Hvilke nøkkelkvalifikasjoner kan skrives på CV-en?

Hvilke nøkkelkvalifikasjoner kan skrives på CV-en?

Når du skal søke på drømmejobben eller sende ut åpne søknader, er det ofte CV-en som vektlegges mer enn søknaden. Og du kan faktisk sørge for å skille deg ut i mengden dersom du velger å nevne dine nøkkelkvalifikasjoner med omhu. Kort fortalt er nøkkelkvalifikasjoner en kort benevnelse om din kompetanse, personlige egenskaper og kvaliteter. Og, det er viktig at kvalifikasjonene du lister opp er relevant for stillingen du søker på.

Her får du en innføring i hva nøkkelkvalifikasjoner er, og om du leser videre vil du også forstå hvordan du vil kunne finne fram til dine egne nøkkelkvalifikasjoner. Her finner du ut hvordan du kan liste opp alle egenskapene dine på CV-en uten at det oppfattes som snikskryt.

Hva er nøkkelkvalifikasjoner?

Når du ser i stillingsannonsen at arbeidsgiver ser etter konkrete egenskaper eller spør etter relevant erfaring som er viktige for stillingen, så snakker hen altså om nøkkelkvalifikasjonene dine. Og disse karakteristikkene bør være noe av det første som nevnes på CV-en. Etter du har lagt inn navn, adresse og kontaktopplysninger, så bør du skrive inn nøkkelkompetansen din.

Søker du for eksempel på en stilling som “bedriftsleder”, bør du trekke frem dine konkrete egenskaper som er relevante for en bedriftsleder. Og her kommer det store spørsmålet: Kjenner du deg selv godt nok til å kunne sette ord på din kunnskap og erfaring som en bedriftsleder? Om du har vanskelig med å finne de rette ordene, kan det være lurt å gå til tidligere kolleger, venner, familie eller barn for å få hjelp til å konkretisere dine særtrekk og evner som gjør at du kan selge deg inn som en bedriftsleder.

Hvor kommer kompetanse og personlige egenskaper inn?

Kompetansen din er dine personlige egenskaper eller kvaliteter som kan læres og utvikles såfremt karakteren din tillater det. Dette høres kanskje litt strengt ut, men om du supplerer de personlige karaktertrekkene dine med intelligens og motivasjon så kan du enkelt liste opp kompetansen din.

Ordet 'kompetanse' betyr bokstavelig talt 'å være dyktig til noe'. Hvis du er 'kompetent', er du 'dyktig' eller ‘dyktig' på noe’. En kompetanse er ikke det samme som et talent. Et talent er noe du er født med, mens en kompetanse kan tillæres eller utvikles. Kompetanse kan du opparbeide deg over tid om du er målrettet og motivert, i tillegg må du være innstilt på å gjøre en god innsats. Du kan også bruke talentet ditt til å videreutvikle en kompetanse.

En kompetanse og egenskap kan utvikles om du:

 • Bruker talentet/talentene ditt/dine
 • Tar i bruk kunnskaper du har
 • Optimerer ferdigheter du har
 • Etablerer trygge verdier og standarder
 • Viser motivasjon og ambisjon
 • Analyserer dine personlige egenskaper
 • Tydeliggjør holdningen eller atferden din

Vi har alle flere kompetanser og egenskaper, men ikke alle har utviklet hver kompetanse like godt. Så om du er glad i selvutvikling, så kan det å skrive CV bli en skikkelig tankevekker.

Eksperttips

Når en arbeidsgiver ser på en søknad, er hen opptatt av tre ting: Holdning, motivasjon og relevant erfaring. Hvis du holder dette i fokus når du utformer CV-en, så er du godt på vei til å komme gjennom nåløyet.

Hvorfor liste opp nøkkelkvalifikasjoner på CV-en din?

I mange stillingsannonser vil du se at arbeidsgivere ber uttrykkelig om visse kompetanser, egenskaper og kvaliteter. For eksempel: En arbeidsgiver leter etter en planlegger som er analytisk og kundeorientert. En som kan planlegge godt og som er en lagspiller. Det er fordi at arbeidsgiveren ønsker å finne ut hva slags personlighet du har som kandidat til stillingen.

Derfor er det viktig at du går inn i stillingsannonsen, sjekker ut arbeidsgiverens nettside og ber venner og bekjente konkretisere dine positive sider. Nå kan du begynne å liste opp nøkkelkvalifikasjonene dine.

Nøkkelkvalifikasjoner er et mye bredere begrep enn beskrivelsene av 'ferdighet og kompetanse'. Du trenger ofte ulike ferdigheter for å utvikle kompetanser. Ferdigheter du kan trenge for lederegenskaper (kompetanse), for eksempel er det å ha sosiale ferdigheter synonymt med å kunne delegere og styre godt, være en god lytter, være en god trener, men også konseptuelle ferdigheter som å analysere prosesser og lage en oversiktlig plan. Husk på denne forskjellen når du forbereder CV-en din.

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?

All din arbeidserfaring, utdannelse, personlige bakgrunn, hobbyer og andre aktiviteter er dine nøkkelkvalifikasjoner, og disse kan fortelle hele livshistorien din. Likevel viser det ikke nødvendigvis all din ekspertise og unike ferdigheter. Analyser din egen oppførsel og væremåte med et kritisk blikk; det kan du lære mye av. Med tilbakemeldingen du mottar, kan du strukturere hvilke nøkkelkvalifikasjoner du har.

Ved å sette opp dine styrker og kompetanser som en egen del på CV-en, kan arbeidsgiveren se hva dine på et øyeblikk se hva dine sterke sider er. På den måten får hen et enda bedre bilde av dine nøkkelkvalifikasjoner og ditt potensiale. Hen vil da vite mer om hvem du er og hva du kan gjøre. Derfor bør du også nevne kjernekompetansen din som samsvarer med stillingen du søker på. Dette øker sjansen for at du får komme inn på jobbintervju.

Oppføringen av nøkkelkvalifikasjoner på CV-en er en del av din personlige merkevarebygging. Du posisjonerer deg som et eget brand.

Eksempel på soft skills – myke ferdigheter

Avslutningsvis får du en liten oppsummering og eksempler på hvordan du kan bruke soft skills, og hvilke myke ferdigheter som er mest ettertraktet av arbeidsgivere:

Innenfor kommunikasjon er disse myke ferdighetene høyest ønsket:

 • God til å lytte
 • Dyktig på forhandling
 • Evne til å lese og forstå mennesker
 • Empatisk
 • Evne til å overbevise og overtale andre
 • Verbal dialog
 • Visuell kommunikasjon
 • Skriftlig ordveksling

En arbeidsgiver som er på jakt etter en med gode samarbeidsevner, søker etter disse soft skills:

 • Ta imot og gi tilbakemelding
 • Dyktig på å samarbeide i team
 • Empatisk og omsorgsfull
 • Vennlig
 • Blir ikke stresset i vanskelige situasjoner
 • Er i kontakt med følelsene sine og anerkjenner andres emosjoner
 • Relasjonsskaper
 • Høy toleranse for ulike personligheter
 • God til å bygge et sosialt nettverk

Om du søker stilling som leder eller sjef, så står disse myke ferdighetene høyt:

 • Dyktig på å håndtere konflikter
 • Gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger
 • En problemløser
 • Opptatt av kompetanseutvikling
 • Høy innflytelse
 • Har en inspirerende personlighet

Dersom en arbeidsgiver ser etter en arbeidstaker som er positiv, så bør du inneha noen av disse myke ferdighetene:

 • Selvinnsikt og høy integritet
 • Høflig
 • Entusiastisk og god energi
 • Samarbeidsvillig
 • Tålmodig
 • Respektfull

Og husk! Selv om en CV skal være opplysende og informativ, er det også viktig at budskapet kommer frem. Rens opp i unødvendig bruk av ord, og sørg for at du fokuserer på å selge deg selv inn så genuin og ærlig som mulig.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.