Sprogkundskaber på CV’et

Sprogkundskaber på CV’et

Dine sproglige kompetencer kan komme i spil i mange jobs, især når der er tale om engelsk. Flere større virksomheder vælger engelsk som deres interne sprog, og skal du tale med firmaets kunder eller specialister i andre lande, så er engelsk også uundværligt. Er du flersproget og skal arbejde med, eksempelvis, etniske minoriteter? Så skal dine sprog selvfølgelig også med på CV’et. Det vigtigste er dog at angive dine sprogkundskaber med en skala eller en niveaubeskrivelse. I denne artikel kan du finde eksempler på forskellige sprogniveauer og skalaer til sproglige kompetencer i et CV. Få også gode råd om, hvornår du skal skrive om dine sprogeksamener.

Skal man skrive engelsk på CV’et?

Man kan være i tvivl om, hvorvidt engelsk bør stå i CV’et, når alle i Danmark kan det. Svaret er, at engelsk altid er en fordel, så længe du præsenterer det med en skala eller et kompetenceniveau. Skal du søge job i et ikke-engelsktalende land, så er det også vigtigt at beskrive dine engelskkundskaber i CV’et. I mange lande er det nemlig ikke alle, der kan tale engelsk. Så dette sprog kan være afgørende for, hvorvidt du bliver valgt som den bedste kandidat til jobbet.

Hvis dit CV skal bruges til jobsøgning eller uddannelse i et engelsktalende land, så er det også altid en fordel at skrive engelsk på. I det tilfælde skal du dog også huske at skrive dansk under dine sprogkundskaber. Sender du dit CV til en uddannelsesinstitution, så skal engelsk skrives i CV’et med niveau eller prøvescore fra en international sprogeksamen som IELTS eller TOEFL.

Hvornår skal man skrive andre sprog i CV’et?

Sprog som tysk, fransk, spansk og andre mindre udbredte sprog er relevante at skrive på CV’et, hvis du mestrer dem på et højt niveau, og de er relevante i dit arbejde. For eksempel, hvis du skal arbejde med udenlandske kunder eller andre specialister, så er det et kæmpe plus, om ikke en nødvendighed, at du kan tale deres sprog. Det samme gælder jobs i Danmark, som indebærer kontakt med børn og voksne, der taler andre sprog. Beskriv dine sprogkundskaber i CV’et, og nævn de sprog, du taler på et højere niveau, end øvet.

Sproglige kompetencer - Hvorhenne i CV’et?

Der er mange måder at beskrive dine sprog i CV’et på. Hvad der er bedst at gøre, kommer an på, hvor godt du mestrer et sprog, samt hvor relevant det er for dit arbejde.

CV-afsnittet ”Sprogkundskaber”

Den bedste måde at præsentere dine sproglige kompetencer på er i et særskilt CV-afsnit om sprogkundskaber. Dette afsnit kan placeres imellem din erhvervserfaring og hårde færdigheder eller efter dine hårde færdigheder. Alternativt kan du også angive dine fremmedsprog, hvor du præsenterer dem på en skala.

Sprogkundskaber som hårde færdigheder i CV’et

Hvis du taler kun ét fremmedsprog, så kan det give mening at præsentere det som et enkelt punkt i afsnittet om dine hårde færdigheder. Nogle vælger at splitte denne CV-sektion i tre: Sprogkundskaber, IT-færdigheder og Andre færdigheder. Du kan gøre det, hvis du har mere end ét fremmedsprog i bagagen. Disse afsnit kan placeres under din erhvervserfaring eller i margenen, hvor du præsenterer dine færdigheder med niveauer.

Sprogkundskaber i CV-titlen og resuméet

Hvis andre sprog er afgørende for dit arbejde (for eksempel, hvis du er oversætter eller tolk), så kan du skrive dem øverst i din CV-titel og/eller i din profiltekst. Specificér derefter dine kompetenceniveauer i afsnittet om sprogkundskaber, under dine hårde færdigheder eller under dine kernekompetencer. Dem kan du skrive i CV’ets margen som en punktopstilling. På den måde bliver dine sprog iøjnefaldende og nemme at danne et overblik over.

Sproglige kompetencer under erhvervserfaring

Er sprog ikke afgørende, men en stor bonus i dit arbejde (for eksempel, hvis du er tosproget pædagog eller skolelærer), så kan du vælge at flette dem ind i beskrivelser af dine konkrete erhvervserfaringer. Nævn, hvordan andre sprog kom i spil i dine tidligere opgaver, og hvilke resultater det har skabt. Du kan yderligere skrive dine sprog som listepunkter under kompetencer eller hårde færdigheder for at gøre dem mere iøjnefaldende.

Sprog som fritidsinteresser i CV’et

Hvis andre sprog er din hobby, så kan du skrive dem under dine fritidsinteresser. Husk dog, at dine sprogkundskaber skal være relevante for dit arbejde for, at der er en grund til at skrive dem i CV’et.

Sprogniveauer og skalaer til sprogkundskaber på CV’et

Når du vil beskrive dine sproglige kompetencer i CV’et, skal det gøres ved at angive dit sprogniveau på en af følgende måder:

  • Skala fra 1 til 5
  • Sprogniveauer fra modersmål til begynder
  • Scores og points fra anerkendte sprogeksamener
  • CEFR-sprogniveauer fra A1 til C2

Skala til sprogkundskaber på CV’et

Grafiske skalaer viser sig at være yderst effektive i CV’er og giver arbejdsgiveren øjeblikkeligt et overblik over, hvor godt du mestrer et sprog. Der findes mange måder at skalere dine sprogkundskaber på med elementer som stjerner, cirkler og lignende. Du kan finde disse sprogskalaer i en CV-generator som Jobseeker og lave et flot sprogafsnit til dit CV nemt og hurtigt.

Sprogniveauer som beskrivelser i CV’et

Hvis du vælger at lave et separat afsnit med sprogkundskaber i dit CV, så er det vigtigt at beskrive dit sproglige niveau med ord. Brug følgende beskrivelser af sprogniveauer:

1- Ekspert eller Akademisk niveau

Det betyder, at du er lingvist og har studeret et sprog på universitetet.

2- Modersmål eller Højt avanceret niveau

Du er vokset op med det pågældende sprog og er tosproget eller flersproget, siden du var barn. Det kan også være, at du har brugt det pågældende sprog i det meste af dit liv, selvom du ikke voksede op med det.

3- Flydende eller Avanceret

Du mestrer sproget i skrift og tale, kan skelne mellem dialekter og kommunikere med de fleste sprogbrugere.

4- Rutineret eller Samtaleniveau

Du taler det pågældende sprog jævnligt og kan føre en samtale, men dine skriftlige færdigheder bliver ikke brugt. Udvid ”Rutineret” med ”i skrift og tale” for at specificere, at du er meget øvet i begge dele.

5- Godt kendskab eller Øvet

Du er i gang med at lære et sprog og kan kommunikere på et lavere niveau. Dette sprogniveau hører sjældent hjemme i et CV.

6- Kendskab eller Begynder

Du er lige begyndt at lære et sprog. Denne beskrivelse bør ikke bruges i et CV, medmindre du lige er flyttet til et andet land, og begynderniveau er bedre end intet niveau.

Scores fra internationale sprogeksemener på CV’et

Hvis du skal sende dit CV til en uddannelsesinstitution og ikke til en arbejdsgiver, så er det bedst at beskrive dine sprog ved at angive navnet på en international eksamen, en dato for prøven og din karakter eller score. Det frarådes at beskrive dine sprogkundskaber på denne måde, hvis du søger job, fordi de fleste arbejdsgivere ikke er bekendt med eksamensnavne og pointsystemer. Hvis du vælger at gøre det alligevel, så beskriv dit sproglige niveau med ord lige efter din score.

De 6 EU-niveauer af sprogkundskaber i CV’et

CEFR (Common European Framework of References) for sprog er et system udviklet til at evaluere og gradere sprogkundskaber i EU-medlemslande. Niveauerne hedder A1, A2, B1, B2, C1 og C2. A1 svarer til begynder og C2 svarer til ekspert eller modersmålsniveau. Hvis du har taget sprogeksamener på disse niveauer, er det en fordel at skrive dem i CV’et, så længe du ansøger om en studieplads og ikke søger job.

CERF-systemet skaber ofte misforståelser blandt dem, der ikke kender det, fordi man associerer bogstavet A med den højeste karakter eller niveau og C med den laveste. Hvis du vælger at skrive eksempelvis C2 i CV’et, så forklar læseren, at det er ekspertniveauet.

Opsummering

Det er bedst at præsentere dine sproglige evner i et særskilt CV-afsnit, som du kalder ”Sprogkundskaber”. Som et alternativ kan sproglige kompetencer også beskrives i CV’ets titel og resumé, angives som listepunkter under hårde færdigheder eller kompetencer, samt beskrives under erhvervserfaring eller fritidsinteresser. Jo vigtigere dine andre sprog er for den stilling, som du søger, desto højere oppe i CV’et skal de stå, og desto mere bør du fremhæve dem. Hvis du laver et CV til jobsøgning, så angiv altid dine sprog med niveauer udtrykt i ord eller en grafisk skala fra 1 til 5. Disse skalaer kan du finde i CV-generatorer som Jobseeker. Hvis du ansøger på en uddannelsesinstitution, så angiv dine sprogeksamener samt scores i CV’et.

Held og lykke med dit CV!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang