Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Europass CV
Written by Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Last updated on 13 Μάιος 2024

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Europass CV

Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές εκείνης του 2010, ήταν αρκετά συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε το πρότυπο Europass για να φτιάξουμε το βιογραφικό μας. Αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν ενιαίο τύπο βιογραφικού για τους πολίτες της παραμένει δημοφιλής έως σήμερα. Ωστόσο, πέρα από τα πλεονεκτήματά του, το Europass CV έχει και μειονεκτήματα για όσους αναζητούν εργασία. Τι χρειάζεται, λοιπόν, να ξέρουμε για αυτό;

Δημιουργήθηκε με τη λογική να παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία στάνταρ μορφή καταγραφής των πληροφοριών τους, έτσι ώστε τα βιογραφικά να μην προσκρούουν σε τυχόν τοπικές ιδιαιτερότητες των επιμέρους χωρών-μελών (ή χωρών υπό ένταξη). Στόχος ήταν -και παραμένει- το να προωθηθεί η κινητικότητα και η ευκολία στη διαδικασία πρόσληψης ανεξάρτητα από τη χώρα της Ένωσης απ’ όπου προέρχονται οι υποψήφιοι.

Ένα κοινό πρότυπο βιογραφικού, που αναγνωρίζεται από τόσες χώρες και είναι διαθέσιμο επί του παρόντος σε 29 γλώσσες, ακούγεται ιδανικό. Είναι όμως όντως έτσι στην πραγματικότητα;

Τι ακριβώς είναι το Europass;

Όταν μιλάμε γενικά για Europass, εννοούμε ένα σύνολο από διαδικτυακά εργαλεία για να δημιουργήσει κανείς το βιογραφικό του σημείωμα, καθώς και άλλα συνοδευτικά έγγραφα που στηρίζουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Καθώς κάθε χώρα μπορεί να έχει το δικό της σύστημα αξιολόγησης γνώσεων και προσόντων, αυτό που προσφέρει το Europass είναι ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις σημαντικές πληροφορίες σας, από το επίπεδο της εκπαίδευσης και την επαγγελματική εμπειρία έως τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας. Έτσι γίνεται ευκολότερη η αξιολόγηση των προσόντων ενός υποψηφίου που αναζητά περαιτέρω σπουδές ή εργασία σε άλλη χώρα της Ένωσης και, ως εκ τούτου, η διαδικασία πρόσληψής του ή αποδοχής του σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών.

Το Εθνικό Κέντρο Europass κάθε χώρας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα τέσσερα έγγραφα του δικτύου Europass και είναι επίσης υπεύθυνο για την διεκπεραίωση και έκδοση κάποιων εγγράφων. Σημειωτέον, υπήρχε και ένα πέμπτο έγγραφο, το «Διαβατήριο Γλωσσών», το οποίο όμως πλέον έχει ενσωματωθεί στο προφίλ Europass ως ενότητα με τίτλο «Γλωσσικές Δεξιότητες».

Έτσι, τα έγγραφα Europass είναι σήμερα τα εξής:

  1. Το βιογραφικό σημείωμα Europass
  2. Το παράρτημα διπλώματος
  3. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού
  4. Η κινητικότητα Europass

Επιπλέον, η online πλατφόρμα Europass δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιήσουν το ομώνυμο εργαλείο της για τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής.

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Με το πρόγραμμα επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος Europass μπορείτε να φτιάξετε το σχετικό προφίλ σας, να επικαιροποιήσετε ένα βιογραφικό που έχετε αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη του προγράμματος, να εισαγάγετε ένα βιογραφικό Europass ή να δημιουργήσετε ένα νέο.

Για τη δημιουργία του, θα συμπληρώσετε στην online φόρμα του στοιχεία που σχετίζονται με την εκπαίδευσή σας, την επαγγελματική εμπειρία σας, τις δεξιότητές σας, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις γλωσσικές δεξιότητές σας, μπορείτε να τις αυτοαξιολογήσετε με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Έπειτα, θα επιλέξετε κάποιο από τα υποδείγματά του και θα αποθηκεύσετε το βιογραφικό σας είτε στη βιβλιοθήκη του συστήματος είτε στον υπολογιστή σας.

Παράρτημα διπλώματος

Αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο παρέχεται δωρεάν από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι, στους αποφοίτους τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών, παρά δίνει πληροφορίες που βοηθούν τον πιθανό εργοδότη (ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου αιτείστε για περαιτέρω σπουδές) να κατανοήσει τι αντικατοπτρίζει ο τίτλος σπουδών που αποκτήσατε. Περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, πληροφορίες για τον τύπο και το επίπεδο του τίτλου σπουδών, για το εκπαιδευτικό ίδρυμα που τον απένειμε, για το περιεχόμενο των μαθημάτων και τη βαθμολογία σας, αλλά και λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Συμπλήρωμα πιστοποιητικού

Αυτό, με τη σειρά του, είναι ένα ευρωπαϊκό έγγραφο που χορηγείται σε κατόχους διπλώματος ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης. Δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πιστοποιητικού, ούτε είναι ένα αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση. Απλώς, διασαφηνίζει κι αυτό τον τίτλο σπουδών και είναι κοινό για όλους τους κατόχους πιστοποιητικού ίδιας ειδικότητας. Το εν λόγω έγγραφο μπορεί να το αποκτήσει κάποιος κατεβάζοντάς το από την πύλη του Εθνικού Κέντρου Europass.

Κινητικότητα Europass

Αυτό το έγγραφο είναι προσωπικό και μπορεί να δοθεί σε όποιον συμμετείχε σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ., συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, εργασία στο εξωτερικό, εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ) από τον φορέα που είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση εκάστης εμπειρίας κινητικότητας. Προϋπόθεση είναι η εμπειρία να στόχευε στη μάθηση, ενώ το έγγραφο κινητικότητας Europass ουσιαστικά καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από αυτή.

Το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα και τα άλλα τρία έγγραφα του δικτύου Europass έχουν στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων των Ευρωπαίων πολιτών.

Τα υπέρ και τα κατά του Europass βιογραφικού

Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία ενός ενιαίου τύπου βιογραφικού για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το 2004 αποφασίστηκε επισήμως να γίνει πράξη, έχει πίσω της καλές προθέσεις, καθώς στόχος ήταν να έχουν όλοι το ίδιο εργαλείο στα χέρια τους προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος. Επίσης, επειδή ακριβώς είναι ένα εργαλείο που παρέχεται από την Ένωση, είναι δωρεάν η χρήση του.

Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγεται, επιπλέον, η διαθεσιμότητά του σε 29 γλώσσες, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν με αυτό να διεκδικήσουν θέση εργασίας στη χώρα που τους ενδιαφέρει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Φεβρουάριο του 2005 έως τον Νοέμβριο του 2019 είχαν δημιουργηθεί online 150 εκατομμύρια βιογραφικά Europass σε διάφορες γλώσσες, ενώ, μόνο το 2019, τα βιογραφικά που συμπληρώθηκαν στην πλατφόρμα Europass έφτασαν τα 25 εκατομμύρια.

Κι ενώ κανείς θα μπορούσε να θεωρήσει τη δημοφιλία του ως κάτι θετικό, υπό τη λογική κιόλας ότι πρόκειται για ένα ευρέως αναγνωρίσιμο πρότυπο βιογραφικού, στην πραγματικότητα αυτό γίνεται το μεγαλύτερο μειονέκτημά του. Με το βιογραφικό μας επιθυμούμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφίων, αλλά όταν στέλνουμε ένα CV που έχει την ίδια όψη με εκείνο άλλων 10 αιτούντων για τη θέση εργασίας, σίγουρα είναι πιο δύσκολο να το επιτύχουμε.

Οι περισσότεροι recruiters έχουν δει αναρίθμητα Europass βιογραφικά μέσα στα χρόνια, γεγονός που του έχει δώσει τον χαρακτηρισμό «βαρετό» ανάμεσα στους κύκλους των υπευθύνων προσωπικού. Επιπλέον, δέχεται κριτική για το design του, που θεωρείται ότι στερείται δημιουργικότητας και ότι εν πολλοίς είναι αδιάφορο. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός και η μορφοποίηση του βιογραφικού είναι ένας από τους πυλώνες της επιτυχίας του, καταλαβαίνετε ότι ένα ανέμπνευστο layout δεν είναι υπέρ του υποψηφίου…

Γενικώς, αν αιτείστε για μια θέση εργασίας στη χώρα σας, δεν έχετε αξιόλογα οφέλη από τη χρήση του βιογραφικού Europass. Ειδικά, μάλιστα, αν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας που επιθυμείτε να ξεχωρίσετε με το βιογραφικό σας, είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, το Europass CV δεν προκρίνεται ως καλή επιλογή για να πετύχετε τον στόχο σας. Εκτός αν, φυσικά, η δημοσίευση για τη θέση εργασίας ζητάει συγκεκριμένα την αποστολή Europass βιογραφικών.

Expert tip

Το βιογραφικό είναι ένα «παράθυρο» στην προσωπικότητά σας. Οι πληροφορίες που θα εντάξετε, οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσετε, η μορφοποίησή τους, καθώς και συνολικά τα σχεδιαστικά στοιχεία του, όλα λένε κάτι για εσάς. Η τελική αξιολόγηση τού κατά πόσον είστε κατάλληλος υποψήφιος/-α για τη θέση εξαρτάται από το περιεχόμενο του βιογραφικού, αλλά για να κάνετε τον/την recruiter να σας δει με θετικό μάτι εξαρχής, χρειάζεται να δώσετε επίσης σημασία στην εμφάνιση και στην πρωτοτυπία του βιογραφικού σας.

Εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία του βιογραφικού σας

Εάν δεν επιθυμείτε να σχεδιάσετε ένα μοναδικό βιογραφικό εξαρχής, το οποίο ομολογουμένως δεν είναι εύκολο project για κάποιον που δεν παίζει το Word στα δάχτυλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα έτοιμα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Office. Κρατήστε, όμως, υπόψη πως και αυτά είναι διαθέσιμα σε εκατομμύρια ανθρώπους, οπότε αν ο στόχος σας είναι να εμφανιστείτε ως πρωτότυποι, δεν θα το επιτύχετε τόσο εύκολα ούτε με κάποιο από αυτά τα πρότυπα.

Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο online εργαλείο, όπως τον CV maker του Jobseeker. Είναι εύκολο στη χρήση και με λίγες μόνο κινήσεις θα δημιουργήσετε ένα όμορφο, σωστό και επαγγελματικό βιογραφικό! Μάλιστα, με τον CV maker του Jobseeker μπορείτε επίσης να φτιάξετε το βιογραφικό σας σε άλλες γλώσσες, συγκεκριμένα στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και στα ισπανικά, αν το επιθυμείτε.

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Ξεπέρασε τον ανταγωνισμό

Κάνε τις αιτήσεις εργασίας σου να ξεχωρίζουν από άλλους υποψηφίους.

Ξεκίνα