Πώς να δηλώσετε τις ξένες γλώσσες στο βιογραφικό
Γράφει Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Τελευταία ενημέρωση 18 Απρίλιος 2024

Πώς να δηλώσετε τις ξένες γλώσσες στο βιογραφικό

Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι δίγλωσσος για να ξέρει σε πολύ καλό επίπεδο περισσότερες από μία γλώσσες. Ειδικά οι Έλληνες αρχίζουμε πολύ νωρίς την εκμάθηση ξένων γλωσσών, είτε στο σχολείο είτε στα φροντιστήρια, και συχνά η αγγλική δεν είναι η μόνη γλώσσα που γνωρίζουμε επιπλέον της μητρικής μας. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό προσόν που όχι μόνο ανοίγει τους ορίζοντές σας, αλλά αξίζει να προβληθεί και στο βιογραφικό σας!

Σε μια τουριστική χώρα, όπως η Ελλάδα, η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας αποτελεί μέρος των βασικών δεξιοτήτων που καλείται να κατέχει κάποιος. Υπάρχει πληθώρα επαγγελμάτων που η δυνατότητα να επικοινωνεί κανείς σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής καθίσταται αναγκαία για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Η λίστα αυτών των επαγγελμάτων είναι μεγάλη και αυτό γίνεται εμφανές από τις ελληνικές αγγελίες εργασίας που τις περισσότερες φορές τοποθετούν τη γνώση αγγλικών ή άλλης, κατά περίπτωση, γλώσσας στα προαπαιτούμενα για τη διεκδίκηση της θέσης. Σημειώστε, επίσης, ότι από μελέτη περισσοτέρων των 100 εκατ. online αγγελιών εργασίας σε 28 ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο Ιουλίου 2018-Σεπτεμβρίου 2020, συγκεκριμένα η γνώση αγγλικών βρίσκεται στην 6η θέση των πιο ποθητών δεξιοτήτων (εμφανίζεται στο 22,1% των αγγελιών).

Η χρησιμότητα των ξένων γλωσσών στο βιογραφικό

Υπάρχουν δύο ξεκάθαροι λόγοι που κάνουν τις ξένες γλώσσες αναγκαίο «συστατικό» του CV.

1. Το ζητάει η αγγελία

Αν η αγγελία εργασίας αναφέρει τη γνώση κάποιας γλώσσας ως προϋπόθεση και εσείς αμελήσετε να τη συμπεριλάβετε, το πιο πιθανό είναι ότι το βιογραφικό σας θα αγνοηθεί από τον πιθανό εργοδότη. Είτε στο πλαίσιο της βελτιστοποίησής του για συστήματα ATS είτε επειδή χρειάζεστε ένα στοχευμένο βιογραφικό για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να είστε οι τυχεροί υποψήφιοι, η αναφορά κάποιας δεξιότητας που ζητάει η αγγελία -την οποία φυσικά κατέχετε- είναι απαραίτητη.

Αυτό δεν αφορά μόνο τις ελληνικές αγγελίες, αλλά και όποια αγγελία του εξωτερικού στην οποία απαντάτε, είτε για remote εργασία είτε με την πιθανότητα μετοίκησης σε άλλη χώρα. Δεν έχει, λοιπόν, σημασία αν το βιογραφικό σας είναι στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά ή στα ισπανικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην παραλείψετε την πληροφορία σε καμία περίπτωση.

2. Δημιουργείτε θετική εικόνα

Ακόμα και εάν η αγγελία δεν κάνει ξεκάθαρη αναφορά σε ξένες γλώσσες, είναι πολύτιμο να συμπληρώσετε στο βιογραφικό σας τις σχετικές σας γνώσεις. Κι αυτό γιατί υποδεικνύουν άνθρωπο φιλομαθή, ο οποίος έχει την ικανότητα να έρχεται σε επαφή με άλλες κουλτούρες μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας ή δικτύωσης και να διευρύνει τις πηγές πληροφορίας και τον τρόπο σκέψης του.

Επιπλέον, αν γνωρίζετε κάποια μη συνηθισμένη γλώσσα, π.χ. Κορεατικά, Περσικά ή Φινλαδικά, μπορεί να κινήσετε το ενδιαφέρον και την περιέργεια του υπευθύνου HR και να αυξήσετε τις πιθανότητες να σας καλέσει για συνέντευξη.

Expert tip:

Μην ξεχνάτε, επίσης, τη μητρική σας γλώσσα! Σε κάποια επαγγέλματα, π.χ. δημοσιογράφου και κειμενογράφου, η άριστη γνώση της μητρικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλωθεί και στο βιογραφικό. Το ίδιο ισχύει και όταν φτιάχνετε το CV σας σε άλλη γλώσσα, όπου ένα πολύ καλό επίπεδο χειρισμού της μητρικής δεν πρέπει να θεωρείται απλώς αυτονόητο, αλλά και να καταγραφεί.

Πώς να συμπεριλάβετε τις γλώσσες στο βιογραφικό σας

Για να καταλήξετε στη θέση τους καθώς φτιάχνετε το βιογραφικό σας, θα συνυπολογίσετε τον αριθμό των γλωσσών που γνωρίζετε, το αν συγκαταλέγονται στις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της θέσης εργασίας, αλλά και το επίπεδο της γνώσης σας σε αυτές.

Επιλογή 1η - Ξεχωριστή ενότητα

Δημιουργήστε μία ενότητα με τίτλο «Ξένες Γλώσσες» μετά την ενότητα της εκπαίδευσης. Εκεί θα γράψετε τις γλώσσες που γνωρίζετε και το επίπεδό σας. Στην Ελλάδα, συνήθως δηλώνουμε το επίπεδο αναφέροντας το δίπλωμα που κατέχουμε και τη χρονιά απόκτησής του, π.χ. Cambridge Proficiency, 2008 ή DALF C1, 2012 ή Zertifikat B2, 2015 κ.ο.κ.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα ενδεικτικό της ικανότητάς μας στον χειρισμό της γλώσσας. Ένα πτυχίο που πήραμε προ 15ετίας, με τη γλώσσα να έχει πέσει έκτοτε σε αχρηστία, δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα ικανότητά μας επικοινωνίας σε αυτή. Επίσης, συνήθως αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη δυσκολία στην προφορική επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα απ’ ό,τι στη γραπτή, ενώ το ευκολότερο απ’ όλα είναι η κατανόηση γραπτού κειμένου.

Για αυτόν τον λόγο, και δεδομένου ότι το βιογραφικό πρέπει να ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια στις δεξιότητές σας, πέραν του να δηλώσετε το δίπλωμα ξένης γλώσσας, είναι καλό να συμπληρώσετε πόσο ικανοί είστε στα επιμέρους στοιχεία της.

Έτσι, μπορείτε να φτιάξετε έναν πίνακα, όπου στα κελιά της αριστερής στήλης θα γράψετε τις γλώσσες, με το σχετικό δίπλωμα κάτω από καθεμία, και δεξιά θα δημιουργήσετε τρεις στήλες με τίτλους «Προφορική επικοινωνία», «Γραπτή επικοινωνία» και «Κατανόηση». Σε αυτές, θα δηλώσετε τις επιμέρους ικανότητές σας σε καθεμία, επιλέγοντας ανάμεσα στα:

 • Αρχάριο επίπεδο
 • Μέτριο επίπεδο
 • Καλό επίπεδο
 • Πολύ καλό επίπεδο
 • Άριστο επίπεδο

Να θυμάστε ότι η σειρά εμφάνισης των γλωσσών θα πρέπει να είναι από αυτή με την καλύτερη γνώση προς εκείνη με τη χειρότερη, εκτός αν η αγγελία ζητάει κάποια γλώσσα συγκεκριμένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτή χρειάζεται να είναι και η πρώτη που θα δει ο/η recruiter.

Expert tip:

Καθώς η αυτοαξιολόγηση του επιπέδου γνώσης μιας γλώσσας συχνά δεν είναι εύκολη, μπορεί να σας βοηθήσει το να συμβουλευτείτε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Κρατήστε κατά νου ότι τα επίπεδα Α1 και Α2 ανταποκρίνονται σε στοιχειώδη γνώση, άρα αρχάριο επίπεδο, το Β1 δηλώνει μέτριο επίπεδο, το Β2 καλό επίπεδο, το C1 πολύ καλό επίπεδο και το C2 άριστο επίπεδο.

Επιλογή 2η - Ένταξη στις δεξιότητες

Αν γνωρίζετε μία μόνο επιπλέον γλώσσα, ίσως δεν θέλετε να δημιουργήσετε ξεχωριστή ενότητα για αυτή. Μπορείτε, λοιπόν, να την καταγράψετε στην ενότητα με τις δεξιότητες και ικανότητές σας. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς θα δηλώσετε συνολικά το επίπεδό σας, επιλέγοντας από τα ακόλουθα (όπου αγγλικά, η όποια άλλη γλώσσα γνωρίζετε):

 • Στοιχειώδης (ή βασική) γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Μέτρια γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Και εδώ μπορεί να σας βοηθήσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, προκειμένου να καταλήξετε ποιο είναι περίπου το επίπεδό σας συνολικά. Λάβετε, όμως, υπόψη τα εξής:

 • Αν η γνώση σας είναι στοιχειώδης, μάλλον δεν υπάρχει λόγος να την αναφέρετε καν στο βιογραφικό σας, ούτε να στερήσετε τον χώρο από μια άλλη ικανότητα που πραγματικά σας διακρίνει.
 • Αν το επίπεδό σας είναι μέτριο και θέλετε οπωσδήποτε να αναφέρετε τη γνώση, τοποθετήστε την στο τέλος της λίστας των δεξιοτήτων. Τα πρώτα που θα δει ο/η recruiter πρέπει να είναι τα δυνατά σας σημεία.
 • Από καλή γνώση της γλώσσας και πάνω καταγράψτε την στην αρχή της λίστας, ειδικά, δε, αν τίθεται ως προαπαιτούμενο από την αγγελία εργασίας.

Συμπληρωματικές επιλογές

Προκειμένου να τονίσετε τη γνώση ξένων γλωσσών στο βιογραφικό σας, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε συμπληρωματικές αναφορές.

 • Στην ενότητα της επαγγελματικής εμπειρίας, αναφερθείτε, π.χ., στην καθημερινή επικοινωνία που είχατε με χώρα του εξωτερικού κατά την περιγραφή των αρμοδιοτήτων σας σε κάποια πρότερη θέση.
 • Στην ενότητα της εκπαίδευσης, μπορείτε να τονίσετε την εξοικείωσή σας με κάποια γλώσσα χάρη σε σπουδές που πραγματοποιήσατε στο εξωτερικό ή μέσω συμμετοχής σας σε πρόγραμμα Erasmus.
 • Εντάξτε τη γνώση ξένης γλώσσας στο προσωπικό προφίλ που θα συντάξετε ή στο headline σας, αν πρόκειται για χρήσιμη πληροφορία που σας ξεχωρίζει. To headline σας μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει: Έμπειρος Ταξιδιωτικός Συντάκτης που Γνωρίζει 4 Ξένες Γλώσσες.
Επιλέξτε την κατάλληλη ενότητα για να δηλώσετε τις ξένες γλώσσες ανάλογα με τις ανάγκες σας και κάντε συμπληρωματικές αναφορές σε άλλα σημεία του CV, αν πιστεύετε ότι χρειάζεται.

Επιπλέον συμβουλές

Μη χάσετε την ευκαιρία να αναφέρετε στο προσωπικό προφίλ σας το γεγονός ότι είστε δίγλωσσος/δίγλωσση, καθώς θεωρείται μεγάλο προσόν. Από την άλλη, μπορεί τα ελληνικά να είναι η μόνη μητρική σας γλώσσα, αλλά το ονοματεπώνυμό σας να ακούγεται ξένο. Σε αυτή την περίπτωση, ειδικά αν δεν σημειώσετε στα προσωπικά στοιχεία την εθνικότητά σας, μην παραλείψετε να καταγράψετε την άριστη γνώση των ελληνικών, για να διαλύσετε τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να δημιουργηθούν σχετικά με τη γνώση της γλώσσας εκ μέρους σας λόγω του ονόματος.

Τέλος, αν θέλετε να φτιάξετε ένα πλήρες και σωστό βιογραφικό σημείωμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα online εργαλείο, όπως τον CV maker του Jobseeker. Οι προεπιλεγμένες ενότητές του σας βοηθούν να μην παραλείψετε καμία κρίσιμη πληροφορία και απλοποιούν τη συμπερίληψη γλωσσών και άλλων δεξιοτήτων, ενώ το εργαλείο σάς δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να προσθέσετε όποια άλλη ενότητα κρίνετε σκόπιμη, για να καλύψετε τις εξατομικευμένες ανάγκες σας!

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Ξεπέρασε τον ανταγωνισμό

Κάνε τις αιτήσεις εργασίας σου να ξεχωρίζουν από άλλους υποψηφίους.

Ξεκίνα