Kronologisk CV - Omvendt-kronologisk rækkefølge
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 5. februar 2024

Kronologisk CV - Omvendt-kronologisk rækkefølge

Det kronologiske CV er den mest udbredte CV-opbygning både i Danmark og på internationalt plan. I modsætning til et kompetence-CV, præsenterer det kronologiske CV dit karriereliv på en tidsmæssigt struktureret og overskuelig måde. Derfor er netop denne CV-opstilling den mest foretrukne blandt arbejdsgivere og bedst til at få dig til en jobsamtale. Med udgangspunkt i tidslinjen i dit liv fremhæver det kronologiske CV din udvikling både i forbindelse med din uddannelse og din praktiske erfaring. Skal du i gang med at søge job? Så start med denne CV-type. I denne artikel kigger vi på det kronologiske CV: Hvad det er, hvad du skal angive, og i hvilken rækkefølge det skal skrives.

Hvad er et kronologisk CV?

Et kronologisk CV er en type CV, hvor dine uddannelser og tidligere stillinger bliver præsenteret i en tidsmæssig rækkefølge. Der findes to typer af det kronologiske CV: Det oprindelige kronologiske CV (det kronologisk-prospektive eller det kronologisk-fremadrettede CV) og det omvendt-kronologiske CV (det kronologisk-retrospektive, bagudrettede CV). Den førstnævnte CV-type er forældet og bliver næsten ikke brugt, mens den omvendt-kronologiske CV er blevet så populær i hele verden, så det er dén, der nu bliver kaldt kronologisk.

Det kan være forvirrende, så vi afklarer det med det samme: Når du læser om kronologisk CV, så er der altså tale om et omvendt-kronologisk CV, hvor rækkefølgen af ens ansættelser og uddannelser er omvendt.

Kronologisk-fremadrettet CV

Det fremadrettede kronologiske CV bliver som udgangspunkt ikke brugt i Danmark, men det kan stadig bruges i akademiske sammenhænge i, for eksempel, USA. Denne CV-ordning viser din uddannelse og ansættelseshistorik i en rækkefølge fra det tidligste til det nyeste. Det vil sige, din tidligste uddannelse står øverst i uddannelsessektionen, og din første arbejdserfaring står øverst i sektionen ”Erhvervserfaring”. Afsnittet med din uddannelse kommer som regel også før afsnittet med erhvervserfaringen.

Forskere og kunstnere bruger det kronologiske fremadrettede CV for at fremhæve deres udvikling fra start til nu og præsentere deres udgivelser eller værker. Denne CV-type er også populær i forbindelse med ansøgninger om studiepladser på universiteter. Men det er bestemt ikke populært, hvis du skal finde et almindeligt job i Danmark eller de fleste andre lande.

Omvendt-kronologisk CV

Omvendt-kronologisk CV er dit første valg, når du skal ud og søge job. I det omvendt-kronologiske CV præsenterer du al din arbejdserfaring og uddannelse bagudrettet. Det vil sige, at din nyeste stilling står øverst, og den ældste står nederst på listen. Det samme gælder din uddannelse: Din nyeste uddannelse (ikke nødvendigvis din højeste grad) står øverst, og de tidligere følger efter den. Du kan selv bestemme, om du placerer din ansættelseshistorik eller uddannelsessektionen øverst i dit kronologiske CV – det kommer an på, hvad der er afgørende for den stilling, du søger. Men i de fleste tilfælde er din erhvervserfaring det vigtigste for arbejdsgivere. Her gennemgår vi rækkefølgen af informationerne i et kronologisk CV, og hvorhenne du skal placere hvilke afsnit.

Kronologisk CV: Rækkefølge

1. Personlige data

Øverst i CV’et skriver du dit navn og efternavn, dit telefonnummer og e-mailadresse samt din fysiske adresse, hvis det er relevant for stillingen. Derudover kan du vælge at skrive din alder, køn og civilstand. Disse informationer placeres oftest øverst i det venstre hjørne (evt. i margenen under dit foto, hvis du vælger at tilføje det).

2. Billede

Dit billede er ikke obligatorisk i et kronologisk CV, men du får point i konkurrencen om din ønskede stilling, hvis du tilføjer et professionelt foto af dig selv. Husk, at det skal præsentere dig i en arbejdsmæssig kontekst. Placering i det kronologiske CV: Øverst i venstre eller højre hjørne (evt. i margen).

3. Overskrift

Det er valgfrit, om du vil bruge en overskrift i dit kronologiske CV-ordning. Overskriftens funktion er at fremhæve, hvordan du er relevant for den pågældende stilling. Brug den, hvis du søger job hos en arbejdsgiver, som har opslået mange stillinger på én gang, eller hvis du søger uopfordret. Placering i CV-layoutet: Øverst i midten.

4. CV-resumé (profiltekst)

Et godt resumé er ikke obligatorisk i et kronologisk CV, men det øger markant dine chancer for at komme til en jobsamtale. En CV-profiltekst på 3-5 linjer placeres øverst i CV’et, under en eventuel overskrift og beskriver dine spidskompetencer og relevans for stillingen.

5. Erhvervserfaring

Erhvervserfaring er det vigtigste kriterium i CV-screening (Rekrutteringsanalysen 2019, Ballisager) og placeres derfor lige efter resuméet. Her skal du angive dine ansættelser fra den nyeste til den ældste. Studiepraktik og virksomhedspraktik kan også angives i denne CV-sektion, så længe det er relevant.

Erhvervserfaring præsenteres sådan:

 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed
 • Startdato og slutdato
 • Ansvarsområder eller eksempler på opgaver, du har haft (hvis relevant)
 • Kompetencer, du har brugt/erhvervet
 • Resultater (valgfrit, men anbefalet)

TIP

Det er vigtigt, at du ikke efterlader uforklarede tidsmæssige ”huller” i CV’et, hvis du vælger den kronologiske CV-opstilling. Har du været på en lang ferie, barsel, eller sygemeldt med stress i en længere periode, så angiv det tydeligt i dit CV.

6. Frivilligt arbejde

Hvis du ikke har meget erhvervserfaring, eller hvis dit frivillige arbejde er direkte relevant for den stilling, du søger, så kan du angive det i et særskilt afsnit under afsnittet ”Erhvervserfaring”. Er det ikke relevant for arbejdsgiveren, så kan du vælge at skrive det ved personlige interesser, som i det kronologiske CV placeres i bunden.

7. Uddannelse, kurser og faglige kvalifikationer

Hvis dit CV er opbygget i en omvendt-kronologisk format, så skal du angive dine uddannelser, kurser og certifikater i en omvendt rækkefølge, end du har taget dem i. Har du været på udlandsophold, efteruddannelse eller fået kompetenceudvikling på andre måder, så kan du også skrive det her. Afsnittet placeres under sektionen med din ansættelseshistorik (og evt. frivilligt arbejde).

Uddannelse angives sådan:

 • Uddannelses navn
 • Uddannelsessted
 • Startdato og slutdato
 • Faglige kvalifikationer: Hvad er du kvalificeret til efter at have taget den pågældende uddannelse
 • Kompetencer: Hvilke kompetencer har du udviklet

8. Sprogkundskaber

I det kronologiske CV placeres sektionen ”Sprogkundskaberunder afsnittet om dine uddannelser eller i en margen. Hvis dine sprogkundskaber ikke er særligt vigtige for stillingen, eller hvis du taler kun ét sprog, så kan du angive det i afsnittet om dine kompetencer eller færdigheder.

Sprogkundskaber præsenteres med niveauer:

 • Begynder
 • Øvet
 • Flydende
 • Modersmål
 • Ekspert/Akademisk niveau

9. IT-kundskaber

Afsnittet med IT-færdigheder bør skrives under, eller i stedet for afsnittet med sprogkundskaber, og er den næstnederste sektion i dit kronologiske CV. I flere tilfælde kan de også flyttes til margener. Det kommer an på, om dine IT-skills vil komme i spil i det arbejde, du søger. I denne sektion kan du også angive de programmer og tools, du bruger i dit arbejde.

IT-kundskaber angives med niveauer:

 • Kendskab
 • Bruger
 • Rutineret
 • Superbruger
 • Ekspert/udvikler

10. Privat og fritid - Fritidsinteresser

Fritidsaktiviteter er det sidste i rækkefølgen i et kronologisk CV, og de skal placeres nederst i CV’et. Afsnittet hedder ”Privat og fritid”, ”Fritid” eller ”Fritidsinteresser”. Du kan også vælge at udskifte denne sektion med frivilligt arbejde. Brug ikke mere end fem linjer på at beskrive dine hobbyer, interesser og fritidsaktiviteter.

HUSK

Det er ikke anbefalet at indsætte referencer i et CV, men du bør skrive, at referencerne kan fremsendes på opfordring. Det kan du gøre i bunden af dit kronologiske CV eller i margenen, hvis du udnytter den til vigtig information.

Opsummering

Den omvendt-kronologiske CV er den mest benyttede og derfor også arbejdsgivernes foretrukne CV-type. Den er så populær, så man for længst har glemt betegnelsen ”omvendt-kronologisk” og kalder det blot et kronologisk CV. Arbejdsgivere er vant til at læse denne CV-format og kender dens rækkefølge. Det gør det væsentligt nemmere at afkode og overskue et CV. Kronologisk CV har en ganske fast struktur, hvor man præsenterer sine personlige oplysninger, erhvervserfaring og uddannelse i en omvendt rækkefølge. CV’et afspejler ens faglige udvikling med de nyeste resultater præsenteret først. Hvis du ikke er bekendt med mange CV-typer, så er det kronologiske CV det sikre valg. Du kan finde mange CV-skabeloner og oprette et kronologisk CV nemt og hurtigt med en CV-generator som Jobseeker. Vælg en skabelon, og indtast dine oplysninger, eller start med oplysningerne, og vælg et layout bagefter – det er op til dig. Et kronologisk CV har aldrig været nemmere!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang