktur som skiller seg ut. På Jobseeker kan du lage en profesjonell CV på mange ulike språk og med et format som vil sørge for å fange oppmerksomheten til en rekrutterer!

Ulempen med Europass CV er mangelen på tilpasningsmuligheter. Malen er generisk og kan ikke fullt ut tilpasses for å passe til bestemte bransjer eller stillinger. Dette kan begrense din sjanse til å skille deg ut blant mengden. Europass CV er utformet for å være enkel og lett å lese, og det er begrenset rom for å bruke kreative elementer som kan hjelpe en kandidat å skille seg ut. 

Europass CV kan møte utfordringer når det gjelder oversettelse til forskjellige språk. Oversettelser kan føre til at visse deler av CV-en mister sin mening eller presisjon. Det er viktig å være oppmerksom på disse språklige utfordringene og søke profesjonell hjelp når det er nødvendig for å sikre at oversettelsen er nøyaktig og presis.

Som tommelfingerregel bør du bare bruke Europass når jobbannonsen eksplisitt krever det. I alle andre tilfeller er det bedre å lage en tilpasset søknad. Dersom du virkelig ønsker å skille deg ut, og øke muligheten for å komme gjennom nåløyet, kan vi anbefale at du benytter malene for CV og jobbsøknad-maler som du finner på Jobseeker. 

Videre kan du lese mer om hvordan en Europass skal se ut, og hvilken struktur det kreves at du følger. 

Hvordan skrive en Europass CV

Europass CV er hoved-dokumentet til Europass. I tillegg til Europass CV-en vil det være fire Europass -dokumenter som også skal legges til for å danne Europass-passet. Disse er med på å definere språkkunnskapene-, arbeidserfaringen-, høyere utdanning- og sertifikatene dine. Dette gjør det mye enklere å søke på en stilling i Europa. 

Slik er en Europass CV strukturert

En Europass CV er ikke stort annerledes satt opp enn dagens CV. CV-en er bygd opp med følgende elementer:

 • Personalia – Her skriver du din personlige informasjon.
 • Ønsket arbeidsområde/fagfelt – Her fyller du ut hvilket yrkesfelt du ønsker å arbeide i.
 • Arbeidserfaring – Skriv om arbeidserfaringen din slik du gjør på en vanlig CV.
 • Utdanning og kurs – Du kan skrive hvilke skoler du har gått på og i hvilket tidsrom. Her kan du også ta med deg kursene du har gått på.
 • Personlige egenskaper og ferdigheter – For å fremheve særegenheter ved deg som er relevant for stilling, kan du skrive om din personlige egnethet her.

Et Europass pass består av ulike dokumenter

Med en Europass CV sammen med de fire andre dokumentene vil du sende en CV som gjør dine kvalifikasjoner og ferdigheter både tydelige og innsiktsfulle. Du kan enkelt vise din verdi i ethvert europeisk land ved å bruke standardbeskrivelsene for språk, ferdigheter og utdanningsnivå. Et Europass kan bestå av følgende dokumenter, i tillegg til Europass CV:

 1. Europass Språk Pass
 2. Europass Mobilitet
 3. Europass Sertifikat
 4. Tillegg Europass Diploma Supplement

1. Europass språkpass – Language Passport

Et europeisk språkpass gir en oversikt over dine ferdigheter på ulike språk. I språkpasset kan du også registrere formelle kvalifikasjoner og beskrive språkkompetanse- og dine språk- og interkulturelle læringsopplevelser. 

I dette dokumentet skal du beskrive språkferdighetene dine. Språkpasset kan opprettes på et Europass-nettsted, og deretter legges disse ferdighetene inn i Europass-CV-en såfremt de er viktige og relevante for stillingen du søker på. Du skal også føre kunnskapen din om språk inn i et diagram som vil hjelpe deg med å vurdere dine faktiske ferdigheter. 

Hvis du søker jobb utenfor hjemlandet, er det best å angi nivået på språkferdigheten din i henhold til de internasjonale standardene i CEFR (Common European Framework of Reference). Språkkunnskapene er angitt med bokstaver. A står for grunnleggende, B er et høyere nivå og C er mestring av språket på høyt nivå:

 • A-nivå: Begynnernivå
  • A1: Nybegynner
  • A2: Litt øvet
 • B-nivå: Mellomnivå
  • B1: Mellomnivå
  • B2: Høyere mellomnivå
 • C-nivå: Høyere nivå
  • C1: Høyere nivå
  • C2: Perfeksjonering

2. Europass mobilitet – Europass mobility

På dette Europass mobilitetsdokumentet kan du registrere all arbeidserfaring samt praksiserfaring og annet arbeid du har fått i utlandet. Ved å få ned all erfaringen din i et Europass mobility dokument, vil du kunne fremheve all kompetanse og ferdigheter du har tilegnet deg i utlandet på en lett og fordøyelig måte.

Har du hatt lærings- eller arbeidserfaring i et europeisk land kan du søke om Europass -mobilitet, og få en rapport eller attest fra personen/firmaet du jobbet for, og fra personen som referte deg til arbeidet. For dette dokumentet er to partnerorganisasjoner involvert i mobilitetsprosjektet; den første i opprinnelseslandet og den andre i vertslandet. 

3. Tillegg for Europass-sertifikat – Diploma Supplement

Et Europass sertifikat er et tillegg du kan sende med CV-en for å beskrive yrkesopplæringen du har fulgt. Dette kan skrives på engelsk, nederlandsk eller tysk og lar deg vise hva du har oppnådd på en oversiktlig måte. For nordmenn vil dette dokumentet utstedes av skolen eller institusjonen du har tatt eksamenen hos. 

Merk: Dette dokumentet er et tillegg til ditt offisielle sertifikat eller vitnemål. Det vil ikke kunne brukes som en erstatter for sertifikatet eller vitnemålet ditt! 

4. Europass diplomtillegg – Certificate Supplement

I likhet med Diploma Supplement skal dette dokumentet fortelle om din kompetanse på en oversiktlig og forståelig måte. Forskjellen er at dette dokumentet beskriver yrkesutdanningen din, og attesten/sertifikatet kan utstedes fra skolen eller institusjonen du har tatt eksamen hos så snart vitnemålet er oppnådd. 

Både Certificate Supplement og Diploma Supplement er et dokument som utstedes av skolen/institusjonen som du har tatt eksamenen hos, og det erstatter IKKE ditt offentlige vitnemål.

Eksempel på en europeisk CV

Et Europass CV vil sørge for at du kan liste opp egenskapene, kunnskapene, talentene og vitnemålene dine pent opp. Dette gjør at arbeidsgivere og lærere i Europa kan vurdere verdien av din utdannelse, arbeidserfaring, språkkunnskap og ferdigheter. På nettstedet til National Europass Center vil du finne gode eksempler og maler for hvordan du kan skrive en Europass CV på andre språk.

CV på et annet språk

Trenger du å lage CV på et annet språk enn norsk? Og trenger du ikke holde deg til rammene som en Europass-CV krever for å søke stillingen i Europa? Da kan du gå inn på jobseeker.com og endre overskriftene til et annet språk på CV-en, og dette kun med et enkelt tastetrykk. Avsnittene i innholdet må du selv oversette.

Profesjonell oversettelse av CV-en din

Du kan oversette CV-en din selv, eller du kan få oversatt CV-en din av en profesjonell oversetter. Du kan finne ulike oversettelsesprogrammer på internett. Og de kan være spesielt nyttige hvis du leter etter oversettelse av kun ett ord. Å oversette hele setninger er ofte ikke mulig med disse programmene, fordi rekkefølgen på setningene ofte ikke lenger er riktig.

Konklusjon

En Europass CV er et nyttig verktøy for nordmenn som ønsker å jobbe, studere eller praktisere i utlandet, spesielt i europeiske land. Den tilbyr et standardisert format som gjør det enklere for arbeidsgivere og rekrutterere å evaluere kandidater. Ved å følge riktig struktur og inkludere relevante dokumenter, kan man effektivt presentere sine kvalifikasjoner og ferdigheter på en måte som er anerkjent i hele Europa.

Samtidig kan det være begrenset i tilpasningsmuligheter og i noen tilfeller vil det være bedre å skrive en skreddersydd søknad som inkluderer CV, jobbsøknad, og andre relevante dokumenter, som du kan tilpasse til stillingen du søker på. Trenger du inspirasjon, kan du referere til et CV-eksempel, for å få en bedre forståelse for hvordan du lager en flott søknad. Trenger du hjelp til å skille deg ut av mengden, er Jobseeker her for å hjelpe deg! 

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang