Europass CV: när du söker jobb i Europa

Europass CV: när du söker jobb i Europa

Många drömmer om att arbeta, studera eller göra praktik utomlands. För att göra verklighet av sin ambition krävs ibland ett internationellt CV som förtydligar min utbildningsnivå och mina meriter utanför våra gränser. Ett alternativ är att skapa ett Europass CV – ett anpassat CV som gör att dina ansökningshandlingar blir förstådda i hela Europa. Ett av flera CV-alternativ för dig vill jobba internationellt och behöver kunna styrka dina kvalifikationer. Se vår guide till hur verktyget fungerar och hur du skapar ett Europass CV.

Vad är Europass CV?

Europass är resultatet av ett EU-samarbete där EU-kommission tagit initiativ till ett övergripande CV-verktyg. Med Europass kan du enkelt och skapa ett EU-CV på nätet där dina meriter och kvalifikationer kan beskrivas och värderas lika i hela EU. Europass CV förenklar med andra ord för arbetsgivare och andra intressenter att tolka och värdera betyg och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder. Målet är att det ska bli enklare för dig att söka jobb, volontärarbete och utbildningar i hela EU. Det finns även andra möjlligheter att skapa ett internationellt CV utöver Europass CV: du kan självklart även skapa ett språkanpassat internationellt CV på Jobseeker.

Europass CV – 5 snabbfakta

  1. Europass CV är ett standard-CV som erkänns i alla EU-länder.
  2. Europass CV är ett av flera befintliga CV-verktyg online.
  3. Europass CV är ett praktiskt onlineverktyg där du kan du skapa ett Europass-CV på vilket europeiskt språk som helst.
  4. Layouten på ett Europass CV är enkel och kanske lite begränsad. På Jobseeker erbjuds fler alternativ för en mer varierad layout.
  5. Om tjänsten du söker specifikt frågar efter Europass-CV så är det bättre att skapa ett CV på Europass. I alla andra fall kan du på Jobseeker utforma ett CV som sticker ut betydligt mer än ett Europass CV.

Delar bygger helheten i Europass CV

Med ett Europass-CV kan du söka jobb i vilket europeiskt land som helst samt söka praktik och utbildning. Europass består av fem dokument där Europass CV är själva grunddokumentet. Utöver Europass CV finns fyra andra Europass-dokument som hjälper dig att beskriva och jämföra din språknivå, din arbetserfarenhet utomlands och din utbildningsnivå. Detta tillsammans gör det mycket lättare att ansöka och bedömd i ett annat land inom Europa.

Europass – med Europass CV som den viktigaste delen - hjälper dig tydligt lista utbildning och meriter. Det förenklar för arbetsgivare inom EU att korrekt bedöma värdet av din utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper och färdigheter.

Europass: fem dokument att välja bland

Du kan använda ett Europass över hela Europa och det finns på alla europeiska språk. Grunden är dokumentet ”Europass CV”. Utöver det kan du lägga till ytterligare dokument om det behövs. Du kan se Europass med totalt fem dokument som en europeisk portfölj som du drar nytta av när du söker jobb eller utbildning i hela Europa. Med Europass CV och övriga dokument gör du dina kvalifikationer och färdigheter tydliga och transparenta. Du kan enkelt uttryckt visa ditt värde i alla europeiska länder genom att Europass CV innehåller standardbeskrivningarna för språk, färdigheter och utbildningsnivå. Europass innefattar totalt följande handlingar:

  1. Europass CV
  2. Europass Språkpass
  3. Europass Mobility
  4. Europass Språkpass Tillägg
  5. Europass Diplom

1. Europass CV – kort beskrivning

Är ett EU-CV där dina meriter, utbildningar och arbetslivserfarenheter listas. Europass CV ser ut som ett vanligt CV där du snabbt och tydligt kan visa dina färdigheter och kvalifikationer på vilket europeiskt språk som helst. På Europass webbplats finns ett onlineverktyg för att skapa ett Europass CV. Börja med att fylla i dina uppgifter om din utbildning, arbetserfarenhet, färdigheter, språk och annan relevant information på svenska. När du är klar kan du konvertera hela ditt CV till ett annat europeiskt språk med en knapptryckning. Rubrikerna på CV ändras automatiskt. På detta sätt kan du spara och ladda ner ditt CV på olika språk.

2. Europass Språkpass – kort beskrivning

Ett pass du skapar på Europass webbplats som beskriver vilka språk du hanterar och på vilken nivå. Om dina språkkunskaper är viktiga för den position du söker beskriver du dina språkkunskaper i Europass språkpass för att därefter addera det till ditt Europass CV. En praktisk översikt finns i språkpasset för att hjälpa dig att själv bedöma din språkkunskapsnivå själv. Detta enligt de internationella standarderna i CEFR (Common European Framework of Reference). Språkkunskapsnivåerna anges med bokstäver. A är grunden, B en högre nivå och C för flytande expertis.

3. Europass Mobility – kort beskrivning

Europass Mobility är en service som översätter arbetsgivarintyg, utbildningsbevis, examen eller yrkestitel till en tydlig version för det andra landet. Alla som utbildats eller har arbetserfarenhet i ett europeiskt land kan ansöka om Europass Mobility – ett intyg för arbete eller utbildning utomlands. Du kan inte skapa dokumentet själv utan det avropas från personen du arbetade för eller din utbildningsarrangör. Det betyder att två partnerorganisationer måste samarbeta: en från ditt ursprungsland och den andra i värdlandet. Det kan exempelvis röra sig om skolan eller universitetet när det gäller en praktikplats eller studietermin som utbytesstudent eller den arbetsgivare du utförde arbete för.

4. Europass Språkpass Tillägg – kort beskrivning

Europass Språkpass Tillägg rymmer extra information om bland annat språkkurser och språkutbildningar. Det beskriver på engelska, svenska eller tyska din yrkesutbildning och indikerar vad du kan jobba med i Sverige och utomlands. Notera: det är ett tillägg till ditt officiella examensbevis.

5. Europass diplomtillägg – kort beskrivning

Europass diplomtillägg översätter högre utbildningar till en motsvarighet i det andra landet.

Ett dokument som beskriver kunskap och färdigheter från högre utbildning (examen från högre yrkesutbildning eller universitet). Det adderar nödvändig information till officiell examen, vilket gör det lättare att för arbetsgivare eller utbildningsarrangör utomlands att tolka din utbildingsnivå. Du ska se det som ett tillägg till ditt examensbevis och inte som en ersättning. Läs mer på webbplatsen för National Europass Center.

Behöver du översätta ditt CV?

Du kan göra översättningen själv eller låta en professionell översättare göra jobbet. Alternativt anlita någon som har språket som modersmål för att översätta ditt CV. Det är viktigt att rubriker och beskrivningar i ditt CV översättas korrekt så att du är säker på att det kommer tolkas rätt av mottagaren i ett annat land. Du kan självklart dra nytta av resurser tillgängliga online. Det finns gratis översättningsprogram på internet men de är främst användbara när du behöver översätta enstaka ord eller fraser. Att översätta hela meningar och längre stycken rakt av fungerar ofta inte särskilt bra med dessa program då de inte hanterar ett levande språk. Du får ofta ett resultat som inte är professionellt eller ens acceptabelt. Så välj översättare noga så att ditt CV inte tappar i tyngd,

Europass CV är ett av flera bra alternativ

Europass CV är bra alternativ och möjlighet att översätta dina meriter så det uppfattas rätt i andra EU-länder. Men vill du skapa ett CV på ett annat språk än svenska och det inte specifikt frågas efter ett Europass CV? Då fungerar verktyget på Jobseeker lika bra för att skapa en anpassad språkversion. I mallarna erbjuds ett stort antal europeiska språkval.

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång