Uddannelse på CV: Sådan beskriver du det

Uddannelse på CV: Sådan beskriver du det

”Uddannelse” er en af de tre vigtigste sektioner i dit CV, udover personlige oplysninger og erhvervserfaring. Hvis du ikke har meget erhvervserfaring, bør du beskrive dine uddannelser lige efter dine personlige oplysninger, og hvis du er erfaren på jobmarkedet, skal det stå under din erfaringssektion. Kurser og træning er ikke helt det samme som uddannelse, og skal i de fleste tilfælde skrives i et separat afsnit efter dine uddannelser. I denne artikel ser vi på, hvordan du præsenterer dine uddannelser i CV’et, hvis du er nyuddannet eller uden erfaring, og hvis du har været i arbejde i nogle år. Vi kigger på forskellige uddannelsestyper og realkompetencevurdering (RKV og IKV), som du kan bruge i forbindelse med dit CV.

Hvad består CV-sektionen ”Uddannelse” af?

Under ”Uddannelse” på CV’et skal du skrive alle dine uddannelser og starte med den højeste eller den seneste uddannelse. Uddannelser, som passer ind i denne sektion, er folkeskole, gymnasium, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og højere uddannelse. Det vil sige, alle uddannelser, som afsluttes med et afgangsbevis, et diplom eller et svendebrev. Kurser og certifikater skrives i afsnittet ”Kurser og træning”.

Hvor i CV’et skal det stå?

Uddannelsessektionen i CV’et kommer som regel efter sektionen med erhvervserfaring. Det gælder, hvis du har erhvervserfaring, og hvis du skriver et omvendt-kronologisk CV. Skriver du derimod et kompetenceopdelt CV, så kan du blande dine uddannelser sammen med din erhvervserfaring for at fremhæve de faglige kompetencer, der er relevante for din ønskestilling. Dette udelukker dog ikke, at du også skal lave en kort gennemgang af dine uddannelser i en separat sektion efter kompetencesektionen.

Skal du skrive folkeskole på CV?

Hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse, så er din folkeskole meget vigtig at skrive på dit CV. Det samme gælder, når du søger elevplads, praktikplads eller job, hvor gymnasium ikke er påkrævet. Skriv i dit CV, hvor du gik i skole, og hvor du eventuelt tog din tiende klasse. Søger du ind på et universitet via kvote 2, så er din folkeskole også relevant at nævne i dit CV.

Skal du skrive gymnasie på CV?

Dit gymnasium er vigtigt at skrive på CV’et, hvis du søger videregående uddannelse, eller hvis du er i gang med et studie, som du ikke har afsluttet endnu. Søger du job som studerende, er det derfor en god idé at skrive dit gymnasium, fordi det er den eneste afsluttede uddannelse, du har. Skriv derudover også den uddannelse, du er i gang med at tage, med en startdato og en forventet slutdato.

Skal du skrive gamle uddannelser på CV’et?

Det korte svar er ja – så længe det er relevant. Skriv dine gamle uddannelser på CV’et, hvis de tilføjer merværdi til dit CV i forhold til den stilling, du søger. I det tilfælde er for eksempel folkeskole og gymnasium nærmest aldrig relevant.

Er du ved at skifte karriereretning? Så kan det også være en god idé at skrive dine gamle og relevante uddannelser i dit CV. Lav en aftale med en karriererådgiver i kommunen eller din A-kasse, og lav en kompetenceafklaring med udgangspunkt i dine gamle uddannelser og dit drømmejob. Præsentér dine uddannelser sådan, så du fremhæver alt det relevante i forbindelse med din ønskestilling.

Hvis dine gamle uddannelser ikke er relevante for den stilling, du søger, så undlad at skrive dem. Det gælder, især hvis du har været på arbejdsmarkedet i mange år. Dit CV skal nemlig helst passe ind på 2 sider.

Tæller højskoleophold som uddannelse?

Der findes forskellige højskoleophold, og nogle af dem tilbyder uddannelser. Hvis du har taget en uddannelse på en professionshøjskole og fået et afgangsbevis, så tæller det som en uddannelse. Har du taget flere fag på en højskole uden at få nogen form for uddannelsesbevis, kan du bestille beviset hos højskolens administration, men det vil ikke tælle som en uddannelse. Disse fag kan du skrive under ”Kurser og certifikater” i dit CV, hvis de er relevante for din ønskestilling.

Hvilken rækkefølge skal uddannelser skrives i på CV’et?

Uanset, om du skriver et kronologisk CV eller et kompetencestyret CV, anbefales det at liste dine uddannelser fra den nyeste og mest relevante til den ældste relevante uddannelse. I dit brutto-CV kan du bruge den klassiske kronologiske opstilling med den ældste uddannelse øverst og den nyeste i bunden. Rækkefølgen af CV-sektionerne afhænger af mængden af din erhvervserfaring og relevans af dine uddannelser i forhold til den stilling, du ansøger om.

ATS: Den vigtigste grund til at skrive uddannelser i dit CV

Mange arbejdsgivere bruger ATS-systemer i rekrutteringsprocessen. Disse systemer screener og sorterer CV’er efter kriterier og nøgleord, som arbejdsgiveren definerer. Og de fleste arbejdsgivere indtaster ønskede nøgleord, uddannelsesniveau, -sted eller -navn som det første. Hvis du ikke har den uddannelse eller det uddannelsesniveau skrevet i dit CV, kan du blive sorteret fra, inden arbejdsgiveren overhovedet når at kigge på, at du har ansøgt. Pas på med det, og hellere skriv dine uddannelser i CV’et og brug de ord, som arbejdsgiveren bruger i sin stillingsopslag.

Tæller kurser, online-kurser, certifikater og praktik som uddannelse?

Alle kurser, træning, praktik og certificeringer kan skrives i CV-sektionen ”Kurser og træning” eller ”Kurser og certifikater”. Det gælder også Åbent Universitet og online-kurser, som du har taget på edX, Coursera og lignende. Hvis du har gennemført en hel højere uddannelse online (en professionsbachelor, en bachelor, en MA eller en kandidat) online, skal det skrives under ”Uddannelse”.

Få afdækket og opsummeret dine kvalifikationer

Hvis du gerne vil få afklaret dine kvalifikationer i forhold til et bestemt fag, kan du med fordel bestille en realkompetencevurdering (RKV) eller en individuel kompetencevurdering (IKV) på en uddannelsesinstitution, som har en studielinje, der er relevant for din drømmestilling. RKV og IKV er skabt til at vurdere dine kompetencer i forhold til bestemte studier. Du kan bruge dem, når du søger ind på en uddannelse, men du kan også finde dem nyttige i forbindelse med jobsøgning.

Har du været på udveksling, hvor du studerede, arbejdede eller havde praktik i udlandet? Du kan få det vurderet via Europass og få et dokument, som legitimgør dine erfaringer og meritter. Det kan du skrive ind i dit CV med en note om, at beviset kan fremsendes. Meget af det, som står i dit bevis, kan også tages i brug i forskellige afsnit i dit CV.

Hvordan skal uddannelser præsenteres i et CV?

Uddannelser skal helst listes med punktopstilling i et CV. Det gør det nemt at læse og forstå hurtigt. Præsentér din uddannelse med start- og slutdato, uddannelsessted, uddannelsesnavn samt de kvalifikationer og kompetencer, du har fået under uddannelsen.

Hvis din uddannelse ikke matcher den stilling, du søger, så bør du nævne de relevante fag, du har haft, samt de relevante faglige og personlige kompetencer, du har fået under din uddannelse. Nævn også praktikpladser, konkrete projekter og deres resultater eller dine udmærkelser. Derudover kan du kort beskrive, hvilke hårde færdigheder du har tilegnet dig, eller hvilke bløde færdigheder du har udviklet under studiet. Du behøver ikke at skrive karakterer.

Opsummering

Dine uddannelser på CV’et kan enten skrives under dine personlige oplysninger eller under din erhvervserfaring. Det kommer an på, hvor meget erfaring du har, og hvor relevante dine uddannelser er for din ønskede stilling. List dine uddannelser op fra den nyeste til den ældste. Præsentér dem som listepunkter, og uddyb med, hvilke kompetencer du har udviklet under disse uddannelsesforløb. For at opnå den bedste præsentation af uddannelser på CV’et, så brug en CV-bygger som Jobseeker. Der kan du indtaste dine uddannelser og vælge en professionel skabelon, som fremhæver dine kompetencer og er designet til stærke CV’er.

Held og lykke med dit CV!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang