Soft Skills: Bløde færdigheder i et CV

Soft Skills: Bløde færdigheder i et CV

I CV-sammenhænge er bløde færdigheder kendt som soft skills, og de har i lang tid været overset i forbindelse med jobsøgningen og CV’er. Nu er den tid forbi. De fleste arbejdsgivere og HR-ledere vil gerne se bløde dine færdigheder på CV’et, fordi disse færdigheder er en uadskillelig del af dine personlige og faglige kompetencer. Derfor er det en god idé at tænke over dine soft skills, uanset om du skal skrive et CV på engelsk til udlandet eller sende det lokalt. I denne artikel prøver vi at afklare forskellen mellem soft skills og personlige kompetencer og giver dig eksempler på bløde færdigheder. Dette kan du tage med i din overvejelse, når du skal skrive et CV.

Hvad er soft skills i CV?

Soft skills betyder bløde færdigheder og bliver brugt i forbindelse med CV-skrivning. Modsat de hårde færdigheder, som er målbare og baseret på anvendt viden, så er bløde færdigheder dine personlige egenskaber og adfærdsmønstre, som ikke er så nemme at måle. Kort sagt handler soft skills om din adfærd frem for din viden.

Soft skills er en væsentlig del af dine personlige kompetencer, og kan være afgørende for om det netop er dig, der bliver ansat i et felt af lige fagligt kvalificerede ansøgere.

Soft skills (bløde færdigheder) vs. personlige kompetencer

Personlige kompetencer kan defineres som forskellige sæt af bløde færdigheder. Ligesom hårde færdigheder (sammen med praktisk erfaring) er en del af dine faglige kompetencer, så er soft skills en del af dine personlige kompetencer. Disse kompetencer er det, du har lært i ”livets skole” frem for på skolebænken, og er en konsekvens af, hvordan du er blevet opdraget, hvilke værdisæt du har, og hvordan du agerer i verden.

Hvad er jeg god til?

Når du skal skrive et CV, kan det være svært at afklare dine soft skills. For at sætte ord på, hvad du er god til, kan du overveje, hvordan du opfører dig i forhold til samarbejde, kreativitet, opfindsomhed, struktur, kommunikation, arbejdsmoral eller lederskab. Overvej, hvilke bløde færdigheder der udgør disse personlige kompetencer hos dig, og bed eventuelt dine kollegaer, familie eller venner om at give dig feedback på dine adfærdsmønstre og værdier.

Afklar dine soft skills med adfærdstests

I HR-verdenen er det populært at anvende adfærdstests (personlighedstests eller persontypetests) for at afklare medarbejdernes soft skills. Nogle af de mest populære tests i Danmark i rekrutteringssammenhænge er DiSC-analyse og EASI typologitest. Disse tests polariserer mellem fire personlighedstyper og adfærdsmønstre med dertilhørende soft skills og identificerer de mest udprægede sæt af personlige egenskaber, som du kan skrive på dit CV.

Du behøver ikke at tage disse tests for at skrive dine soft skills i CV’et – prøv blot at google dem og kigge på billeder af de mulige resultater. Hér kan du se lister med bløde færdigheder, som du kan bruge som inspiration til at definere dine egne personlige egenskaber. Ordvalget i disse tests er velkendt blandt teamledere og ansættelsesledere, så du kan trygt bruge dem i dit CV.

Hvornår skal man skrive soft skills i CV?

Det er vigtigt at skrive dine soft skills på CV’et, hvis du for eksempel ikke har meget erhvervserfaring, eller hvis du vil avancere fra en juniorstilling. Men uanset hvad, så vil de fleste arbejdsgivere gerne se dine bløde færdigheder beskrevet i CV’et, da der skal forskellige personlighedstyper til for at sammensætte et godt team. Hér er de bløde færdigheder, der indgår i samarbejds- og kommunikationskompetencer særligt vigtige.

Flere undersøgelser viser, at for eksempel specialister i design og andre kreative fag samt jurister fokuserer så meget på deres hårde færdigheder, at de glemmer at beskrive deres soft skills i CV’et. Det medfører, at arbejdsgiverne ikke kan forestille sig, hvordan disse kandidater er som kollegaer – hvordan de kommunikerer med teams og eventuelt med deres kunder. Derfor er det altid godt at skrive 2-3 af de vigtigste soft skills i CV’et.

Eksempler på soft skills (bløde færdigheder)

Her er en liste over de mest eftertragtede personlige kompetencer (kommunikation, samarbejde, lederskab, positivitet og kritisk tænkning) og eksempler på de bløde færdigheder, der udgør disse kompetencer. Brug den som inspiration, når du skal afklare dine soft skills og skrive dem i CV’et.

Soft skills inden for kommunikation

 • God til at lytte
 • Forhandling
 • Nonverbal kommunikation
 • Evne til at aflæse mennesker
 • Empati
 • Overtalelses- eller overbevisningsevner
 • Præsentationsevner
 • Public Speaking
 • Storytelling
 • Verbal kommunikation
 • Visuel kommunikation
 • Skriftlig kommunikation

Soft skills inden for samarbejde

 • Give og modtage feedback
 • Sparring
 • Teamwork
 • Omsorg
 • Venlighed
 • Kundeservice
 • Håndtering af vanskelige situationer
 • Mangfoldighedsbevidsthed
 • Følelsesmæssig intelligens eller EQ
 • Empati
 • Skaber relationer
 • Tolerance over for forskellige personligheder
 • Indflydelse
 • Networking

Soft skills inden for lederskab

 • Konflikthåndtering
 • Konfliktløsning
 • Beslutningstagning
 • Uddelegering
 • Facilitering
 • Giver klar feedback
 • Inspirerende
 • Motiverende
 • Håndtering af vanskelige samtaler
 • Teamledelse
 • Mødeledelse
 • Mentor-tilgang
 • Problemløsning
 • Kompetenceudvikling

Soft skills inden for positivitet

 • Selvtillid eller integritet
 • Samarbejde
 • Høflighed
 • Højt energiniveau
 • Entusiasme
 • Venlighed
 • Ærlighed
 • Humor
 • Tålmodighed
 • Respektfuldhed

Soft skills inden for kritisk tænkning

 • Logik
 • Overblik
 • Tilpasningsevne
 • Kreativitet
 • Opfindsomhed
 • Kritisk observation
 • Lærelysten
 • Fleksibilitet
 • Logisk tænkning
 • Problemløsning
 • Forskning og research
 • Ressourcefuld
 • Tænker ud af boksen
 • Omstillingsparat

Tips til at skrive om soft skills i CV’et

1- Skriv verber og adverbier

Hvis du skal liste dine soft skills op i CV’et, så brug gøreord. De er mere levende end adjektiver og bidrager til, at arbejdsgiveren kan danne et billede af dig som et friskt og aktivt menneske. I stedet for at skrive ”kommunikation”, så skriv ”kommunikerer klart”. I stedet for ”samarbejde”, skriv for eksempel ”trives i et hold” eller ”samarbejder”. I stedet for ”punktlighed” kan du skrive ”møder op til tiden” eller ”strukturerer min dag”.

2- Undgå banale adjektiver

Dine soft skills bliver ikke præsenteret bedre i CV’et, bare fordi du skriver ”god” og andre forstærkende ord inden den bløde færdighed. De kan faktisk få dit CV til at fremstå uprofessionelt og belaste arbejdsgiverens øjne med unødvendige ord. Undgå derfor at skrive ord som god, supergod, fantastisk, meget eller yderst. Lad arbejdsgiveren selv vurdere dine færdigheder.

3- Flet dine soft skills ind i sætninger

Skriv dine bløde færdigheder ind i hele sætninger. På den måde sætter du dem ind i en kontekst og gør dem levende over for arbejdsgiveren. Nævn dine soft skills i resuméet og i beskrivelserne af dine arbejdsopgaver, -processer og -resultater. Hvis du vælger at have et afsnit med fritidsinteresser, så skriv nogle sætninger, hvor dine bløde færdigheder kommer i spil.

4- Udvælg soft skills fra stillingsopslaget

Læs arbejdsgiverens stillingsopslag grundigt igennem, og find de nøgleord, som firmaet eller ansættelseslederen bruger for at beskrive, hvilken person de leder efter. Skriv de soft skills, der bliver nævnt i jobannoncen ned, og sammenlign dem med dine bløde færdigheder. Skriv de overlappende færdigheder i dit CV, og øg dine chancer for at komme i betragtning som kandidat.

Opsummering

Soft skills eller bløde færdigheder er vigtige at få med i dit CV, fordi de hjælper arbejdsgiveren med at forstå din kompetenceprofil og danner et billede af dig som en kollega. Bløde færdigheder inden for kommunikation og samarbejde er særligt vigtige at få med – også hvis dit ønskede arbejde kræver en høj grad af selvstændighed. Læs mere om personlige kompetencer i CV’et, inden du går i gang med at skrive om dine soft skills.

Held og lykke med jobsøgningen!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang