Hvilke nøkkelkvalifikasjoner kan skrives på CV-en?
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 15. mai 2024

Hvilke nøkkelkvalifikasjoner kan skrives på CVen?

Når du skal søke på drømmejobben eller sende ut åpne søknader, er det ofte CVen som vektlegges mer enn din jobbsøknad. Og du kan faktisk sørge for å skille deg ut i mengden dersom du velger å nevne dine nøkkelkvalifikasjoner med omhu. Kort fortalt er nøkkelkvalifikasjoner en kort benevnelse om din kompetanse, personlige egenskaper og kvaliteter. Og, det er viktig at kvalifikasjonene du lister opp er relevante for stillingen du søker på.

Her får du en innføring i hva nøkkelkvalifikasjoner er, og om du leser videre vil du også forstå hvordan du vil kunne finne fram til dine egne nøkkelkvalifikasjoner. Her finner du ut hvordan du kan liste opp alle egenskapene dine på CVen uten at det oppfattes som snikskryt.  

Hva er nøkkelkvalifikasjoner?

Når du ser i stillingsannonsen at arbeidsgiver ser etter konkrete egenskaper eller spør etter relevant erfaring som er viktige for stillingen, så er dette eksempler på nøkkelkvalifikasjoner. Disse karakteristikkene bør være noe av det første som nevnes på CVen din. Etter at du har lagt inn navn, adresse og kontaktopplysninger, bør du skrive nøkkelkvalifikasjoner. Hva du velger å få frem her, vil avhenge av hvor mange års erfaring du har og jobben du søker på. 

Søker du for eksempel på en stilling som “bedriftsleder”, bør du trekke frem dine konkrete egenskaper som er relevante for en bedriftsleder. Og her kommer det store spørsmålet: Kjenner du deg selv godt nok til å kunne sette ord på din kunnskap og erfaring som en bedriftsleder? Om du har vanskelig med å finne de rette ordene, kan det være lurt å gå til tidligere kolleger, venner, familie eller barn for å få hjelp til å konkretisere dine særtrekk og evner som gjør at du kan selge deg inn som en bedriftsleder. 

Hvor kommer kompetanse og personlige egenskaper inn?

Kompetansen din er dine personlige egenskaper eller kvaliteter som kan læres og utvikles såfremt karakteren din tillater det. Dette høres kanskje litt strengt ut, men om du supplerer de personlige karaktertrekkene dine med intelligens og motivasjon så kan du enkelt liste opp kompetansen din. 

Ordet 'kompetanse' betyr bokstavelig talt 'å være dyktig til noe'. Hvis du er 'kompetent', er du 'dyktig' eller ‘dyktig' på noe’. En kompetanse er ikke det samme som et talent. Et talent er noe du er født med, mens en kompetanse kan tillæres eller utvikles. Kompetanse kan du opparbeide deg over tid om du er målrettet og motivert, i tillegg må du være innstilt på å gjøre en god innsats. Du kan også bruke talentet ditt til å videreutvikle en kompetanse. 

En kompetanse og egenskap kan utvikles om du:

 • Bruker talentet/talentene ditt/dine
 • Tar i bruk kunnskaper du har
 • Optimerer ferdigheter du har
 • Etablerer trygge verdier og standarder
 • Viser motivasjon og ambisjon
 • Analyserer dine personlige egenskaper
 • Tydeliggjør holdningen eller atferden din

Vi har alle flere kompetanser og egenskaper, men ikke alle har utviklet hver kompetanse like godt. Så om du er glad i selvutvikling, så kan det å skrive CV bli en skikkelig tankevekker.

Eksperttips

Når en arbeidsgiver ser på en søknad, er hen opptatt av tre ting: Holdning, motivasjon og relevant erfaring. Hvis du holder dette i fokus når du utformer CVen, så er du godt på vei til å komme gjennom nåløyet.

Samtidig som det er viktig å ordlegge egenskapene dine på en god måte, må du også huske på å få frem hvordan du har tilegnet deg denne kompetansen gjennom relevant erfaring. En god CV viser alltid en logisk sammenheng mellom nøkkelkvalifikasjoner du har fra erfaring og egenskaper på en måte som er relevant for den jobben du søker på. 

Hvorfor liste opp nøkkelkvalifikasjoner på CVen din?

Når du søker jobb vil du i mange tilfeller se at arbeidsgivere ber uttrykkelig om visse kompetanser, egenskaper og kvaliteter. For eksempel: En arbeidsgiver leter etter en planlegger som er analytisk og kundeorientert. En som kan planlegge godt og som er en lagspiller. Det er fordi at arbeidsgiveren ønsker å finne ut hva slags personlighet du har som kandidat til stillingen.

Derfor er det viktig at du går inn i stillingsannonsen, sjekker ut arbeidsgiverens nettside og ber venner og bekjente konkretisere dine positive sider. Nå kan du begynne å liste opp nøkkelkvalifikasjonene dine. 

Nøkkelkvalifikasjoner er et mye bredere begrep enn beskrivelsene av 'ferdighet og kompetanse'. Du trenger ofte ulike ferdigheter for å utvikle kompetanser. Ferdigheter du kan trenge for lederegenskaper (kompetanse), for eksempel er det å ha sosiale ferdigheter synonymt med å kunne delegere og styre godt, være en god lytter, være en god trener, men også konseptuelle ferdigheter som å analysere prosesser og lage en oversiktlig plan. Husk på denne forskjellen når du setter i gang med å skrive CVen din.

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?

All din arbeidserfaring, utdannelse, personlige bakgrunn, hobbyer og andre aktiviteter er dine nøkkelkvalifikasjoner, og disse kan fortelle hele livshistorien din. Likevel viser det ikke nødvendigvis all din ekspertise og unike ferdigheter. Analyser din egen oppførsel og væremåte med et kritisk blikk; det kan du lære mye av. Med tilbakemeldingen du mottar, kan du strukturere hvilke nøkkelkvalifikasjoner du har.

Ved å sette opp dine styrker og kompetanser som en egen del på CVen, kan arbeidsgiveren på et øyeblikk se hva dine sterke sider er. På den måten får hen et enda bedre bilde av dine nøkkelkvalifikasjoner og ditt potensial. Hen vil da vite mer om hvem du er og hva du kan gjøre. Derfor bør du også nevne kjernekompetansen din som samsvarer med stillingen du søker på. Dette øker sjansen for at du får komme inn på jobbintervju. 

Oppføringen av nøkkelkvalifikasjoner på CV-en er en del av din personlige merkevarebygging. Du posisjonerer deg som et eget brand.

Eksempel på soft skills – myke ferdigheter

Avslutningsvis får du en liten oppsummering og eksempler på hvordan du kan bruke soft skills, og hvilke myke ferdigheter som er mest ettertraktet av arbeidsgivere: 

Innenfor kommunikasjon er disse myke ferdighetene høyest ønsket:

 • God til å lytte
 • Dyktig på forhandling
 • Evne til å lese og forstå mennesker
 • Empatisk
 • Evne til å overbevise og overtale andre
 • Verbal dialog
 • Visuell kommunikasjon
 • Skriftlig ordveksling

En arbeidsgiver som er på jakt etter en med gode samarbeidsevner, søker etter disse soft skills:

 • Ta imot og gi tilbakemelding
 • Dyktig på å samarbeide i team
 • Empatisk og omsorgsfull
 • Vennlig
 • Blir ikke stresset i vanskelige situasjoner
 • Er i kontakt med følelsene sine og anerkjenner andres emosjoner
 • Relasjonsskaper
 • Høy toleranse for ulike personligheter
 • God til å bygge et sosialt nettverk

Om du søker stilling som leder eller sjef, så står disse myke ferdighetene høyt:

 • Dyktig på å håndtere konflikter
 • Gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger
 • En problemløser
 • Opptatt av kompetanseutvikling
 • Høy innflytelse
 • Har en inspirerende personlighet

Dersom en arbeidsgiver ser etter en arbeidstaker som er positiv, så bør du inneha noen av disse myke ferdighetene:

 • Selvinnsikt og høy integritet
 • Høflig
 • Entusiastisk og god energi
 • Samarbeidsvillig
 • Tålmodig
 • Respektfull

Og husk! Selv om en CV skal være opplysende og informativ, er det også viktig at budskapet kommer frem. Rens opp i unødvendig bruk av ord, og sørg for at du fokuserer på å selge deg selv inn så genuin og ærlig som mulig. Å benytte deg av CV-eksempler, kan du lettere få innblikk i hvordan dette utføres på en overbevisende måte. 

Digitale rekrutteringssystemer og nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner spiller også en avgjørende rolle i dagens teknologidrevne verden, hvor rekrutteringssystemer har blitt stadig mer populære blant arbeidsgivere for å håndtere den økende mengden av jobbsøknader. Disse systemene bruker avanserte algoritmer for å håndtere og filtrere CVer basert på spesifikke nøkkelord og kvalifikasjoner.

Digitale rekrutteringssystemer gjør det mulig for arbeidsgivere å effektivt håndtere tusenvis av søknader ved å automatisk skanne og analysere CVer for å finne de mest relevante kandidatene. Ved å inkludere nøkkelkvalifikasjoner i CVen din, øker du sjansene for at systemet oppdager dine ferdigheter og erfaringer som passer med jobbkravene.

Ved å inkludere relevante og bransjespesifikke nøkkelkvalifikasjoner i CVen din, kan du bidra til å øke sjansene for at rekrutteringssystemet gjenkjenner deg som en passende kandidat og fremhever CVen din. Når du inkluderer nøkkelkvalifikasjoner på CVen din, er det viktig å sikre at de er i tråd med stillingsbeskrivelsen. Ved å nøye studere stillingsannonser og beskrivelser, kan du identifisere de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene arbeidsgiveren søker etter. 

Skreddersy nøkkelkvalifikasjoner

Som et siste råd, sørg for å tilpasse nøkkelkvalifikasjonene dine for hver enkelt søknad. Hver jobb er unik og kan ha spesifikke krav og kvalifikasjoner. Ved å tilpasse nøkkelkvalifikasjonene dine til hver enkelt stilling, viser du at du har tatt deg tid til å forstå og vise interesse for stillingen. For å øke sjansene dine for å bli invitert videre til et jobbintervju, har Jobseeker et stort antall CV-maler og jobbsøknad-maler som gjør det enkelt å skrive gode CVer og tilpasse søknaden din til hver jobb du ønsker å lande. 

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang